VIZA DE LUNGĂ ŞEDERE TIP D

Pentru a călători în Austria, cetățenii Republicii Moldova trebuie să solicite la Ambasada Austriei din București viză de intrare. Pentru a obține o viză de lungă ședere (care permite aflarea pe teritoriul țării pe un termen de pînă la 6 luni), urmează să depuneți la Secția Consulară:

Documente necesare: 

1. Formularul de cerere completat cu caractere latine, lizibil și integral. Descărcați Formularul cererii de viză.
2. Pașaport valabil cel puțin încă trei luni de la data expirării vizei.
3. Copia paginii care conține datele de identificare din pașaport.
4. 1 fotografie color, tip pașaport.
5. Certificatul de naștere și o copie a acestuia.
6. După caz: certificatul de căsătorie, certificatul de adopție ș.a.
7. Documente care confirmă scopul călătoriei (consimțămînt de studiu, adresă din partea firmei angajatoare/organizației, cu specificarea postului pe care urmează să-l ocupe cetăţeanul străin).
8. Confirmare din partea hotelului, gazdei sau arendatorului, menită să demonstreze veridicitatea cazării în Austria.
9. Dovada deținerii mijloacelor financiare proprii, necesare pentru acoperirea cheltuielilor de călătorie și de autoîntreținere (certificat bancar, extras din contul bancar ș.a.).
10. Asigurare de sănătate și accident.
11. Cazier judiciar.

 

În dependență de scopul călătoriei, urmează să depuneți suplimentar documente justificative privind scopul călătoriei.

 

Lista actelor necesare în funcție de scopul călătoriei:

În cazul călătoriei cu scop de afaceri:
1. Pașaport, valabil cel puțin încă trei luni de la data expirării vizei, cu minim 3 pagini libere.
2. Copia paginii care conține datele de identificare din pașaport.
3. Perioada de la data emiterii pașaportului nu trebuie să depășească 10 ani.
4. 1 fotografie color, tip pașaport.
5. Permis de ședere valabil pe teritoriul României sau Moldovei și valabil cel puțin încă pentru 3 luni după întoarcerea din Austria.
6. Asigurare de sănătate și accident, valabilă pentru statele membre ale spațiului Schengen. Suma asigurată nu trebuie să fie mai mică de 30 de mii de euro.
7. Formularul de cerere completat cu caractere latine, lizibil și integral.
8. Adeverință de la locul de muncă din partea angajatorului, în limba germană, engleză sau română (sau însoțită de traducere), în care să fie menționate: salariul, durata contractului (determinată/nedeterminată) și scopul călătoriei. Certificat de profesii liberale, dacă este cazul.
9. Pașapoartele vechi și copiile tuturor vizelor Schengen obținute anterior, precum și copiile vizelor obținute pentru Marea Britanie, SUA ș.a.
10. Dovada deținerii mijloacelor financiare proprii, necesare pentru acoperirea cheltuielilor de călătorie și de autoîntreținere (certificat bancar, extras din cont bancar ș.a. cu ștampila băncii și semnătură). Cuantumul minim necesar este de 100 €/zi.
11. În cazul în care solicitantul nu poate dovedi existența mijloacelor financiare proprii, se va depune invitația „angajament” în format electronic, completată la autoritatea pentru străini din Austria și transmisă la ambasadă pe cale electronică.

