STUDII ÎN RUSIA

IMPORTANT

 

Procedura de selectare a candidaţilor la admitere în instituţii de învăţămînt superior din Rusia a fost modificată

 

Începînd cu 2013, procedura de selectare în Moldova a candidaţilor la admitere în instituţii de învăţămînt superior din Rusia a fost modificată, au comunicat agenţiei "Infotag" surse din cadrul Ambasadei Federaţiei Ruse în R.Moldova.

 

Potrivit colaboratorilor misiunii diplomatice, anterior au existat două comisii care i-au selectat pe viitorii studenţi: una din partea Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova şi cealaltă unificată, din partea ambasadei, a Centrului de Ştiinţă şi Cultură al Rusiei şi a organizaţiei conaţionalilor din R.Moldova.

 

"Funcţionarea în paralel a acestora s-a dovedit a fi ineficientă. Uneori, aceiaşi pretendenţi figurau pe listele ambelor comisii, Ministerul Educaţiei uneori acorda preferinţă absolvenţilor şcolilor moldoveneşti cu o pregătire vădit insuficientă", au afirmat sursele citate.

 

Conducătorul Centrului de Ştiinţă şi Cultură al Rusiei, Valentin Rîbiţki, a precizat că, anul acesta, comisia de lucru unică va fi condusă de Ambasadorul F.Ruse, Farit Muhametşin, personal.

"Moldovei i s-au oferit în total 200 de locuri în instituţii de învăţământ superior din Federaţia Rusă, fără a lua în calcul Transnistria (alte 70 de locuri sînt pentru aceasta - n.r.). Şi acest număr este cu o treime mai mare decît pentru întreaga Ucraină, iar pentru Belarus, de exemplu, se alocă doar 65 de locuri. În total, Federaţia Rusă oferă pentru conaţionalii din întreaga lume 10 mii de locuri de studii în universităţile din ţară", a subliniat Rîbiţki.

 

 


INFORMAȚII GENERALE

 

Studii medii generale
Dreptul la studii medii generale au persoane care locuiesc pe teritoriul Federaţiei Ruse şi sînt eligibili pentru obţinerea acestui tip de învăţămînt. Consiliile municipale de învăţămînt sînt obligaţi să ţină la evidenţă toţi copii ale refugiaţilor şi migranţilor forţaţi care locuiesc pe teritoriul municipiului şi să le asigure posibilitatea de a obţine studii medii.
Regulile de înmatriculare a copiilor cetăţenilor străini în instituţiile de învăţămînt de stat şi municipale se stabilesc de către fondatorul instituţiei.
Conform art. 31 al Legii de Învăţămînt al Federaţiei Ruse, autorităţile publice locale sînt responsabile pentru asigurarea posibilităţii de alegere a instituţiei de învăţămînt tuturor cetăţenilor care locuiesc pe teritoriul dat.
Pentru copii cu nivelul slab de cunoaştere a limbii ruse la admitere este prevăzută o convorbire cu scopul verificării nivelului de cunoaştere a limbii (cu condiţia că au fost prezentate documentele necesare şi programele de învăţămînt sînt comparative).


În cazul lipsei documentelor ce atestă nivelul de studii, evaluarea cunoştinţilor se face în baza unor testări:
-          pentru elevii de clasele 5-7 la limba rusă şi matematică;
-          pentru elevii de clasele 8-10 la limba rusă, matematică, fizică şi chimie.


Testarea finală (de stat)
Testarea finală se efectuează prin 2 modalităţi:
    ESU (examen de stat unificat (ЕГЭ);
    Examenul de Stat de absolvire.


ESU poate fi susţinut de cetăţenii străini, persoane fără cetăţenie, migranţi forţaţi şi refugiaţi, care au însuşit programele de învîţămînt de studii medii complete în formă de zi, cursuri serale, prin corespondenţă, prin externat, educaţie familială sau autoeducaţie şi au fost admişi în anul curent la evaluarea finală, adică au note pozitive la toate obiectele ale planului de studii instituţiei de învăţămînt.
Pentru elevii instituţiilor de învăţămînt specializate (internate de tip închis pentru copii şi adolescenţi cu comportament social periculos) şi pentru copii cu dezabilităţi, care au insuşit programul de bază al planului de studii, este organizat examenul de absolvire. La organizarea acestui tip de examen se ia în consideraţie specificul dezvoltării psiho-fizice, posibilităţile individuale şi starea sănătăţii a persoanei examinate. Totodată, pentru elevi cu dezabilităţi testarea finală poate fi organizată şi în formă de ESU cu posibilitatea de a combina ambele forme de examinare (dupa dorinţă). Modul de examinare şi obiectele se indică în cerere.

Persoanele care doresc să susţină examenul de stat, inclusiv şi persoane ce au obţinut studiile prin externat, sînt obligaţi să aplice cererile către conducătorul înstituţiei de învăţămînt pînă la data de 1 martie.
Procedura generală privind organizarea şi desfăşurarea examinării finale este reglată de Regulamentul cu privire la modurile şi ordinea de desfăşurare al atestaţiei finale pentru elevi care au insuşit programele de bază de studii medii comlete.


Admiterea la studii superioare (obţinerea licenţei pentru prima dată)
În instituţiile de învăţămînt superior ale Federaţiei Ruse pot face studii cetăţeni străini, persoane făre cetăţenie, inclusiv concetăţeni din ţările străine.
Procedura admiterii cetăţenilor străini la studii superioare, prevăzută pentru instituţiile de învăţămînt superior care dispun de acreditare de stat, este stipulată în Decizia Ministerului de Învăţămînt al Federaţiei Ruse nr.841 din 29.12.2009 (înregistrat de Ministerul Justiţiei al Federaţiei Ruse la data de 10.03.2010, numărul de înregistrare 16582).


