MIGRAŢIA ÎN CANADA

IMPORTANT! Procedura de migrare în Quebec a fost SIMPLIFICATĂ

 

Înainte de a face primul pas pentru a migra în străinătate recomandăm să vă documentați exhaustiv la ambasada statului în care urmează să vă deplasaţi, cu privire la condiţiile particulare de intrare și şedere permanentă prevăzute de legislaţia locală, care pot suferi modificări frecvente.
Totodată, Vă sugerăm să întreprindeți următoarele acțiuni care vor contribui la integrarea socială dorită în țara de destinație, inclusiv prin prevenirea și anticiparea unor circumstanțe nedorite în procesul de adaptare în străinătate: Întocmiți o listă cu priorităţile şi cu aşteptările pe care le aveți de la statul în care plecați; Nu rupeți legătura cu țara de origine; Asigurați-vă cu un nivel bunt de cunoaştere al limbii țării gazdă; Stabiliți legătura cu diaspora moldovenească înregistrată în țara gazdă; Asigurațiv-vă cu imobil în care ve-ți locui; Migrarea nu trebuie confundată cu o călătorie.
Documentați-vă temeinic despre țară de destinație. Aceasta ar presupune și cunoașterea istoriei, geografiei, legislaţiei. Studiați străzile pe care o să mergeți zilnic, intrați pe forumurile ţării respective, vorbiți cu alţi migranţi, dar şi cu localnici, citiți mass-media locală. Nu vă limitați doar la exemplele altor cetățeni moldoveni care au migrat.
 

 

Pentru cei care doresc să imigreze în Canada, există cîteva oportunităţi de aplicare. Trebuie să decideţi, care din programele de imigrare va fi cea mai potrivită pentru familia dumneavoastră.

http://www.cic.gc.ca/english/index-int.asp

 


I. Programul pentru lucrători calificaţi (Skilled workers and professionals).Pentru persoane care doresc să locuiască şi să lucreze în Canada (în afara provinciei Quebec).
II. Programul de selectare a lucrătorilor calificaţi Quebec (Quebec-selected skilled workers). Pentru persoanele selectate de guvernul provinciei Quebec cu scopul de a rezida şi a lucra în această provincie.
III. Programul pentru persoane cu experienţă canadiană (Canadian Experience Class). Pentru persoane care recent au captat experienţă de muncă în Canada sau au absolvit instituţie de învăţămînt şi au lucrat în Canada.
IV. Investitori, antreprenori şi lucrători independenţi. Pentru persoane care doresc să iniţieze o afacere în Canada.
V. Programe provinciale de nominalizare (Provincial nominees). Una din provinciile sau teritoriile a Canadei vă poate alege pentru rezidenţă şi muncă.
VI. Program de sponsorizare (Sponsoring your family)

 

I. Program pentru lucrători calificaţi
 Lucrătorii calificaţi sînt selectaţi pentru rezidenţă în baza studiilor, experienţei de lucru, nivelului de cunoaştere al limbii engleze sau / şi franceze şi altor criterii, care demonstrează că, cu ajutorul acestora persoana va deveni stabilă, din punct de vedere economic.


IMPORTANT!
Provincia Quebec este responsabilă pentru lucrători calificaţi selectaţi de guvernul acesteia. Regulile de aplicare pentru program federal destinat lucrătorilor calificaţi pot fi schimbate periodic fără avertizare. Aşadar, vizitaţi mai des site-ul oficial dacă aţi ales să imigraţi în Canada prin acest program.


Cine poate aplica
Lucrătorii calificaţi sînt persoane selectate în calitate de rezident permanent în baza capacităţilor sale de a deveni stabili, din punct de vedere economic, în Canada.


Cererile din cadrul programului federal destinat lucrătorilor calificaţi verifică eligibilitatea candidatului conform criteriilor enumerate mai jos.


Pentru ca cererea de imigrare, aplicată de dumneavoastră, să fie acceptată la procesare este necesar să:

- ataşaţi rezultatul unui test de cunoaştere al limbii străine, recunoscut, şi

- să aveţi o ofertă valabilă de muncă, sau
- aveţi cel puţin un an de experienţă de muncă plătită (full-time) în unul din domenii enumerate în lista ocupaţiilor.


Cerinţe minime pentru experienţa de muncă
Dacă aplicarea dumneavoastră se consideră eligibilă pentru prelucrare, urmează să fie examinată în privinţa respectării cerinţelor minime.


Experienţa dumneavoastră de muncă trebuie să fie:
- neîntreruptă şi plătită (pentru numărul complet de ore sau echivalent în ore parţial plătite) pentru cel puţin ultimul an; şi
- de Tip de competenţă 0 (poziţii manageriale) sau Nivelul competenţilor A (ocupaţii profesionale) sau B (profesii tehnice şi meserii) în Lista Canadiană Clasificărilor Ocupaţiilor (NOC); şi
- să fie încadrată în ultimele 10 ani.


Dacă aţi respectat cerinţele susmenţionate, aplicarea dumneavoastră va fi procesată în conformitate cu şase factori de selectare din grila de pontaj pentru lucrători calificaţi, şi anume:
- studiile;
- nivelul de cunoştinţe al limbii engleze şi / sau franceze, limbile oficiale al Canadei;

- experienţa de muncă;
- vîrsta;
- prezenţa locului de muncă în Canada, şi
- adaptabilitatea dumneavoastră.


De asemenea, este necesar de arătat dovada prezenţei surselor financiare, suficiente pentru întreţinerea dumneavoastră şi membrilor familiei, după sosirea în Canada.


Dacă nu sînteţi sigur privind aplicarea în calitate de lucrător calificat, puteţi:
- folosi portalul „Come to Canada” (Vino în Canada) să verificaţi, dacă cererea dumneavoastră va fi eligibilă pentru procesare, apoi faceţi un test de auto-evaluare să examinaţi, dacă acumulaţi puncte suficiente pentru participare în program.

 

II. Program de selectare a lucrătorilor calificaţi Quebec
În cadrul Acordului la Imigrare Canada-Quebec, provincia Quebec stabileşte cerinţele proprii pentru program de imigrare şi selectează imigranţi care se vor adapta la viaţă în această provincie foarte bine. Dacă doriţi să imigraţi în Quebec în calitate de lucrător calificat, este necesar, în primul rînd, să urmaţi un proces separat de selectare, iar apoi, să să finalizaţi acesta la Departament Cetăţenie şi Imigraţii în Canada (CIC - Citizenship and Immigration Canada). 


