STUDII ÎN ISRAEL

 

 


 

 

Învățămîntul primar și secundar
Frecventarea şcolii este obligatorie de la vîrsta de 6 ani la 16 ani și liberă la vîrsta de 18 ani. Învățămîntul formal începe în şcoala primară (clasele de la 1 la 6) şi continuă cu şcoala intermediară (clasele 7 - 9) şi învăţămîntul secundar (clasele 10 - 12). Circa 9 la sută din populaţia şcolară cu vîrsta de 13 – 18 ani frecventează şcolile-internat.
Caracterul multicultural al societăţii Israelului este adăpostit în cadrul sistemului de învăţămînt. Prin urmare, şcolile sînt împărţite în patru grupe: şcoli de stat, la care participă majoritatea elevilor; şcoli de stat religioase, care accentuează studiile, tradiţiile şi observațiile evreieşti; şcoli arabe şi druze, cu predare în limba arabă şi focusate pe istoria, cultura și religia arabă şi druză; şi școli private, care funcţionează sub diferite auspicii religioase şi internaţionale. În ultimii ani, cu îngrijorarea tot mai mare a părinţilor privind orientarea educaţiei copiilor lor, unele şcoli noi au fost fondate, care reflectă filozofiile şi credinţele unor grupuri specifice de părinţi şi educatori.


Curriculum
Cele mai multe ore ale unei zile de şcoală sînt dedicate studiilor academice obligatorii. În timp ce obiectul care urmează să fie predat este uniform în întregul sistem, fiecare şcoală poate alege dintr-o gamă largă de unităţi de studii şi materiale didactice, oferite de Ministerul Educaţiei, care se potrivesc cel mai bine nevoilor  facultății sale şi a populaţiei școlare. Cu scopul de a consolida înţelegerea elevilor referitor la societatea lor, în fiecare an un subiect aparte de importanţă naţională este studiat în profunzime. Subiectele au inclus valori democratice, limba ebraică, imigrare, Ierusalim, pace şi industrie.


Administrarea şi structura
Ministerul Educaţiei este responsabil de curriculum-ul şcolar, standardele educaţionale, supravegherea personalului didactic şi construirea clădirilor şcolare. Autorităţile locale sînt responsabile de întreţinerea şcolii, precum şi de achiziţionarea echipamentelor şi proviziilor. Cadrele didactice de la grădiniţă şi la nivelul şcolii primare sînt angajate de către Minister, în timp ce cele din clasele superioare sînt angajate de către autorităţile locale, și primesc finanţare de la Minister în funcţie de mărimea populaţiei şcolare. Guvernul finanţează 72 la sută din învăţămînt, în timp ce restul vine de la autorităţile locale şi din alte surse.


Învățămîntul secundar
Majoritatea şcolilor secundare oferă programe academice în domeniul ştiinţei şi în ştiinţe umane care duc la obţinerea unui certificat de înmatriculare şi de învăţămînt superior.
Anumite şcoli secundare oferă programe specializate, care conduc la un certificat de înmatriculare şi/ sau diplomă profesională. Școlile tehnologice antrenează tehnicieni şi ingineri practici pe trei nivele, unii pregătindu-se pentru învăţămîntul superior, alții studiind pentru o diplomă profesională şi alţii acumulînd unele abilități practice. Şcolile agricole, de obicei, într-un cadru rezidenţial, suplimentare la studiile de bază, predau subiecte referitoare la agronomie. Şcolile militare de pregătire, în două setări diferite, antrenează personalul viitor de carieră şi tehnicieni în domenii specifice solicitate de către Forţele de Apărare din Israel; ambele programe fiind rezidențiale, una este deschisă doar pentru băieți, cealaltă este co-educațională. Şcolile de învățămînt superior Yeshiva, în principal, şcolile-internat, cu cadre separate pentru băieţi şi fete, completează curriculum-ul lor secular cu studii intensive religioase şi promovează respectarea tradiţiei, precum şi un mod de viaţă evreiesc. Şcolile de cultură generală oferă studii într-o varietate de vocaţii, de la contabilitate la mecanică, electronică, turism, design grafic și multe altele.
Tinerii care nu participă la una dintre școlile menționate mai sus sînt supuși prevederilor Legii privind ucenicia , solicitîndu-le să studieze o meserie la o şcoală profesională aprobată. Programele de ucenicie sînt furnizate de către Ministerul Muncii  în școlile afiliate cu reţele profesionale. Aceste programe durează de la trei pînă la patru ani, și constau din doi ani de studii în clasă, urmate apoi de un an/ doi ani în care elevii studiază trei zile pe săptămînă şi ocupă un loc de muncă în domeniul ales, în celelalte zile. Meseriile variază de la coafură şi gătit la mecanică și procesarea textelor.


Învățămînt pentru copii excepţionali
Copiii supradotaţi, care se plasează în topul primelor 3 procente din clasa lor, şi au trecut testele de calificare, au participat la programele de îmbogăţire, variind de la şcolile speciale de zi la cursuri extra-curriculare. O sală de clasă pentru supradotaţi se caracterizează prin nivelul studenţilor şi a studiilor sale, cu accentul nu doar pe diseminarea cunoştinţelor şi a înţelegerii, dar şi pe aplicarea conceptelor studiate la alte discipline. Copiii din aceste programe învață să cerceteze şi să asimileze materialul nou în mod independent.
Copiii cu dizabilităţi fizice, mentale şi de învăţare sînt plasați într-un cadru adecvat în funcţie de natura handicapului lor, pentru a îi ajuta să atingă în cele din urmă integrarea maximă în viaţa socială şi profesională a comunităţii lor. Astfel, unii frecventează școli cu setări speciale, în timp ce alţii frecventează şcolile obişnuite unde aceștia pot fi alocați la grupuri speciale sau în clase cu îndrumare suplimentară. Responsabilitatea pentru bunăstarea lor este împărtăşită de către personalul medical, psihologi, asistenţi sociali şi profesionişti educaţionali speciali, precum şi de către familie şi diferitele grupuri de sprijin comunitar. Un comitet constituit prin lege şi numit de Ministrul Educaţiei determină eligibilitatea copiilor cu handicap pentru programele de educaţie şi facilităţi speciale, care sînt libere de la vîrsta de 3 la 21 de ani.


