MIGRAȚIA ÎN ISRAEL

 

 

 

 

Informaţii generale
Ministerul Absorbției , Ministerul Afacerilor Interne  şi Ministerul Afacerilor Externe  sînt responsabile pentru a asigura că toţi imigranţii şi vizitatorii dețin toate documentele necesare de călătorie, permisele de şedere şi alte cerinţe la sosire şi în timpul şederii lor în Israel. Ofiţerii de imigrare, împreună cu Ministerul Turismului  vor asigura că vizitatorii rămîn în Israel numai pe durata şederii care este indicată în paşapoartele lor. Există statute şi regulamente care ar trebui să fie urmate de toţi cetăţenii străini în timp ce se află în Israel.


Legile migraţiei
Legea de bază şi Constituţia sînt legislaţiile principale, urmate de Israel cu privire la graniţele sale naţionale, precum şi intrarea pentru cetăţenii străini. Ministrul Afacerilor Externe şi Ministrul de Interne au autoritatea de a acorda rezidența oricărui cetățean străin care doreşte să rămînă permanent în Israel. Ei au, de asemenea, dreptul de a deporta sau deţine orice persoană care ameninţă pacea şi cele mai bune interese ale ţării. Personalul autorizat de imigrare are dreptul de a refuza intrarea oricărei persoane care pare să ameninţe interesele lui Israel, indiferent de un paşaport valabil sau de viză.
Guvernul Statului Israel (www.gov.il) luptă pentru unitatea naţională, pentru protecția securităţii personale şi naţionale, precum şi integrarea investiţiilor străine pentru a ajuta sectoarele sale economice. Legile angajaţilor şi lucrătorilor sînt reglementate să sprijine şi să furnizeze beneficii pentru muncitorii locali şi străini şi personalului. Unele dintre obiectivele guvernului includ:
    Realizarea păcii cu vecinii și menţinerea securităţii naţionale şi personale.
    Consolidarea, dezvoltarea şi extinderea decontării în Israel.
    Creşterea numărului de imigranţi din toate categoriile de viaţă în ţară.
    Promovarea valorilor Statului Israel ca stat evreiesc democratic.
    Îmbunătăţirea relaţiilor externe, în special cu ţările din zonele limitrofe.
Legea cu privire la cetăţenia israeliană şi intrarea în Statul Israel (dispoziţii temporare) adoptată de către Knesset (Parlamentul israelian), iniţial a încetat metodele de reîntregire a familiei pentru cuplurile israeliene şi palestiniene şi a interzis partenerilor micști să aplice pentru dreptul de a trăi în Israel, pentru orice palestinian căsătorit cu un israelian. Acest lucru este Legea privind cetăţenia şi intrarea în Statul Israel (Ordinul temporar) 5763 este o lege israeliană care a intrat în vigoare la 31 iulie 2003 şi a fost extinsă pînă la 31 iulie 2008. Legea impune restricţii de vîrstă pentru acordarea automată a cetăţeniei israeliene şi a permiselor de reședinţă pentru soţii cetăţenilor israelieni, astfel încît soţii care sînt locuitori din Cisiordania şi Fîşia Gaza sînt neeligibili.
Modificările au fost făcute pentru a permite bărbaților palestinieni sub 35 de ani şi femeilor palestiniene sub 25 de ani să înceapă procedurile de aplicare şi să ușureze o serie de restricţii.


Vize de imigrare evreiești
În conformitate cu legislaţia israeliană, toţi evreii au dreptul de a se întoarce în Israel. Potenţialii imigranţi aplică la Agenţia evreiască din ţara lor actuală pentru a primi viza şi statutul de imigrant înainte de a veni în Israel. Odată ajunși în Israel, guvernul le acordă privilegii speciale.
Pentru a încuraja imigraţia, Israel a introdus Legea Întoarcerii în 1950. Acest lucru oferă tuturor evreilor dreptul de a emigra spre Israel și a devini cetățeni israelieni.
Sînteţi considerat evreu, dacă sînteţi un evreu practicant, copilul unui evreu, sau nepot al unui evreu. Guvernul oferă imigranţilor evrei recenţi privilegii speciale şi reduceri de preţ, cum ar fi burse pentru locuinţe şi facilităţi fiscale. Imigranţii primesc cetăţenia la sosirea în Israel.
Procesul de imigrare în Israel este numit aliyah. Agenţia Evreiască vă asistă în procesul de imigrare. Ei au reprezentanţi aliyah în străinătate, care analizează persoanele fizice şi acordă statutul de imigrant (oleh) non-cetăţenilor. Mulți dintre aceşti reprezentanţi sînt asociați cu centrele de absorbţie aliyah, care ajută non-resortisanţii să planifice procesul de imigrare.


Obţinerea statutului de imigrant
Pentru a obţine statutul de imigrant, un non-resortisant trebuie să prezinte un paşaport valabil şi o dovadă de evreu la un centru de absorbţie aliyah. Pentru a dovedi evreitatea, trebuie să prezentați organizaţiei dumneavoastră aliyah o scrisoare de la rabinul dumneavoastră. Ei vor accepta, de asemenea, un certificat de conversie sau certificatul de căsătorie al părinților dumneavoastră dacă ei au fost căsătoriți de către o autoritate religioasă evreiască,  sau certificatul de căsătorie al bunicilor dumneavoastră, în aceleaşi condiţii.


Dumneavoastră trebuie să prezentați următoarele documente la un centru de absorbţie aliyah .
•documentele de eligibilitate (obţinute de la centru)
•chestionar
•certificatul de naştere
•certificatul de căsătorie (dacă este necesar)
•formularul de sănătate


Un reprezentant legal evreu vă va intervieva referitor la motivele pentru imigrare, istoricul familial, precum şi planurile de imigrare. Reprezentantul va determina dacă sînteţi eligibil pentru imigrare şi va notifica Ministerul Absorbției din Statul Israel.
Dacă vă calificaţi, Ministerul va trimite o invitaţie de imigrare pentru dumneavoastră. Veţi primi o carte de identitate israeliană (teudat zehut) şi un certificat de imigrare (teudat oleh). Certificatele acţionează în calitate de viză de imigrare şi dovadă a cetăţeniei.
Cele mai multe centre aliyah oferă servicii similare şi vă vor ajuta să găsiți o locuinţă şi locuri de muncă. Centrele populare includ Centrul pentru Aliyah şi Nefesh B'Nefesh. Dacă nu există nici un centru aliyah în apropierea dumneavoastră, Agenţia Evreiască sau reprezentantul legal evreiesc vă va ghida prin procesul de imigrare.


Viză evreiască de reședință temporară
Cetățenii evrei care nu sînt siguri dacă vor să emigreze, pot obţine o viză A1. Doar evreii care se califică pentru imigrare pot obţine acest tip de viză. Această viză vă permite să încercaţi traiul în Statul Israel. Aceasta vă oferă statutul de rezident temporar și este valabilă timp de un an.
În cazul în care titularul unei vize A1 decide să locuiască în Israel, acesta trebuie să notifice Ministerul Absorbției. Ei vor schimba statutul persoanei fizice de la vizitator la imigrant. Guvernul va emite un certificat de imigrare pentru individ.
Noii imigranţi au privilegii speciale, cum ar fi scutirea de impozite. Există o limită pentru cît timp veți avea acces la aceste privilegii. Pentru imigranţii care îşi schimbă statutul lor, termenul se calculează din ziua în care viza A1 a fost eliberată.


Vize pentru membrii de familie non-evrei
Eligibilitatea pentru imigraţie se extinde la soţii şi copiii non-evrei, care pot obţine viza în calitate de vizitator înainte de plecarea din ţara lor de origine. Ministerul Afacerilor Interne vă oferă această viză.
Toţi cetăţenii străini care intenţionează să intre în Statul Israel au nevoie de un paşaport valabil şi trebuie să deţină o viză pentru scopuri cum ar fi petrecerea timpului liber, vacanță, afaceri, investiţii, rezidență permanentă, misiuni diplomatice sau religioase, mass-media, studii, etc. Aplicaţiile şi întrebările trebuie să fie transmise la Ambasada sau Consulatul Israelian din ţara solicitantului de şedere/ origine (Consulatul Statului Israel la Chişinău, Adresa: str. Tighina, 12, Telefon: 544284, 245587, Fax: 544280, E-mail:. gelo@mdl.net). Paşaportul trebuie să aibă o perioadă de valabilitate de minimum şase (6) luni.