Cine poate aplica
Persoanele care doresc să participe în programul de selectare a lucrătorilor calificaţi Quebec, trebuie să aplice în două etape. În primul rînd, trebuie să aplicaţi către Guvernul provinciei Quebec cu scopul de a obţine certificat de selectare (Certificat de Selectare Quebec). Acesta este un document oficial care arată că Guvernul provinciei Quebec vă acceptă pentru rezidenţă în această provincie. Informaţie suplimentară, privind obţinerea certificatului de selectare, găsiţi pe pagina-web a ministerului din Quebec responsabil pentru imigraţie.


Cum să aplicaţi
Urmăriţi şapte etape prezentate mai jos:
1. Obţineţi certificatului de selectare Quebec.
Mai multe detalii, privind obţinerea certificatului de selectare, găsiţi pe pagina-web a ministerului Quebec responsabil pentru imigraţie.


2. Obţineţi şi imprimaţi dosarul de aplicare.
Pachetul include ghidul de aplicare şi toate formularele necesare pentru completare.
Danlodaţi şi imprimaţi pachetul de aplicare.


3. Completaţi formularul dumneavoastră de aplicare.
Completaţi formularele la calculatorul dumneavoastră, după ce:
- aţi validat forma de aplicare - Generic Application Form for Canada [IMM 0008] 
- aţi completat on-line şi aţi imprimat pagina cu bar-coduri, apoi semnaţi în locul pentru semnătură. Ataşaţi pagina cu bar-coduri la aplicarea dumneavoastră.
- aţi imprimat alte formulare (nu le puteţi salva în calculatorul dumneavoastră), apoi semnaţi unde este indicat.

- Răspundeţi atent, complet şi veridic la toate întrebările. Pachetul de aplicare incomplet nu va fi procesat şi va fi întors.
- Trebuie să completaţi toate formulare:
- Generic Application Form for Canada [IMM 0008]
Datele personale / Declaraţia
Declaraţie de intenţie de a locui în Quebec
- Informaţie suplimentară despre familie
- Apelarea către serviciile unui reprezentant. Completarea acestei forme nu este obligatorie. Trebuie să completaţi acest formular doar dacă în procesul de imigrare, doriţi să apelaţi la serviciile unui reprezentant. Apelarea la serviciile reprezentantului este alegerea dumneavoastră personală. Mai multe detalii privind implicarea unui reprezentant găsiţi aici.


4. Determinaţi unde trebuie să expediaţi aplicarea dumneavoastră.
Trebuie să depuneţi aplicarea la secţia consulară corespunzătoare. Cetăţenii Republicii Moldova se pot adresa la Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație:

Adresa: mun. Chișinău, str. Ciuflea, nr. 36/1

Program: de luni pînă vineri (cu excepţia sărbătorilor legale declarate)

Program de lucru:

09:00 - 17:00

Depunere solicitări:  09:00 - 16:00

Ridicare paşapoarte: 14:00 - 16:00

Pauza de masă: 13:00 – 14:00

Numărul liniei telefonice de asistenţă şi adresa de e-mail:

+373 22 27 15 80

+373 22 27 19 11

e-mail: info.canchiiom@vfshelpline.com


5. Calculaţi cheltuielile.
Va fi necesar să achitaţi:
- taxa de procesare pentru dumneavoastră şi persoanele întreţinute – se achită la depunerea aplicării. Suma dată nu se rambursează în cazul refuzului;
- taxa pentru dreptul de şedere permanentă pentru dumneavoastră şi soţul / soţia sau partener de drept comun, dacă există. Taxa dată se achită doar în cazul că aplicarea este acceptată. Aceasta se achită pînă la emiterea vizei de rezidenţă permanentă de către Departament Cetăţenie şi Imigraţii în Canada (Citizenship and Immigration Canada). Această taxă este rambursată în caz că, aţi refuzat solicitarea, cererea de aplicare nu este acceptată sau aţi folosit viză.


La fel, va fi necesar să achitaţi serviciile părţilor terţe:
- controlul medical;
- asigurarea, dacă este necesar, şi
- testul de cunoaştere al limbii, dacă se cere.
Informaţia referitoare la modalităţile de achitare este prezentată în ghidul secţiei consulare.


6. Verificaţi aplicarea dumneavoastră.

Asiguraţi-vă că aplicarea dumneavoastră este completată corect şi că aţi ataşat toate documentele necesare. Utilizaţi lista de verificare din ghidul oferit (ataşament 1) ca să fiţi sigur că nu aţi uitat nimic.De asemenea, este o condiţie obligatorie, să ataşaţi certificatul dumneavoastră de selectare (Certificat de Selectare Quebec).


Secţia consulară nu poate procesa aplicarea dumneavoastră dacă lipsesc careva documente, nu sînt achitate careva taxe sau formularele nu sînt semnate şi completate corect. Dacă aţi validat formularul „Generic Application Form for Canada” [IMM 0008] on-line, aţi imprimat, aţi semnat şi aţi inclus lista cu bar-coduri, aceasta poate asigura că aplicarea dumneavoastră este completată corect şi va evita întîrzierea la procesarea dosarului.
7. Depuneţi aplicarea dumneavoastră.


Expediaţi dosarul şi taxele achitate către secţia consulară indicată în p. 4.


Dosarul dumneavoastră va fi procesat la secţia consulară unde a fost expediat. Procesul de examinare depinde mult de oficiu la care sa expediat solicitarea. Cu toate acestea, unele procese sînt comune pentru toate oficiile.


Procesul de evaluare a aplicării
După ce aţi aplicat dosarul dumneavoastră, reprezentantul Departamentului Cetăţenie şi Imigraţii în Canada (CIC) va verifica dacă la formularul de aplicare sînt ataşate toate documentele necesare. Ofiţerul va verifica dacă aveţi:
- formular de aplicare completat corect şi semnat;
- toate taxele achitate;
- certificatul de selectare (Certificat de Selectare Quebec) ataşat; şi
- toate documentele necesare ataşate.


Dacă dosarul dumneavoastră nu este complet, secţia consulară va returna acesta fără procesare. Secţia consulară, la care aţi aplicat, va expedia o înştiinţare după ce va primi documentele dumneavoastră şi va verifica că acesta au fost completate corect. De asemenea, în notificare vor fi prezentate informaţii despre etape care urmează.