Învățămînt superior
Învăţămîntul superior joacă un rol esenţial în dezvoltarea economică şi socială a ţării. Aproape cu un sfert de secol înainte de înființarea statului, Technion – Institutul de Tehnologie Israelian din Haifa a fost înființat (1924) pentru a instrui ingineri şi arhitecţi şi a fost fondată Universitatea Ebraică din Ierusalim (1925) ca un centru de învăţămînt superior pentru tinerii din Statul Israel, şi pentru a atrage studenţii evrei şi cadre didactice universitare din străinătate. Cînd Israel a obținut independența (1948), înscrierea la cele două universități a fost de aproximativ 1.600. În 2009-2010, aproape 280,000 studenți au participat la instituţiile ţării de învăţămînt superior. Dintre acestea, 38 la sută merg la universități și 41 la sută sînt înscrişi în colegii, în timp ce 21 la sută participă la cursuri prin intermediul Universității Deschise.
Fiindu-le acordate deplină libertate academică şi administrativă, instituţiile statului Israel de învăţămînt superior sînt deschise tuturor celor care îndeplinesc standardele academice. Imigranţii noi şi studenții care nu dețin calificările necesare pot participa la un program special de pregătire, după finalizarea căruia li se permite să se aplice pentru admitere.


Consiliul pentru Învăţămîntul Superior
Consiliul pentru Învăţămîntul Superior  în Israel gestionează un comitet comun de directori dedicat studenţilor străini. Comitetul, condus de un membru al comitetului de planificare şi bugetare, include universităţile şi Agenţia Evreiască. Bugetul comisiei vine de la Agenţia Evreiască. Funcţiile comisiei sînt după cum urmează:
    Determinarea politicilor de funcţionare a programelor care vizează creşterea numărului de studenţi evrei din străinătate (mai ales din America și Europa de Vest), în instituțiile de învăţămînt superior din Israel.
    Alocarea fondurilor pentru activităţi care vizează realizarea acestui scop. Activităţile includ:
    Atribuirea burselor pentru studenţii la universitate și programe speciale, precum şi pentru studenţii studiilor avansate.
    Recrutarea studenţilor din străinătate la instituţii de învăţămînt superior din Israel, prin intermediul cooperării cu organizaţiile studenţeşti evreieşti. Cele mai multe din această activitate se concentrează pe America de Nord, deşi în ultimii ani eforturile au fost îndreptate, de asemenea, la recrutarea studenților din America Latină, Africa de Sud şi Europa. Elevii din fosta Uniune Sovietică şi Europa de Est nu sînt incluși în acest cadru.
    Dezvoltarea academică – sprijinirea creşterii numărului de cursuri oferite pentru studenţii străini, în instituțiile de învăţămînt superior, cu scopul de a crea cele mai potrivite cursuri pentru studenţii străini. Acest sprijin este, de obicei pe termen scurt.
    Activităţi sociale şi culturale - sprijinirea activităţilor care permit studenţilor, să cunoască ţara, societatea şi cultura.

 


INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÎNT SUPERIOR DIN ISRAEL


Puteţi găsi o listă cuprinzătoare a diferitelor instituţii de învăţămînt superior din Israel, inclusiv informații de contact şi site-urile web la link-ul următor, pe site-ul Ministerului Absorbţiei: Instituţii de învăţămînt superior din Israel   


    Universitatea Deschisă (Open University)
Universitatea deschisă  este o instituţie de învăţămînt la distanţă acreditată de Consiliul Israelian al Învăţămîntului Superior.


Studii în Israel
Dacă sînteţi un imigrant nou şi doriți să vă înscrieți la studii la Open University vă rugăm să țineți cont de faptul că învăţămîntul se desfăşoară în limba ebraică, şi competența de limba ebraică este necesară pentru a asigura succesul dumneavoastră. Pentru mai multe informaţii cu privire la cursurile de studii, asistenţă de şcolarizare, precum şi informaţii suplimentare vă rugăm să consultaţi scrisoarea către imigranţii noi .


    Universitatea Ben Gurion din Negev
Universitatea Ben Gurion  oferă mai multe programe academice, realizate în întregime în limba engleză, atribuind grade MD, MSc, MBA, sau MA.


    Universitatea Bar Ilan
Universitatea Bar-Ilan  oferă studenților străini posibilitatea de a studia la o instituţie academică, pe deplin acreditată, în timp ce îmbogăţesc identitatea lor evreiască. Există mai multe opţiuni diferite de studii disponibile. Petreceți un semestru sau un an universitar complet frecventînd studiile de limba ebraică, instruirea în limba ebraică, sau clasele de studii generale.


Programul MBA Internațional
Programul MBA Internațional din cadrul universității Bar Ilan  vă oferă un program de un an, predat de facultatea din comunitatea academică locală şi internaţională. Studenții din program, care combină educaţia de afaceri şi experienţa practică de lucru, provin din întreaga lume.
Studenții din program sînt introduși în mediul de afaceri israelian şi pe piaţa locurilor de muncă israeliene. Directori în top de la companii israeliene bine-cunoscute vin şi povestesc studenților despre domeniile lor de expertiză. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi: imba@mail.biu.ac.il


   Universitatea Ebraică din Ierusalim
Universitatea Ebraică din Ierusalim  oferă o varietate de programe în limba engleză pentru studenţii străini: Un program de pregătire (mechina), predarea limbii ebraice, școli de vară, doctorat, programe pe an/ semestru şi o varietate de programe universitare şi postuniversitare. Puteţi aplica, de asemenea, pentru programe de studii predate în limba ebraică, pe baza înregistrărilor şcolare obţinute în străinătate. În acest caz, ar trebui să contactaţi Biroul de Admitere a Studenților de peste mări.


    Universitatea din Haifa    
Departamentul Studiilor de peste mări , de la Universitatea din Haifa, situată în partea de nord a judeţului, invită studenţii străini pentru a studia la universitate fără o bază de note pentru o vară, semestru, sau un an universitar complet. Creditele academice pe care le cîştigați pot fi transferate înapoi la instituţiile academice din ţara de origine şi pot fi aplicate în direcţia realizării unui grad. Pentru a afla mai multe despre diferitele programe academice oferite de Universitatea din Haifa, vă rugăm să verificaţi link-ul următor: Programe Academice.


    Universitatea Tel Aviv
Programul studenţilor de peste mări  de la Universitatea Tel Aviv oferă o varietate de programe academice pentru studenţii de peste mări: un program de un an, program de un semestru, programe de vară, programe de limba ebraică (Ulpan), programe de masterat, şi programe suplimentare. Pentru a afla mai multe despre programe, vă rugăm să verificaţi site-ul programelor pentru studenții de peste mări - programe academice.


