SISTEMUL DE EDUCAŢIE DIN CANADA

 

 

 

 

În Canada, învățămîntul se află sub responsabilitatea exclusivă a provinciilor şi teritoriilor. La nivel pan-canadian, Consiliul Miniştrilor de Educaţie, din Canada (CMEC) prevede un forum pentru miniştrii educaţiei pentru a discuta subiecte de interes comun, a explora modalităţile de cooperare, a împărtăşi informaţiile, şi a coordona activităţile de educaţie la nivel internaţional. Un număr de departamente federale joacă un rol indirect (schimburi academice internaționale; permise de studiu; burse).
Structuri
Structurile de bază ale sistemelor de educaţie provinciale şi teritoriale în întreaga Canada sînt similare. Fiecare are trei niveluri - primar, secundar şi post secundar, toate oferă şcolarizare universală, elementară şi secundară, liberă. Educaţia post-secundară, care include învățămîntul universitar şi non-universitar, este furnizată de un amestec de instituţii publice şi private. Ele pot fi "recunoscute", "autorizate", "înregistrate", sau "licenţiate" de către guvern.


Instituţiile post-secundare oferă grade, diplome, certificate şi atestate în funcţie de natura acestor instituţii, precum şi durata programelor. La universităţi şi colegii universitare, există un accent pe programe de studii, oferind grade. Colegiile, institutele şi toate celelalte instituţii se concentrează pe diplome, certificate, şi atestate. Unele colegii şi institute oferă, de asemenea, grade în anumite domenii de specializare; astfel de grade ar putea fi de doi ani, trei sau patru ani de licență.


Programe
Diplomele universitare sînt oferite la trei niveluri consecutive - licenţă, masterat, doctorat şi, gradul de nivel inferior este, în general, o condiţie prealabilă pentru admiterea la următorul nivel. Cele mai multe universităţi oferă, de asemenea, programe de diplomă şi certificate. Site-urile web ale universităților sînt cele mai bune surse de informaţii despre ofertele universităţilor.


Parcurgerea cu succes a programului de liceu – sau programului CEGEP de doi ani (Collège d'Enseignement général et Professionnel), în Quebec - este o condiţie normală pentru admiterea la studii universitare. Gradele de licenţă necesită în mod normal, trei sau patru ani de studiu cu normă întreagă, în funcţie de provincie sau dacă programul este general sau de specialitate (diplome de bacalaureat distincte). La unele universităţi, un grad distinct poate solicita un an suplimentar de studiu.


O diplomă de masterat, de obicei, necesită doi ani de studiu după încheierea cu succes a unui bacalaureat. Pentru programele de doctorat (PhD), condiţia normală este o diplomă de master. Un minim de trei ani şi de pînă la patru sau cinci ani de studiu şi de cercetare, precum şi o disertaţie, sînt cerinţele normale pentru un doctorat. Programele de doctorat profesionale sînt primele grade profesionale, de obicei, obţinute după o diplomă de licenţă.


În profesii reglementate, cum ar fi medicina, dreptul, educaţia, şi munca socială, un stagiu este necesar, în general, cu scopul de a obţine o licenţă de practică.


Sisteme Educaționale – pe nivele
Studenţii din Canada în mod constant au rezultate ridicate la testele internaţionale, ceea ce face Canada unul dintre cele mai performanți furnizori de învăţămînt. Motivele pentru performanţa exemplară din Canada sînt clare: educatori cu înaltă calificare, învăţămînt modern, un mediu de învăţare care alimentează creativitatea şi dezvoltarea intelectuală, precum şi un angajament pentru succesul studenților.

 

Universităţi
Mai mult de 10.000 de programe universitare şi postuniversitare în cadrul 95 universități şi colegii universitare de grade specifice, publice şi private.


Gradele care urmează sistemul de licenţă / masterat / doctorat şi sînt echivalente cu cele din ţările Commonwealth-ului şi Statele Unite ale Americii.


O gamă vastă de programe universitare şi postuniversitare, precum şi titluri profesionale, certificate şi diplome de cursuri, precum şi programe concentrate pe scurtă carieră.


Tehnologii de vîrf şi laboratoare de cercetare.


Oportunităţi pentru educaţie de cooperare şi stagii, şi posibilitatea studenţilor străini de a lucra de multe ori în timp ce ei studiază.


Taxele de şcolarizare variază de la 8.000 dolari canadieni pînă la 26.000 dolari canadieni pe an, în funcţie de program.


Sistemul de Colegiu
Peste 8000 de programe, în cadrul 150 de instituţii publice care oferă acreditări, care sînt sancţionate de către guvernele provinciale şi teritoriale.


Oferă o varietate de prerogative recunoscute cum ar fi certificate, diplome, programe universitare de transfer, grade academice şi aplicate, şi diplome postuniversitare.


Programe cu diferite lungimi de studiu de la cîteva luni pînă la patru ani.


Programe practice cu potenţiali angajatori care oferă, de asemenea, locuri de muncă.


Taxele de şcolarizare variază de la 5.500 dolari canadieni pînă la 15.000 dolari canadieni pe an, în funcţie de program.


Costurile de cazare la un internat sau la familia gazdă şi de trai sînt estimate de la 7.000 dolari canadieni pînă la 13.000 dolari canadieni pe an.


Indiferent de alegerea dumneavoastră, vi se garantează o experienţă de învăţare de calitate.


Învăţămîntul Elementar şi Secundar
În conformitate cu responsabilitatea unui minister sau departament de educaţie în fiecare provincie şi teritoriu.


Școlile elementare sînt clasele de la 1 la 6.


Școlile secundare sînt clasele 7-12, în cele mai multe provincii, cu excepţia Quebec, unde școala secundară este în clasele 7-11.


Anul şcolar se desfășoară din septembrie pînă în iunie.


Toate şcolile trebuie să se înregistreze şi să respecte cerinţele curriculum-ului şi de absolvire stabilite de Ministerul Educaţiei al provinciei/teritoriului lor.


Diplomele canadiene de liceu, sînt recunoscute de către colegii şi universităţi din întreaga lume.


Oferă limba engleza ca limba a doua (ESL), sau limba franceză ca limba a doua (FSL), sprijin pentru studenţii străini.


Şcolile publice
- Oferă programe de zi co-educaţionale.
- Programe de cazare la familii gazdă, disponibile pentru studenţii străini.
- Taxele de şcolarizare şi cazare variază de la 10.500 dolari canadieni pînă la 23.000 dolari canadieni, în funcţie de instituţie.


Şcolile private
- Finanţate în mod independent.
- Co-educative, sau numai băieţi, sau numai fete.
- Clase de dimensiuni mai mici şi raport profesor-student mai mic.
- Programe de pensiune completă sau cazare la familii gazdă disponibile pentru studenţii străini.
- Taxele de şcolarizare şi de cazare variază de la 25.000 dolari canadieni pînă la 45.000 dolari în funcţie de instituţie.


Şcoli lingvistice
- Canada este o ţară bilingvă, o comunitate de imigranţi şi un lider mondial în învățare de limba engleză şi franceză.
- Şcolile şi colegiile private dedicate predării de limba engleză şi franceză, de multe ori exclusiv pentru studenţii străini şi imigranţii noi.
- Învățarea limbilor de specializare este, de asemenea, disponibilă în domenii cum ar fi limba engleză de afaceri, pregătirea academică, formare lingvistică pentru o industrie specifică, etc.
- Taxele de şcolarizare pentru un curs general de patru săptămîni variază de la 1000 dolari canadieni pînă la 2.000 dolari canadieni.
- Cazarea la o familie gazdă este, de asemenea, o opţiune populară la un cost aproximativ de 1.000 dolari canadieni pe lună.


Permise de studiu: Înainte de a aplica
Cunoştinţele şi abilităţile dumneavoastră sînt binevenite în şcolile noastre.Mai mult de 90.000 de studenți vin la studii în Canada în fiecare an şi chiar mai mulți vin în Canada pentru a învăţa limba engleză sau franceză. Studenţii străini aduc o cultură bogată în sălile noastre de clasă.

 

În Canada, provinciile şi teritoriile au jurisdicţie asupra educaţiei. Pentru informaţii mai detaliate despre condiţiile de viaţă şi de studii într-o provincie sau un teritoriu specific, contactaţi şcoala în care doriţi să studiați.
Înainte de a putea aplica pentru un permis de studiu, trebuie să fi fost acceptat la o şcoală, universitate sau colegiu recunoscut în Canada.


Alegerea unei şcoli, colegiu sau universitate
Există multe tipuri diferite de şcoli şi instituţii în Canada. Pentru mai multe informaţii şi liste de şcoli, contactaţi organizaţiile enumerate mai jos, pentru fiecare tip de instituţie, sau consultați:
- Studiu în Canada, site-ului Guvernului Canadei cu privire la acest subiect.
- Ministerul Educaţiei din provincia în care aţi dori să studiați.
- Biroul canadian pentru Educaţie Internaţională.


Şcoli primare şi secundare
Acestea sînt şcolile care predau elevilor pînă în clasa a 12. Guvernele provinciale în Canada reglementează toate şcolile primare şi secundare. Aflați mai multe informaţii despre şcoli de la Ministerul Educaţiei din provincia în care doriţi să studiați.


Instituţii post-secundare (universităţi şi colegii)
Școlile post-secundare includ colegii, universităţi şi şcoli tehnice. Fiecare şcoală post-secundară are propriul set de reguli privind modul de aplicare, şi decide ce nivel de limba engleză sau franceză va trebui să fie acceptat.


Pentru mai multe informații despre școlile post-secundare, contactați:
- Asociaţia Universităţilor şi Colegiilor din Canada
- Asociaţia Colegiilor Comunitare Canadiene
- Centrul de Informare Canadian pentru Prerogativele Internaționale


Școli de carieră şi profesionale, private
Guvernele provinciale nu reglementează în mod necesar şcolile private. Asiguraţi-vă că şcoala privată pentru care aplicați îndeplinește cerinţele de educaţie provinciale. Pentru mai multe informaţii despre colegii de carieră private, contactaţi Asociaţia Naţională a Colegiilor de Carieră.


Şcoli lingvistice
Există multe şcoli în Canada care predau limba engleză sau franceză ca a doua limbă. Guvernele provinciale reglementează programele lingvistice de la instituţii publice. Guvernele provinciale nu reglementează în mod necesar programele lingvistice de la şcolile private. Asiguraţi-vă că şcoala privată la care veți aplica îndeplinește cerinţele de educaţie provinciale.


Cum să aplicați la o şcoală, colegiu sau universitate
După ce aţi ales un loc pentru studiu va trebui să aplicați la această şcoală, colegiu sau universitate. Fiecare şcoală are reguli diferite privind modul în care puteți aplica. Asiguraţi-vă că aplicați devreme pentru cursul dumneavoastră de studiu. Aplicați cu cel puţin şase luni în avans la şcolile primare şi secundare. Studenţii de la universităţi şi colegii trebuie să aplicați cu un an înainte de data cînd doriți să începeți studiile dumneavoastră.


Contactați şcoala în care doriţi să studiați pentru a afla cum să aplicați. Acestea vă vor oferi formularele de cerere corecte şi informații despre:
- costul de aplicare;
- taxele de şcolarizare;
- asigurări de sănătate;
- chirie şi cît de mult va costa să trăiți în Canada;
- testele de limbă.
Completaţi formularul de cerere pentru școala sau școlile pe care le-ați ales, şi prezentați-l în conformitate cu instrucţiunile furnizate. Dacă şcoala vă admite ca un student, ei vă vor trimite o scrisoare de acceptare. Aveți nevoie de o scrisoare de acceptare, cu scopul de a aplica pentru un permis de studiu.


Asigurări de sănătate
Guvernul Canadei nu plătește pentru costurile medicale ale studenţilor străini. Asigurările de sănătate pentru studenţii străini variază între provincii. Contactați școala la care aplicați pentru a primi mai multe informaţii despre asigurări medicale şi asigurări de sănătate.


Cine poate aplica
În majoritatea cazurilor, trebuie să obţineţi un permis de studiu, dacă doriți să studiați în Canada.


Pentru a fi eligibil pentru a studia în Canada
- Trebuie să fi fost acceptat de către o şcoală, colegiu, universitate sau altă instituţie de învăţămînt în Canada.
- Trebuie să demonstrați faptul că aveţi suficienţi bani pentru a plăti pentru:
- Şcolarizare
- Cheltuieli de trai, precum şi pentru orice membri ai familiei care vin cu dumneavoastră în Canada şi
- Cheltuielile de întoarcere pentru dumneavoastră, precum şi pentru orice membri ai familiei care vin cu dumneavoastră în Canada.
- Trebuie să fiți un cetățean care respectă legea, fără antecedente penale şi să nu fiți un risc pentru securitatea Canadei. Poate fi necesar să prezentați un cazier judiciar.
- Trebuie să fiți în stare bună de sănătate şi dispus să completați o examinare medicală, dacă este necesar.
- Trebuie să demonstrați unui ofiţer de imigrare, că veți părăsi Canada la sfîrşitul perioadei de şedere autorizată.


Excepţii
În unele cazuri, nu aveţi nevoie de un permis de studiu pentru a merge la şcoală în Canada.


Dacă doriți să studiați la un curs sau program de scurtă durată
Nu aveţi nevoie de un permis de studiu, dacă aveţi de gînd să frecventați un curs sau un program în Canada, care durează şase luni sau mai puţin. Trebuie să completaţi cursul sau programul în perioada autorizată pentru sejurul dumneavoastră în Canada.


Chiar dacă nu aveţi nevoie de un permis de studiu, este o idee bună să aplicați pentru un permis înainte de a veni în Canada. Dacă decideţi că doriţi să vă continuaţi studiile într-un alt program după ce aţi terminat cursul sau programul dumneavoastră de scurtă durată, trebuie să aplicați printr-un birou canadian de vize în afara Canadei pentru un permis de studiu, dacă nu aveţi deja unul.


Reprezentanţii străini în Canada
Dacă sînteţi un membru al familiei sau membru al personalului al unei reprezentanțe străine acreditată de către Afacerile Externe şi Comerţul Internaţional din Canada, este posibil să nu aveți nevoie de o autorizaţie de studiu în Canada. Ar trebui să contactaţi Ambasada dumneavoastră în Canada. Ambasada dumneavoastră poate contacta Biroul de Protocol al Afacerilor Externe şi Comerţului Internaţional din Canada pentru a afla dacă aveţi nevoie de un permis de studiu.


Membrii forţelor armate străine

Dacă sînteţi un membru al unei forţe armate străine în conformitate cu Legea Vizitelor Forţelor, nu aveţi nevoie de un permis de studiu în Canada. Dacă membrii familiei dumneavoastră, inclusiv copiii minori, doresc să studieze în Canada, ei trebuie să îndeplinească cerinţele necesare.


Copiii Minori
Copiii minori trebuie să aplice pentru un permis de studiu în cazul în care doresc să studieze în Canada.


Cine este un copil minor?
În Canada, fiecare provincie şi teritoriu decide vîrsta la care o persoană este considerată a fi un adult. Acest lucru este cunoscut sub numele de vîrsta majoratului. O persoană sub vîrsta majoratului este considerată a fi un "copil minor."


Vîrsta majoratului este
- 18 ani, pentru Alberta, Manitoba, Ontario, Insula Prințul Edward, Quebec, Saskatchewan
- 19 ani, pentru Columbia Britanică, Noul Brunswick, Newfoundland şi Labrador, Teritoriile de Nord-Vest, Nova Scoția, Nunavut, Yuko


Custozi
Copiii minori, care au vîrsta mai puţin de 17 ani şi vin în Canada pentru a studia, fără un părinte sau tutore legal trebuie să fie îngrijit de un adult responsabil în Canada. Această persoană este cunoscut ca un custode. În unele cazuri, un custode poate fi, de asemenea, necesar pentru copiii minori între 17 ani şi vîrsta majoratului în provincia sau teritoriul unde se află instituţia de învăţămînt în care intenţionați să studiați. Acest lucru va fi la discreţia unui ofiţer de imigrare.


Custodia impune ca regimul juridic să fie făcut pentru a oferi permisiunea unui custode în Canada să acţioneze în locul unui părinte. Două documente notariale sînt necesare. Un document notarial este un document care a fost certificat de către un notar.


Primul document notarial trebuie să fie semnat de către părinţii sau tutorii legali ai copilului minor în ţara de origine a copilului. Al doilea document notarial trebuie să fie semnat de către custode în Canada.
Un ofiţer de imigrare trebuie să se asigure că măsurile adecvate au fost făcute pentru îngrijirea şi suportul copiilor minori care călătoresc în Canada pentru a studia.


Minorii care călătoresc singuri
Copiii minori care călătoresc singuri trebuie să:
-aducă informații de contact (nume, adresa şi numărul de telefon), cu ei despre custode, dacă este necesar, care va fi responsabil pentru ei în Canada şi informații despre şcoala la care vor merge, şi
- posede o scrisoare de permisiune de la părinte sau tutore şi o scrisoare de la custodele lor în Canada.


Dacă copilul este subiectul unui ordin de custodie, sînt necesare informaţii suplimentare. Un ordin de custodie este un ordin a unei Curți care indică care părinte are grijă şi control a unui copil. În cazul în care un ordin de custodie a fost eliberat, o copie a ordinului trebuie să fie furnizată. O scrisoare care indică consimţămîntul celuilalt părinte este, de asemenea, necesară.


În Quebec, minorii care călătoresc singuri au nevoie de un Certificat d’acceptation du Québec (Certificat de acceptare sau CAQ) pentru a studia.


Durata de timp pentru care un permis de studiu este valabil


Pentru copii minori în clasele de la 1 pînă la 8:
-permisul de studiu este în mod normal, valabil timp de un an.


Pentru copii minori în clasele de la 9 pînă la 12, sau participarea la o instituţie post-secundară:
- permisul de studiu este în mod normal, valabil pentru toată durata studiilor, plus 90 de zile.


Pentru copiii minori care studiază în Quebec:
-permisul de studiu este valabil pentru aceeaşi perioadă de timp, ca CAQ lor.