Timpul de procesare
Perioada de procesare depinde de oficiul la care aţi aplicat. Puteţi să evitaţi întîrziere în procesare în caz că:
- verificaţi minuţios dacă aţi indicat în formularul de aplicare toată informaţia necesară,
- informaţi la timp secţia consulară despre toate schimbările în datele personale, cum ar fi: adresa, numărul de telefon / fax, sau schimbările în componenţa familiei;
- evitaţi adresările repetate către secţia consulară;
- vă asiguraţi că fotocopiile şi documentele ataşate la cererea de aplicare sînt clare şi lizibile;
- toate documentele ataşate sînt traduse în limba engleză sau franceză, şi
- aplicaţi din ţara a cărei cetăţean sînteţi sau aveţi permis de rezidenţă valabil pentru perioada de cel puţin un an.


Timpul de examinare a dosarului dumneavoastră se va prelungi dacă secţia consulară va avea necesitate să verifice suplimentar careva date, pentru evaluarea cazului dumneavoastră. Aplicarea va fi procesată mai greu dacă:
- există probleme de urmărire penală sau de securitatea privind dosarul dumneavoastră;
- situaţia familială nu este clară din motiv că, procesele de divorţ, de adoptare sau de custodie a copilului nu sînt finisate, sau nu sînt rezolvate;
- există necesitatea unei consultaţii din partea reprezentanţei CIC în Canada sau peste hotare.


Statului cererii dumneavoastră poate fi verificat on-line după ce secţia consulară a început procesarea dosarului.


Examenul medical
Sînteţi obligat să treceţi un control medical, înainte de sosire în Canada. Persoanele care se află în întreţinerea dumneavoastră, la fel, sînt obligaţi să treacă un control medical, chiar dacă nu pleacă cu dumneavoastră. Cererea pentru rezident permanent nu va fi acceptată dacă starea sănătăţii a solicitantului:
- reprezintă un pericol pentru sănătatea şi securitatea publică; sau
- poate abuza excesiv sistemul sănătăţii sau sistemul social al Canadei.
 

Verificarea securităţii şi prezenţei antecedentelor penale
Dacă aveţi înregistrate antecedente penale, intrarea în Canada pentru dumneavoastră poate fi interzisă. Persoanele, care pun în pericol securitatea Canadei, nu au dreptul la intrare în această ţară. Dacă doriţi să imigraţi în Canada, dumneavoastră şi membrii familiei cu vîrsta mai mare de 18 ani, care vă însoţesc, trebuie să prezinte către secţia consulară cazier judiciar. Acesta se depune împreună cu solicitarea dumneavoastră .
 

Decizia privind aplicarea dumneavoastră
După ce aţi fost selectat de către guvernul provinciei Quebec în calitate de imigrant, ofiţerul CIC va lua decizia finală privind aplicarea dumneavoastră în conformitate cu cerinţele curente pentru procesul de imigrare în Canada. Decizia va fi luată în baza la cîteva factori, inclusiv: rezultatele examenului medical, şi rezultatelor verificării securităţii şi prezenţei antecedentelor penale.


Dacă va apărea necesitatea prezentării documentelor adiţionale sau organizării unui interviu, veţi fi contactat de ofiţerul secţiei consulare. Dacă solicitarea dumneavoastră este acceptată, vi se va cere paşaportul pentru aplicarea vizei de rezidenţă permanentă, care trebuie să fie prezentat la secţia consulară la care aţi aplicat cererea.


Schimbarea adresei
Dacă planificaţi să schimbaţi adresa, numărul de telefon sau alte date de contact, după aplicarea dosarului, trebuie să informaţi secţia consulară la care aţi aplicat cererea.


Confirmarea rezidenţei permanente
Dacă aplicarea dumneavoastră aste acceptată, secţia consulară va emite viza pentru rezidenţă permanentă. Viza pentru rezidenţă permanentă include Confirmare de Rezidenţă Permanentă (CDPR) şi viza de intrare. CDPR va include informaţie de identificare, precum şi fotografia dumneavoastră. Vă rugăm să verificaţi corectitudinea informaţiei indicate în CDPR. Ea trebuie să corespundă informaţiei din paşaportul dumneavoastră. Dacă aţi găsit vre-o greşeală în CDPR, contactaţi secţia consulară.


Trebuie să aveţi CDPR şi viza de intrare la sosirea în Canada.


Sosirea în ţară
La sosirea în Canada, veţi fi întîmpinat de ofiţerul de la Canada Border Services Agency (CBSA) (Agenţia Canadiană de Grăniceri). Aceasta este responsabilă pentru procesul de trecere a frontierei şi intrare în ţară. Ofiţerul va verifica paşaportul dumneavoastră şi alte documente de călătorie. Asiguraţi-vă că acestea nu sînt împachetate cu bagaje, şi că le aveţi cu dumneavoastră, ceea ce vă va ajuta să treceţi procedura de intrare mai rapid.


La intrare în ţară sînteţi obligaţi să prezentaţi următoarele documente:
- Paşaportul dumneavoastră valabil şi / sau documentele de călătorie. Paşaportul trebuie să fie obişnuit personal. Nu puteţi imigra în Canada cu paşaport diplomatic sau de serviciu.
- Viza de rezidenţă permanentă valabilă şi Confirmarea de Rezidenţă Permanentă (CDPR). Ofiţerul va verifica dacă dumneavoastră intraţi înainte sau la data expirării vizei de intrare. Vă atenţionăm că acest document nu poate fi extins. Asiguraţi-vă că veţi utiliza viza înainte de expirarea termenului.
- Dovada prezenţei surselor financiare suficiente pentru asigurarea existenţei dumneavoastră şi membrilor de familie după sosirea în Canada.


Ofiţerul vă va oferi cîteva întrebări pentru verificarea că dumneavoastră într-adevăr corespundeţi cerinţelor de imigrare în Canada. Întrebările vor fi similare celor, la care aţi răspuns în Cererea pentru Rezident Permanent în Canada. Ofiţerul va confirma că dumneavoastră corespundeţi cerinţelor pentru intrare în Canada. Toată procedura va dura cîteva minute.


Nu veţi fi admis să intraţi în canada dacă prezentaţi informaţie falsă sau incompletă, sau dacă nu aţi arătat ofiţerului că îndepliniţi cerinţele pentru a intra în Canada. 


Dacă nu există dificultăţi privind intrarea în ţară, ofiţerul vă va permite să intraţi în Canada în calitate de rezident permanent. De asemenea, ofiţerul va confirma adresa dumneavoastră pentru corespondenţă în Canada. Cardul dumneavoastră de rezident permanent va fi expediat la această adresă.