    Școala Internațională Raphael Recanati
Școala Internațională Raphael Recanati  este singura instituţie academică în Israel, care oferă un program pentru diploma de licență pe deplin acreditat, recunoscut pe plan internaţional, de trei ani, care este predat în întregime în limba engleză. Studenţii străini pot selecta una din următoarele programe:
• B.A. în Guvern, Diplomaţie şi Strategie
• B.A. în Administrarea Afacerilor
• B.A. în Informatică


Studenţii străini învaţă cot la cot cu colegii lor israelieni şi sînt implicați în toate aspectele legate de viața în campus. Şcoala oferă, de asemenea, un program amplu extra-curricular. Cele mai multe programe se bazează pe şase semestre de studii. Studenţii de informatică şi de guvern pot încorpora administrarea afacerilor în studiile lor pentru a cîştiga un grad comun în patru ani.


Învățămînt pentru adulți
O gamă largă de cursuri sponsorizate de către Ministerul Educaţiei, precum şi de instituţiile publice şi private, se adresează nevoilor individuale, de la învăţarea limbii ebraice şi îmbunătăţirea competenţelor de bază educaţionale pînă la promovarea bunăstării familiei şi extinderea cunoştinţelor generale. Ministerul Muncii oferă cursuri de formare profesională şi reconversie profesională pentru adulţi în multe domenii, disponibile în oraşele mari, precum şi în multe oraşe.
Predarea limbii ebraice pe mai multe nivele, folosind metoda dezvoltată specială "ulpan" , îi ajută pe imigranţi şi alte grupuri de populaţie să se integreze în curentul principal al vieţii israeliene. Învățămîntul compensatoriu, destinat să reducă disparităţile educaţionale şi culturale în rîndul adulţilor, este adaptat în lumea adulţilor.
Cursurile de formare profesională, atît orele de zi, cît și cele de seară, sînt disponibile la centrele exploatate în comun de către Ministerul Muncii  şi în întreprinderile industriale, precum şi în instituţiile pentru formarea tehnologică şi profesională. "Universităţile populare", din toată ţara oferă sute de ore de educaţie pentru adulţi şi ateliere de lucru în disciplinele academice, precum şi arte. Emisiunile speciale de radio pentru imigranţi includ un program "universitate la radio".


Studiile în Israel: Informație generală pentru studenții imigranți
Dacă planificați să studiați în Israel, ați putea avea nevoie de o anumită pregătire înainte de a vă înscrie într-un program regulat de studii academice. Există un număr de opţiuni, cea mai mare parte destinată pentru noii imigranţi, care accentuează pregătirea pentru învăţămîntul universitar superior din Israel şi instruirea în limba ebraică.


OPŢIUNI PRE-ACADEMICE
Agenţia Evreiască a întocmit o listă de programe acreditate de semestru, de vară, pre-academice sau de pregătire, programe de masterat şi programe în limba engleză deschise atît turiştilor cît şi imigranţilor noi pentru un semestru, un an sau doar pentru vară. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să consultaţi următorul link: Opţiuni academice şi pre-academice .
Curs universitar de pregătire pentru Imigranţi
"Mechina" este un program de studiu special destinat pentru a pregăti studenţii de peste mări pentru învăţămîntul superior din Israel. Acest program este destinat pentru imigranţii care au terminat liceul sau o perioadă de pînă la 18 luni de studii universitare peste mări. Este recomandat să studiați mechina la aceeaşi instituţie de învăţămînt superior în care aveţi de gînd să vă înscrieți.


Cerinţele de admitere
Pentru a fi acceptat în program, trebuie să prezentați una dintre următoarele:
• Un certificat de înmatriculare.
• O diplomă de la liceu acceptată de către instituţiile de învăţămînt superior din ţara dumneavoastră de origine. Toţi candidaţii trebuie să treacă examenele de admitere în ebraică, engleză şi matematică. Candidaţii de peste mări pot lua examenele la începutul mechina.


Cine trebuie să studieze într-o mechina?
Dacă veniţi dintr-o ţară în care certificatul de înmatriculare este egal cu cel israelian nu aveţi nevoie să studiați în mechina. Vă puteţi înregistra direct pentru studii universitare regulate, cu condiţia că îndepliniți celelalte cerinţe de intrare. Cu toate acestea, dacă notele dumneavoastră nu sînt suficient de mari, posibil să aveţi nevoie să studiați în mechina. Puteţi găsi o listă a ţărilor ale căror certificate de înmatriculare sînt echivalente cu certificatul israelian pe site-ul Ministerului Absorbţiei .
Studiile în Mechina nu garantează în mod automat că veți fi admis la un program de învățămînt superior în Israel.


Curriculum
Dumneavoastră ar trebui să studiați în mechina care corespunde facultăţii în care planificați să vă faceți studiile. Cursurile includ limba ebraică, limba engleză, matematică şi cursuri introductive academice. Cursul presupune 35-42 de ore pe săptămînă de studiu şi durează aproximativ 10 luni.


Unde pot să mă înregistrez?
• Dacă sînteţi un candidat de peste mări trebuie să contactaţi emisarul imigraţiei (shaliach aliya)
• În Israel - contactaţi instituţia de învăţămînt aleasă. A se vedea Instituţii de învățămînt recunoscute de stat


Taxe de școlarizare
Dacă sînteți eligibil, Autoritatea Studenților de la Ministerul Absorbţiei va plăti taxele dumneavoastră de şcolarizare. Vedeți cine este eligibil pentru asistenţa Autorităţii Studenților . Acest program este inclus în cei trei ani de asistenţă din partea autorităţii. Candidaţilor li se cere să achite taxele de înregistrare şi taxele pentru cursul de pregătire psihometric (dacă este ales).


Adresele Mechina
Veţi găsi o listă de adrese Mechina şi informaţii de contact pe site-ul Ministerului Absorbţiei
    Programul  Mechina din cadrul Universității Bar Ilan
    Programul  Mechina din cadrul Universității Tel Aviv –
    Programul  Mechina din cadrul Universității Ebraice din Ierusalem
    Programul  Mechina de pregătire pentru Technion


Programul Academic de Absorbţie TAKAH
Programul Academic de Absorbţie (TAKAH) este pentru studenții imigranţi care au început studiile universitare în străinătate, și doresc să continue studiile în Israel, dar nu au nevoie de o mechina.


