Dacă mă adresez la Ambasada Poloniei și obțin viza Schengen pot pleca cu automobilul spre Portugalia?

Cererea pentru viză urmează să fie depusă la serviciul consular al statului membru Schengen de destinaţie principală.


Refuzul de eliberare a vizei nu are un caracter definitiv. Chiar dacă ați fost refuzat în eliberarea vizei, acest fapt nu presupune imposibilitatea solicitării vizei din nou. Însă, țineți cont că motivul care a servit pentru refuzul la eliberarea vizei, poate fi luat în consideraţie la examinarea viitoare a cererii pentru viză.


Motivele de refuz la eliberarea vizei pot fi diverse - lipsa mijloacelor financiare necesare, declararea informaţiilor eronate în procesul de interviu, prezentarea documentelor justificative false, încălcarea anterioară a regimului de viză în statele membre ale UE etc.


Cu titlu aparte, Va comunicam despre exsitența Acordului între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor care a fost semnat la 10 octombrie 2007. Prevederile de bază ale acordului se referă la facilități precum: taxa de procesare a dosarului de viză, termenul de examinare a cererii de vize, documentele care justifică scopul călătoriei, valabilitatea vizei, prelungirea gratis a valabilităţii vizelor în cazuri de forţă majoră, intrarea fără viză în spaţiul UE, acordarea vizelor pentru perioade îndelungate cu multiple intrări.


Dacă considerați că în cazul Dumneavoastră au fost solicitate condiţii care nu sînt în conformitate cu prevederile de bază ale Acordului privind facilitarea eliberării vizelor, Vă sugerăm să înaintați o plîngere la Direcția Generală Afaceri Consulare a MAEIE ( adresa: str. Alexei Mateevici 80, Chişinău sau comunicate la telefonul 20-10-41, 20-10-43, 20-10-45, e-mailul consdep@mfa.md sau transmise prin fax la 23-22-25).


Astfel, ținînd cont de cele menționate mai sus, Va recomandăm să nu excludeți posibilitatea aplicării repetate pentru viza la misiunea diplomatică portugheză.


Totodata, Vă reamintim că posedarea vizei Schengen nu garantează intrarea pe teritoriul Schengen. Decizia privind intrarea este luată de fiecare dată de către Poliția de Frontieră.