Declararea surselor băneşti
Dacă aţi intrat în Canada cu suma mai mare de 10,000 $ trebuie să declaraţi această informaţie către ofiţerul CBSA. Dacă nu aţi arătat această informaţie veţi putea fi amendat sau privat de libertate. Sursele băneşti pot fi în formă de:
- numerar
- titlu la purtător (de exemplu, acţiuni, obligaţiuni, bonuri de trezorerie) sau
- instrumente negociabile la purtător, inclusiv cecuri, bilete la ordin, cecuri de călătorie sau mandate poştale.

 

III. Program de migrare pentru persoane cu experienţă canadiană
Dacă sînteţi lucrător străin temporar sau student străin absolvent al instituţiei de învăţămînt canadiene, deseori aveţi calităţi pentru a face cu succes trecere din rezident temporar în rezident permanent. Sînteţi cunoscut cu societatea canadiană şi puteţi contribui la economia canadiană. Trebuie să aveţi cunoştinţe de limba engleză sau franceză şi experienţă de muncă calificată.


Aplicarea pentru rezidenţă permanentă în cazul dumneavoastră este simplă. Puteţi face acesta prin program de migrare pentru persoane cu experienţă canadiană (Canadian Experience Class). Toate ghidurile, informaţie şi forme necesare pentru aplicare sînt incluse aici. Înainte de aplicare verificaţi dacă cunoaşteţi toate cerinţe şi procedurile de aplicare curente. După ce aţi aplicat, reveniţi la această pagina-web pentru a vă informa referitor la următorii paşi.


Cine poate aplica
Trebuie să îndepliniţi următoarele cerinţe minime pentru a aplica pentru permis de rezident permanent prin programul de migrare pentru persoane cu experienţă canadiană. Sînteţi obligaţi să:
- planificaţi să locuiţi în afara provinciei Quebec;

-să fiţi:
- lucrător străin temporar cu experienţa de muncă în Canada, full-time (sau echivalent) pentru cel puţin doi ani, sau
- absolvent străin al instituţiei canadiene de învăţămînt post-secundar cu experienţa de muncă în Canada, full-time (sau echivalent) pentru cel puţin un an;
aţi acumulat experienţa în Canada cu permisul legal la muncă sau studii;

- aplicaţi în timp ce lucraţi în Canada sau în decursul unui an din momentul ce aţi renunţat la lucru în Canada;
- ataşaţi la aplicarea dumneavoastră rezultatul unei testări independente de cunoştinţă a limbii (de la o agenţie recomandată de CIC).


Potrivit Clasificării Canadiene Naţionale de Ocupaţii (Canadian National Occupational Classification (NOC), experienţa de muncă calificată este:

- Tip de competenţă 0 (poziţii manageriale), sau
Nivelul competenţilor A (ocupaţii profesionale), sau

- Nivelul competenţilor B (profesii tehnice şi meserii).


Aplicarea dumneavoastră va fi examinată în baza la două cerinţe, dacă aplicaţi în calitate de lucrător străin temporar:
- experienţa dumneavoastră de lucru şi
- cunoştinţele de limba engleză sau franceză.


Dacă aplicaţi în calitate de absolvent străin al instituţiei canadiene de învăţămînt post-secundar cu experienţa de muncă în Canada, aplicarea va fi evaluată conform criteriilor menţionate mai sus, precum şi:
- studiile dumneavoastră.


Solicitantul principal
Dacă sînteţi căsătorit sau locuiţi cu partener de drept comun în Canada, şi el / ea la fel îndeplineşte condiţiile menţionate, puteţi decide cine din voi va aplica prin internediul programului de imigrare pentru persoane cu experienţă canadiană în calitate de aplicant principal.


IMPORTANT!
Partenerul de drept comun este o persoană care locuieşte cu dumneavoastră în relaţii conjugale pentru cel puţin un an. Denumirea de partener de drept comun se referă la ambele tipuri de cupluri, cei cu sex opus şi cu acelaşi sex.


Cum să aplicaţi
Urmăriţi paşii următori pentru aplicarea pentru rezident permanent în cadrul programului de migrare pentru persoane cu experienţă canadiană:


1. Obţineţi dosarul de aplicare 
Dosarul include ghidul pentru aplicare şi toate formulare care trebuie să le supliniţi. Danlodaţi şi imprimaţi pachetul de aplicare. 


2. Citiţi ghidul
Înainte de completarea cererii de aplicare citiţi atent ghidul. Taxa pentru procesarea dosarului nu se rambursează, aşa dar verificaţi dacă sînteţi eligibil pentru aplicare prin programi de migrare pentru persoane cu experienţă canadiană înainte de aplicare. Faceţi fotocopiile formularelor de aplicare şi folosiţi un pachet de forme drept copie de lucru. Păstraţi această copie. 


3. Completaţi formulare de aplicarea şi ataşaţi documentele necesare
Pachetul de aplicare conţine instrucţiuni. Citiţi instrucţiunile şi prezentaţi documentele necesare. Lista de verificare a documentelor în dosarul pentru aplicare vă va oferi informaţie despre documente care urmează să fie incluse. Utilizaţi instrucţiunile ghidul la completarea aplicaţiei.

 

Răspundeţi la toate întrebările corect, complet şi veridic. Răspunsurile pot fi tapate sau scrise de mînă (tipărite clar cu cerneală neagră). Aplicaţiile care conţin formulare incomplete sau nu conţin toate documente nu vor fi procesate, dar vor fi returnate dumneavoastră pentru a fi completate corect. La fel este necesar să susţineţi testul de cunoaştere al limbii şi să includeţi rezultatele dumneavoastră. 
După aplicare
După ce CIC va lua decizie privind aplicarea dumneavoastră, vi sa expedia scrisoarea cu explicarea paşilor care urmează să întreprindeţi. Centru de Comunicare Telefonica a CIC nu pot răspunde la întrebări privind dosarele persoanelor care au aplicat prin program de migrare pentru persoane cu experienţă canadiană. Trebuie să aşteptaţi confirmarea primară de la CIC că aplicarea dumneavoastră a fost primită. Aceasta poate să dureze pînă la trei luni.


În confirmarea primară veţi primi informaţie referitor la următorii paşi:
Dacă aplicarea va fi acceptată, dumneavoastră vi se va expedia o scrisoare, cu informţie privind opţiunile de obţinere a rezidenţei permanente, etapa finală. Aceasta înseamnă că veţi avea o întîlnire cu ofiţerul de imigrare. Aşadar, verificaţi că aveţi:
- Paşaportul valabil şi documente de călătorie. Trebuie să fie paşaport personal obişnuit. Nu puteţi imigra în Canada cu paşaport diplomatic sau de serviciu.
- Viza de rezidenţă permanentă valabilă şi Confirmare de Rezidenţă Permanentă (CDPR). Ofiţerul va verifica dacă dumneavoastră intraţi înainte sau la data expirării vizei de intrare. Vă atenţionăm că acest document nu poate fi extins. Asiguraţi-vă că veţi folosi viza înainte de expirarea termenului.