Pentru cine este acest program?
Acest program este pentru dumneavoastră dacă îndepliniți următoarele cerinţe:
    Aţi studiat cel puţin un an în străinătate într-o instituţie de învăţămînt superior şi intenţionați să continuați studiile în Israel, sau aţi terminat studiile dumneavoastră de licență în străinătate şi doriți să studiați la un program de masterat în Israel.
    Dețineți un certificat de înmatriculare echivalent cu certificatul israelian.
    Sînteţi scutit de la studiile în mechina.
    Aveţi dreptul la asistenţa Autorităţii Studenților. Vedeți Cine este eligibil pentru asistenţa Autorităţii Studenților


Curriculum şi Program
Programul cuprinde 2 etape:
    Nivelul A - Ulpan de cinci luni pentru studii ebraice, 25 de ore pe săptămînă, pentru cei care nu au studiat într-un Ulpan.
    Nivelul B – Studii avansate de Limba Ebraică, Limba Engleză, Calculatoare, Terminologie Matematică (după cum este necesar), şi Istoria Evreilor. Total - 38 de ore pe săptămînă.
Programul include, de asemenea, pregătirea pentru examenul de admitere psihometric în limba dumneavoastră maternă, cu condiţia că există studenţi suficienți pentru fiecare limbă. Studenţii sînt obligaţi să plătească pentru cursul de pregătire.


Locaţia
Studiile sînt organizate în următoarele locaţii:
1.Colegiul Academic Ashkelon, o ramura a Universității Bar Ilan.
2.Colegiul Academic Jezrect
3.Colegiul Academic Hadassa, Ierusalim


Înregistrarea
Puteți sa vă înregistrați pentru program la o Autoritate a Studenților, cea mai apropiată de casa dumneavoastră. Pe link-ul următor, puteţi găsi o listă a Autorităţilor Studenților . Pentru a vă înscrie în program, va trebui să prezentați certificatul de imigrant (Teudat Oleh), precum şi certificatul de învăţămînt şi alte documente.
Programul Sapir  este destinat pentru olim (imigranţii noi), care sînt candidaţi pentru admiterea la instituţiile de învăţămînt superior, nu au nici o experienţă academică anterioară, şi îndeplinesc cerinţele de eligibilitate ale Autorităţii Studenților.

Programul include două etape:
    Patru luni de studiu Ulpan - gratuit pentru studenţii imigranţi eligibili.
    Cinci luni de studii avansate de limba ebraică şi cursuri de matematică şi limba engleză, precum şi metode de cercetare pentru studenți cu nivelul avansat de limbă ebraică.


Curs de pregătire psihometric
Un curs de pregătire pentru examenul de admitere psihometric la universitate este oferit în diferite limbi, cu condiţia că există suficiente înscrieri. O plată de şcolarizare este necesară pentru această etapă.
Programul Sapir nu este considerat un substitut pentru mechina pre-universitară. Studenții care participă la Sapir se pot înscrie într-o mechina la încheierea programului.
Studenţii care finalizează alte programe Ulpan, pot aplica la Programul Sapir, cu condiţia ca aceștia să treacă cu succes un examen de limba ebraică.

 


ÎNVĂŢAREA LIMBII EBRAICE


Cele mai multe studii la instituţiile israeliene de învăţămînt superior sînt realizate în limba ebraică. Va trebui să mergeți la prelegeri, să dați lucrări, examene şi să citiți diferite materiale de lectură în limba ebraică. Prin urmare, este necesar ca dumneavoastră să învățați limba ebraică înainte de a vă înscrie, de fapt, într-un program regulat de studiu academic. Programele de studii în limba ebraică sînt, de obicei, numite "Ulpanim". Ar trebui să contactați autoritatea studenților din cadrul Ministerului Absorbţiei, cu scopul de a determina disponibilitatea oricărui program.


Unde poate învăţa o persoană?
    Kibbutz Ulpan - combină studiile academice cu munca în diferite secţiuni ale kibbutz. Ulpan durează cinci luni, 20-25 ore pe săptămînă. Studentul trebuie să plătească o taxă la Agenţia Evreiască pentru şederea sa la kibbutz.
    Kibbutz Ulpan pentru Studenţi - Acest program, organizat în cooperare cu Autoritatea Studenților, se potriveşte cerinţelor academice şi funcţionează în conformitate cu anul şcolar universitar. Programul durează cinci luni, care se execută de două ori pe an.
    Ulpan Academic de Vară – Studenții imigranţi, care sînt admiși direct la studii de masterat şi doctorat pot participa la un Ulpan de vară care se desfășoară la universităţi din întreaga ţară. Studiile durează 6-8 săptămîni, pentru un total de 150-200 de ore. Studenţii de la TAKAH  sau programe de mechina  nu au dreptul la un studiu Ulpan academic de vară în cadrul cărora se studiază limba ebraică.
    Ulpan avansat - Există destul de puţine Ulpanim suplimentare disponibile pentru studiu.

 


PROGRAME DE STUDIU


Există cîteva programe de studiu disponibile pentru studenţii străini în Israel. Unele dintre acestea sînt destinate pentru studenţii din străinătate care vizitează Statul Israel pentru perioade scurte de timp. Altele sînt destinate studenților imigranţi sau celor care se stabilesc cu traiul în Israel. Aceste programe pot combina studiile cu excursii în întreaga ţară şi unele activităţi culturale şi sociale. Pentru confortul dumneavoastră am enumerat o serie de programe disponibile pentru studenţii străini.


Programele de studiu selectate
Agenţia Evreiască a întocmit o listă de programe acreditate de un semestru, de vară, programe pre-academice sau de pregătire, programe de masterat şi programe în limba engleză deschise atît pentru turişti cît şi pentru imigranţi noi pentru un semestru, un an sau doar pentru vară. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să urmaţi link-ul următor: Opţiuni academice şi pre-academice .


Studii pentru Diplomă
Instituţiile de învăţămînt superior din Israel oferă o varietate de programe fără grade. Cele mai multe dintre programe necesită o diplomă de licenţă şi la terminarea acestuia o diplomă este acordată. Informații despre programele de diplomă pot fi găsite în publicaţiile instituţiilor. Cele mai multe dintre programe nu acordă credit pentru un grad academic pentru cursurile urmate ca parte a programului.