 

În cazul călătoriei cu scop de vizită individuală:
1. Pașaport, valabil cel puțin încă trei luni de la data expirării vizei, cu minim 3 pagini libere.
2. Copia paginii care conține datele de identificare din pașaport.
3. Perioada de la data emiterii pașaportului nu trebuie să depășească 10 ani.
4. 1 fotografie color, tip pașaport.
5. Permis de ședere valabil pe teritoriul României sau Moldovei și valabil cel puțin încă pentru 3 luni după întoarcerea din Austria.
6. Asigurare de sănătate și accident, valabilă pentru statele membre ale spațiului Schengen. Suma asigurată nu trebuie să fie mai mică de 30 de mii de euro.
7. Formularul de cerere completat cu caractere latine, lizibil și integral.
8. Adeverință de la locul de muncă din partea angajatorului, în limba germană, engleză sau română (sau însoțită de traducere), în care să fie menționate: salariul, durata contractului (determinată/nedeterminată) și perioada concediului. Certificat de profesii liberale, dacă este cazul.
9. Dacă solicitantul este student sau elev, vor fi depuse: certificatul de la locul de studii (sau adeverință) și carnetul de student.
10. Pașapoartele vechi și copiile tuturor vizelor Schengen obținute anterior, precum și copiile vizelor obținute pentru Marea Britanie, SUA ș.a.
11. Descrierea pe o foaie separată a planurilor de călătorie (în limba germană. engleză sau română), care să conțină: traseul, scopul și denumirile localităților ce urmează a fi vizitate, inclusiv denumirile și datele de contact ale locurilor de cazare.
12. Confirmare din partea hotelului despre perioada de rezervare și achitarea completă în avans. Această confirmare trebuie să fie emisă de către hotel și să conțină datele complete de contact ale hotelului (Confirmarea poate fi transmisă prin fax sau e-mail).
13. În cazul cazării la o persoană particulară, se va prezenta o declarație scrisă din partea acesteia, cu date concrete.
14. Dovada deținerii mijloacelor financiare proprii, necesare pentru acoperirea cheltuielilor de călătorie și de autoîntreținere (certificat bancar, extras din contul bancar ș.a., cu ștampila băncii și semnătură). Cuantumul minim necesar este de 100 €/zi.
15. Tichete de călătorie, confirmări de rezervare, documentele autoturismului. În cazul în care solicitantul de viză nu dispune de mijloace financiare suficiente, dar este însoțit de partener sau o altă persoană, care dispune de mijloacele necesare, trebuie prezentată o dovadă verosimilă a unei relații existente față de acesta.

 

În cazul călătoriei cu scop sportiv:
1. Pașaport, valabil cel puțin încă trei luni de la data expirării vizei, cu minim 3 pagini libere.
2. Copia paginii care conține datele de identificare din pașaport.
3. Perioada de la data emiterii pașaportului nu trebuie să depășească 10 ani.
4. 1 fotografie color, tip pașaport.
5. Permis de ședere valabil pe teritoriul României sau Moldovei și valabil cel puțin încă pentru 3 luni după întoarcerea din Austria.
6. Asigurare de sănătate și accident, valabilă pentru statele membre ale spațiului Schengen. Suma asigurată nu trebuie să fie mai mică de 30 de mii de euro.
7. Formularul de cerere completat cu caractere latine, lizibil și integral.
8. Pașapoartele vechi și copiile tuturor vizelor Schengen obținute anterior, precum și copiile vizelor obținute pentru Marea Britanie, SUA ș.a.
9. Invitație din Austria, care să cuprindă toate datele relevante și să fie semnată de o persoană cu drept de semnătură.
10. În cazul în care solicitantul sau clubul sportiv nu poate dovedi existența mijloacelor financiare proprii, se va depune invitația „angajament” în format electronic, completată la autoritatea pentru străini din Austria și transmisă la ambasadă pe cale electronică.
11. Dovadă de membru al clubului sportiv.
12. Pentru sportivi profesioniști: notă din partea clubului sportiv, în care să se menționeze cine preia costurile.
13. Pentru sportivii amatori: adeverință de la locul de muncă din partea angajatorului (în limba germană, engleză sau română, sau însoțită de o traducere), în care să fie menționate: salariul, durata contractului (determinată/nedeterminată) și perioada concediului. Certificat de profesii liberale, dacă este cazul.
14. Dacă solicitantul este student sau elev, vor fi depuse: certificatul de la locul de studii (sau adeverință) și carnetul de student.

