GREEN CARD

Фотo: iforbes.com Майкл Блумберг продолжает кампанию по упрощению иммиграционного законодательства США. По его мнению, необходимо смягчить миграционный контроль, чтобы позволить образованным, высококвалифицированным специалистам из других стран приезжать, жить и работать в США...
Foto: iforbes.com Michael Bloomberg continuă campania pentru simplificarea legislației în domeniul imigrației SUA. În opinia sa, este necesară slăbirea controlului migrației, pentru a permite specialiștilor calificați din alte țări să vină, să trăiască și să lucreze...
Фотo: thephilanews.com По данным Министерства внутренней безопасности США, в 2011 году грин-карты, то есть вида на жительство США, получили 1 062 040 иностранцев. Из них большая часть – 438 580 человек – выходцы из стран Азии, включая 66 331 индийцев. 90 712...
Foto: thephilanews.com Potrivit Departamentului de securitate internă al Statelor Unite, în 2011, cărți verzi, adică permis de şedere permanentă pentru Statele Unite, au primit 1 062 040 de străini. Dintre aceștia, majoritatea – 438 580 de persoane – au venit...
Фотo: colombotelegraph.com Американские власти сообщают о старте ежегодной лотереи на иммиграционные визы. В соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве, Государственный департамент США проводит ежегодную лотерею иммиграционных виз (Diversity Immigrant Visa Program). По...
Foto: colombotelegraph.com Autoritățile americane anunță lansarea loteriei vizelor anuale pentru imigrare. În conformitate cu Legea privind imigrarea și cetățenia, Departamentul de stat al SUA efectuează anual loteria vizelor pentru imigranți (Diversity Immigrant Visa...
Фотo: Viza.md Начиная с 8 августа этого года, в Италии вступил в силу закону №108, принятый 28 июня 2012 года, который регламентирует правила въезда и проживания граждан не из стран ЕС, намеревающихся работать в Италии. Так называемая «Синяя карта» (Blue Card)...
Foto: Viza.md Cu începere de la 8 august anul curent, în Italia, a intrat în vigoare legea № 108, adoptată la 28 iunie 2012, care reglementează normele de intrare și de ședere a cetăţenilor din ţările care nu fac parte din UE şi care intenționează să lucreze...