Ofiţerul vă va oferi cîteva întrebări pentru verificarea că dumneavoastră totuşi corespundeţi cerinţelor de imigrare în Canada. Întrebările vor fi similare celor, la care aţi răspuns în Aplicarea pentru Rezident Permanent în Canada. Toată procedura va dura cîteva minute. Nu veţi fi admis să intraţi în canada dacă prezentaţi informaţie falsă sau incompletă, sau dacă nu aţi arătat ofiţerului că îndepliniţi cerinţele pentru a intra în Canada.


Dacă pe parcursul etapei finale nu vor apărea probleme, ofiţerul vă va oferi statut de rezident permanent. La fel, ofiţerul va confirma adresa dumneavoastră de livrare în Canada. Cardul rezidentului permanent va fi expediat la această adresă. 

IV. Investitori, antreprenori şi lucrători independenţi
Programul de Business Imigraţie urmăreşte scopul de atragere în Canada persoanelor cu experienţă antreprenorială care vor contribui la suportul şi dezvoltarea a economiei canadiene puternice şi prospere. Se aşteaptă că imigranţii de afaceri vor investi circa 800,000 dolari canadieni sau să deţină şi să gestioneze afacerile în Canada, şi trebuie să aibă o anumită experienţă şi / sau să îndeplinească anumite criterii de statut.
Fiecare cerere de aplicare poate fi făcută doar în cadrul unui program care nu poate fi schimbat din momentul depunerii. Criterii care urmează să fie îndeplinite diferă pentru fiecare program.

 

Lucrători independenţi
Programul pentru Lucrători Independenţi vizează atragerea solicitanţilor care au intenţie şi abilităţi să devină lucrător independent în Canada. Lucrători independenţi trebuie să corespundă uneia din cerinţe:
- să aibă experienţă relevantă care va contribui semnificativ la viaţa culturală sau sportivă din Canada, sau
- să aibă experienţă în managementul gospodăriei agricole, şi intenţia şi abilităţile de a procura şi a gestiona o asemenea gospodărie în Canada.


Cine poate aplica
Pentru aplicarea în calitate de lucrător independent este necesar să corespundeţi următoarelor criterii:
Experienţa relevantă
Aceasta se defineşte ca:
- participarea în activităţile culturale sau sportive la nivel mondial;
- experienţa de gestionare a gospodăriei agricole, sau
- de lucrători independenţi în activităţile culturale sau sportive. Vă rugăm să consultaţi link-urile prezentate pe pagina dată, pentru verificarea listei de activităţi specificate. La fel, veţi găsi sursa de definiţii a termenilor aplicate în cazul lucrătorilor independenţi.


Criterii de selecţie
Veţi fi evaluat după criterii ce ţin de experienţa dumneavoastră, studii, vîrsta, nivelul de cunoaştere al limbii şi adaptabilitatea. Criterii de selecţie pentru lucrători independenţi.
 

Examinarea medicală, de securitate şi alte cerinţe
Împreună cu familia trebuie să treceţi controlul medical şi verificarea securităţii şi prezenţei antecedentelor penale. Trebuie să arătaţi că aveţi surse financiare suficiente pentru întreţinerea proprie şi a membrilor de familie după sosirea în Canada. De asemenea, trebuie să îndepliniţi şi alte cerinţe al regulilor de imigrare canadiene, provinciel sau teritoriale.


IMPORTANT!
Conform acordului Canada-Quebec , provincia Quebec operează programul propriu de business imigraţie. Dacă doriţi să aplicaţi pentru provincia Quebec, contactaţi cel mai apropiat birou de imigrare Quebec sau vizitaţi pagina-web al ministerului de imigraţie Quebec.


Cum să aplicaţi
Există două procese de aplicare pentru lucrători independenţi care doresc să devină rezidenţi permanenţi în Canada:

- procesul de aplicare simplificat şi
- procesul de aplicare standard.


Majoritatea solicitanţilor trebuie să depună cererile în cadrul procesului simplificat. 
- aţi fost selectat de guvernul provinciei Quebec;
- aţi fost legal admis în Canada pentru perioada de cel puţin un an şi depuneţi cererea dumneavoastră la Ambasada Canadiană la Buffalo, sau
- aţi fost legal admis în Statele Unite ale Americii pentru perioada de cel puţin un an şi depuneţi cererea dumneavoastră la Ambasada Canadiană la Buffalo.


Dacă una din situaţiile descrise mai sus se atribuie dumneavoastră, trebuie să aplicaţi prin procesul de aplicare simplificat.


Selectaţi procesul de aplicare care corespunde situaţiei dumneavoastră:
- procedura de aplicare standard
- procedura de aplicare simplificată


IMPORTANT!
Provincia Quebec a lansat propriu program de business imigraţei. Dacă doriţi să vă stabiliţi în provincia Quebec, contactaţi cel mai apropiat birou de imigrare Quebec sau vizitaţi pagina-web al ministerului de imigraţie Quebec.


După aplicare
Dosarul dumneavoastră va fi procesat la birou de imigraţie la care aţi aplicat. Cetăţenii Republicii Moldova pot aplica la Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație:

Adresa: mun. Chișinău, str. Ciuflea, nr. 36/1

Program: de luni pînă vineri (cu excepţia sărbătorilor legale declarate)

Program de lucru:

09:00 - 17:00

Depunere solicitări:  09:00 - 16:00

Ridicare paşapoarte: 14:00 - 16:00

Pauza de masă: 13:00 – 14:00

Numărul liniei telefonice de asistenţă şi adresa de e-mail:

+373 22 27 15 80

+373 22 27 19 11

e-mail: info.canchiiom@vfshelpline.com


Procesul de evaluare a cererilor
După ce aţi depus cererea de imigrare, ofiţerul Departamentului Cetăţenie şi Imigraţii în Canada (CIC) va verifica dacă, împreună cu cererea de imigrare, u fost admise toate documentele necesare, şi anume:
- corectitudinea completării cererii de imigrare şi prezenţa tuturor semnăturilor;
- achitarea taxei de procesare; şi
- ataşarea tuturor documentelor necesare în cazul aplicării prin procedura standard.
Dacă aţi aplicat prin procedura simplificată, veţi fi contactat de reprezentantul ambasadei sau secţiei consulare canadiene cu aproximativ patru luni înainte de procesarea dosarului.