 

În cazul călătoriei cu scop cultural:
1. Pașaportul, valabil cel puțin încă trei luni de la data expirării vizei, cu minim 3 pagini libere.
2. Copia paginii care conține datele de identificare din pașaport.
3. Perioada de la data emiterii pașaportului nu trebuie să depășească 10 ani.
4. 1 fotografie color, tip pașaport.
5. Permis de ședere valabil pe teritoriul României sau Moldovei și valabil cel puțin încă pentru 3 luni după întoarcerea din Austria.
6. Asigurare de sănătate și accident, valabilă pentru statele membre ale spațiului Schengen. Suma asigurată nu trebuie să fie mai mică de 30 de mii de euro.
7. Formularul de cerere completat cu caractere latine, lizibil și integral.
8. Adeverință de la locul de muncă din partea angajatorului, în limba germană, engleză sau română (sau însoțită de traducere), în care să fie menționate: salariul, durata contractului (determinată/nedeterminată) și perioada concediului. Certificat de profesii liberale, dacă este cazul.
9. Dacă solicitantul este student sau elev vor fi depuse: certificatul de la locul de studii (sau adeverință) și carnetul de student.
10. Pașapoartele vechi și copiile tuturor vizelor Schengen obținute anterior, precum și copiile vizelor obținute pentru Marea Britanie, SUA ș.a.
11. Certificat de calificare referitor la desfășurarea unei activități culturale (în limba română, germană sau engleză sau însoțit de o traducere).
12. Invitație din Austria, care să cuprindă toate informațiile relevante.
13. Dovada deținerii mijloacelor financiare proprii, necesare pentru acoperirea cheltuielilor de călătorie și de autoîntreținere (certificat bancar, extras din contul bancar ș.a. cu ștampila băncii și semnătură). Cuantumul minim necesar este de 100 €/zi.
14. În cazul în care solicitantul nu poate dovedi existența mijloacelor financiare proprii, se va depune invitația „angajament” în format electronic, completată la autoritatea pentru străini din Austria și transmisă la ambasadă pe cale electronică.


În cazul călătoriei cu scop particular
1. Pașaport, valabil cel puțin încă trei luni de la data expirării vizei, cu minim 3 pagini libere.
2. Copia paginii care conține datele de identificare din pașaport.
3. Perioada de la data emiterii pașaportului nu trebuie să depășească 10 ani.
4. 1 fotografie color, tip pașaport.
5. Permis de ședere valabil pe teritoriul României sau Moldovei și valabil cel puțin încă pentru 3 luni după întoarcerea din Austria.
6. Asigurare de sănătate și accident, valabilă pentru statele membre ale spațiului Schengen. Suma asigurată nu trebuie să fie mai mică de 30 de mii de euro.
7. Formularul de cerere completat cu caractere latine, lizibil și integral.
8. Adeverință de la locul de muncă din partea angajatorului în limba germană, engleză sau română (sau însoțită de traducere), în care să fie menționate: salariul, durata contractului (determinată/nedeterminată) și perioada concediului. Certificat de exercitare a profesiei liberale, dacă este cazul.
9. Dacă solicitantul este student sau elev, vor fi depuse: certificatul de la locul de studii (sau adeverință) și carnetul de student.
10. Pașapoartele vechi și copiile tuturor vizelor Schengen obținute anterior, precum și copiile vizelor obținute pentru Marea Britanie, SUA ș.a.
11. Informații concrete referitoare la relația dintre solicitantul de viză și invitator (cînd și unde au făcut cunoștință etc). În cazul unei relații de rudenie se vor prezenta acte doveditoare (certificat de naștere sau căsătorie ș.a.)
12. Invitația „angajament” în format electronic, completată la autoritatea pentru străini din Austria și transmisă la ambasadă pe cale electronică.
13. Dacă invitatorul din Austria este o persoană acreditată convenției diplomatice, se prezintă o copie a cărții/legitimației de identitate și invitația din partea ambasadei/reprezentanței.
14. Bilet de călătorie, confirmări de rezervare, documentele autoturismului.
15. Dovezi referitoare la legăturile solicitantului de viză față de țara natală.