Sistemul de Sănătate din Statul Israel
Caracteristica definitorie a sistemului de sănătate în Statul Israel este guvernarea acestuia prin Legea Naţională de Asigurări de Sănătate (1995).
Această lege oferă o asigurare de sănătate pentru fiecare rezident din Israel şi defineşte responsabilitatea guvernului de a furniza servicii de sănătate, pentru fiecare persoană, fără discriminare. Cu alte cuvinte, asigurarea de sănătate este obligatorie, şi toți locuitorii din Israel trebuie să fie asigurați.
Legea Naţională de Asigurări de Sănătate
Următoarele sînt prevederile de bază ale Legii Naţionale de Asigurări de Sănătate:
• Fiecare rezident al Statului Israel are dreptul de a deține o asigurare de sănătate. Asigurarea este obligatorie,  și fiecare locuitor trebuie să fie asigurat.
• Prevederile Coșului de Servicii (sal sherutei briut) sînt identice pentru fiecare individ.
• Serviciile de sănătate sînt furnizate prin fondurile de sănătate (kupot holim).
• Fiecare rezident al Statului Israel trebuie să fie un membru al unuia dintre fondurile de sănătate, cu scopul de a beneficia de serviciile de sănătate.
• Fiecare persoană are dreptul de a adera la un fond de sănătate, la alegerea sa. Fondurilor li se interzice să respingă orice solicitant.
• Orice persoană are dreptul la transfer de la un fond de sănătate la altul.
• Serviciile incluse în Coşul de Servicii sînt furnizate în conformitate cu decizia profesioniştilor din domeniul medical. Acestea trebuie să fie furnizate la un nivel de calitate rezonabil, într-un termen rezonabil, şi la o distanţă rezonabilă de la locul de reşedinţă a pacientului.
• Guvernul din Israel este responsabil pentru acoperirea costurilor Coșului de Servicii, care sînt stabilite prin lege.
• Colectarea primelor de asigurare de sănătate este gestionată prin auspiciile Institutului Naţional de Asigurări. Rata de plată este stabilită în funcţie de o scară progresivă.
• Locurilor de muncă le este interzis să solicite angajaţilor lor să adere la un fond de sănătate specific.
• Fondurile de sănătate sînt supuse unei supravegheri guvernamentale şi inspecţii.
• Serviciile de sănătate sînt administrate în conformitate cu liniile directoare de respect pentru pacient şi dreptul pacientului la intimitate şi confidenţialitate medicală.
• Orice persoană care consideră că drepturile sale au fost încălcate poate depune o plîngere. Fondurilor de sănătate le este interzis de a refuza acest drept oricărui membru.


Excepţiile acestei legi includ următoarele:
• Soldaţii încorporați la serviciul obligatoriu în Forţele de Apărare Israeliene primesc îngrijiri medicale prin intermediul armatei.
• Veteranii cu handicap IDF primesc îngrijiri medicale prin intermediul Ministerului Apărării .
• Persoanele rănite în accidentele de la locul muncă, spitalizarea femeilor care dau naştere şi nou-născuţilor, şi persoanele rănite în timpul acţiunilor inamice primesc asigurare prin Institutul Național de Asigurări.
• Veteranii Războiului Mondial al II-lea cu handicap şi victimele naziştilor ar putea fi eligibili pentru o asigurare de la Ministerul de Finanţe.


Cine este eligibil pentru serviciile de sănătate?
Legea Naţională de Asigurări de Sănătate defineşte orice persoană care este recunoscută ca un rezident al Statului Israel, în conformitate cu definiţiile Institutului Naţional de Asigurări, ca fiind eligibilă pentru servicii de sănătate. Înregistrarea într-unul din cele patru fonduri de sănătate este o condiţie prealabilă pentru primirea serviciilor de asistenţă medicală (a se vedea mai jos).


Ministerul Sănătăţii
Ministerul Sănătăţii  este responsabil pentru furnizarea serviciilor de sănătate pentru toţi cetăţenii din Israel, precum şi pentru supravegherea sistemului de sănătate, inclusiv planificarea, supravegherea , şi coordonarea activităţilor.
Pe lîngă furnizarea serviciilor de sănătate publică prin fondurile de sănătate şi centrele de sănătate ale familiei, Ministerul Sănătăţii susţine spitalele generale, spitalele de psihiatrie, comunitatea clinicilor de sănătate mentală, programele de tratament pentru consumatorii dependenţi şi casele pentru bolnavii cronici.

Ombudsmanul public (netziv kvilot hatzibur) din cadrul Ministerului Sănătăţii este responsabil pentru soluţionarea plîngerilor publice, inclusiv cazurile de refuz de a înregistra o persoană într-un fond de sănătate, limitînd înregistrarea lor prin condiţii speciale sau plăţi, sau cazurile în care un fond de sănătate refuză să furnizeze un serviciu inclus în Coşul de Servicii de sănătate.
Ministerul Sănătăţii este responsabil pentru acordarea licenţelor şi recunoaşterilor medicale şi paramedicale unor profesioniști, inclusiv medicilor, asistentelor medicale, farmaciştilor, psihologilor şi medicilor stomatologi. Site-ul Ministerului: www.health.gov.il.


Coșul Serviciilor de Sănătate
Coșul serviciilor de sănătate (sal sherutei briut) constă dintr-o gamă largă de servicii medicale esenţiale, inclusiv tratamente, medicamente şi echipament pe care fiecare fond de sănătate este obligat să le furnizeze membrilor săi. Conţinutul său este definit prin lege, dar este supus unei revizuiri periodice. Prin urmare, aţi putea descoperi că un tratament sau medicament care a fost asigurat la un moment dat a fost eliminat din coș, sau că elemente noi au fost adăugate.
Este important să reţineţi faptul că numai aceste servicii incluse în coş sînt oferite gratuit sau la un cost redus. Acest lucru înseamnă că va trebui să acoperiți cel puţin o parte din costurile anumitor prescripţii și anumitor tratamente, sau să achitați în totalitate elementele care nu sînt incluse în coş. Puteţi alege, de asemenea, să obțineți o asigurare suplimentară de la fondul  dumneavoastră de sănătate.
Serviciile obligatorii furnizate de către fondurile de sănătate, includ:
• Vizite la clinici pentru consultație, diagnostic, și tratament (inclusiv consultaţii şi tratamente de la medicii de familie, specialiști, şi profesionişti din domeniul paramedical).
• Prescripții.
• Spitalizare şi servicii de urgență.
• Servicii de laborator. Fiecare fond de sănătate are laboratoare proprii. Dacă laboratorul fondului de sănătate nu poate realiza o procedură specifică, pacientul va fi îndreptat la o unitate din afară, iar fondul va acoperi costurile, fie parţial sau total.
• Anumite echipamente medicale.
• Anumite proceduri de diagnostic, inclusiv radiografie.
• Reabilitare


De asemenea, în coş sînt prevăzute anumite tipuri de servicii paramedicale, cum ar fi fizioterapie, logopedie, și terapie ocupaţională.
Reţineţi că toate procedurile de diagnostic şi tratament sînt furnizate numai la referința unui medic.
Pentru a suplimenta aceste servicii garantate prin lege, fondurile de sănătate oferă, de asemenea, opţiuni de asigurări suplimentare (bituach mashlim), pentru o taxă suplimentară. Puteţi alege, de asemenea, să suplimentați asigurarea de sănătate prin utilizarea serviciilor medicale private.
Este posibil să vizualizați ghidul de orientare al Coșului de servicii de la birourile fondului dumneavoastră de sănătate. Acesta este doar în limba ebraică, şi conţine o listă cu toate serviciile incluse în "coşul de servicii" în conformitate cu legislaţia.
Consultaţi biroul fondului de sănătate, cu scopul de a vedea acest ghid de orientare.
În cazul în care există diferenţe între lege şi cerințele fondului de sănătate, puteţi contacta Legea Naţională a Ombudsmanului privind Asigurările de Sănătate (netzivut hakvilot bituach briut mamlachti ).