Programe de studii în limba ebraică
În Israel există instituţii academice care au fost acreditate pentru a atribui gradul de licenţă în limba ebraică. Pentru mai multe detalii, vedeți lista instituţiilor şi detaliile de contact


Programe de Masterat
Programele de masterat în Israel sînt concepute pentru a oferi studenţilor cunoştinţe şi capacităţi de cercetare într-un anumit domeniu. Cele mai multe dintre aceste programe se extind, de obicei, pe o perioadă de doi ani. Cerinţele de admitere includ o medie bună în studiile anterioare şi, în unele cazuri, un test special sau un interviu. Competență adecvată de limba ebraică este, de asemenea, necesară. Multe departamente oferă două opţiuni pentru studenții lor: una cere studenților să scrie o teză de master, iar în cealaltă nu este necesar de scris o teză.


Programe de doctorat
Programele de doctorat în Israel se focusează pe o teză ştiinţifică sau disertaţie. Candidaţii la programele de doctorat trebuie să aibă o diplomă de masterat la o universitate recunoscută. Programele de doctorat se axează pe cercetare originală în cadrul departamentului. Pe parcursul programului, studenții se întîlnesc cu consilierul lor, prezintă rapoarte despre progresul lor în scris, şi prezintă o prelegere la un seminar de cercetare. Teza este evaluată de o comisie şi evaluarea scrisă prezentată de către comisie serveşte drept bază pentru atribuirea diplomei. Teza este în mod normal, scrisă în limba ebraică, deşi poate fi acordată permisiunea specială pentru prezentarea acesteia în altă limbă.


MASA Israel - programe pe termen lung
MASA, ușa pentru programele pe termen lung din Israel , permite miilor de tineri evrei să petreacă un semestru sau un an în Israel într-una din peste 120 de programe aprobate, prin furnizarea informaţiilor, burselor şi multor alte lucruri. La următorul link puteți găsi programul care vi se potrivește , prin selectarea din Studii Academice / Universitare, Studii Iudaice, studii post-liceale, studii post-universitare, stagii profesionale, Ulpan şi alte programe. Burse de studiu sînt disponibile.


Studii Tehnologice superioare în Ierusalim
Programul de studii tehnologice superioare din Ierusalim  este conceput pentru a pregăti studenţii imigranţi pentru studii superioare în profesii tehnologice şi ştiinţifice. Programul are loc în cadrul Colegiului Academic Hadassah din Ierusalim, sub supravegherea Autorităţii Studenților.
Următoarele discipline sînt accentuate: matematică, computere, limba ebraică, limba engleză, precum şi pregătirea pentru examenul psihometric. Ca urmare a programului de pregătire, aveţi opţiunea de a continua studiile la Colegiu sau la alte instituţii academice în Ierusalim.
Programul include, de asemenea, prelegeri despre diferite subiecte din tehnologie, excursii la diferite industrii, călătorii în întregul Ierusalim, precum şi activităţi sociale şi culturale. Programul de 5 luni este oferit de două ori pe an.
Pentru cerinţele de eligibilitate, condiţiile de admitere şi informaţii suplimentare, vă rugăm să verificaţi site-ul Studiilor Tehnologice superioare în  Ierusalim al Ministerului Absorbţiei .


Programul  Israeli Bridge în Negev
Programul  Israeli Bridge în Negev  este un program de 10 luni pentru tinerii evrei vorbitori de limbă rusă din toată lumea. Programul cu mai multe nivele se concentrează pe istoria evreilor, societatea israeliană, şi cultura israeliană. Programul are loc în campusul Sde Boker şi include un curs intensiv de limba ebraică, cursuri universitare, călătorii prin tot Israelul, şi activităţi culturale şi sociale.
Pentru informaţii suplimentare contactaţi:
    Director de proiect: Dna Irit Shaposhnikov (Institutul Patrimoniului Ben-Gurion),
E-mail: shaposhn@bgumail.bgu.ac.il sau
    Coordonator de proiect: Dna Avigal Bielfeld (Institutul Patrimoniului Ben Gurion)
E-mail: abhirsh@bgu.ac.il
Telefon: +972-54-521-4882.


Programul pentru vorbitori de limbă engleză în cadrul Colegiului Tehnologic Machon Lev din Ierusalim
Colegiul Machon Lev  din Ierusalim oferă un program cu durata de un an, care combină yeshiva şi studii academice seculare. Programul pentru vorbitorii de limbă engleză (ESP), în cadrul Colegiului Machon Lev, constă din studii evreieşti şi seculare, iar primul an de facultate este predat în întregime în limba engleză. Partea seculară a programului este concepută astfel încît fiecare student să îşi construiască propriul program academic în funcţie de interesele sale. Cursurile sînt oferite într-o varietate de subiecte. Programul academic ESP este adaptat pentru a satisface cerinţele de bază ale celor mai multe grade în Statele Unite şi Canada.


Programul Pardes cu durata de un an
Institutul de Studii Iudaice Pardes din Ierusalim oferă un program cu durata de un an accentuînd tradiţia evreiască. Pardes nu este afiliat cu vreun partid politic sau cult religios. Puteţi alege între un program cu normă întreagă (32 ore pe săptămînă) sau un program part-time (20-22 de ore pe săptămînă). Studenţii trebuie să participe la un Ulpan (un curs intensiv de limba ebraică), în iulie şi august. Programul include excursii în tot Ierusalimul şi restul ţării. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să verificaţi site-ul: Programe cu durata de un an.


Bnei Akiva - Amichai Europa
Programul Bnei Akiva - Amichai combină voluntariatul în Israel şi participarea la un program academic la una din universităţile de vîrf din Israel. Programul include următoarele elemente:
1. O lună de învăţare Torah.
2. O perioadă de trei luni de lucru şi studiere a limbii ebraice pe Kibbutz, inclusiv un curs la nivel înalt pe Kibbutz Ulpan, cu 20 de ore pe săptămînă de învăţare a limbii ebraice.
3. În următoarele două luni participanţii pot alege între următoarele opţiuni:
    Marva - un curs de formare de bază în armata israeliană.
    MDA – un curs de prim ajutor Magen David Adom, urmat de munca voluntară la o staţie MDA.
    Voluntariatul social - lucru în spitale, sau trai şi lucru într-un sat al copiilor.
4. Studiile academice la Universitatea Bar Ilan. Programul oferă o oportunitate de a adera la excursii în diferite părţi ale ţării (în zilele de vineri şi în vacanțe), precum şi programe speciale Shabbat.
Programul este unul de "lucru / studiu". Programul include: Orientare și Seminare despre Ierusalim, Studierea Limbii Ebraice, Studii de muzică, Activităţi sociale cu studenţii israelieni, Ateliere de lucru/studiu, etc.
Pentru a fi acceptat în program, trebuie să treceți o audiție de muzică obligatorie. Creditul la colegiu este disponibil, deoarece Rimon a încheiat un acord de acreditare cu Colegiul de Muzică Berklee din Boston.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să scrieți la :
akimelman@rimonschool.co.il sau +972-3-5408882.