Dacă un copil minor este cu părinţii, care au permise de studiu pe termen lung sau permise de muncă, permisul de studiu al copilului ar trebui să fie valabil pentru aceeaşi perioadă de timp ca:
- permisul părinţilor;
- paşaportul copilului în cazul în care expiră înainte de permisul părinţilor; sau
- CAQ, dacă studiază în Quebec.


Excepţii: Studiu fără un permis de studiu


În unele cazuri, copiii minori nu au nevoie de un permis de studiu pentru a studia în Canada. Aceste cazuri includ:
- copiii minori care frecventează grădiniţa;
- copiii minori care sînt refugiaţi sau solicitanți ai statutului de refugiat, sau ai căror părinţi sînt refugiaţi sau solicitanţii statutului de refugiat; şi
- copiii minori care sînt deja în Canada, cu părinţii cărora li se permite să lucreze sau să studieze în Canada, şi care doresc să meargă la pre-şcoală, școala primară sau secundară.


Atunci cînd copiii minori studiază în Canada fără un permis, și ajung la vîrsta majoratului (împlinesc 18 sau 19 ani, în funcţie de provincie sau teritoriu), ei trebuie să aplice pentru un permis dacă doresc să continue studiile.


Cum puteți aplica?
Puteţi aplica online pentru permisul de studiu.


Există 10 paşi pentru a aplica pentru un permis de studiu:
1. Verificaţi timpul de procesare a cererilor . Acest lucru vă va oferi o idee despre cît timp le va lua pentru a procesa cererea dumneavoastră.


2. Obţineţi şi imprimați pachetul de aplicare. Pachetul include ghidul de aplicare şi toate formularele pe care trebuie să le completaţi. Descărcați şi imprimați pachetul de aplicare.

În funcţie de cetăţenie sau unde locuiţi, aţi putea avea nevoie de o viză de rezident temporar, precum şi de un permis de studiu.


3. Determinaţi unde veţi depune cererea dumneavoastră. Trebuie să trimiteţi aplicarea dumneavoastră la biroul de vize, care este responsabil pentru ţara sau regiunea în care locuiţi. Biroul Canadian de Vize în Bucureşti, România este responsabil pentru Republica Moldova.


4. Colectați documentele de care aveţi nevoie pentru a aplica.


Documente necesare pentru a aplica pentru un permis de studiu
Aveţi nevoie de următoarele documente pentru a aplica pentru un permis de studiu:
- Dovada de acceptare
- Dovada de identitate
- Dovada de sprijin financiar
- Scrisoare de explicaţie

 

Pe lîngă aceste documente, va trebui să furnizați alte informaţii atunci cînd aplicați pentru un permis de studiu. Verificaţi site-ul web al biroului de viză responsabil pentru ţara sau regiunea dumneavoastră, pentru cerinţele locale. Biroul Canadian de Vize în Bucureşti, Romînia este responsabil pentru Republica Moldova. Dacă nu sînteţi un cetăţean al ţării în care aţi trimis cererea dumneavoastră, va trebui să furnizați dovezi privind statutul de imigrare prezent în ţara în care aplicați.


Dacă guvernul care a eliberat paşaportul sau documentul de călătorie solicită un permis de re-intrare, trebuie să obţineţi unul înainte de a aplica pentru o viză canadiană. Alte documente pot fi, de asemenea, necesare.
A. Dovada de acceptare
Dacă aveţi de gînd să frecventați o şcoală (primară sau secundară), colegiu, universitate sau altă instituţie de învăţămînt în Canada, şcoala trebuie să completeze şi să trimită o scrisoare de acceptare. Trebuie să anexați scrisoarea în original, la cererea dumneavoastră pentru un permis de studiu. Vedeți o scrisoare standard de acceptare.


B. Dovada de identitate
Dumneavoastră trebuie să furnizați:
- un paşaport sau document de călătorie valabil pentru dumneavoastră și fiecare membru al familiei care vă însoţește. Paşaportul sau documentul de călătorie trebuie să vă permită să vă întoarceți în ţara care le-a emis. Cetăţenii şi rezidenţii permanenţi din Statele Unite, Sf. Pierre şi Miquelon, şi Groenlanda nu au nevoie de un paşaport, dar au nevoie de o dovadă a statutului şi cetăţeniei, cum ar fi o carte de identitate naţională sau un card de înmatriculare străin;

- două fotografii recente de tip paşaport ale dumneavoastră şi ale fiecărui membru al familiei care vă însoţește. Numele şi data de naştere a persoanei ar trebui să fie scris pe spatele fiecărei fotografii. Vedeți Specificațiile Fotografiei pentru Cererea de Vize 


C. Dovada de sprijin financiar
Trebuie să demonstrați că aveţi posibilitatea să vă întrețineți pe dumneavoastră şi membrii de familie care vă însoţesc în timp ce vă aflaţi în Canada. Puteţi dovedi că aveţi fonduri suficiente pentru a vă întreține în Canada prin prezentarea unora din următoarele:
- dovada de un cont bancar canadian, în numele dumneavoastră dacă banii au fost transferați în Canada;
- dovada de un împrumut pentru student / de învăţămînt de la o instituţie financiară;
- declaraţiile dumneavoastră bancare pentru ultimele patru luni;
- o chitanță bancară în valută convertibilă;
- dovada de plată a taxelor de şcolarizare şi de cazare;
- o scrisoare de la persoana sau instituţia care vă oferă bani, şi
- dovada de finanţare plătită în interiorul Canadei dacă aveţi o bursă sau sînteți într-un program canadian de învăţămînt finanţat.

 

Sumele minime de care aveţi nevoie

Toate provinciile cu excepţia Quebec
-student singur - şcolarizarea, plus 10.000 dolari pentru o perioadă de 12 luni (sau 833 dolari pe lună)
 plus un membru al familiei - 4.000 dolari pentru o perioadă de 12 luni (sau 333 dolari pe lună)
 plus fiecare membru de familie suplimentar - 3.000 dolari pentru o perioadă de 12 luni pentru fiecare copil dependent de orice vîrstă (sau 255 dolari pe lună)


Quebec
- student singur - şcolarizarea, plus 11.000 dolari pentru o perioadă de 12 luni (sau 917 dolari pe lună)
 plus un membru de familie
- 5.100 dolari mai mult, pentru o persoană cu vîrsta de 18 ani sau mai mult pentru o perioadă de 12 luni (sau 425 dolari pe lună)
- 3.800 dolari mai mult, pentru o persoană sub vîrsta de 18 ani pentru o perioadă de 12 luni (sau 317 dolari pe lună)
 plus fiecare membru de familie suplimentar
- 5.125 dolari mai mult, pentru o persoană cu vîrsta de 18 ani sau mai mult pentru o perioadă de 12 luni (sau 427 dolari pe lună)
- 1.903 dolari mai mult, pentru o persoană sub vîrsta de 18 ani pentru o perioadă de 12 luni (sau 159 dolari pe lună)


Dacă există măsuri de control de schimb valutar în ţara dumneavoastră, trebuie să prezentați dovada că autorităţile de control de schimb vă vor permite să exportați fonduri pentru toate cheltuielile.


D. Scrisoare de explicaţie
În unele cazuri, aţi putea dori să aplicați pentru un permis de studiu, chiar dacă nu aveți nevoie de unul. Există beneficii de a avea un permis de studiu, chiar dacă nu necesitați unul. Dacă aveţi un permis de studiu valabil, aveţi posibilitatea să:
-ocupați un loc de muncă part-time în campus, colegiu sau universitatea la care sînteţi înregistrat ca student full-time; şi
-să aplicați pentru a reînnoi permisul de studiu din Canada, dacă vă hotărîţi să continuați studiile în Canada.


Dacă decideţi că doriţi să vă continuaţi studiile într-un alt program după ce aţi terminat cursul sau programul dumneavoastră de scurtă durată, trebuie să aplicați printr-un birou canadian de vize în afara Canadei pentru un permis de studiu, dacă încă nu aveţi unul. Dacă aplicaţi pentru un permis de studiu, chiar dacă nu aveţi nevoie de unul, ar trebui să includeți o scrisoare care explică de ce aplicați. Scrisoarea va informa ofițerul de viză că înţelegeţi opţiunile. De exemplu, scrisoarea ar putea spune: "Domnule Ofiţer de vize, Aş dori un permis de studiu pentru cursul meu de limba engleză cu durata de opt săptămîni, pentru că aș dori să aplic la un program canadian-universitar după ce voi termina acest curs de limba engleză. "

 

5. Dacă studiați în Quebec, verificaţi orientările provinciale.
Acest pas se aplică numai dacă doriți să studiați în provincia Quebec. Dacă aplicați pentru a studia în Quebec, aveţi nevoie de un certificat de acceptare sau de CAQ. Şcoala dumneavoastră poate oferi, de asemenea, informaţii despre aplicarea pentru a studia în Quebec. Trebuie să primiți certificatul de acceptare înainte de a aplica pentru un permis de studiu.


6. Completaţi cererea pentru un permis de studiu.
Completaţi formularele cu atenţie şi complet.
- Tapați sau imprimați în mod clar, folosind cerneală neagră.
- Adăugați caracterele corespunzătoare pentru limbi care nu utilizează alfabetul latin, cum ar fi chineza, araba, chirilica, japoneza, ebraica, etc.
- Răspundeţi la toate întrebările cu atenţie, complet şi sincer. Pachetele de cerere incomplete nu vor fi procesate, dar vor fi returnate la dumneavoastră.


7. Plătiți taxa de procesare corectă.
Există o taxă pentru a aplica pentru un permis de studiu. Pentru mai multe informaţii despre ratele curente, mergeţi la plata taxelor pentru cererea mea. http://www.cic.gc.ca/english/information/fees/index.asp
În multe ţări, taxa de procesare poate fi plătită în moneda locală. Ar trebui să verificaţi site-ul web al biroului de vize canadian care deservește ţara sau regiunea în care locuiţi pentru informaţii suplimentare privind taxele, inclusiv cum să le plătiți. Taxa de procesare nu va fi rambursată, chiar dacă cererea dumneavoastră nu este acceptată.


8. Verificaţi aplicaţia.
Asiguraţi-vă că cererea dumneavoastră este completă şi că ați inclus toate documentele necesare. Utilizaţi lista de verificare a documentelor care este inclusă în pachetul de cerere. Consultaţi site-ul web al biroului de vize canadian care deservește ţara sau regiunea în care locuiţi pentru a determina dacă aveţi nevoie să completaţi orice formulare suplimentare sau să furnizați orice documente suplimentare.


9. Trimiteți formularul de cerere.
Semnaţi şi datați formularul de cerere, şi asiguraţi-vă că aţi inclus chitanţa pentru taxa de procesare. Trimiteți formularul de cerere la biroul de vize canadian, care deserveşte ţara sau regiunea în care locuiţi.


10. Furnizați informaţii sau documente suplimentare.
După ce biroul de viză primeşte cererea dumneavoastră, acesta ar putea solicita mai multe informaţii sau documente. Acestea pot include următoarele:
- Informații medicale
În cele mai multe cazuri, veţi avea nevoie de o examinare medicală. Un ofiţer de viză vă va trimite instrucţiuni dacă aveţi nevoie de o examinare medicală. Acest lucru poate adăuga mai mult de trei luni la timpul de procesare a cererii dumneavoastră. Găsiţi mai multe informaţii despre examinările medicale.
- Informații de securitate
Dacă doriți să studiați în Canada, dumneavoastră precum şi orice membri ai familiei care vă însoțesc în Canada, și care au vîrsta de 18 ani sau mai mult, ar putea avea nevoie să prezinte caziere judiciare.

 

Statutul cererii dumneavoastră
Timpul de procesare variază în funcţie de biroul canadian de viză la care aţi trimis cererea. Pentru mai multe informaţii, vedeți timpul de procesare

 

Biroul de vize va analiza cererea dumneavoastră pentru a se asigura că aţi completat-o corect şi ați inclus toate documentele necesare. Dacă cererea dumneavoastră este incompletă, aceasta nu va fi procesată, aceasta va fi returnată.


Dacă cererea dumneavoastră este completă, biroul de vize va analiza şi va decide dacă un interviu este necesar. Dacă este aşa, ofițerul de vize vă va informa cu privire la momentul şi locul interviului.


Schimbarea adresei
Dacă vă mutaţi sau schimbați adresa, numărul de telefon sau orice alte informaţii de contact după ce trimiteţi cererea dumneavoastră, trebuie să notificați biroul de viză la care aţi trimis cererea. Dacă cererea dumneavoastră este aprobată.


Dacă cererea dumneavoastră este aprobată, veţi primi următoarele:
- O scrisoare de introducere va fi trimisă confirmînd aprobarea. Această scrisoare nu este un permis de studiu. Aduceţi scrisoarea de introducere cu dumneavoastră pentru a o prezenta ofițerilor de imigrare la punctul de intrare, atunci cînd ajungeți în Canada.
- O viză de rezident temporar (TRV) va fi eliberată dacă sînteţi dintr-o ţară desemnată pentru care Canada necesită o viză. TRV va fi în paşaportul dumneavoastră. Data de expirare de pe această viză indică data pînă la care trebuie să intraţi în Canada. Trebuie să intraţi în Canada înainte ca TRV dumneavoastră să expire. TRV va indica, de asemenea, dacă aveţi posibilitatea să intraţi în Canada o singură dată (o viză de o singură intrare), sau dacă aveţi posibilitatea să intraţi mai multe ori în Canada (o viză cu intrări multiple).


Dacă cererea dumneavoastră nu este aprobată
Dacă cererea dumneavoastră nu este aprobată, biroul de vize vă va trimite o scrisoare care explică de ce cererea dumneavoastră a fost refuzată. O cerere ar putea fi refuzată pentru mai multe motive:

- Dumneavoastră nu ați prezentat dovada că aveţi suficienţi bani pentru a vă întreține în timp ce studiați în Canada.
- Dumneavoastră nu ați trecut o examinare medicală, dacă era necesar.
- Dumneavoastră nu ați demonstrat ofițerului de viză că intenţia dumneavoastră principală în Canada este de a studia.
- Dumneavoastră nu ați demonstrat ofițerului de viză că veți părăsi Canada la sfîrşitul perioadei dumneavoastră de studiu.


Dacă aveţi întrebări cu privire la refuzul dumneavoastră, contactaţi biroul de vize care a emis scrisoarea de refuz.


Sosirea
Cînd ajungeţi în Canada, veţi fi întîmpinat de către un ofiţer de la Agenţia Serviciilor de Frontieră din Canada (CBSA), la un punct de intrare, ca un aeroport. CBSA este responsabil pentru punctul de frontieră şi activităţile de intrare în Canada.


Documentele de care aveţi nevoie pentru a intra în Canada
Ofițerul CBSA va solicita să vadă documentele de călătorie, atunci cînd ajungeți în Canada. Asiguraţi-vă că nu sînt ambalate în bagajele dumneavoastră, şi le aveți cu dumneavoastră. Acest lucru va contribui la accelerarea intrării dumneavoastră în Canada. Dumneavoastră ar trebui să fiți pregătit pentru a arăta următoarele documente:
- un paşaport sau document de călătorie valabil;
- o scrisoare de introducere de la biroul de vize pe care aţi primit-o atunci cînd permisul de studiu a fost aprobat (această scrisoare conţine numărul de referinţă a permisului şi ofițerul CBSA are nevoie de această scrisoare pentru eliberarea permisului de studiu;
- o viză validă de rezident temporar (dacă este necesar);
- o copie a scrisorii de acceptare de la şcoală la care sînteți admis pentru a studia;
- dovada că aveţi suficienţi bani pentru a vă întreține în timpul sejurului dumneavoastră în Canada; şi
- scrisori de referinţă sau orice alte documente recomandate de Biroul de vize la care aţi aplicat.


Purtați aceste elemente şi orice alte documente de valoare, numerar şi cecuri de călătorie cu dumneavoastră tot timpul. Nu le puneți în bagajele de călătorie verificate.


Nu vi se va permite intrarea în Canada, dacă oricare dintre documentele dumneavoastră lipsesc sau dacă oricare dintre informaţiile privind cererea dumneavoastră sau scrisorile de referinţă sînt incorecte.


Posesia acestor documente nu garantează intrarea. Toate persoanele trebuie să stabilească că ei îndeplinesc toate cerinţele privind Legea de Imigrare şi Protecție a Refugiaţilor şi regulamentele înainte de a fi autorizaţi să intre sau să re-intre în Canada.

 

Dacă nu sînt probleme la punctul de intrare, agentul vă va permite să intrați în Canada și va emite permisul dumneavoastră de studiu. Dumneavoastră ar trebui:
- să verificaţi permisul de studiu pentru a vă asigura că informaţiile dumneavoastră personale sînt exacte, şi
- să verificaţi data de expirare al permisului de studiu. Trebuie să părăsiți Canada, pînă la această dată.


Dezvăluirea fondurilor
Dacă ajungeţi în Canada, cu mai mult de 10.000 dolari canadieni, trebuie să divulgați aceste informaţii către ofițerul CBSA. Dacă nu divulgați aceste informaţii, aţi putea fi amendat sau pus în închisoare. Aceste fonduri ar putea fi sub formă de:
- numerar;
- alte forme de valoare (de exemplu, acțiuni, obligațiuni, obligațiuni negarantate, bonuri de valoare); sau
- instrumente negociabile, cum ar fi proiectele bancherilor, cecuri, cecuri de călătorie sau ordine de plată.


Înţelegerea termenilor şi condiţiilor permisului de studiu
Condiţiile enumerate pe permisul dumneavoastră vă informează despre:
- instituţia la care puteţi studia;
- dacă vi se permite să lucrați în Canada;
- dacă aveţi nevoie să treceți o examinare medicală, observare sau tratament;
- dacă călătoria dumneavoastră în Canada este restricţionată; şi
- cînd trebuie să părăsiți Canada.