Fondurile de sănătate
În Statul Israel există 4 fonduri de sănătate:
    Kupat Holim Clalit
    Kupat Holim Maccabi
    Kupat Holim Meuhedet
    Kupat Holim Leumit
Fiecare fond de sănătate are sucursale în întreaga țară.
După cum s-a menţionat mai sus, fiecare fond de sănătate este obligat de lege să ofere membrilor săi toate serviciile mandatate prin lege. Diferenţele dintre fonduri se află, în general, în locaţia şi disponibilitatea instalaţiilor lor, tipurile de politici suplimentare oferite, precum şi serviciile suplimentare oferite în cadrul facilităţilor lor la o reducere sau cu nici o taxă. Este recomandabil de a investiga fiecare fond individual, şi de a alege unul care vi se potrivește cel mai bine nevoilor dumneavoastră specifice.
În general, fiecare fond va permite membrilor săi să aleagă un medic primar de îngrijire și specialiști din lista de medici asociați cu fondul. Medicii au întrevederi cu pacienţii, fie la clinicile fondului de sănătate sau în propriile birouri independente. Este necesar să dețineți cardul sau broșura care demonstrează că sînteți membru al fondului de sănătate atunci cînd vizitați un medic. În cele mai multe cazuri, va trebui să plătiți o taxă pentru a vedea un specialist.
În plus, fiecare fond are aranjamente de spitalizare a membrilor săi, indiferent dacă spitalizarea are loc în spitale de stat sau private. Fondurile oferă, de asemenea, servicii de laborator, radiografii, şi farmacii, precum şi servicii paramedicale, cum ar fi fizioterapia.


Prescripții
Multe prescripții sînt incluse în coşul de servicii, în timp ce altele nu sînt. Cele care sînt incluse, sînt acoperite la tarife care variază de la 10-90%. Trebuie să achitați costurile totale ale prescripţiilor care nu sînt acoperite de către fondul dumneavoastră de sănătate. Medicul sau farmacistul dumneavoastră poate să vă spună rata de acoperire pentru o bază de prescripție medicală specială. În unele cazuri, fondurile de sănătate distribuie anumite prescripții numai prin farmaciile proprii, sau oferă o acoperire mai mare pe reţete care sînt achiziţionate de la farmaciile lor proprii. Verificaţi la medicul de distribuire sau la fondul de sănătate pentru a clarifica.

În unele cazuri, este posibil să primiți acoperirea parţială sau reduceri la astfel de elemente cum ar fi vitaminele sau produsele de protecţie solară, de la farmacia fondului de sănătate.


Primirea Serviciilor de la Fondul dumneavoastră de Sănătate
După finalizarea procedurilor de înregistrare la fondul dumneavoastră de sănătate, ar trebui să primiți un card de membru, sau confirmarea înregistrării dumneavoastră, care servește ca o carte temporară, pînă cînd un card permanent este procesat. Dumneavoastră ar trebui să primiți, de asemenea, o broşură explicativă cu privire la serviciile oferite de fondul dumneavoastră de sănătate. Alternativ, puteţi solicita informaţii de la secretariatul fondului de sănătate, sau puteți vizita site-ul fondului de sănătate . În plus, fiecare fond are o listă de medici care oferă îngrijire. Unii medici au oficii situate în clinica fondului de sănătate, în timp ce alţii dețin birouri independente.
Anumite tipuri de medici, cum ar fi medicii de familie, pot fi contactați în mod direct pentru o programare, în timp ce alte tipuri de medici, în special multe tipuri de specialiști, pot fi consultați doar la primirea unei trimiteri de la medicul dumneavoastră de familie, sau cu autorizaţia secretariatului fondului de sănătate.
În fiecare dintre fondurile de sănătate, tratamentul de către un medic de familie este, în cele mai multe cazuri, fără taxe suplimentare, în timp ce vizitele la specialişti necesită o taxă. Cîteva tipuri de tratamente suplimentare şi servicii de laborator implică, de asemenea, taxe, în conformitate cu liniile directoare de la fondul de sănătate. Asiguraţi-vă că aveți cardul de membru sau broşura cu dumneavoastră, ori de cîte ori vizitaţi un medic sau o clinică.


Responsabilitățile generale ale fondurilor de sănătate
Fondurile de sănătate au obligaţia de a furniza o gamă completă de servicii, pentru toţi membrii lor, prevăzute de lege. Lor li se interzice să discrimineze membrii. Nerespectarea plăților de asigurări de sănătate, sau întîrzierea plăţilor, nu eliberează fondul de sănătate de la responsabilităţile sale, iar pacientul trebuie să continue să primească orice asistenţă necesară, care este inclusă în "coşul de servicii."
Fiecare fond de sănătate are o cartă care determină drepturile membrilor săi. Orice persoană are dreptul de a solicita o copie a Cartei (pentru o taxă).
Fondurile de sănătate trebuie să furnizeze informaţii despre serviciile care sînt la dispoziţia membrilor lor, inclusiv metoda în care serviciile sînt furnizate, şi căror persoane le sînt furnizate.
Fiecare fond de sănătate trebuie să prevadă anchete publice (plîngeri).


Înregistrarea într-un Fond de Sănătate
Unul dintre cele mai importante lucruri de făcut, după aliyah, este să vă înregistraţi la unul din fondurile de sănătate.
Cînd ajungeţi în ţară, sau modificaţi statutul dumneavoastră în Israel, ar trebui să primiţi un bon valoric, împreună cu te’udat oleh care vă oferă dreptul la şase luni de asigurare de sănătate gratuită, cu condiţia că nu ocupați un post de lucru. În caz că apar probleme sau nu primiți acest bon, contactaţi consilierul dumneavoastră personal de absorbţie, la o sucursală sau un birou regional al Ministerului Absorbţiei.

Procesul de înregistrare, la un fond de sănătate (kupat holim) începe la o filială locală a biroului băncii poștale, unde va trebui să prezentați următoarele elemente:
• Bonul care arată că aveți dreptul la şase luni de asigurare medicală gratuită.
• Te'udat oleh.
• Te'udat zehut (sau o autorizaţie de înregistrare în registrul populaţiei).
• Numerar pentru o taxă de procesare.


La biroul băncii poştale, veți indica fondul de sănătate pe care l-ați ales, precum şi fondul de sănătate în care doriţi să înscrieţi copiii dumneavoastră. Copiii cu vîrsta de peste 18 ani se înregistrează separat, fie prezentînd te’udat oleh personal sau cel al părinţilor lor. Reţineţi că, pentru cuplurile căsătorite, ambii soţi trebuie să fie prezenți (deşi soţii se pot înregistra în fonduri separate, dacă doresc).
După înregistrarea la biroul băncii poştale, puteţi lua certificatul de înmatriculare ştampilat de către biroul poştal al băncii, și merge la secretariatul fondului de sănătate pe care l-aţi selectat. În momentul înregistrării, fondul de sănătate va elibera un carnet de membru temporar, pe care îl puteţi utiliza pentru a obţine servicii medicale pînă cînd veți primi cardul dumneavoastră permanent. Asigurarea dumneavoastră de sănătate va intra în vigoare imediat după înregistrare.
Rețineți că, nu sînteți considerat ”înregistrat” pînă cînd acest pas nu a fost făcut. Cu alte cuvinte, procedurile de la banca poştală în sine nu sînt suficiente pentru a asigura acoperirea dumneavoastră şi trebuie să mergeţi şi să vă înregistrați la fondul de sănătate, cu scopul de a primi orice fel de îngrijire medicală.
Un imigrant nou, care nu este capabil să se înregistreze personal la banca poştală, din motive de sănătate sau din alte motive, poate trimite o altă persoană, căreia i-a fost acordată puterea de avocat în numele acesteia, la unul din birourile regionale de sănătate al Ministerului Sănătăţii. Reprezentantul acestei persoane trebuie să aibă cu el propriile documente de identitate, precum şi cele ale persoanei pe care o reprezintă. În urma prezentării documentaţiei necesare, Ministerul Sănătăţii va oferi reprezentantului o autorizație pe care va trebui să o prezinte la oficiul băncii poștale, cu scopul de a procesa înregistrarea.
Fiind membru al unui fond de sănătate, aveți dreptul la "Coșul serviciilor de sănătate" de bază, universal, mandatat de lege. Puteţi alege, de asemenea, să achiziţionați o asigurare suplimentară, pentru o taxă suplimentară, cunoscută sub numele de bituach mashlim.
Înregistrarea într-un fond de sănătate este o condiţie necesară pentru a primi servicii medicale. Este foarte important să vă înscrieţi într-un fond de sănătate, cît mai curînd posibil după sosirea în Israel, pentru a fi eligibil pentru asistenţă medicală, cît de curînd n-ați avea nevoie de ea. Dacă nu vă înregistrați într-un fond de sănătate, acest fapt poate duce la probleme şi întîrzieri inutile care pot apărea cînd veți primi îngrijiri medicale. Dacă aveți nevoie de asistenţă medicală înainte de a vă înregistra într-un fond, trebuie să aplicați la Legea Naţională a Ombudsmanului privind Asigurările de Sănătate. Într-o astfel de situaţie, se recomandă să consultați un consilier personal de absorbţie din cadrul Ministerului Absorbţiei.

