RÎULUI BÎC

    Фонд Ecodava провел первые три встречи с молодыми людьми из населенных пунктов Темелеуцы, Вэлчинец и Сипотень, расположенных вдоль реки Бык. Были проведены встречи с ответственными лицами местных публичных администраций, а также с администрациями образовательных...
    Fundația ECODAVA a desfășurat primele trei întîlniri cu tinerii din bazinul rîului Bîc, în localitățile Temeleuți, Vălcineț și Sipoteni. Astfel, au avut loc întîlniri cu factorii de decizie din cadrul administrațiilor publice locale...
    Fundația ECODAVA a desfășurat primele trei întîlniri cu tinerii din bazinul rîului Bîc, în localitățile Temeleuți, Vălcineț și Sipoteni. Astfel, au avut loc întîlniri cu factorii de decizie din cadrul administrațiilor publice locale...