Colegiul de Inginerie Sami Shamoon
Colegiul Shamoon este situat în Beer Sheva, cu un campus suplimentar în Ashdod. Colegiul oferă un program israelian de studii în Inginerie .  Studenții participă la lecţii de limbă ebraică, identitate evreiască, istoria statului Israel, şi cursuri de inginerie de bază în subiecte cum ar fi matematica, fizica, calculatoare, etc. După 10 luni de studiu, studenții primesc o diplomă care indică domeniile de studiu. Studenţii care doresc să îşi continue studiile universitare în inginerie la Colegiul Shamoon, pot face acest lucru.


Colegiul Academic Sapir - Cinemasa
Programul Cinemasa din cadrul Colegiului Sapir  se axează pe cursuri academice şi studii de cinematografie care se încheie într-un proiect unic de producţie de film. Studenții participă la cursuri academice şi studii de limbă ebraică. Programul este destinat pentru absolvenţii de liceu în vîrstă de peste 18 ani, din ţările în care următoarele limbi sînt vorbite: engleză, spaniolă, portugheză şi franceză. Certificate de absolvire şi de acreditare academică sînt disponibile. Absolvenţii care doresc să își continue studiile sale în Colegiul Sapir, pot face acest lucru.


Programul Academic
Programul Academic include următoarele:

    Ulpan academic de limbă ebraică, conform nivelului de competenţă.
    4 cursuri academice, Introducere în istoria modernă a poporului evreu şi istoria sionismului, Introducere în istoria statului Israel, Istoria Filmului, şi Introducere în filmul israelian.
    Un proiect de producţie în comun cu studenţii din cadrul Departamentului de Film.


Colegiul de Studii Iudaice pentru femei Shearim
Colegiul de Studii Iudaice pentru femei Shearim  din Ierusalim oferă un program de studii evreieşti doar pentru femei, care permite studentelor să selecteze unul din cele 4 niveluri: introductiv, începător, intermediar şi avansat. Studentele  se pot transfera de la un nivel la altul, dacă competența lor de limbă ebraică şi abilităţile de text se îmbunătăţesc, sau pot participa în clase de diferite niveluri, pentru a forma un program personalizat.


TASP- Program de predare și studiere
TASP (Program de predare și studiere) este un program de doi ani de stagiu pentru educatorii care doresc să înveţe limba engleză. Stagiarii TASP vă învață să predați ESL (limba engleză ca limbă străină), şi să vă integrați în sistemul şcolar israelian. Stagiarii învață, de asemenea, limba ebraică şi  studiază pentru un masterat în predarea limbii engleze pentru vorbitorii de alte limbi de la Universitatea Tel Aviv. Stagiarii TASP trebuie să aibă o diplomă de licență, să le placă lucrul cu copiii şi să fie capabili de completarea unui program de masterat academic provocator.
Pentru informaţii suplimentare, contactaţi: Codul Poștal 2320 Kadima 60920, Israel sau mkaplan@jewishla.org.


Programul WUJS Arad
Programul WUJS Arad Internaţional pentru Israel şi învăţarea limbii ebraice  oferă un program Ulpan (de limba ebraică), precum şi cursuri extinse de studii în Israel şi evreieşti. Programul include excursii în fiecare săptămînă, călătorii de noapte, întîlniri cu colegii din Israel, opţiuni de voluntariat şi o varietate de activităţi distractive. Studenţii care stau în Israel, după absolvire primesc asistenţă cu stagii profesionale şi destinaţii de plasare de locuri de muncă, consultare Aliyah şi îndrumare.


Centrul pentru Studii Iudaice Yaacov Herzog
Programul Centrului pentru Studii Iudaice Yaacov Herzog  este conceput pentru tinerii evrei din fosta Uniune Sovietică, care vor petrece un an academic învăţînd Studii Iudaice, Sionismul şi limba ebraică, astfel încît să poată mai tîrziu reveni şi servi în calitate de profesori, consilieri şi lideri ai comunităţii în localitățile lor de origine. Programul include 3 componente principale: academic, experimental, şi practic, şi include studii intensive de limbă ebraică. Familiile din programul religios Kibbutz găzduiesc participanţii programului în cursul anului.


Programul de studii de licență Telem
Programul de studii de licență Masa Telem din cadrul Colegiului Academic Natanya  oferă cursuri de licență, toate predate în limba engleză - în domeniile de Drept, Economie, Management, şi Ştiinţe Sociale, precum şi studii ebraice. Puteţi alege cursuri cu durata între 5 şi 10-luni, fiecare dintre care vă permite să cîştigați credite transferabile în totalitate de la Universitatea din Oklahoma. Programul include călătorii în Israel şi muncă de voluntariat, iar participanţii pot sta cu familiile israeliene în timpul week-end-ului, în cazul în care aleg să facă acest lucru.


Universitatea Ben Gurion - Programe în limba engleză
Universitatea Ben Gurion oferă mai multe programe academice, realizate în întregime în limba engleză, atribuind diplome MD, MSc, MBA, sau MA. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să verificaţi următoarele link-uri:
    Programe academice în limba engleză
    Programe pentru studenții de peste mări (OSP), de la Universitatea Ben-Gurion din Negev (BGU) .


Universitatea Ebraică din Ierusalim
Universitatea Ebraică din Ierusalim oferă o varietate de programe în limba engleză pentru studenţii străini: un program de pregătire (mechina), instruire în limba ebraică, cursuri de vară, studii de doctorat, programe de an/ semestru şi o varietate de programe universitare şi postuniversitare. Puteţi aplica, de asemenea, pentru programe de studii predate în limba ebraică, pe baza înregistrărilor şcolare obţinute în străinătate. În acest caz, ar trebui să contactaţi Biroul de Admitere a Studenților de peste mări.


 Universitatea din Haifa
Departamentul Studiilor de peste mări , de la Universitatea din Haifa, situată în partea de nord a judeţului, invită studenţii străini să studieze la universitate fără o bază a notelor, pentru o vară, semestru, sau un an universitar complet. Creditele academice pe care le veţi cîştiga pot fi transferate înapoi la instituţiile academice din ţara de origine şi pot fi aplicate în direcţia realizării unui grad. Pentru a afla mai multe despre diferitele programe academice oferite de Universitatea din Haifa, vă rugăm să verificaţi link-ul următor: Programe Academice .