Rezidenții temporari trebuie să se înregistreze într-un fond de sănătate și să plătească conform venitului lor.


Transferul de la un fond de sănătate la altul
Fiecare persoană are dreptul la transferul de la un fond de sănătate la altul, cu condiţia ca ați fost un membru al fondului de sănătate actual pentru cel puţin un an.


Procedura de transfer
Procedura de transfer este pusă în aplicare folosind un formular special "tofes hoda'at ma'avar", care poate fi obţinut de la orice sucursală al oficiului poștal.
Trebuie să completaţi formularul şi să îl depuneți la oficiul poștal. Există o taxă pentru depunerea formularului.
Legea mandatează patru date, pe baza cărora se pot face transferuri de la un fond de sănătate la altul:
• 01 ianuarie
• 01 aprilie
• 01 iulie
• 01 octombrie
- Persoana care solicită un transfer între 16 august şi 15 noiembrie, poate schimba fondul de sănătate la întîi ianuarie.
- Persoana care solicită un transfer între 16 noiembrie şi 15 februarie, poate schimba fondul de sănătate la întîi aprilie.
- Persoana care solicită un transfer între 16 februarie şi 15 mai, poate schimba fondul de sănătate la 1 iulie.
- Persoana care solicită un transfer între 16 mai şi 15 august, poate schimba fondul de sănătate la 1 octombrie.


Transferul de la un fond de sănătate la altul nu deteriorează drepturile dumneavoastră în calitate de membru al fondului de sănătate. Aveţi dreptul la toate serviciile şi beneficiile din Coșul serviciilor de sănătate, astfel cum sînt definite prin lege. La transferul la un alt fond de sănătate, fostul dumneavoastră fond de sănătate ar trebui să prezinte noului fond toate înregistrările medicale şi informaţii, fără a achita vreo taxă.


Copii
Copiii născuţi în Israel şi înregistrați în Registrul populaţiei sînt, în general, considerați de către Institutul Naţional de Asigurări, ca fiind membri al aceluiași fond de sănătate ca şi părintele (în majoritatea cazurilor -mama), în al cărui cont bancar, Institutul Naţional de Asigurări plătește alocaţiile pentru copii. Este recomandat să verificați dacă copilul este, într-adevăr, înregistrat într-un fond de sănătate.

În cazurile în care părinţii fac parte din fonduri de sănătate diferite şi doresc ca copilul  să fie înregistrat în fondul de sănătate al părintelui care nu primeşte alocaţia pentru copii de la Institutul Naţional de Asigurări, trebuie să depuneţi un formular de cerere semnat de ambii părinţi. Formularul poate fi depus la orice oficiu poştal  de servicii.
Odată ce un copil împlinește optsprezece ani, el continuă să rămînă membru al fondului de sănătate în care a fost înregistrat cînd era mai mic, cu excepţia cazului în care alege să se transfere la un alt fond de sănătate. În acest caz, el trebuie să urmeze procedurile stabilite pentru transferul la un alt fond de sănătate.


Soldații
Soldaţii în servicii obișnuite, servicii I.D.F. obligatorii (sadir), sau în carieră militară (keva) primesc îngrijiri medicale în cadrul armatei.


Returnarea rezidenților
Cetăţenii israelieni care se întorc după mai puţin de 2 ani de şedere peste mări, care continuă să plătească asigurarea de sănătate vor rămîne înregistrați ca membri ai fondului lor. Consultaţi fondul de sănătate pentru mai multe detalii.
Locuitorii din Israel care au reşedinţa în străinătate după data de 1 martie 2001, pentru doi sau mai mulţi ani consecutivi, şi care nu au plătit contribuţii de asigurări de sănătate la Institutul Naţional de Asigurări în Israel, sau care au întîrziat plata cu mai mult de 12 luni, nu vor avea dreptul să beneficieze de servicii medicale în Israel, în temeiul Legislaţiei Naţionale privind Asigurările de Sănătate. Pentru a deveni eligibil din nou, pentru servicii medicale, este necesar să efectuați o perioadă de aşteptare de 2 luni pentru fiecare "an de absenţă" din Israel. Un "an de absenţă" este definit ca un an calendaristic în care un rezident israelian are reşedinţa în străinătate pentru cel puţin 182 zile consecutive sau cumulative. Perioada minimă de aşteptare este de 4 luni şi cea maximă este de 18 luni. De asemenea, este necesar să se plătească o "taxă de răscumpărare", la Institutul Național de Asigurări pentru fiecare membru al familiei.


Turiştii
Turiștii nu sînt eligibili pentru o asigurare de sănătate conform Legii Naţionale de Asigurări de Sănătate . Un turist care are nevoie de tratament medical în Israel, va trebui fie să plătească personal pentru îngrijire, fie să fie asigurat prin intermediul companiei sale de asigurare de peste mări, sau să obțină o asigurare de sănătate de la un asigurator privat în Israel. Turiştii care îşi schimbă statutul lor în Israel în imigrant nou sau rezident temporar, prin Ministerul Afacerilor Interne (Misrad HaPnim) pot aranja pentru a obține acoperire la unul dintre fondurile de sănătate la prezentarea te'udat oleh sau te'udat zehut.


Persoanele care nu sînt înregistrate într-un Fond de Sănătate
Persoanele care nu reuşesc să se înregistreze într-un fond de sănătate, şi au nevoie de îngrijire medicală imediată, vor fi alocate la un fond de sănătate de către directorul general al Ministerului Sănătăţii, sau de către un individ numit de către directorul general.

