CETĂŢENIA GERMANĂ

 

Prevederile pentru cetăţenii străini care locuiesc în Germania

 

 

 

Copii părinţilor străini, născuţi în Germania, pot dispune de cetăţenia germană în cazul respectării anumitor condiţii. Însă, la vîrsta cuprinsă între 18 şi 23 de ani, ei sînt obligaţi să decidă dacă păstrează cetăţenia germană sau cetăţenia părinţilor săi.


Potrivit capitolului 7 al Legi cu privire la Imigraţie, persoanele repatriate în sau după anul 1993 redobîndesc cetăţenia germană în mod automat, din momentul recepţionării documentelor eliberate conform capitolului 15 al Legii Federale cu privire la Expulzare.


Ca regula generală, acum persoanele străine au dreptul la dobîndirea cetăţeniei germane după opt ani de rezidenţă permanentă în ţară, şi nu cincisprezece ani, cum a fost necesar anterior, cu condiţia că acestea îndeplinesc cerinţe relevante. Perioada minimă de rezidenţă care se cere pentru soţi şi soţii a cetăţenilor germani, de obicei este mai mică. Pentru obţinerea cetăţeniei germane este necesar de confirmat un nivel de cunoaştere al limbii germane adecvat. Alte cerinţe sînt respectarea legislaţiei în vigoare şi, prin urmare, principiilor legii de bază (Constituţiei) ţării. Persoana cară doreşte să obţină cetăţenia germană trebuie să dispună de mijloace băneşti suficiente pentru asigurarea unui nivel decent de viaţă.


Elementul de bază al Legii cu privire la cetăţenie rămîne evitarea cetăţeniei multiple. În mod obişnuit, persoanele care aplică pentru cetăţenia germană, trebuie să renunţă la cetăţenia originală. Cu toate acestea, spre deosebire de legislaţia precedentă, există excepţii care permit păstrarea cetăţeniei anterioare. Acesta ţine, în special, de persoanele vîrstnice şi victimele persecuţiei politice. La fel, aplicantul poate păstra cetăţenia anterioară, dacă renunţarea la acesta este imposibilă din punct de vedere legislativ sau din alte motive, cum ar fi costul excesiv al procedurii de renunţare sau aplicarea procedurilor degradante. La fel, cetăţeniei anterioară poate fi păstrată dacă renunţarea la aceasta duce la consecinţe grave, în special consecinţe financiare sau probleme cu proprietatea şi bunurile materiale. Normele au fost atenuate şi pentru majoritatea cetăţenii ţărilor UE.


Textul legii, precum şi datele statistice a cetăţenilor străini în Germania, găsiţi pe pagina oficială a Comisarului Guvernului Federal pentru Migraţie, Refugiaţi şi Integrare. Informaţie suplimentară referitoare la Legea cu privire la cetăţenie este disponibilă pagina-web al Ministerului de Interne, organului guvernamental responsabil pentru reformele legislative în domeniul dat.


Dacă sînteţi cetăţeanul străin rezident în Germania şi sînteţi interesat în dobîndirea cetăţeniei germane puteţi contacta autoritatea locală din oraşul sau regiunea în care vă aflaţi.


Prevederile pentru cetăţenii germani aflaţi peste hotare
Ministerul Federal al Afacerilor Externe joacă un rol decisiv în reforma legislaţiei cu privire la cetăţenie, deoarece aceasta influenţează nu doar persoanele străine rezidente pe teritoriul Germaniei, dar şi cetăţenii germani, care locuiesc peste hotare.

 

Cele mai importante prevederi pentru cetăţenii germani aflaţi peste hotare sînt: copii născuţi în afara Germaniei, de la unul sau ambii părinţi germani, care la fel au fost născuţi în străinătate, la sau după 01 ianuarie 2000 (data intrării în vigoare a Legii cu privire la cetăţenie), în principiu deja nu obţin cetăţenie germană. Unica excepţie de al regula dată sînt copii fără cetăţenie sau părinţii (părinte), cetăţenii germani, au obţinut certificatul de naştere de la o misiune germană, unde au locuit timp de un an de la data naşterii copilului (capitolul 4 al Legii cu privire la cetăţenie).

 

Pentru persoanele care au pierdut cetăţenia germană prin obţinerea cetăţeniei altei ţări, procesul de redobîndire a cetăţeniei germane acum este simplificat (capitolul 25 al Legii cu privire la cetăţenie), cu condiţia că acestea se întorc în ţară şi îndeplinesc condiţiile necesare.


Anterior redobîndirea cetăţeniei germane a fost posibilă fără condiţia de a renunţa la locul de reşedinţă peste hotare. În astfel de cazuri, opinia misiunii germane peste hotare avea o mare valoare (capitolul 13 al Legii cu privire la cetăţenie).