Dacă cererea dumneavoastră nu este completă, secţia consulară o va întoarce fără a fi procesată. După ce va recepţiona cererea completă, secţia consulară va expedia o scrisoare cu instrucţiunile şi descrierea etapelor care urmează.


Timpul de procesare
Timpul de procesare a cererilor depinde de secţia consulară la care aţi aplicat. Puteţi verifica termenii de procesare, utilizînd secţiunea “I Need To…” (am nevoie să...) în partea dreaptă a acestei pagini.


Aveţi posibilitate să evitaţi întîrzieri nedorite prin:
- verificarea corectitudinii de completare a cererii şi dosarului;
- validarea on-line a formularului „Generic Application Form for Canada”, imprimarea acestuia şi includerea listei cu bar-coduri, ataşate la cererea dumneavoastră;
- notificaţi secţia consulare despre toate schimbările în datele personale din cererea dumneavoastră, aşa ca adresa, numărul telefonului / faxului sau schimbările în componenţa familiei;
- evitaţi adresările repetate la secţiaconsulară;
- vă asiguraţi că fotocopiile şi documentele ataşate la cererea de aplicare sînt clare şi lizibile;
- toate documentele ataşate sînt traduse în limba engleză sau franceză,
- aplicaţi din ţara a cărei cetăţean sînteţi sau aveţi permis de rezidenţă valabil pentru perioada de cel puţin un an.


Timpul de examinare a dosarului dumneavoastră se va prelungi dacă secţia consulară va avea necesitate să verifice suplimentar careva date, pentru evaluarea cazului dumneavoastră. Aplicarea va fi procesată mai greu dacă:
- există probleme de urmărire penală sau de securitatea privind dosarul dumneavoastră;
- situaţia familială nu este clară din motive că procese de divorţ, de adoptare sau a custodiei copilului nu sînt finisate, sau nu sînt rezolvate;
- există necesitatea unei consultaţii a secţiei consulare la care aţi aplicat cu altă reprezentanţă CIC în Canada sau peste hotare.


Statului cererii dumneavoastră poate fi verificat on-line după ce secţia consulară a început procesarea dosarului. Selectaţi “Check my application status” (verificarea statutului cererii) butonul în secţia “I Need To…” (am nevoie să...) în partea dreaptă a acestei pagini.


Examenul medical

Sînteţi obligat să treceţi un control medical, înainte de sosire în Canada. Persoanele care se află în întreţinerea dumneavoastră, la fel, sînt obligaţi să treacă un control medical, chiar dacă nu pleacă cu dumneavoastră în Canada. Cererea pentru rezident permanent nu va fi acceptată dacă starea sănătăţii a solicitantului:
- reprezintă un pericol pentru sănătatea şi securitatea publică, sau
- poate abuza excesiv sistemul sănătăţii sau sistemul social a Canadei.
Instrucţiunile privind trecerea controlului medical, în mod normal, se expediază după ce aţi aplicat dosarul pentru viză la secţia consulară.


Verificarea securităţii şi prezenţei antecedentelor penale
Dacă aveţi înregistrate antecedente penale, intrarea în Canada pentru dumneavoastră poate fi interzisă. Persoanele, care pun în pericol securitatea Canadei, nu au dreptul la intrare în această ţară. Dacă doriţi să imigraţi în Canada, dumneavoastră şi membrii familiei cu vîrsta mai mare de 18 ani, care vă însoţesc, trebuie să prezinte către secţia consulară cazier judiciar. Dacă depuneţi cererea prin procedura standard, cazierul judiciar se ataşează la solicitarea pentru imigrare. Dacă aplicaţi prin procedura simplificată, veţi fi contactat de secţia consulară şi, prin urmare, actele necesare se vor cere mai tîrziu.


Decizia privind aplicarea dumneavoastră
Ofiţerul CIC va lua decizia privind aplicarea dumneavoastră în baza a cîtorva factori, inclusiv:
- rezultatele examinului medical;
- rezultatele verificării securităţii şi prezenţei antecedentelor penale;
- dacă vă încadraţi în definiţia lucrătorului independent; şi
- punctajul acumulat la evaluarea a celor cinci factori de selectare.


Dacă va apărea necesitatea prezentării documentelor adiţionale sau organizării unui interviu, veţi fi contactat de ofiţerul secţiei consulare. Dacă aplicarea dumneavoastră este acceptată, vi se va cere paşaportului pentru aplicarea vizei de rezidenţă permanentă, care trebuie să fie prezentat la secţia consulară la care aţi aplicat cererea.


Schimbarea adresei
Dacă planificaţi să schimbaţi adresa, numărul de telefon sau alte date de contact, după aplicarea dosarului, trebuie să informaţi secţia consulară la care aţi aplicat cererea.


Confirmarea rezidenţei permanente
Dacă aplicarea dumneavoastră aste acceptată, secţia consulară va emite viza pentru rezidenţă permanentă. Viza pentru rezidenţă permanentă include Confirmare de Rezidenţă Permanentă (CDPR) şi viza de intrare. CDPR va include informaţie de identificare, precum şi fotografia dumneavoastră. Vă rugăm să verificaţi corectitudinea informaţiei indicate în CDPR. Ea trebuie să corespundă informaţiei din paşaportul dumneavoastră. Dacă aţi găsit vre-o greşeală în CDPR, contactaţi secţia consulară.

 

Trebuie să aveţi CDPR şi viza de intrare la sosirea în Canada.


Sosirea în ţară
La sosirea în Canada, veţi fi întîmpinat de ofiţerul de la Canada Border Services Agency (CBSA) (Agenţia Canadiană de Grăniceri) . Aceasta este responsabilă pentru procesul de trecere a frontierei şi intrare în ţară. Ofiţerul va verifica paşaportul dumneavoastră şi alte documente de călătorie. Asiguraţi-vă că acestea nu sînt împachetate cu bagaje, şi că le aveţi cu dumneavoastră, cea ce vă va ajuta să treceţi procedura de intrare mai rapid.


La intrare în ţară sînteţi obligaţi să prezentaţi următoarele documente:
- Paşaportul dumneavoastră valabil şi / sau documentele de călătorie. Paşaportul trebuie să fie obişnuit personal. Nu puteţi imigra în Canada cu paşaport diplomatic sau de serviciu.
- Viza de rezidenţă permanentă valabilă şi Confirmarea de Rezidenţă Permanentă (CDPR). Ofiţerul va verifica dacă dumneavoastră intraţi înainte sau la data expirării vizei de intrare. Vă atenţionăm că acest document nu poate fi extins. Asiguraţi-vă că veţi utiliza viza înainte de expirarea termenului.
- Dovada prezenţei surselor financiare suficiente pentru asigurarea existenţei dumneavoastră şi membrilor de familie după sosirea în Canada.