 

În cazul călătoriei transportatorilor auto:
1. Pașaport, valabil cel puțin încă trei luni de la data expirării vizei, cu minim 3 pagini libere.
2. Copia paginii care conține datele de identificare din pașaport.
3. Perioada de la data emiterii pașaportului nu trebuie să depășească 10 ani.
4. 1 fotografie color, tip pașaport.
5. Permis de ședere valabil pe teritoriul României sau Moldovei, valabil cel puțin încă 3 luni după întoarcerea din Austria.
6. Asigurare de sănătate și accident, valabilă pentru statele membre ale spațiului Schengen. Suma asigurată nu trebuie să fie mai mică de 30 de mii de euro.
7. Formularul de cerere completat cu caractere latine, lizibil și integral.
8. Adeverință de la locul de muncă din partea angajatorului, în limba germană, engleză sau română (sau însoțită de traducere), în care să fie menționate: salariul și datele exacte despre activitatea solicitantului de viză.
9. Pașapoartele vechi și copiile tuturor vizelor Schengen obținute anterior, precum și copiile vizelor obținute pentru Marea Britanie, SUA ș.a.
10. Certificatul de înregistrare al firmei care deține TIR-ul și l-a angajat pe șofer.
11. Invitația „angajament” în format electronic, completată la autoritatea pentru străini din Austria și transmisă la ambasadă pe cale electronică.
12. Certificatul de înregistrare al firmei austriece.

 

În cazul călătoriei cu scop de tratament medical:
1. Pașaport, valabil cel puțin încă trei luni de la data expirării vizei, cu minim 3 pagini libere.
2. Copia paginii care conține datele de identificare din pașaport.
3. Data emiterii pașaportului nu trebuie să depășească 10 ani.
4. 1 fotografie color, tip pașaport.
5. Permis de ședere valabil pe teritoriul României sau Moldovei și valabil cel puțin încă pentru 3 luni după întoarcerea din Austria.
6. Asigurare de sănătate și accident, valabilă pentru statele membre ale spațiului Schengen. Suma asigurată nu trebuie să fie mai mică de 30 de mii de euro.
7. Formularul de cerere completat cu caractere latine, lizibil și integral.
8. Adeverință de la locul de muncă din partea angajatorului în limba germană, engleză sau română (sau însoțită de traducere), în care să fie menționate: salariul, durata contractului (determinată/nedeterminată) și perioada concediului. Certificat de exercitate a profesiilor liberale, dacă este cazul.
9. Dacă solicitantul este student sau elev, vor fi depuse: certificatul de la locul de studii (sau adeverință) și carnetul de student.
10. Pașapoartele vechi și copiile tuturor vizelor Schengen obținute anterior, precum și copiile vizelor obținute pentru Marea Britanie, SUA ș.a.
11. Documente relevante din partea medicului/spitalului din Austria, din care rezultă necesitatea tratamentului medical, perioada și cheltuielile tratamentului.
12. Confirmare din partea medicului/spitalului din Austria despre plata anticipată a costurilor tratamentului respectiv, despre garanțiile existente, că plățile vor fi efectuate.
13. Dovada deținerii mijloacelor financiare proprii, necesare pentru acoperirea cheltuielilor de călătorie și de autoîntreținere (certificat bancar, extras din contul bancar ș.a. cu ștampila băncii și semnătură), care să acopere toate cheltuielile.
14. Pentru persoanele însoțitoare: dovada necesității de a însoți pacientul. În cazul unei relații de rudenie se vor prezenta acte doveditoare (certificat de naștere sau căsătorie etc.)