Universitatea Tel Aviv
Programul Studenţilor de peste mări  de la Universitatea Tel Aviv oferă o varietate de programe academice pentru studenţii de peste mări: un program de un an, un programe de un semestru, programe de vară, programe de limbă ebraică (Ulpan), programe de masterat, şi programe suplimentare. Pentru a afla mai multe despre aceste programe, vă rugăm să verificaţi programele studenților de peste mări - programe academice, de pe site-ul universității.


Institutul Weizmann
Școala Internațională Științifică Karyn Kupcinet , de la Institutul Weizmann vă oferă posibilitatea de a lucra alături de cercetători calificați, și în acelaşi timp să cunoaşteți viaţa în Israelul de azi. Studiile sînt împărţite în Biologie, Chimie, Fizică, Matematică şi Informatică. Laboratoarele de lucru pentru diferite subiecte de cercetare curente, includ: imunologie, biologie celulară, lasere, utilizarea calculatoarelor în modelare şi simulare. Programe de vară şi de iarnă sînt disponibile.


Cum pot participa?
Pentru a participa la program, trebuie să selectaţi preferinţele dumneavoastră de cercetare dintr-o listă de proiecte de cercetare curente . Un coordonator ştiinţific se va potrivi cu alegerile dumneavoastră de cercetare desfășurate la institut.


Pentru cine este destinat programul?
Programul este pentru studenții la nivelul universitar de licență, care au absolvit cel puţin doi ani de studiu. Dacă sînteți în ultimul an, puteți aplica pentru perioada de vară imediat după absolvire. Nu aveţi dreptul să aplicați dacă ați absolvit deja studiile de licență la momentul depunerii cererii. În plus, dacă sînteţi din străinătate trebuie să aveţi o medie 3,6 din 4.0 sau echivalentul acesteia.


Yeshivot
Există un număr de Yeshivot care oferă tinerilor evrei oportunitatea de a învăţa despre patrimoniul lor evreiesc, în timp ce studiază textele iudaice şi tradiţiile. Aceste programe durează, de obicei, un an sau o vară. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să verificaţi link-ul următor: Yeshiva Conservativ din Ierusalim .


Cazarea
Dacă planificați să veniți din motive de studii în Israel, una din preocupările dumneavoastră va fi unde veţi trăi în timp ce studiați. Mai multe opţiuni de asistenţă sînt disponibile pentru dumneavoastră.


Căminele Universității
Autoritatea Studenților  din cadrul Ministerului Absorbției încearcă să ajute toţi studenții care participă la programele pre-universitare, să găsească o locuinţă în căminele pentru studenți, în timpul primului an de studii. Prioritatea este acordată studenților ai căror părinţi locuiesc în străinătate. Studenţii trebuie să plătească chirie subvenţionată.


Asistența cu Taxe de închiriere
Fiecare imigrant are dreptul la asistenţă cu taxele de închiriere de la Ministerul Absorbţiei timp de patru ani de la imigrare, cu condiţia că el deține certificatul lui propriu de imigrare (Teudat Oleh). Pentru informaţii suplimentare, consultaţi asistenţa cu taxele de închiriere.


Burse
Taxele de școlarizare si costul ridicat al cheltuielilor de trai pot reprezenta o problemă pentru mulţi studenți. Dacă studiați cu normă întreagă, s-ar putea să nu aveți posibilitatea să găsiți un post de lucru, care va asigura venituri suficiente pentru a acoperi toate costurile dumneavoastră. Există mai multe opţiuni de burse disponibile pentru dumneavoastră, enumerate în această secţiune.


Burse de studiu pentru studenţii străini oferite de Guvern
Guvernul Israelului oferă burse pentru studenţii străini din anumite ţări cu care Israelul are acorduri culturale. Pentru o listă a țărilor, verificați Bursele de studiu oferite de către guvernul israelian pentru studenţii străini .
Bursele de studiu sînt disponibile numai pentru studenţii care sînt cetăţeni ai acestor ţări.
Două tipuri de burse sînt oferite:
    Cursuri de limbi străine de vară (Ulpan).
    Burse pentru un an academic, sau de cercetare.

Cerinţe de bază
Există o serie de cerinţe de bază pe care solicitanţii trebuie să le îndeplinească pentru a fi eligibili pentru burse:
    Deţinerea unei diplome BA sau BSc (sau mai mare) şi o înregistrare bună de realizări academice.
    Solicitantul trebuie să fie cetăţean al ţării în care el / ea aplică pentru burse şi sub vîrsta de 35 de ani.
    Dovada de cunoaştere a limbii engleze sau ebraică.
    Solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele academice de la Universitatea Israeliană la care el / ea aplică. Bursele de studiu sînt aprobate numai după ce candidatul a fost admis la o universitate israeliană. Termenii şi condiţiile de bursă se schimbă în fiecare an în funcție de bugetul anual.


Cum să aplic
Pentru a aplica pentru o bursă trebuie să completaţi un formular de cerere, care poate fi găsit la următorul link: descărcarea instrucţiunilor și formularului de cerere .  În plus, va trebui să furnizați scrisori, documente, foi matricole, fotografii şi certificate. Pentru o listă completă a documentelor necesare, vă rugăm să verificaţi Burse de studiu oferite de către guvernul israelian pentru studenţii străini . Data depunerii formularelor de cerere diferă în fiecare ţară, dar este în mod normal, nu mai tîrziu de 15 decembrie.


Informaţii suplimentare
Pentru orice informaţii suplimentare despre procesul de aplicare, datele de depunere, precum şi informaţii specifice solicitanţilor din ţara dumneavoastră, vă rugăm să contactaţi Ambasada Israelului.
Ambasada va notifica candidatul dacă acesta va fi acceptat la programul de burse.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați următoarea adresă de e-mail: scholarship@mfa.gov.il


Masa - Programe Israeliene de lungă durată
MASA, ușa pentru programele pe termen lung din Israel , permite miilor de tineri evrei să petreacă un semestru sau un an în Israel într-una din peste 120 de programe aprobate prin furnizarea de informaţii, burse şi altele. La următorul link, puteți găsi programul care vi se potrivește, prin selectarea Studiilor Academice/ Universitare. Fiecare program este descris în detaliu, inclusiv disponibilitatea de burse.


