Titlu de călătorie ,,Pașaport alb,,

 

 

Titlul de călătorie este documentul de călătorie provizoriu eliberat pentru o singură călătorie spre Republica Moldova.


Titlul de călătorie se eliberează următoarelor categorii de persoane:


1) cetăţenilor Republicii Moldova care se află în străinătate şi nu sînt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova;
2) apatrizilor cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova care se află în străinătate şi nu sînt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova;
3) cetăţenilor străini cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova care, din motive obiective, nu pot obţine un titlu de călătorie la misiunile diplomatice sau la consulatele statului ai cărui cetăţeni sînt, în cazul în care aceste categorii de persoane se află în străinătate şi nu sînt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova.


Taxa consulară - 20 euro + taxa pentru serviciile aferente. Mărimea plăţii pentru cheltuielile aferente este aprobă de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la propunerea fiecărei Ambasadei sau Oficiului Consular, şi stabilită ulterior aprobării prin Ordinul Misiunii.


Actele necesare:


La depunerea cererii de eliberare a titlului de călătorie, solicitantul:
1) înaintează un formular de cerere;
2) prezintă două fotografii 35mm x 45mm;
3) prezintă dovada cetăţeniei Republicii Moldova sau dovada dreptului de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova, în cazul apatrizilor şi cetăţenilor străini;
4) face dovada lipsei unui document de călătorie valabil;
5) motivează imposibilitatea obţinerii, din motive obiective, a unui titlu de călătorie la misiunile diplomatice sau la consulatele statului ai cărui cetăţeni sînt, în cazul cetăţenilor străini;
6) prezintă documentele care atestă schimbul de nume sau prenume, în cazul în care solicitantul posedă un alt nume sau prenume decît cel menţionat în documentul de călătorie.


Valabilitate


Titlul de călătorie este valabil doar pentru o singură călătorie cu destinaţia finală obligatorie - Republica Moldova și se eliberează pentru un termen de 30 de zile. Termenul de valabilitate al titlului de călătorie începe de la data aprobării eliberării titlului de călătorie de către misiunea diplomatică sau de oficiul consular al Republicii Moldova în străinătate.


În cazuri motivate, titlul de călătorie poate fi eliberat pe un termen de pînă la 90 zile. Cazuri motivate sînt considerate:


1) revenirea persoanei dintr-un stat sau localitate unde au loc acţiuni militare sau există acest pericol;
2) revenirea persoanei dintr-un stat sau localitate afectată de calamităţi naturale;
3) revenirea persoanei în următoarele cazuri: revenirea în Republica Moldova dintr-o instituţie medicală, revenirea în Republica Moldova dintr-o instituţie penitenciară, revenirea în Republica Moldova în legătură cu o cerere de extrădare; revenirea în Republica Moldova în legătură cu o decizie de expulzare; revenirea în Republica Moldova a copiilor minori aflaţi fără supraveghere părintească pe teritoriul altui stat; revenirea în Republica Moldova a victimelor traficului de fiinţe umane sau a migranţilor aflaţi în dificultate; revenirea în Republica Moldova în legătură cu situaţia dificilă în care se află solicitantul titlului de călătorie; revenirea în Republica Moldova în baza unei cereri de readmisie.


Cetăţenii care intenţionează să călătorească pe calea terestră, urmează să solicite din timp la Ambasada sau consulatul respectiv străin, aplicarea pentru titlul de călătorie a vizei de tranzit, în cazul în care aceasta este necesară pentru tranzitarea ţării respective.

 

Titluri de călătorie pentru minori


Cererile de eliberare a titlurilor de călătorie pentru copilul minor vor fi completate de către reprezentantul legal al acestuia (părinte). La depunerea cererii se vor prezenta următoarele documente confirmative:
1) actul de identitate al reprezentantului legal;
2) actele de stare civilă care demonstrează legătura de rudenie dintre solicitant şi copilul minor;
3) documentele care confirmă calitatea de reprezentant legal al copilului minor pentru care se solicită titlul de călătorie.


Taxa consulară: gratis


În cazul în care solicitarea de eliberare a titlului de călătorie pentru copilul minor va fi prezentată de o persoană terţă, expediată prin intermediari comerciali sau prin poştă, la solicitarea de eliberare a titlului de călătorie se va anexa declaraţia autentificată notarial a unuia dintre părinţi sau a altui reprezentant legal.


Cetăţenii Republicii Moldova, posesori ai paşapoartelor moldovenești cu termenul de valabilitate expirat, deteriorate sau cu statut pierdut, care sînt în proces de regularizarea şederii sale în străinătate şi întîmpină dificultăţi în perfectarea rapidă a unui paşaport biometric moldovenesc, în unele state pot prezenta Titlu de călătorie (aşa numitul paşaport alb), eliberat de Ambasada sau oficiul consular al Republicii Moldova. Respectiv, în lipsa unui paşaport moldovenesc valabil, deţinerea titlului de călătorie (aşa numitul paşaport alb), în unele țări permite depunerea cererii pentru eliberarea permisului de şedere în străinătate, etc.

 

Attached files: