Mi se interzice intrarea în Rusia. Am fost mai demult expulzat. Cum pot afla care este cauza şi perioada de interdicție?

Foto: viza.md

Interdicția de intrare în Rusia poate fi impusă pentru un termen de la 2 pînă la 5 ani.

 

Pentru încălcarea regulilor de ședere, precum și pentru minim două contravenții administrative, cetățenilor străini le este interzis dreptul de a se afla/intra pe teritoriul Federației Ruse.

 

Anularea interdicției de intrare în Rusia este un proces de durată și nu întotdeauna se soldează cu succes.

 

Primul pas pe care trebuie să-l faceți este să aflați care sînt motivele oficiale ale aplicării acesteia. Pentru aceasta există următoarele opțiuni:

 

 

 

Prima opțiune este să faceți o interpelare fie on-line, fie prin poștă la adresa Serviciului Federal de Migrație (SFM). Depunerea interpelării on-line se face pe site-ul oficial al Serviciului Federal de Migrație, ACCESÎND ACEST LINK.

 

A doua opțiuneeste să trimiteți o scrisoare poștală pe adresa subdiviziunii care v-a aplicat interdicția, cu alte cuvinte, a subdiviziunii teritoriale a regiunii în care v-ați aflat. Găsiți AICI adresele poștale ale tuturor subdiviziunilor SFM.

 

La depunerea cererii, prin ambele modalități – on-line sau prin poștă – este necesar să respectați mai multe reguli, pentru a vă asigura că cererea este înregistrată și acceptată pentru examinare și executare. Vă recomandăm să le citiți cu atenție, accesînd acest link.

 

Îndeosebi, vă îndemnăm să atrageți atenția asupra următoarelor motive pentru care vă poate fi refuzată acordarea răspunsului:

- În interpelare nu este specificat numele complet al autorului și adresa poștală pe care urmează să fie trimis răspunsul.

- În interpelarea on-line nu este specificat numele complet al autorului, adresa e-mail sau adresa poștală pe care urmează să fie trimis răspunsul.

- În scrisoarea trimisă prin poștă nu se distinge scrisul.

- În interpelare se conțin informații false.

 

Examinarea cererii este imposibilă din cauza absenței unor acte care să o fundamenteze sau pentru că lipsește semnătura autorului. Luați aminte că mărimea interpelării on-line nu trebuie să depășească 2000 de caractere. Pentru a spori șansele primirii unui răspuns de la Serviciul Federal de Migrație, este recomandat să atașați la cerere copia (copia scanată pentru interpelarea depusă on-line) a pașaportului.

 

 

A treia opțiune este să apelați la Direcția Generală Afaceri Consulare a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova. Găsiți AICI datele de contact ale Direcției.

 

Este recomandabil ca cererea depusă la Direcția menționată să conţină (după caz): data intrării pe teritoriul Federației Ruse (inclusiv punctul vamal); data părăsirii teritoriului Federației Ruse (inclusiv punctul vamal); circumstanțele în care ați fost informat despre sancțiunile aplicate; descrierea scopului plecării în Rusia, adresa de sejur, datele angajatorului (după caz); data ultimei înregistrări pe teritoriul Rusiei; data comiterii acţiunii ilegale; copia pașaportului (inclusiv originalul acestuia), copiile actelor și documentelor relevante cazului; buletinul de identitate.

 

La rîndul său, Direcția Generală Afaceri Consulare va solicita Ambasadei Republicii Moldova la Moscova să intervină pe lîngă autoritățile rusești corespunzătoare, în scopul obținerii informațiilor solicitate. Taxa consulară este de 100 lei. În cazul depunerii unei plîngeri (petiții) la subiect aceasta va fi examinată gratis.

 

 

A patra opțiune ar fi solicitarea unor astfel de informații prin intermediul unui reprezentant legal în Federația Rusă. În acest sens, este recomandabilă întocmirea unei procuri la biroul notarial din Republica Moldova, împuternicind astfel o altă persoană (avocat, rudă, cunoştinţă) să vă reprezinte interesele în Rusia.

 

Este preferabil ca textul procurii să fie scris în limba rusă.

 

Persoana împuternicită va putea apela direct la Serviciul Federal al Rusiei corespunzător pentru a obține datele solicitate.

 

 

ANULAREA INTERDICȚIEI

După ce veți primi răspunsul oficial din partea Serviciului Federal de Migrație, prin care vi se vor comunica motivele, veţi putea trimite un demers pentru anularea interdicției de intrare în Federația Rusă. Informația despre subdiviziunea care v-a aplicat interdicția și adresa sa poștală ar trebui să fie indicată în răspunsul oficial al SFM.

 

ATENȚIE! Aceste demersuri trebuie înaintate în baza unor anumite motive justificative însoțite de dovezi documentate. Atît SFM, cît și instanța de judecată operează numai cu documente și nu se ocupă de căutarea informațiilor după ce au primit cererea dvs. pentru examinare.

 

Documentele primite din afara Federației Ruse, indiferent dacă acestea sînt scrise în limba rusă sau în altă limbă, trebuie să aibă traducerea unui traducător rus acreditat și să fie legalizate de către un notar din Federația Rusă! În cazul în care Serviciul Federal de Migrație vă va trimite un răspuns negativ la demersul de solicitare a anulării interdicției, iar dvs. considerați motivele prezentate și documentele însoțitoare drept bine întemeiate, sînteți în drept să atacați decizia SFM în instanța de judecată a Federației Ruse.

 

Întrucît accesul în Federația Rusă vă este interzis, puteți perfecta o procură autentificată notarial, prin care să împuterniciți o altă persoană (avocat, rudă, cunoştinţă) să vă reprezinte interesele în instanța de judecată. Este preferabil ca textul procurii să fie scris în limba rusă. Persoana împuternicită va putea apela direct la Serviciul Federal al Rusiei corespunzător pentru a obține datele solicitate.

 

Temeiuri oficiale, în baza cărora interdicția de intrare în Rusia poate fi anulată

Există următoarele temeiuri oficiale, în baza cărora interdicția de intrare în Rusia poate fi anulată pentru anumite categorii de migranți pentru intrarea cărora în FR au fost impuse interdicţii:

 

- în Rusia locuiesc rudele apropiate ale migrantului, care sînt cetăţeni ai Rusiei;

- soțul / soția sau copiii migrantului sînt cetățeni ai Federației Ruse;

- la momentul interdicției de intrare în Federația Rusă cetățeanul străin deţinea permisul de şedere temporară în Rusia valabil, viză de reşedinţă în Federația Rusă, permis de lucru în Federația Rusă, brevet (patentă);

-în cazul în care cetățeanul străin îşi face studiile în Federația Rusă (în învățămîntul mediu şi superior profesional) la secţia de zi şi dacă universitatea are acreditare de stat;

-cetățeanul străin trebuie să urmeze un tratament (medical) special în Federația Rusă sau dacă urmează deja tratamentul.