Ofiţerul vă va oferi cîteva întrebări pentru verificarea că dumneavoastră într-adevăr corespundeţi cerinţelor de imigrare în Canada. Întrebările vor fi similare celor, la care aţi răspuns în Cererea pentru Rezident Permanent în Canada. Ofiţerul va confirma că dumneavoastră corespundeţi cerinţelor pentru intrare în Canada. Toată procedura va dura cîteva minute.


Nu veţi fi admis să intraţi în canada dacă prezentaţi informaţie falsă sau incompletă, sau dacă nu aţi arătat ofiţerului că îndepliniţi cerinţele pentru a intra în Canada.


Dacă nu există dificultăţi privind intrarea în ţară, ofiţerul vă va permite să intraţi în Canada în calitate de rezident permanent. De asemenea, ofiţerul va confirma adresa dumneavoastră pentru corespondenţă în Canada. Cardul dumneavoastră de rezident permanent va fi expediat la această adresă.


Declararea surselor băneşti
Dacă aţi intrat în Canada cu suma mai mare de 10,000 $ trebuie să declaraţi această informaţie către ofiţerul CBSA. Dacă nu aţi arătat această informaţie veţi putea fi amendat sau privat de libertate. Sursele băneşti pot fi în formă de:
- numerar
- titlu la purtător (de exemplu, acţiuni, obligaţiuni, bonuri de trezorerie) sau
- instrumente negociabile la purtător, inclusiv cecuri, bilete la ordin, cecuri de călătorie sau mandate poştale.
 

V. Programe provinciale de nominalizare
Persoanele care imigrează în Canada în cadrul Programelor Provinciale de Nominalizare au competenţe, studii şi experienţă de muncă necesare pentru a face contribuţii imediate în economia provinciilor sau teritoriilor de care au fost nominalizate. Ei sînt pregătiţi să se stabilească cu succes în calitate de rezident permanent în Canada.


Pentru aplicarea prin Programe Provinciale de Nominalizare solicitanţii trebuie să fie acceptaţi de o anumită provincie sau teritorii.


Deoarece criteriile pentru nominalizare provincială sînt determinate de anumită provincie sau teritoriul, acestea pot fi schimbate fără a fi notificate. De acea, consultaţi regulat site-ul acesta şi site-ul provinciei respective, înainte de depunerea cererii de imigrare.


VI. Sponsorizarea familiei
Departamentul Cetăţenie şi Imigraţii în Canada (CIC) cunoaşte cît de importantă este susţinerea familiilor care vin în Canada din alte ţări pentru reîntregirea familiei. Dacă sînteţi cetăţeanul sau rezidentul permanent al Canadei, puteţi sponsoriza soţul / soţia, partenerul de drept comun, partenerul conjugal, copii în întreţinere (inclusiv şi copilul adoptat) sau alte rude eligibile (cum ar fi, părinţii sau bunicii) să devină rezident permanent.
Imigranţilor care sînt eligibili să utilizeze procedura de sponsorizare pentru membrii familiei CIC le atribuie Categoriei Familie.După sosirea în Canada în calitate de rezident permanent, trebuie să depuneţi toate eforturile rezonabile pentru asigurarea necesităţilor esenţiale proprii şi a membrilor de familie. Dacă sponsorizaţi o rudă apropiată să vină în Canada în calitate de rezident permanent, sînteţi responsabil pentru susţinerea financiară a acestea după intrare în ţară. Fiind sponsor, trebuie să fiţi sigur că soţul / soţia sau ruda dumneavoastră nu va avea nevoie de suportul financiar din partea guvernul ţării.


Procesul de sponsorizare începe cînd dumneavoastră, fiind cetăţean sau rezident permanent a Canadei, aplicaţi în calitate de sponsor. Există două procese diferite de sponsorizare a familiei. Un proces se aplică la sponsorizarea soţului / soţiei, partenerului de drept comun sau copiilor în întreţinere.

 

Un alt proces se aplică pentru sponsorizarea rudelor eligibile.


Categoria Familie: soţi / soţii şi copii în întreţinere

Mai jos găsiţi informaţia dacă soţul / soţiea, partenerului sau copilul în întreţinere îndeplinesc cerinţele pentru a fi sponsorizate.


Cine poate aplica
Soţul / soţia dumneavoastră, partenerul de drept comun sau partenerul conjugal, sau copii în întreţinere pot fi eligibili să imigreze în Canada în calitate de rezidenţi permanenţi.


Cererea de aplicare pentru sponsorizarea la Categoria Familie poate fi depusă dacă soţul / soţia dumneavoastră, partenerul de drept comun sau partenerul conjugal, sau copii în întreţinere locuiesc pe teritoriul sau în afara Canadei.


Primul pas este să aplicaţi în calitate de sponsor. Ambele părţi, dumneavoastră şi ruda dumneavoastră trebuie să corespundă cerinţelor anumite. Solicitanţii de rezidenţă permanentă trebuie să urmeze controlul medical, penal şi a condiţiilor iniţiale. Solicitanţilor care au înregistrate antecedente penale, intrarea în Canada poate fi interzisă. Persoanele, care pun în pericol securitatea Canadei, nu au dreptul la intrare în această ţară. Aplivcantului poate fi solicitată prezentarea cazierului judiciar din ţara de origine.


Informaţie adiţională găsiţi aici.
 


Categoria Familie: alte rude eligibile
Ruda dumneavoastră poate eligibilă pentru intrarea în Canada în calitate de rezident permanent.
Dacă sînteţi cetăţeanul sau rezident permanent a Canadei puteţi să sponsorizaţi ruda dumneavoastră în cadrul programului Categoriei Familie.
De ce este important să fii rezident permanent în Canada?


Fiind rezident permanent, primiţi careva drepturi şi privilegii, cu toate că rămîneţi cetăţeanul ţării de origine.

 

Ce drepturi are rezidentul permanent
Fiind rezident permanent dumneavoastră şi persoane în întreţinere au drepturile următoare:
- să primească majoritatea beneficiilor care sînt alocate şi cetăţenilor Canadei, inclusiv acoperirea asigurării medicale;
- să locuiască, să lucreze sau să-şi facă studiile oriunde în Canada;
- să aplice pentru cetăţenia canadiană;
- să fie protejat de legislaţia canadiană şi Declaraţia Canadiană a Drepturilor şi Libertăţilor.
Însă, trebuie să achitaţi impozitile şi să respectaţi toate legile canadiene la nivel federal, provincial sau municipal.