Cetăţenii străini sînt admişi la studii de învăţămînt superior în Federaţia Rusă reieşind din următoarele:
• conform convenţiilor internaţionale (Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind recunoaşterea reciprocă a actelor de studii din 03.03.2003; http://russia.edu.ru/information/legal/law/inter/soglash/1516/);
•    în limitele cotei de primire stabilite de Ministerul Educaţiei Federaţiei Ruse;
•    conform acordului direct al instituţiei de învăţămînt, în limitele numărului persoanelor, determinat în licenţă, cu condiţia achitării costului studiilor şi respectării regulamentului de admitere.


Persoanele care locuiesc pe teritoriul fostei URSS, se admit la studii superiore la locuri subventionate din buget, în baza concursului conform regulamentului de admitere al instituţiei respective. Totodată, instituţiilor de învăţămînt se recomandă să urmeze principiile de asistenţă socială în tratarea persoanelor care se confruntă cu dificultăţi în realizarea dreptului la învăţămînt.
Ministerul Educaţiei Federaţiei Ruse anual informează administraţiile instituţiilor despre acordurile internaţionale privind drepturile cetăţenilor străini la admitere în instituţiile de învăţămînt superior semnate.
În cazul cetăţenilor străini admiterea la specialităţile reglementate este posibilă doar cu acordul Ministerul Educaţiei Federaţiei Ruse în baza deciziilor a comisiei interne din unitatea de învăţămînt şi a comitetului de control asupra exportului.
Conform acordurilor internaţionale şi Regulamentului cu privire la echivalarea şi recunoaşterea actelor de studii, aprobat de Ministerul Educaţiei Federaţiei Ruse (ordin nr. 128 din 14.04.2009), Comitetul de Învăţămîmt publică anual scrisoarea informativă „Cu privire la recunoaşterea actelor de studii medii generale şi studii complete” care indică lista ţărilor, diplomele cărora sînt admise fără certificate de echivalenţă:
    Republica Azerbaidjan;
    Republica Kîrgîză;
    Republica Abhazia;
    Republica Armenia;
    Republica Belarus;
    Republica Kazahstan;
    Republica Moldova;
    Republica Tadjikistan;
    Osetia de Sud;
    Republica Turkmenistan;
    Ucraina.


Continuarea studiilor (a doua facultate, aspirantura, etc.)
Cetăţenilor străini, inclusiv cetăţenilor ţărilor CSI, care au obţinut diplomele de studii efectuate peste hotare şi doresc să continuă studii în Federaţia Rusă, este necesar să prezinte certificat de echivalenţă a diplomelor obţinute cu cea a studiilor superioare din Federaţia Rusă, adică să urmeze procedura de nostrificare a diplomei.
Învăţămîntul, instruirea iniţială şi instruirea continuă a cetăţenilor străini în instituţiile de învăţămînt din Rusia, precum şi a cetăţenilor Federaţiei Ruse, sînt organizate conform acordurilor directe încheiate între instituţiile, asociaţiile, autorităţile de învăţămînt, alte persoane juridice, precum şi persoane fizice, în conformitate cu acorduri internaţionale semnate de Federaţia Rusă.
Cetăţenilor străini li se oferă dreptul de a urma studiile la aspirantură (doctorantură) în instituţiile de învăţămînt superior din Federaţia Rusă. Apatrizii care locuesc permanent pe teritoriul Federaţiei Ruse se admit la studii de aspirantură (doctorantură), conform procedurii prevăzute pentru cetăţenii Federaţiei Ruse.


Echivalarea şi recunoaşterea actelor de studii şi calificare
Diplomele de studii obţinute în afara Rusiei, care urmează a fi prezentate în instituţiile de învăţămînt al Federaţiei Ruse se supun procedurii de echivalare (nostrificare).
Nostrificarea diplomelor de studii obţinute în strainătate este o procedură tipizată de legalizare a studiilor străine în Federaţia Rusă.
Se ditermină legalizarea academică şi profesională a stidiilor străine.
Legalizarea academică permite continuarea învăţămîntului în instituţie de învăţămînt a Federaţiei Ruse corespunzătoare.
Legalizarea profesională permite efectuarea activităţii profesionale pe teritoriu Federației Ruse.
Toate cele menționate se referă şi la diplomele de studii medii complete.

La momentul actual Federația Rusă a semnat mai multe acorduri privind recunoașterea reciprocă a diplomelelor de învăţămînt cu toate tările fostei URSS, în afara țărilor Baltice, Georgiei și Uzbechistanului.

 


Colaborarea moldo-rusă în domeniul învățămîntului
În conformitate cu Acordul de Cooperare în domeniul învățămîntului, incheiat între Ministerul Educației Republicii Moldova și Ministerul Educațeiei și Ştiinței Federației Ruse, Agenția Federală de Învățămînt a Rusiei a acordat pentru cetățănii Republicii Moldova locuri de învățămînt.  
Informație despre desfășurarea concursurlui la studii în Federația Rusă și lista locurilor de învățămînt oferite Ministerului  Educației al Republicii Moldova găsiţi la:
http://www.edu.gov.md/ro/studii-hotare/

 


 

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.