Plata primelor de asigurare de sănătate
Potrivit legii, plata primelor de asigurări sociale de sănătate este obligatorie pentru fiecare persoană cu vîrsta de peste 18 ani. Rata de plată este determinată pe o scară progresivă în funcţie de venitul de pînă la o anumită limită.
Persoanele care lucrează pentru un angajator, au primele lor deduse direct din salariul lor, în acelaşi timp cînd plăţile naţionale de asigurare sînt deduse. Şomerii şi persoanele care desfăşoară activităţi independente trebuie să se adreseze în mod direct la Institutul Naţional de Asigurări.
Anumite categorii de persoane sînt scutite de la plata primelor, sau de la plata primelor la o rată minimă. Acestea includ, în cele mai multe cazuri, femeile căsătorite (casnice), care nu lucrează, şi persoanele care primesc anumite tipuri de alocații de la Institutul Naţional de Asigurări. Pentru detalii, consultați Institutul Naţional de Asigurări.
Persoanele care primesc alocații pentru limita de vîrstă de la Institutul Naţional de Asigurări, plătesc o taxă de asigurare de sănătate standard, minimă, care se deduce din pensia lor. Pentru mai multe informaţii, contactaţi Institutul Naţional de Asigurări , sau consultați una din asociaţiile imigranţilor de limbă engleză (Asociaţia Americanilor şi Canadienilor în Israel (AACI) , Esra – Asociația Rezidenților vorbitori de limba engleză)


Asigurare suplimentară
Legea Naţională de Asigurări de Sănătate permite fiecărui dintre cele patru fonduri de sănătate să prezinte planuri de asigurare suplimentară membrilor lor, care oferă elemente care nu sînt incluse în coşul serviciilor de bază.
Aceste planuri suplimentare, cunoscute sub numele de "bituach mashlim" pot fi obținute, pentru o taxă specifică, de către orice membru al fondului de sănătate, indiferent de vîrstă sau de starea de sănătate. Taxele sînt uniforme în funcţie de grupa de vîrstă şi nu sînt legate de condiţiile de sănătate.
Fondurilor de sănătate le este interzis să solicite membrilor lor să adere la planul suplimentar, şi de asemenea, le este interzis să facă vreo legătură între eligibilitatea pentru serviciile de bază din "Coșul serviciilor de sănătate" cu aderarea la un plan suplimentar.
Eligibilitatea pentru a beneficia de servicii prin intermediul unui plan suplimentar de asigurare de sănătate este supusă la o perioadă de aşteptare, la sfîrşitul perioadei de aşteptare membrii pot beneficia de toate serviciile incluse în plan.
Fiecare membru al fondului de sănătate are dreptul de a primi o copie a planului suplimentar al fondului de asigurare. Consultaţi-vă cu fondul de sănătate pentru detaliile planului lor. Puteţi găsi, de asemenea, informaţii relevante pe site-ul fondului de sănătate. Produsele și serviciile oferite de planul suplimentar al fiecărui fond de sănătate variază, însă, în general vorbind, fiecare plan oferă prescripţii care nu sînt incluse în "Coșul serviciilor de sănătate," unele servicii stomatologice, avize medicale suplimentare privind diagnosticul, medicamente gratuite, examinări periodice, şi transplanturi de peste mări care încă nu sînt acoperite conform legislaţiei. Toate serviciile sînt oferite în conformitate cu liniile directoare ale fondului de sănătate personal, şi, în majoritatea cazurilor, sînt pentru o taxă.

Reţineţi că, legea nu impune fondurile de sănătate să acopere costul de îngrijire cronică-spitalizare. Îngrijirea cronică-spitalizarea este finanţată de Ministerul Sănătăţii pe o bază limitată care necesită participarea pacientului sau familiei sale. Unele dintre fondurile de sănătate oferă planuri de asigurare de îngrijire cronică - spitalizare pentru o taxă suplimentară, dar în multe cazuri, asigurarea pentru îngrijirea cronică - spitalizare este, de obicei achiziţionată prin intermediul companiilor private. Aceste planuri private sînt supervizate de către Ministerul Finanţelor, şi nu Ministerul Sănătăţii.


Servicii de urgenţă
În cazuri de urgenţă, o persoană are o serie de opţiuni, care includ:
• Magen David Adom – Stațiunile Magen David Adom (MDA) sînt amplasate în întreaga ţară, şi furnizează servicii non-stop de prim ajutor şi de urgenţă, şapte zile pe săptămînă. Numărul lor de telefon este 101 în cele mai multe oraşe şi localităţi. Unele servicii de prim ajutor sînt oferite gratuit, deși tratamentul de către un medic trebuie să fie plătit. În unele cazuri, fondurile de sănătate vor rambursa membrilor costul cheltuielilor. Pentru adresa celei mai apropiate staţiuni, puteţi contacta linia de informare locală municipală (105/6/7) sau vizita site-ul MDA .
• Apelurile la domiciliu - În situaţiile în care nu sînteți în măsură să călătoriți pînă la biroul unui medic sau la clinica fondului de sănătate, este posibil să solicitați un apel la domiciliu al unui medic din cadrul fondului de sănătate. Apelul la domiciliu necesită o plată, care variază în funcţie de împrejurările şi de momentul zilei în care vizita a fost făcută. De asemenea, este posibil să solicitați un apel la domiciliu de urgenţă de la Magen David Adom, pentru o taxă. În anumite circumstanţe, costul unui apel la domiciliu de la Magen David Adom poate fi rambursat. Pentru a afla dacă aveţi dreptul la o rambursare, trebuie să prezentați raportul medicului şi chitanţele pentru plăţile efectuate la biroul fondului de sănătate.
• Clinicile de urgenţă - Clinicile de urgenţă, fie asociate cu fondul de sănătate sau sub auspicii independente, oferă servicii în timpul orelor cînd clinicile sînt închise, cum ar fi seara, în timpul Shabbat, şi de sărbători. Serviciile sînt oferite pentru o taxă, care de obicei nu este rambursată.
Camerele de urgență - Camera pentru asistenţa de urgenţă se acordă pentru o taxă. În anumite cazuri specifice, se renunţă la taxă sau aceasta este restituită, cum ar fi atunci cînd prezentați trimiterea unui doctor, sînteți implicat într-un accident, sau atunci cînd vizita dumneavoastră de urgenţă rezultă cu spitalizarea. Verificaţi la fondul de sănătate pentru a afla condiţiile de restituire pentru îngrijirea în camera de urgenţă, precum şi procedurile care beneficiază de o restituire. Reţineţi că, în cele mai multe cazuri, chiar şi atunci cînd primiți o rambursare, aţi putea fi în continuare responsabil pentru anumite taxe de urgență. Atunci cînd sînteți spitalizat într-o cameră de urgență, străduiți-vă să aveţi cardul de membru al fondului de sănătate cu dumneavoastră, precum şi unele mijloace de plată a taxelor la faţa locului. În majoritatea cazurilor, camerele de urgență nu acceptă cecuri, deşi ele nu acceptă, în general, cardurile de credit şi au, de multe ori bancomate.
• Servicii de Ambulanță - Cheltuielile de transport cu ambulanța la un spital pentru cineva implicat într-un accident, sau care are nevoie să fie spitalizat, pot fi, de obicei rambursate integral. În cazul în care călătoria la spital nu conduce la spitalizare, costurile nu sînt rambursate. Costurile sînt acoperite, de asemenea, pentru femeile care călătoresc cu ambulanța pentru a da naştere. În toate celelalte cazuri, consultați fondul dumneavoastră de sănătate. Costul unui serviciu de ambulanţă, de asemenea, depinde de tipul de ambulanță necesar (o unitate regulată sau o unitate mobilă de terapie intensivă). Cînd solicitați o ambulanță, încercați sa asigurați dispecerul cu detalii relevante pentru a determina tipul de unitate necesar.

Servicii Stomatologice
Stomatologia este singurul domeniu medical în Israel, care este aproape integral privat.
Coșul Serviciilor nu include serviciile de îngrijire dentară. Cu toate acestea, fondurile de sănătate oferă, adesea, unele forme de îngrijire dentară la taxe reduse pentru membrii lor, fie ca parte a pachetului lor general de asistență medicală sau mai frecvent prin asigurări suplimentare. În toate celelalte cazuri, îngrijirea dentară se obţine privat.
Este posibil ca, uneori să obțineți asigurări dentare private prin agenţi de asigurare independenți. Unii angajatori oferă, de asemenea, programe de asigurare pentru angajaţii lor.