Dacă doriţi să modificaţi oricare dintre termenii şi condiţiile privind permisul de studiu, trebuie să depuneți o cerere completată de modificare a condiţiilor sau prelungire a şederii dumneavoastră în Canada . Dacă sînteţi un student post-secundar cu un permis valabil de studiu, nu trebuie să depuneți o cerere, dacă doriţi să schimbaţi programul de studiu sau instituţia în care studiați.


Este o infracţiune în temeiul Legii de Imigrare şi Protecţie a refugiaţilor, dacă nu respectați condiţiile impuse atunci cînd intrarea în Canada a fost autorizată, sau atunci cînd permisul dumneavoastră de studiu a fost eliberat.


Aveţi dreptul să părăsiți voluntar Canada, sau aţi putea fi supus unei determinări de admisibilitate sau unui interviu. Acest lucru ar putea duce la deportarea dumneavoastră din Canada. Veţi pierde statutul de rezident temporar, precum şi orice permis pe care îl dețineți, dacă încălcați oricare dintre condiţiile de şedere.


Plecarea şi revenirea în Canada
Dacă părăsiți Canada şi doriți să vă întoarceți, trebuie să aveţi

- un paşaport sau document de călătorie valabil;
- un permis de studiu valabil dacă vă întoarceți în Canada pentru motive de studiu; şi

- o viză valabilă de rezident temporar, dacă sînteţi un cetăţean al unei ţări desemnate pentru care Canada necesită o viză.


Asigurări de sănătate
Guvernul Canadei nu achită costurile medicale pentru studenţii străini. Asigurarea de sănătate pentru studenţii străini variază între provincii. Contactați şcoala la care aplicați pentru a primi mai multe informaţii despre asigurări medicale şi asigurări de sănătate.


Extinderea șederii Dumneavoastră
Ştiaţi că puteţi aplica on-line pentru a extinde şederea dumneavoastră în Canada, ca student, atunci cînd aplicați pentru un serviciu on-line .

 

Reînnoirea permisului de studiu
Dacă doriţi să vă extindeți şederea în Canada, în calitate de student, trebuie să completaţi Cererea de modificare a condiţiilor sau prelungirea şederii dumneavoastră în Canada. Verificaţi data de expirare de pe permisul de studiu, şi asiguraţi-vă că aplicați înainte de această dată. Ar trebui să aplicați pentru reînnoire cu cel puţin 30 de zile înainte ca permisul actual să expire.


Pachetul include ghidul de aplicare şi toate formularele pe care trebuie să le completaţi. Descărcați şi imprimați pachetul de aplicare. Daca aplicați pentru o reînnoire a permisului de studiu, şi permisul expiră înainte de a primi un răspuns, puteţi continua să studiați în Canada, în aceleaşi condiţii pînă cînd veţi primi o decizie.


Ar trebui să aplicați pentru a reînnoi permisul de studiu, dacă intenţionaţi să călătoriţi în afara Canadei şi permisul dumneavoastră va expira în timp ce sînteţi în deplasare. Nu puteţi prelungi permisul de studiu după data de expirare din paşaportul dumneavoastră.


Dacă permisul dumneavoastră de studiu a expirat, şi nu aţi solicitat o prelungire, trebuie să părăsiți Canada.


Restabilirea statutului dumneavoastră
În unele cazuri, puteţi aplica pentru a restabili statutul dumneavoastră de student în termen de 90 de zile de la pierdere. Aveţi dreptul să aplicați numai în cazul în care ați continuat să îndepliniți cerinţele conform cărora vi s-a permis intrarea şi șederea în Canada şi aţi îndeplinit toate condiţiile impuse privind permisul dumneavoastră.


După ce aplicați pentru a restabili statutul dumneavoastră, este posibil să rămîneţi în Canada pînă cînd o decizie se face cu privire la cererea dumneavoastră, dar nu vi se permite să studiați pînă cînd statutul dumneavoastră nu este restaurat. Nu există nici o garanţie că cererea dumneavoastră pentru a restabili statutul va fi acceptată. În cererea dumneavoastră, trebuie să furnizaţi detalii complete ale tuturor faptelor şi circumstanţelor care v-au determinat să vă pierdeți statutul. Pe lîngă o taxă de reînnoire a permisului de studiu, există, de asemenea, o taxă pentru restabilirea statutului dumneavoastră. Taxa este necesară pentru fiecare membru al familiei care şi-a pierdut statutul. Pentru a afla mai multe despre taxa de aplicare, mergeţi la plata taxelor pentru cererea mea.


Un ofiţer va evalua cererea dumneavoastră de restabilire a statutului şi va procesa o cerere pentru un permis de studiu. Cetățenia și Imigrarea din Canada (CIC) vă va sfătui cu privire la orice măsuri suplimentare care urmează să fie luate.
Intenție dublă
Scop
Pentru a clarifica comunicarea şi operaţiunile în procesul pentru obținerea un permis de studiu cu privire la conceptul de "intenţie dublă" prin:
- Definirea "intenţiei duble";
- Reafirmarea că un permis de studiu nu va fi refuzat pe baza "intenției duble"; şi
- Clarificarea măsurilor pe care trebuie să le ia un student în procesul de aplicare.


Introducere
Secţiunea 22 (2) din Legea privind Imigraţia şi Protecţia Refugiaţilor (IRPA) prevede: "O intenţie al unui cetăţean străin de a deveni rezident permanent nu îl împiedică să devină un rezident temporar în cazul în care ofițerul este convins că va părăsi Canada pînă la sfîrşitul perioadei autorizate pentru şederea sa. " Acest lucru poate apărea într-o situaţie în care un student străin are o intenţie de a aplica pentru un permis de studiu (ca un rezident temporar) şi o a doua intenţie de a aplica pentru rezidenţă permanentă. Un solicitant poate avea mai multe mecanisme în conformitate cu Legea care îi permite să se transfere din fluxul de rezident temporar în fluxul de rezident permanent care să satisfacă dispoziţia pentru dublă intenţie. Această "intenție dublă" nu este un motiv de refuz al permisului de studiu.