Cetăţenii străini care locuiesc în afara Germaniei, la fel, pot obţine cetăţenie germană, dacă prezintă dovada justificată a legăturilor speciale cu Germania (capitolul 14 al Legii cu privire la cetăţenie).


Pentru germani, care au obţinut cetăţenia altei ţări, acum este mai uşor de păstrat cetăţenia germană. Conform art. 25 (2) al Legii cu privire la cetăţenie, în procesul de luare a deciziei de a păstra cetăţenia germană trebuie să fie cîntărite atît interesele publice, cît şi cele private. În cazul cetăţenilor germani, aflaţi peste hotare, un factor important reprezintă păstrarea legăturilor cu Germania, aşa ca rudele apropiate sau proprietatea în ţară. Notaţi, că permisiunea de a păstra cetăţenia germană se obţine înainte de dobîndirea cetăţeniei străine.


Cetăţenii germani, care au intrat voluntar în forţele sau grupele armate comparabile a unui stat, a cărora cetăţeni sînt, fără permisiunea autorităţii respective germane, sînt privaţi de cetăţenia germană în mod automat.
Persoanele care locuiesc peste hotare pot contacta misiunile germane pentru consultarea legislaţiei noi şi impactul acesteia.


Dacă locuiţi permanent în Germania, puteţi obţine cetăţenia germană, cu condiţia că corespundeţi anumitor cerinţe. Pentru aceasta, în primul rînd, este necesar să depuneţi o cerere. Puteţi depune cererea de sine stătător, dacă aţi împlinit vîrsta de 16 ani . Pentru copii pînă la 16 ani cererile se depun de către părinţi.


Formulare de aplicare le obţineţi de la autoritatea competente germane. Mai jos găsiţi denumirea autorităţii responsabile pentru cazul dumneavoastră:
- Reprezentanţe locale al Ministerului Afacerilor Externe;
- Servicii de migraţie pentru tineret;
- Serviciul consultativ pentru imigranţi adulţi;
- Consiliul orăşenesc sau autorităţile locale.


ATENŢIE!
Pentru clarificarea înrebărilor apărute este bine să organizaţi în prealabil o întrunire cu autorităţile responsabile.


Tarife

Costul procedurii de dobîndire a cetăţeniei constituie 255 EUR pentru o persoană. Pentru copii minori care obţin cetăţenia împreună cu părinţii săi acesta va constitui 51 EUR. Copii minori care dobîndesc cetăţenia independent de părinţii săi achită la fel taxa de 255 EUR. Costul procedurii poate fi redus sau poate fi negociată achitarea în rate dacă aveţi un venit mic sau în procesul de obţinere a cetăţeniei împreună cu dumneavoastră participă cîţiva copii.


Condiţiile
Aveţi dreptul la dobîndirea cetăţeniei germane dacă îndepliniţi condiţiile următoare:
- aveţi drepturi nelimitate la şedere pe parcursul procesului de dobîndire;
- aţi susţinut testul de încetăţenire (aţi arătat cunoştinţe de ordin legislativ şi social, condiţiilor de viaţă în Germania);
- aveţi opt ani de şedere neîntrerupta pe teritoriul Germaniei (această perioada poate fi redusă pînă la şapte ani dacă aţi arătat tendinţă bună la integrare şi, pînă la şase ani, în cadrul măsurilor speciale de integrare);
- dispuneţi de sursa independentă de finanţare, care oferă venituri suficiente pentru a avea un mod de viaţă decent (inclusiv şi pentru membrii dependenţi a familiei) şi nu pretindeţi la careva indemnizaţii sau ajutoare materiale din partea autorităţilor (Hartz IV);
- aveţi nivelul corespunzător de cunoaştere a limbii germane;
- aveţi cazier judiciar fără înscrisuri;
- recunoaşteţi principiile statului de drept a Legii de Bază Republicii Federative Germania;
- aţi pierdut sau aţi renunţat la cetăţenia ţării de origine.


ATENŢIE!
Dacă nu a fost respectată una din condiţiile menţionate nu sînteţi eligibil pentru cetăţenia germană. Însă, există posibilitatea de obţine „naturalizarea la discreţie”, cea ce înseamnă că cetăţenia poate fi oferită de către autorităţile responsabile dacă există interesul public şi sînt respectate unele condiţii de bază.


Testul de încetăţenire
Susţinerea acestei testări serveşte dovadă faptului că dumneavoastră aveţi cunoştinţe despre sistemul legislativ şi social şi condiţiile de viaţă în Germania, de care aveţi nevoie pentru a fi cetăţeanul acesteia. Pentru susţinerea testului puteţi aplica la biroul de testare al Oficiului Federal pentru migraţie şi refugiaţi.

