Care sînt costurile și termenele perfectării buletinului de identate moldovenesc prin intermediul Consulatului?

Costurile și termenele perfectării buletinelor prin consulate sunt:

- 5 zile lucrătoare: 75 euro (în caz de pierdere a buletinului – 83 euro);

- 15 zile: 69 euro;

- 30 zile: 65 euro.

Notă: atenționăm că termenele sumenționate încep să fie calculate din ziua intrării dosarului Dvs. la Direcția Documentarea Populației a Ministerului Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor al RM. Astfel, la aceste termene urmează să fie adăugate circa 15 zile pentru circulația poștei diplomatice Padova – Chișinău – Padova;