Ce nu poate face rezidentul permanent
Fiind rezident permanent dumneavoastră şi persoane în întreţinere nu au drepturi să:
- votaţi sau să exercitaţi o funcţie politică;
- deţineţi un post de muncă care are un nivel înalt de cerinţe de autorizare şi securitate;
- rămîneţi în Canada dacă aţi comis o infracţiune penală gravă şi vi sa comunicat să părăsiţi ţara.


Menţinerea statutului de rezident permanent


Statutul dumneavoastră de rezident permanent vă permite să locuiţi în Canada, dar există o limită de timp, în cea ce priveşte şederea în afara ţării. Pentru păstrarea statutului de rezident permanent sînteţi obligat să locuiţi pe teritoriul Canadei cel puţin timp de doi ani în decursul perioadei de cinci ani.


Pierderea statutului de rezident permanent
Există cîteva căi de a-şi pierde statutul de rezident permanent:
-rezidentul permanent care nu a respectat obligaţiunile sale poate pierde satutul de rezident permanent;
-dacă a comis o crimă gravă, rezidentul permanent poate fi deportat din ţară.


Atunci cînd deveniţi cetăţeanul Canadei, deja nu mai sînteţi rezident permanent.


Cardul de Rezident Permanent
Dacă intenţionaţi să călătoriţi, Cardul de Resident Permanent este dovada oficială a statutului de rezident permanent în Canada. Acest card plastic are mărimea unui portmoneu şi este necesar tuturor rezidenţilor permanenţi care doresc să se reîntoarcă în Canada prin intermediul unui operator de transport comercial (avion, navă, tren sau autobus). Dacă aţi părăsit ţara, veţi avea nevoie de acest card pentru a vă reîntoarce.
Asistenţa medicală în Canada


Cetăţenii şi rezidenţi permanenţi a Canadei au drept la asigurarea medicală. Sistemul canadian de asigurare medicală este instituit pentru a răspunde la necesităţile oamenilor în asistenţa medicală, indiferent de posibilitatea acestora de a le achita. Deseori denumit ca „medicare” (asistenţa medicală), sistemul este destinat oferirii tuturor rezidenţilor canadieni accesului rezonabil către asistenţa medicală din partea medicilor particulari şi în cadru instituţiilor medicale.


Canada nu are un program de asigurare medicală unic pentru toată ţara, ci este alcătuită din planuri de asigurări medicale provinciale şi teritoriale, care au caracteristici şi standarde comune. Sistemul de asigurare medicală de stat este finanţat de impozite şi se administrează de provincii şi teritorii.


Asigurare medicală de stat
Cetăţenii Canadei şi rezidenţi permanenţi pot aplica pentru asigurare medicală. Dacă aveţi asigurare medicală nu trebuie să achitaţi direct majoritatea serviciilor medicale. Acestea vor fi plătite prin impozitele dumneavoastră. Pentru utilizarea serviciilor medicale este necesar să prezentaţi cardul de asigurare medicală la instituţia medicală. Asigurarea medicală diferă de provincii şi teritorii. Asistenţa medicală care se acoperă de asigurare medicală în provincia sau teritoriu dumneavoastră, poate să nu fie acoperită în altă provincie sau teritoriu. Cînd călătoriţi, verificaţi dacă asigurarea medicală acoperă cheltuielile pentru asistenţă medicală; puteţi solicita asigurare medicală privată.


Trebuie să aplicaţi pentru asigurarea medicală de stat cît mai curînd posibil după sosirea în Canada.


Documentele necesare
La aplicarea pentru asigurarea medicală va fi necesar să prezentaţi careva documente de identitate, cum ar fi certificatul de naştere sau paşaportul, sau Confirmarea de Rezident Permanent (IMM 5292). La fel, puteţi prezenta cardul de Rezident Permanent.


Ce veţi primi

În majoritatea provinciilor fiecare membru a familiei primeşte cardul personal cu numărul de identificare a asigurării medicale. În Manitoba doar adulţii primesc card de asigurare medicală. Acest card conţine numele şi codul de identificare a fiecărui membru de familie. Cardul de asigurare medicală conţine numele, adresa, sexul dumneavoastră şi data de naştere. Trebuie să aveţi cardul cu dumneavoastră şi să-l prezentaţi la instituţia medicală dacă dumneavoastră sau cineva di membrii familiei necesită asistenţă medicală.


Aşteptarea emiterii asigurării medicale
În funcţie de provincia sau teritoriu pe care l-aţi ales a doua casă, puteţi aştepta o perioadă de timp pînă la emiterea asigurării medicale de stat. În această perioadă trebuie să aplicaţi pentru asigurare temporară privată.


Companiile de asigurarea private sînt prezentate pe paginile galbene a cărţii de telefoane, de obicei în rubrica „Asigurări”. Sînteţi obligat să procuraţi asigurare privată în decursul la cinci zile din momentul sosirii în provincia sau teritoriul pe care l-aţi ales, altfel companiile de asigurări nu vă vor oferi asigurare.


Solicitanţii de azil, care nu au posibilitate să procure asigurare medicală sau cei care locuiesc în provinciile unde perioada de aşteptare a asigurării medicale de stat constituie trei luni, pot primi servicii de urgenţă şi de necesitate esenţială gratuit. Costul serviciilor, în cazul dat, fiind acoperit de Interim Federal Health Program (Program Federal de Sănătate).


Asigurarea medicală privată
Asigurarea medicală privată este disponibilă pentru serviciile, care nu sînt acoperite de planul de asigurare medicală provincial sau teritorial. Aceasta poate include acoperirea cheltuielilor pentru dentist, salon privat în instituţie medicală, costul medicamentelor prescrise, stomatologie, serviciile ambulanţei şi prescripţia ochelarilor. Unii angajatori oferă posibilitatea de a achita asigurarea medicală privată din salariu.


Nu oferiţi cardul dumneavoastră persoanei terţe. Cardul este emis doar pentru dumneavoastră şi în caz că îl oferiţi altei persoane pentru folosire, pierdeţi beneficiile oferite de acesta. De asemenea, v-aţi putea confrunta cu acuzaţii penale şi deportarea din ţară. Dacă aţi pierdut cardul, va fi necesar să achitaţi o plată pentru restabilirea acestuia.

 

Sursa: migratie.md 

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.