Despre activităţile dubioase ale сonsulatului moldovenesc la Bologna