 

În cazul călătoriei cu scop oficial:
1. Pașaportul, valabil cel puțin încă trei luni de la data expirării vizei, cu minim 3 pagini libere.
2. Copia paginii care conține datele de identificare din pașaport.
3. Perioada de la data emiterii pașaportului nu trebuie să depășească 10 ani.
4. 1 fotografie color, tip pașaport.
5. Permis de ședere valabil pe teritoriul României sau Moldovei și valabil cel puțin încă pentru 3 luni după întoarcerea din Austria.
6. Asigurare de sănătate și accident, valabilă pentru statele membre ale spațiului Schengen. Suma asigurată nu trebuie să fie mai mică de 30 de mii de euro.
7. Formularul de cerere completat cu caractere latine, lizibil și integral.
8. Pașapoartele vechi și copiile tuturor vizelor Schengen obținute anterior, precum și copiile vizelor obținute pentru Marea Britanie, SUA ș.a.
9. Invitație din partea organizației din Austria (poate fi transmisă prin fax sau e-mail), în care să se menționeze cine preia costurile.
10. Notă verbală (original) din partea autorității angajatoare, inclusiv informații relevante despre scopul și perioada călătoriei.
11. Certificat de exercitarea a profesiilor liberale, dacă este cazul.
12. Dacă solicitantul este student sau elev, vor fi depuse: certificatul de la locul de studii (sau adeverință) și carnetul de student.
13. Pentru diplomații străini: dovada acreditării în țara gazdă.

 

Informații suplimentare
În cazul în care doriți să vă stabiliți cu traiul în Austria sau planificați să vă aflați în țară pentru o perioadă ce depășește 6 luni, este necesar să obțineți un permis de ședere. Permisele de şedere se eliberează de către autorităţile de rigoare din Austria. Permisele de şedere nu se aplică în paşaport, dar se emit separat, sub forma unui card.


În dependență de motivul şederii, descărcați formularul de cerere necesar (în limba germană):
Formulare pentru acordarea permisului de şedere

 

Reglementări privind invitația „angajament”

Începînd cu data de 01.06.2009, invitaţiile „angajament“ se vor preda la autoritatea poliţienească pentru străini, de care aparține cu domiciliul semnatarul invitației. Această invitaţie „angajament“ va fi transmisă ulterior de către autoritatea poliţienească pentru străini ambasadei pe cale electronică. Pentru informaţii vă puteţi adresa autorităţii poliţieneşti pentru străini din Austria.
Aceasta prevedere este valabilă și atunci cînd cererea de viză este depusă la Ambasada Ungariei din Chișinău. În acest caz, autoritățile polițienești pentru străini transmit pe cale electronică invitația angajament la București, iar Ambasada Austriei o transmite ulterior la Chișinău.

 

Invitațiile pe suport de hîrtie nu mai sînt acceptate, unica excepție fiind cazul în care invitatorul se află în raza ambasadei și se prezintă personal la ghișeu.

 

Important

Ambasada își rezervă dreptul de a solicita și alte documente în cazul în care acestea sînt necesare pentru luarea unei decizii finale.

Taxă consulară
100EUR
Unde ne adresăm: 

Ambasada Republicii Austria în România

Consulatul Austriei la Bucureşti

Adresă: str. Dumbrava Roşie nr.7 RO-020461, sector 2, or. Bucureşti
Telefon: (+4021) 201 56 12, 201 56 15, 201 56 18

Fax: (+4021) 210 08 85   
E-mail: bukarest-ob@bmeia.gv.at

Website: www.bmeia.gv.at/ro/ambasada/bucuresti.html 

 

  • Programul de lucru al Ambasadei: luni - joi: 8.30 - 16.30, vineri: 8.30-14.30
  • Programul de lucru cu publicul al Sectiei Consulare: luni, miercuri si joi: 9.00 - 11.00
Nu sunt voturi încă
0
Nu sunt voturi încă

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.