 

 


În ce constă testul de încetăţenire?
Proba conţine 33 de întrebări. Durata testului este de 60 minute. În decursul testului trebuie să alegeţi răspunsurile corecte din variantele propuse. Promovarea testului se face cu numai 17 răspunsuri corecte. În urma susţinerii testului Oficiul Federal pentru migraţie şi refugiaţi emite un certificat care conţine rezultatele testului. Acest certificat confirmă cunoştinţele dumneavoastră civice şi se prezintă către autorităţile responsabile. În caz de eşec, testul poate fi repetat.

 

33 întrebări din diferite domenii
30 de întrebări ce ţin de domenii „Viaţa în democraţie”, „Istoria şi responsabilitatea”, şi „Oamenii şi societatea”. Trei întrebări vor vi despre Pămîntul Federal în care aveţi viza de reşedinţă permanentă. Prezentarea generală a subiectelor importante găsiţi în Registru întrebărilor din testul de încetăţenire şi în cadrul cursului de orientare pentru cetăţenie.


Cine este obligat să susţină testului de încetăţenire?
Dacă aţi aplicat pentru cetăţenie germană sînteţi obligat să daţi dovadă de cunoştinţe despre sistemul legislativ, social şi condiţiile de viaţă în Germania.


Excepţii:
- aţi obţinut titlu bacalaureat în Germania;
- nu corespundeţi cerinţelor din motiv de boală sau incapacitate psihică, psihologică sau mentală sau din motivul că nu aţi atins vîrsta necesară.


Unde puteţi face testul de încetăţenire?
Autorităţile germane locale vă pot oferi consultaţii privind testul de încetăţenire. La fel, ei vă vor ghida referitor la centru de testare apropiat pentru a vă înregistra şi a face testare. De asemenea, lista centrelor de testare o puteţi găsi aici: LINK-ul Taxa pentru susţinerea testului este de 25 euro. Nu uitaţi să prezentaţi un document de identitate valabil la momentul susţinerii testului.


Cu mă pregătesc pentru testare de sine stătător?
Cea mai bună cale de a vă pregăti pentru testul de încetăţenire este utilizarea listei interactive de întrebări în centrul de testare on-line al Oficiului Federal de migraţie şi refugiaţi. Răspunsul corect va apărea după ce răspundeţi la întrebare. Testul este alcătuit din 310 întrebări, din care 300 sînt de natură generală şi 10 sînt relatate de Pămîntul Federal în care locuiţi.


De asemenea, puteţi suplini o formular de testare ca o modalitate a practica testarea on-line. După ce răspundeţi la toate întrebările, puteţi vedea la care din ele aţi oferit răspuns greşit şi verifica acel corect din informaţii de fond.
 

Cursuri de pregătire pentru test
În unele cazuri Pămînturile Federale oferă cursuri de pregătire pentru testul de încetăţenire. Puteţi găsi această informaţie la autoritatea locală.


Confirmarea nivelului de cunoştinţe al limbii germane

Pentru confirmarea nivelului de cunoştinţe al limbii germane este necesar să urmăriţi cursul de integrare şi să obţineţi certificatul „DTZ test la limba germană pentru imigranţi”. O parte a cursului de integrare este cursul de orientare din 45 lecţii, la care se abordează o mulţime de subiecte din testul de încetăţenire.


Întrebările le puteţi adresa către Centru Consultativ din cadrul Oficiului Federal pentru migraţie şi refugiaţi. Materiale informative despre subiectele relevante la testul de încetăţenire, la fel, pot fi obţinute la Agenţia Federală pentru Educaţie Civică sau agenţia locală pentru educaţie civică.


Vă rugăm să fiţi atenţi la costurile ascunse a cursurilor private pentru pregătirea la testul de încetăţenire anunţate în internet. Informaţia despre costurile acestora deseori este ascunsă în texte scrise cu litere mici din partea laterală sau partea de jos a site-ului. Important este că, dacă vi se cer datele personale, în primul rînd citiţi cu atenţie condiţiile şi termenii generale a organizatorului cursului (Allgemeine Geschäftsbedingunen (AGB)). Dacă după urmarea a unor asemenea cursuri aţi primit note de plată nejustificative, în opinia dumneavoastră, pentru ajutor contactaţi centru consultativ pentru consumatori.


Utilizarea testării on-line, gestionat de Oficiul Federal pentru migraţie şi refugiaţi, este absolut gratuită. Toate întrebările testului corespund registrului de sarcini, aprobat de Ministerul Federal de Interne. Oficiul Federal pentru migraţie şi refugiaţi nu poartă răspundere pentru conţinutul site-rilor prezentate de părţile terţe.


Indicaţii speciale pentru cetăţenii moldoveni cu domiciliul stabil în Germania, care în cadrul procedurii de încetăţenire (procedura de obţinere a cetăţeniei germane) au solicitat renunţarea la cetăţenia moldovenească şi care planifică, în perioada desfăşurării procedurii de renunţare la cetăţenia moldovenească, o călătorie în Republica Moldova.

 

Sursa: migratie.md
 

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.