Spitale
Există aproximativ 259 spitale în Israel, inclusiv 48 spitale generale, 25 facilităţi de îngrijire psihiatrică, 184 spitale de îngrijire cronică, 2 institute de reabilitare, şi 5 spitale de maternitate.
Spitalele publice tratează pacienţii din toate fondurile de sănătate, la fel ca spitalele de stat şi cele considerate ”spitale private”. Există foarte puţine spitale strict private, în Israel, care sînt neafiliate cu oricare dintre fondurile de sănătate, unde pacienţii trebuie să acopere toate costurile personal. Pe de altă parte, există acele spitale clasificate ca fiind "publice" care nu sînt deţinute de către guvern sau un fond de sănătate, dar sînt conduse de organizaţii, cum ar fi Hadassah. Aceste spitale tratează, de asemenea, pacienţii prin fondurile de sănătate. Cînd aveți nevoie de spitalizare, fondul de sănătate vă va îndrepta la un spital în care acesta are aranjamente pentru a acoperi procedurile necesare. Fondul de asigurări de sănătate vă va oferi, de asemenea, referințe și autorizațiile necesare. Reţineţi că, aveţi dreptul de a solicita o trimitere la un spital din alternativă dacă nu sînteţi mulţumit cu alegerea fondului dumneavoastră de sănătate. Fiți conştient, totuşi, că fondul de sănătate are, de asemenea, opţiunea de a refuza cererea dumneavoastră.
Multe tipuri de tratamente si proceduri de diagnosticare sînt efectuate în instituţiile ambulatorii de spital, sau "spitale de zi". Dacă aveți nevoie de astfel de servicii, fondul de sănătate vă va direcționa la facilitatea adecvată. De asemenea, este posibil să primiţi îngrijiri psihiatrice pe o bază ambulatorie, sau în cadrul unui "spital de zi."
Îngrijirea în azil este disponibilă pentru bolnavi. Scopul setării unui azil este îngrijirea şi confortul celor din etapele finale ale bolii.


Servicii suplimentare
Testarea HIV

Testele de sînge pentru HIV sînt efectuate anonim la spitale, în mod gratuit. Contactaţi un spital de zi şi stabiliți data și ora. De asemenea, fondurile de sănătate publică de multe ori adresele locaţiilor pentru teste suplimentare, şi medicii de familie pot oferi, de asemenea, trimiteri la locaţiile de testare. Pentru mai multe informaţii, contactaţi Linia fierbinte SIDA a Ministerului Sănătăţii (linia deschisă a Ministerului Sănătăţii privind SIDA, informare şi sprijin cu privire la SIDA şi alte BTS, (02) 6799671; Grupul de lucru privind SIDA în Israel / Linia Fierbinte a Ministerului Sănătăţii referitor la SIDA, duminică-joi , 20:00-22:00, (03) 5108787).

Banca Națională de sînge
Magen David Adom susţine banca de sînge la nivel naţional şi colectează donaţii de sînge de la voluntari. Donatorilor de sînge le este oferit programul Asigurări de Sînge MDA, care acordă un credit de sînge pentru donatori şi membrii direcţi ai familiilor lor, timp de 1 an de la donare. Acest credit salvează donatorii de la necesitatea de a aduce "unitate - înlocuire" în cazul în care necesită o transfuzie în cele 12 luni de la donarea sîngelui.


Servicii prestate de către Institutul Naţional de Asigurări
Institutul Naţional de Asigurări este responsabil pentru îngrijirea victimelor de acţiuni ostile şi a familiilor lor, şi pentru cei răniţi în anumite tipuri de accidente, inclusiv accidentele de la locul de muncă. Asistenţa include tratamentul medical, anumite tipuri de echipamente, servicii de reabilitare, şi alte beneficii, conform unor criterii specifice de eligibilitate. Institutul Naţional de Asigurări oferă, de asemenea, indemnizaţii şi alte beneficii pentru persoanele cu handicap care îndeplinesc criteriile de eligibilitate.


Servicii private de sănătate
Un pacient are întotdeauna opţiunea de a solicita îngrijiri medicale private de la un medic la alegerea sa, şi pe cheltuiala proprie.
Este, de asemenea, posibil de a solicita îngrijirea unui medic specific care lucrează într-un spital, în cadrul sistemului "sharap" (sherut refah prati, servicii de îngrijire private) în spitalele publice din Ierusalim. Taxele se plătesc la spital, din care un procent trece apoi la medic.
Deşi nu toţi medicii au dreptul de a participa la sistem, cei care au dreptul, tind să fie şefi de departamente şi specialişti.
Pentru mai multe informaţii, consultați-vă cu spitalul unde lucrează  medicul pe care doriţi să îl vedeţi.


Sistemul de securitate socială în Statul Israel
Serviciile sociale pentru multe tipuri de populaţii, inclusiv persoanele cu handicap, familiile copiilor cu nevoi speciale, cît şi pentru cei care suferă de afecţiuni cronice, sînt furnizate de către o reţea de agenţii, cu un anumit grad de suprapunere între ele. Ministerul Afacerilor Sociale  administrează Departamentele de Servicii Sociale în autorităţile locale municipale. În majoritatea cazurilor, adresa dumneavoastră principală pentru referințe si orientare este Departamentul de Servicii Sociale. În plus, pe lîngă consiliere şi terapie pentru persoanele fizice, familii şi grupuri, ele pot, de asemenea, în multe cazuri, să asigure asistenţă practică, cum ar fi ajutor la domiciliu pentru persoanele în vîrstă, sau transport pentru persoanele cu handicap.
Principalul furnizor guvernamental de asistenţă financiară şi de alocații este Institutul Naţional de Asigurări. Categoriile includ mamele tinere, persoanele cu handicap, bolnavii cronici, şi victimele accidentelor la locul de muncă sau a acţiunilor inamice. De obicei, este necesar să îndepliniți criteriile de eligibilitate.

Organizaţii de voluntariat
Există un număr mare de organizaţii de voluntariat în Israel. Scopul lor este de a oferi asistenţă populaţiilor, cum ar fi pacienţilor cu cancer, cu handicap, persoanelor care suferă de o varietate de afecţiuni cronice, cei care au nevoie de echipamente medicale sau de transport special, şi multe altele. Medicul dumneavoastră de familie sau alt medic care vă tratează, sau departamentul de servicii sociale din municipiul local, vă pot îndrepta de multe ori la o astfel de organizaţie, în cazul în care aveți nevoie de ea. Serviciile organizaţiilor voluntare sînt, de obicei, dar nu întotdeauna, gratuite. În unele cazuri, este necesar să obţineți o referire de la medicul sau asistentul social, pentru a beneficia de servicii.
Pentru o listă de organizaţii de voluntariat, mergeţi la:
http://www.ivolunteer.org.il/Eng/Index.asp?CategoryID=128


Institutul Naţional de Asigurări
Institutul Naţional de Asigurări din Statul Israel (NII)  funcţionează în temeiul Legii Naţionale de Asigurări, şi îşi propune să ofere grupurilor şi familiilor slabe ale populaţiei, care au dificultăţi temporare sau pe termen lung, cu o bază financiară pentru subzistenţă. Institutul Naţional de Asigurări este în continuare responsabil de aplicarea altor legi şi acorduri, cum ar fi Legea de Sprijin a Venitului.