Un student străin ar trebui să fie conştient de faptul că:
- Posesorii unui permis de studiu trebuie, în mod normal, să se întoarcă acasă, la sfîrşitul perioadei autorizate pentru şederea lor care, de obicei, corespunde cu finalizarea studiilor lor, şi ei trebuie să se angajeze să respecte această cerinţă, la momentul depunerii cererii pentru un permis de studiu; şi
- Programele Guvernului Federal pot fi disponibile pentru studenţii străini, care le permite să rămînă şi să lucreze în Canada, după terminarea studiilor lor şi, în unele cazuri, să aplice în cele din urmă pentru rezidență permanentă. Dacă nu este posibil să se califice pentru astfel de programe, un student este obligat să părăsească Canada, la expirarea permisului său de studiu.


Obiective
Părţile interesate din sectorul învăţămîntului superior şi-au exprimat dorinţa de a asigura claritate încadrînd conceptul de "intenţie dublă" pentru a se asigura că este înţeles de toată lumea că, astfel cum se prevede în legislaţie, avînd ambele intenţii - una pentru şedere temporară, prin permisul de studiu, şi una pentru rezidenţă permanentă - este legitim.

 

Guvernul federal doreşte să se asigure că Canada atrage numărul maxim de studenţi străini calificați în piaţa globală competitivă. Luarea măsurilor pentru clarificarea conceptului de intenţie dublă pentru părţile interesate vor consolida şi mai mult rolul important al CIC în îndeplinirea acestei chei prioritare a guvernului federal.


Guvernul Canadei şi-a exprimat angajamentul de a atrage mai mulţi studenţi străini în Canada şi în cele din urmă să intre în această sursă pentru lucrătorii cu înaltă educaţie pentru a contribui la forţa de muncă. Canada a prezentat obiectivele sale de politică generală referitoare la recrutarea studenţilor în bugetul din 2007 şi planul de însoţire economic, Avantaj Canada, în care a declarat că aceasta încurajează cei mai buni "studenți străini să frecventeze colegii și universități din Canada prin comercializarea excelenţei a sistemului de învăţămînt post-secundar din Canada". Acest lucru este însoţit de obiectivele de politică proiectate pentru a reţine studenţii străine să urmeze un "avantaj de cunoştinţe", în care Canada va crea "cele mai educate, calificate şi flexibile forţe de muncă din lume". Aceste obiective au fost, de asemenea, consolidate în bugetul guvernului federal din 2008.


Un angajament de bună-credință pentru studenţii străini

Cetățenie și Imigrare din Canada (CIC), crede în contribuţia studenţilor străini la mediul economic şi cultural al Canadei. Pentru a încuraja studenţii străini să studieze în Canada, guvernul federal a conceput programe pentru a atrage şi a păstra mai mulţi studenți străini, care le permite să rămînă şi să lucreze în Canada, după terminarea studiilor lor şi, în unele cazuri, să aplice în cele din urmă pentru rezidenţă permanentă, inclusiv Programul permiselor de lucru după absolvire şi Clasa de experienţă canadiană propusă.


CIC recunoaşte că pot exista situaţii în care buna-credință a studenţilor străini care doresc să participe la programele care sînt promovate pentru a îi menţine în Canada poate, într-adevăr, în procesul de aplicare, să indice o dorinţă de a rămîne în Canada, după finalizarea studiilor.


Ceea ce studenții trebuie să facă în aplicarea pentru un permis de studiu privind intenţia dublă
În aplicarea pentru un permis de studiu, un student, în primul rînd, trebuie să demonstreze în mod clar ofițerului de vize că el intenţionează să respecte cerinţele ca posesori de permise de studiu, să părăsească Canada la sfîrşitul perioadei autorizate pentru şederea sa, care, de obicei, corespunde cu finalizarea studiilor şi expirarea permisului său de studiu.


Alte informaţii referitoare la o decizie privind o cerere pentru permis de studiu
În evaluarea unei cereri pentru un permis de studiu un ofiţer poate lua în considerare, de asemenea, factori cum ar fi:
- Perioada de ședere a solicitantului în Canada;
- Mijloace de întreținere;
- Obligaţii şi legături în ţara de origine;
- Respectarea altor cerinţe din Legea şi Regulamentele aplicabile pentru studenţi / rezidenţi temporari.

 

În cazul în care o cerere pentru un permis de studiu nu este aprobată, ofițerul de vize CIC va oferi clientului o scrisoare care explică de ce o cerere a fost refuzată. O cerere pentru un permis de studiu ar putea fi refuzată pentru mai multe motive, inclusiv:
- Nu ați furnizat dovezi suficiente că dispuneți de suficienţi bani pentru a vă întreține în timp ce veți studia în Canada, şi că vă veți întoarce în ţara dumneavoastră de reşedinţă;
- Inadmisibilitate medicală;
- Nu ați demonstrat ofițerului de viză că intenţia dumneavoastră de a studia în Canada este adevărată;
- Nu ați demonstrat ofițerului de viză că veți părăsi Canada la sfîrşitul perioadei de şedere autorizată;
- Nu ați prezentat toate documentele necesare; 
- Nu ați demonstrat ofițerului de viză că dumneavoastră ați răspuns la toate întrebările materiale sincer, în conformitate cu secţiunea 16 (1) din IRPA.


Burse
Burse de studiu disponibile pentru non-canadieni pentru a studia în Canada. Există o varietate de programe şi de finanţare disponibile pentru non-canadienii care doresc să studieze în Canada.


Oportunităţi pentru non-canadieni
- Studenţi şi cercetători: Granturi disponibile pentru studenţii străini pentru studiu şi cercetare în Canada
-Profesori la facultate: Granturi pentru profesori pentru a desfăşura activităţi de cercetare în Canada sau în străinătate
- Instituţii academice: Granturi pentru studenți pentru a studia în Canada şi programe de studii canadiene

 

Sursa: migratie.md
 

Anonymous
Aplica pentru studii

Buna,am 17 ani , ce trebuie sa fac ca sa ma acepte o scoala secundara din quebec ? care este primul pas ?

17 Oct 2013- 06:49 după amiază

Opţiuni de afişare a comentariilor

Alege modalitatea preferată de afişare a comentariilor şi apasă "Salvare opţiuni" pentru a activa modificările propuse.

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.