Poşta
Înregistrare Aţi uitat parola?

Cetăţenie

Înainte de a demara procedura pentru dobîndire, redobîndire sau renunțare la cetățenia unui stat vă recomandăm să contactaţi autoritățile țării respective (ambasada, oficiul consular, direcțiile cetățenie), pentru obţinerea informaţiilor suplimentare privind procedurile posibilitățile caracteristice cazului Dumneavoastră în parte prevăzute de legislaţie, care pot suferi modificări frecvente.

 


Țineți cont că cetățenii Republicii Moldova pot deține mai multe cetățenii. În Republica Moldova, pluralitatea de cetăţenii se permite: a) copiilor care au dobîndit automat la naştere cetăţenia Republicii Moldova şi cetăţenia unui alt stat; b) cetăţenilor săi care deţin concomitent cetăţenia unui alt stat, cînd această cetăţenie este dobîndită automat prin căsătorie; c) copiilor cetăţeni ai Republicii Moldova care au dobîndit cetăţenia unui alt stat în urma înfierii; d) dacă această pluralitate rezultă din prevederile acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte; e) în cazul cînd renunţarea la cetăţenia unui alt stat sau pierderea ei nu este posibilă sau nu poate fi rezonabil cerută; f) în alte cazuri prevăzute de prezenta lege. “ Legea cetateniei RM art.24 al.1.