Beneficii
Institutul Naţional de Asigurări este responsabil pentru securitatea socială a locuitorilor din Statul Israel, şi garantează, prin urmare, şederea de bază pentru cei care nu sînt în măsură să se întrețină.
Institutul Naţional de Asigurări plăteşte beneficii pentru cei eligibili, astfel, asistă în momente de criză cu caracter personal, cum ar fi terminarea muncii, invaliditate şi accidente de muncă.
Prin plăţile de beneficii, NII transferă veniturile de la grupurile bine stabilite din punct de vedere financiar, la cele care sînt slabe sau vulnerabile, contribuind astfel la o repartizare mai justă a venitului naţional şi la reducerea sărăciei în Statul Israel.
     • Accidente
Conform Legii Asigurării din motive de Accidente, prestaţiile sînt plătite unei persoane care este rănită într-un accident şi care, ca urmare a accidentului, a pierdut capacitatea de a lucra. Legea se aplică pentru oricine care este un rezident israelian, între 18 ani şi vîrsta de pensionare, inclusiv femeile casnice care nu sînt asigurate de către Institutul Naţional de Asigurări. Conform legii, beneficiul este plătit pentru un maxim de 90 de zile pentru pierderea capacităţii de lucru.
       • Întreţinere (pensie alimentară)
Legea de întreţinere (Asigurarea plății) a fost concepută pentru a ajuta femeile şi copiii care sînt rezidenţi ai Statului Israel, care au o decizie judecătorească pentru plata întreţinerii şi nu primesc aceste plăţi de la persoana obligată. Institutul Naţional de Asigurări efectuează o plată lunară pentru cei care au dreptul la întreţinere şi colectează suma de la debitor, care a fost obligat să plătească această întreţinere într-o decizie de întreţinere. Suma plătită unei femei de către Institutul Naţional de Asigurări este suma menţionată în Decizia de întreţinere, sau suma menţionată în lege - reţinîndu-se valoarea cea mai mică dintre cele două. În cazul în care Institutul Naţional de Asigurări colectează de la debitor întreaga sumă de întreţinere specificată în decizia judecătorească, iar această sumă este mai mare decît cea plătită unei femei de către Institutul Naţional de Asigurări, femeia plăteşte diferenţa.
•    Violenţa domestică
Conform Legii Beneficiilor din 1995 (Copii orfani din cauza violenței domestice), o prestaţie specială este acordată copiilor a cărui părinte a fost ucis de un soţ. Acești orfani primesc acest beneficiu pe lîngă alte beneficii la care au dreptul, cum ar fi alocaţia pentru creşterea copilului şi pensia pentru urmaşi.       •
•    Victime ale ostilităţilor
Victimele ostilităţilor şi familiile acestora au dreptul, conform legii, la o remunerare monetară şi diverse beneficii, care sînt concepute pentru a sprijini şi a îi asista în recuperarea lor, cum ar fi beneficiile lunare, reabilitarea, subvenţiile anuale şi suma forfetară de subvenţii. Dreptul este furnizat conform Legii Beneficiilor pentru Victimele Ostilităţilor, 5730 - 1970. Beneficiile monetare sînt prevăzute în cadrul Legii Invalizilor (de compensare şi reabilitare), 5719 - 1959. Acestea sînt calculate în funcţie de gradul de conducere a salariilor funcţionarilor publici şi sînt actualizate, împreună cu dezvoltările în economie (contracte de muncă sau costul creşterii cheltuielilor de trai).
•    Cheltuielile de Înmormîntare
Institutul Naţional de Asigurări plăteşte cheltuielile de înmormîntare pentru fiecare persoană care decedează în Israel şi este înmormîntat în Israel, şi pentru fiecare rezident israelian care decedează în afara Israelului.
Cheltuielile de înmormîntare sînt plătite direct la Hevra Kadisha şi la orice altă entitate care este autorizată în mod corespunzător să efectueze înmormîntări, care a semnat un acord cu Institutul Naţional de Asigurări în această chestiune.
        • Copii
Legea Alocaţiei pentru creșterea copilului a fost adoptată în septembrie 1959 pentru a ajuta părinții cu cheltuielile ocazionate de creşterea copiilor lor.
Alocaţia pentru creşterea copilului se plăteşte o dată pe lună, pe data de 20 a lunii, în contul bancar al mamei sau în contul bancar comun al mamei şi al soţului ei. Alocaţia este universală şi este plătită în funcţie de numărul de copii în familie.
        • Serviciul de consiliere pentru persoanele în vîrstă
Serviciul de consiliere pentru persoanele în vîrstă funcţionează în toate ramurile Institutului Naţional de Asigurări şi este proiectat pentru a ajuta persoanele în vîrstă şi familiile lor în rezolvarea problemelor tipice ale persoanelor în vîrstă. Acest serviciu este furnizat de către pensionarii voluntari, care sînt instruiţi în cadrul cursurilor date la universităţi şi colegii pentru a oferi consiliere, îndrumare şi asistenţă practică pentru persoanele în vîrstă.
Serviciul este disponibil pentru orice persoană în vîrstă din Israel, care necesită asistenţă. Consilierea este prevăzută într-o atmosferă caldă şi relaxată. Persoanelor în vîrstă, care solicită prestarea acestui serviciu, li se acordă o ”ureche simpatică” şi, atunci cînd este necesar, consilierul îi îndreaptă la alte servicii din comunitate.
       • Persoanele cu handicap
O pensie de invaliditate este plătită unei persoane a cărei capacităţii de cîştig este redusă cu 50%, din cauza handicapului său, sau unei gospodine cu handicap a cărei capacitate de a funcţiona în gospodăria ei este redusă cu 50%.
         • Copii cu handicap
Un beneficiu pentru copiii cu handicap este plătit unui copil cu handicap cu vîrsta cuprinsă între 91 zile şi 18 ani, în conformitate cu diverse handicapuri şi gradul de dependenţă faţă de alţii. Copiii cu deficienţe de auz în conformitate cu definiţia conform legii şi copiii cu sindromul Down primesc beneficii de la data naşterii. Un copil care are dreptul la prestaţii pentru mai mult de un handicap primeşte beneficii în conformitate cu handicapul care îi dă dreptul la cea mai mare sumă. Dreptul de a beneficia nu este nedeterminat şi este examinat din cînd în cînd.
         • Drepturile angajaților ca consecință a falimentului sau lichidării unei companii
Un angajat al cărui angajator a depus pentru faliment sau lichidarea companiei are dreptul de a primi plata salariului şi plăţile compensatorii pe care acesta i le datora. Pentru mai multe informaţii.
         • Sprijinul venitului
Un beneficiu pentru sprijinul venitului este plătit persoanelor şi familiilor în Israel care nu sînt capabile să se întrețină, cu un venit minim de bază pentru subzistenţă.
         • Convenţiile internaţionale privind securitatea socială
Institutul Naţional de Asigurări a semnat convenţiile internaţionale pentru a asigura protecţia drepturilor de securitate socială a unei persoane care se deplasează de la o ţară la alta, şi pentru a evita efectuarea unor plăţi duble de asigurare de către israelieni pentru trai şi muncă în străinătate.       
 • Îngrijirea pe termen lung
Legea asigurării pentru îngrijirea pe termen lung este implementată de către Institutul Naţional de Asigurări, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Sociale şi serviciile generale de sănătate.
Conform legii, un beneficiu de îngrijire pe termen lung este oferit persoanelor care au împlinit vîrsta de pensionare, care locuiesc la domiciliu şi au nevoie de ajutorul unei alte persoane pentru a efectua activităţile de rutină (a se îmbrăca, a face baie, a mînca, a se deplasa în jurul casei, etc ), şi persoanelor în vîrstă care au nevoie de supraveghere la domiciliu pentru propria lor siguranţă.
O persoană care are dreptul la o prestaţie de îngrijire pe termen lung nu este prevăzută cu un beneficiu monetar, ci mai degrabă cu servicii de îngrijire pe termen lung pentru a fi asistată în activităţile sale de zi cu zi, și a ajuta familiei sale cu grijă și supraveghere.
      • Concediul de maternitate
O indemnizaţie de maternitate este plătită unei femei care lucrează și pleacă în concediu de maternitate. Indemnizaţia de maternitate este concepută pentru a compensa tînăra mamă pentru pierderea salariului sau venitului în timpul cînd ea nu lucrează, ca urmare a sarcinii şi a naşterii.
Începînd cu 1 mai 1998, un tată are dreptul să înlocuiască soţia sa în timpul unei părți a concediului de maternitate şi să primească o indemnizaţie de paternitate în modul stabilit de lege.
       • Mobilitatea
Indemnizaţia de mobilitate oferă diferite forme de asistenţă pentru persoanele cu deficienţe care limitează mobilitatea lor, cu scopul de a le ajuta să se integreze în comunitate şi să dezvolte o viaţă independentă. Fiecare beneficiu din indemnizaţie are propriile sale condiţii de drept. Indemnizaţia - cu excepţia lecţiilor de conducere auto - este plătită din fondurile de stat în temeiul unui acord de Mobilitate , care a fost semnat de către Ministerul Finanţelor şi Institutul Naţional de Asigurări.       
• Limita de vîrstă
Asigurarea pentru limita de vîrstă este una dintre cele mai importante ramuri ale sistemului de securitate socială din cadrul Institutului Naţional de Asigurări şi este proiectată pentru a se asigura că locuitorii din Israel primesc un venit lunar regulat la bătrîneţe.
Rezidenţii israelieni sînt eligibili pentru o pensie pentru limită de vîrstă atunci cînd ating vîrsta specificată în Legea Naţională de Asigurări, cu condiţia ca aceștia au fost asigurați pentru perioada de timp cerută de lege şi contribuţiile de asigurări s-au făcut în mod corespunzător pentru ei.
        • Serviciul de rezervă
Institutul Naţional de Asigurări plăteşte un beneficiu pentru servicii de rezervă oricărei persoane care este chemată pentru serviciu de rezervă în temeiul Legii Serviciului de Securitate, şi pentru oricine care este chemat pentru formare profesională în temeiul Legii Serviciului Muncii de Urgență. Institutul Naţional de Asigurări prevede, de asemenea, subvenţii pentru tinerii care lucrează și au vîrsta de pînă la 18 ani, care sînt absenţi de la locurile lor de muncă ca urmare a participării la învăţămîntul pre-militar.
Începînd cu 1 iunie 2004, Institutul Naţional de Asigurări notifică fiecare persoană asigurată şi angajatorul referitor la valoarea prestaţiei plătite.
       • Gentili justificați
O persoană care a fost recunoscută de către autoritatea comemorativă Yad Vashem ca fiind un gentil justificat şi trăieşte în Israel, şi membrii de familie ai acestei persoane (văduvă / văduv, şi în cazul în care nu există nici o văduvă/ văduv - un copil, astfel cum este definit în Legea Naţională de Asigurări) are dreptul la prestaţii. Pentru mai multe informaţii .
       • Supravieţuitorii
Asigurarea supraviețuitorilor este concepută pentru a asigura mijloacele de subzistenţă pentru supravieţuitori - văduva / văduv şi orfani - a unui rezident israelian, care decedează (cu excepţia celor care îşi pierd viaţa în război sau din cauza criminalităţii). Pentru mai multe informaţii .
       • Șomajul
Scopul asigurărilor pentru şomaj este de a oferi unei persoane care este şomer împotriva voinței sale, venituri alternative pentru o perioadă limitată, cu scopul de a-i permite să caute un loc de muncă adecvat. Pentru mai multe informaţii .
      • Reabilitarea profesională
Persoanele eligibile pentru reabilitare profesională sînt:
• Persoane cu handicap general
• Persoane cu handicap din cauza accidentelor la locul de muncă
• Persoane cu handicap din cauza ostilităților
• Văduve şi văduvi recunoscute de către filiala Supraviețuitorilor ca fiind persoane aflate în întreţinere în ramura accidentelor de muncă.
• Soţii persoanelor cu handicap general, care nu sînt potriviți pentru reabilitarea profesională.
Dreptul la reabilitare nu este condiţionat de primirea unui beneficiu.
Scopul de reabilitare profesională este de a oferi o profesie şi asistenţă în integrarea pe piața muncii pentru persoanele cu handicap. Planul de reabilitare este construit în funcţie de circumstanțele și capacitățile personale.
Acest serviciu este furnizat de grefieri de reabilitare, care sînt asistenţi sociali de profesie, dar conduc diagnostice, precum şi consiliere şi reabilitare profesională, şi care însoţesc persoana pe tot parcursul perioadei de reabilitare pînă la plasarea ei la un loc de muncă.
Pentru o sesiune de consiliere cu un funcționar de reabilitare,  sunați la 02-6463488.
         • Accidente la locul de lucru
Asigurarea pentru accidentele la locul de lucru este concepută pentru a compensa asigurătorii care se accidentează la locul de muncă pentru pierderea salariului sau venitului pentru perioada de timp în care sînt în incapacitate de muncă. Persoana vătămată are, de asemenea, dreptul de a primi tratament medical pentru rezultatele sale de lezare, în mod gratuit. În cazul în care persoana rănită rămîne cu handicap, ca urmare a lezării, aceasta are dreptul la o pensie sau asigurare în conformitate cu decizia comisiei medicale înainte căreia trebuie să se prezinte. În cazul în care persoana rănită decedează ca urmare a accidentelor de la locul de muncă, membrii săi de familie primesc o pensie sau o subvenţie.
       • Alocaţie de asistenţă pentru persoanele cu handicap
O indemnizaţie de asistență este disponibilă pentru bărbaţi şi femei pînă la vîrsta de pensionare, care sînt asigurați de către Institutul Naţional de Asigurări şi care au nevoie de o mare parte din asistenţa unei alte persoane pentru activităţi de rutină (a se îmbrăca, a mînca, a se spăla, mobilitatea în interiorul domiciliului şi funcții de control corporal), sau care necesită supraveghere permanentă pentru a preveni un pericol pentru viaţa lor sau vieţile altora.