Burse de încredere Lady Devis
Bursele de încredere Lady Devis oferă posibilitatea oamenilor de știință calificați şi savanților, cercetătorilor post-doctorat şi doctoranzilor din străinătate, indiferent de naţionalitate, sex sau domeniul de burse, să predea, să studieze şi să participe în programe de cercetare la Universitatea Ebraică din Ierusalim şi la Institutul de Tehnologie Technion din Haifa. Pentru informaţii suplimentare cu privire la procedurile de aplicare, vă rugăm să urmaţi link-ul următor: Burse de încredere Lady Davis .

Programul de burse Hillel de leadership
Aceasta bursă este disponibilă pentru studenții din anul doi şi întîi, care sînt activi în programarea evreiască în campusurile americane şi canadiene. Bursele de studiu de pînă la 1.000 $ sînt disponibile pentru 11 studenți americani şi 4 studenţi canadieni care frecventează Universitatea Ebraică în cadrul programului de un an. Cinci burse de 500 dolari pentru un semestru și 1.000 dolari pentru un an sînt disponibile pentru studenţii de la Universitatea Ben-Gurion. În Israel, destinatarii participă la un program de leadership creativ cu ateliere de lucru, deplasări, şi proiecte individuale şi discuţii. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi: Laura Siegel, Fundația Hillel, la (202) 857-6559 sau lsiegel@hillel.org


Universitatea ebraică - Burse de Merit RIS
Universitatea Ebraică din Ierusalim  oferă un număr limitat de burse pentru candidaţii cu calificare înaltă din universităţi din întreaga lume care doresc să studieze la Şcoala Internaţională Rothberg. Pentru mai multe informaţii şi pentru a depune o cerere, contactaţi Biroul de Afaceri Academice din New York, prin intermediul e-mailului la hebrewu@hebrewu.com.


Universitatea Tel Aviv - burse de merit
Universitatea Tel Aviv  oferă burse de merit studenţilor, care sînt admiși de Oficiul pentru Afaceri Academice de la New York. Acest premiu este oferit ca parte din dorinţa Universității Tel Aviv pentru a încuraja studenţii din toate mediile, religiile, şi modurile de viaţă, să viziteze Israelul şi să facă cunoştinţă cu oraşul Tel Aviv. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi Josh Ginsberg, Ofiţer de Afaceri Publice şi Academice de la Ambasada Israelului la Washington DC, prin e-mail la academic@israelemb.org.


Universitatea din Haifa
Universitatea din Haifa  oferă o varietate de burse pentru studenţi, iar următoarele criterii îmbunătăţesc şansele de a primi aceste burse:
    Imigranţi noi de pînă la 10 ani în ţară.
    Imigrant nou "singuratic" pînă la 4 ani în ţară.
Pentru informaţii suplimentare contactaţi Liat Reivy, coordonator de burse, prin e-mail la lraybi@univ.haifa.ac.il.


Universitatea Ben Gurion din Negev
Decanul studenţilor de la Universitatea Ben Gurion din Negev  este responsabil de acordarea burselor de studiu pentru studenți.


Technion
Cercetătorii post-doctorat şi doctoranzii din străinătate pot aplica pentru Bursele de încredere Davis Lady, cu scopul de a studia la Institutul de Tehnologie din Israel Technion .


Beneficii pentru imigranții noi
Dacă sînteţi un imigrant nou (Oleh) şi doriți să studiați în Israel, există multe programe disponibile pentru dumneavoastră. Aveți, de asemenea, dreptul la multe beneficii, cum ar fi împrumuturi şi asistenţă financiară. În această secţiune veţi găsi informaţii despre drepturile şi beneficiile dumneavoastră.


Autoritatea Studenților, Absorbţia imigranţilor
Autoritatea Studenților  oferă o varietate de servicii de la serviciile de imigranţi, inclusiv de informare şi consiliere pentru studenții imigranţi, burse, credite şi asistenţă de finanţare.


Asistența Autorității Studenților
Autoritatea Studenților oferă următoarele tipuri de asistenţă financiară:
    Subvenţii de școlarizare - de pînă la trei ani de studii de licenţă, şi/sau studii postuniversitare. Subvenţia depinde de realizările dumneavoastră academice şi îndeplinirea unei cerinţe de muncă a unei comunități de voluntariat.
    Asistenţă de școlarizare pentru limba engleză ca un curs de limbă străină.


    Împrumuturi.
    Împrumuturi de școlarizare pentru studenții care au nevoie de asistenţă suplimentară cu taxele de şcolarizare.
    Împrumuturi financiare pentru studenţii cu dificultăţi financiare.
    Cazare - asistenţă în asigurarea locuinţelor în căminele studenţeşti.
    Asistenţă cu taxa de închiriere - disponibilă timp de patru ani de la imigraţie pentru fiecare imigrant "singuratic".
    Activităţi culturale şi sociale - activităţi culturale, excursii la teatre, concerte și spectacole, seminare despre sionism şi afaceri curente, etc.
Pentru descrieri detaliate ale asistenţei disponibile, vă rugăm să verificaţi ceea ce nu include asistenţa? (http://www.moia.gov.il/Moia_en/Students/assistance.htm). Pentru a verifica dacă sînteţi eligibil pentru asistenţă de la Autoritatea Studenților, vă rugăm să verificaţi cine este eligibil pentru asistenţa Autorităţii Studenților.


Înregistrarea pentru asistenţă de la Autoritatea Studenților
Vă puteţi înregistra pentru asistenţă de la Autoritatea Studenților în străinătate, prin contactarea emisarului dumneavoastră de imigrare (shaliach aliya) al Agenţiei Evreieşti, emisarul cel mai apropiat de casa dumneavoastră, sau consilierii de la evenimentele speciale organizate de către Autoritatea Studenților şi Agenţia Evreiască. Veţi avea nevoie să prezentați certificate de educaţie, precum şi aprobarea eligibilității pentru imigrare.
În Israel ar trebui să contactaţi cea mai apropiată Autoritate a Studenților  pentru consiliere şi informare şi pentru a verifica dacă sînteţi eligibil pentru asistenţă. Vi se va cere să furnizați următoarele documente:
    Certificat de imigrare (Teudat Oleh)
    Certificat de înmatriculare / diplomă de absolvire a bacalaureat-ului sau alte documente
    Autorizarea de acceptare la o instituţie de învăţămînt superior din Israel
    Autorizarea de amînare a armatei pentru imigranţi în Israel, pentru un an. Minorii care revin, necesită o autorizaţie de înrolare.

 


 

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.