Asigurare şi Colecţie
Institutul Naţional de Asigurări colectează contribuţiile de asigurări de la toţi locuitorii, în conformitate cu veniturile lor şi statutul de asigurare, şi plăteşte prestaţii celor care au dreptul la ele. În acest fel, venitul este transferat de la grupurile care sînt stabilite bine din punct de vedere economic la grupurile slabe şi vulnerabile, şi Institutul Naţional de Asigurări, prin urmare, contribuie la o distribuţie mai justă a venitului naţional şi la o reducere a sărăciei.

Începînd cu 1 ianuarie 1995, Institutul Naţional de Asigurări este responsabil pentru colectarea contribuţiilor de asigurări de sănătate , în temeiul Legii Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi transferurile acestor contribuţii colectate la diverse fonduri pentru bolnavi.
Toţi rezidenţii israelieni în vîrstă de 18 ani sau mai mari trebuie, în conformitate cu legislaţia, să fie asigurați de către Institutul Naţional de Asigurări, şi trebuie să plătească contribuţiile de asigurări (cu excepţia unei femei căsătorite care nu lucrează în afara gospodăriei sale - precum şi pentru o persoană care a emigrat în Israel şi a devenit un rezident israelian pentru prima dată cînd are peste 62 de ani, și tot atunci plăteşte contribuţii de asigurări de sănătate). Institutul Naţional de Asigurări solicită taxe și amenzi celor care nu plătesc contribuţiile de asigurări la data prevăzută de lege.
Această secţiune va descrie diferite tipuri de asigurări; tipuri de prestaţii pentru care sînteți asigurați; baze de venituri în funcţie de care contribuţiile de asigurări sînt calculate şi taxele de contribuţie de asigurări


Formulare
Formularele Institutului Naţional de Asigurări sînt utilizate pentru trimiterea cererilor de obținere a  beneficiilor şi în cazuri suplimentare, cum ar fi asigurările şi colectarea. Formularele sînt în format PDF, organizate convenabil de către populaţia ţintă şi predominant disponibile în limba ebraică:


Autorizații
Puteţi utiliza site-ul Institutului Național de Asigurări pentru a comanda autorizaţiile la prestaţii şi la plăţi. Autorizaţiile vor fi trimise prin poştă, la adresa care apare în fişierele NII. Pentru mai multe informaţii.


Servicii și Sucursale
Scopul Institutului Naţional de Asigurări este de a oferi servicii mai bune pentru public. Pentru a realiza că NII operează cu centre de apel, staţii de serviciu pe cont propriu, servicii cu plată on-line şi ia măsuri suplimentare pentru a asigura accesibilitatea maximă.
Institutul Naţional de Asigurări din Israel a ocupat un post de lucru pe parcursul ultimilor ani, să îmbunătăţească şi să extindă punctele de servire disponibile pentru dumneavoastră Pentru a realiza acest lucru, institutul foloseşte o tehnologie inovatoare şi mijloace computerizate. Scopul nostru este de a face serviciul mai accesibil pentru dumneavoastră şi de a vă scuti de necesitatea de a se ajunge la sucursalele Institutului Naţional de Asigurări din Statul Israel. Pentru mai multe informaţii.


Calculatoare
Instrumentul Calculatorul vă va asista în estimarea indemnizaţiei la care aveţi dreptul. Suma exactă va fi stabilită de către ordonatorul pretenţiilor dumneavoastră la filiala locală NI.

 


 

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.