MIGRAȚIA ÎN ITALIA

 

 

 

 

 

Despre decizia de expulzare (Deport)

 

La 02 iulie 2009, Camera superioară a Parlamentului italian a aprobat Decretul-lege "Cu privire la securitate". Decretul, deşi înăspreşte pedepsele pentru un spectru mai larg de contravenţii şi infracţiuni îndreptate împotriva ordinii publice, pornind de la unele fapte mai puţin periculoase cum ar fi cerşitul sau aruncarea gunoiului prin geamul vehiculului staţionat sau în mişcare şi, ajungînd la infracţiuni legate de activitatea structurilor de tip mafiot, este totuşi, dedicat în cea mai mare parte fenomenului imigraţiei ilegale.
 

 

Astfel, acest act normativ, introduce un şir de contravenţii şi infracţiuni noi cu privire la imigrarea ilegală şi înăspreşte sancţiunile pentru fapte incriminate, deja, de legislaţia în vigoare. În mod particular, menţionăm următoarele:
- este introdusă o nouă infracţiune – intrarea şi şederea ilegală pe teritoriul statului italian, pentru care este prevăzută achitarea unei amenzi de la 5 la 10 mii euro şi expulzarea de pe teritoriul Italiei;
- funcţionarii publici şi alţi operatori de servicii publice vor fi obligaţi să semnaleze organelor de drept străinii nedocumentaţi care vor apela la serviciile lor (inclusiv personalul şcolar, spitalicesc, din alte oficii publice);
-primăriile sînt autorizate să apeleze la asociaţii de voluntariat pentru a organiza ture de supraveghere a teritoriului, fiind permise în acest scop, patrulele private paramilitare formate din cetăţeni neînarmaţi care vor purta uniforme cu însemne specifice pentru poliţia privată;
- este prelungit de la 2 la 6 luni termenul maxim de detenţie în Centrele de identificare şi expulzare;
- dreptul cetăţeanului de a cere tutela asupra rudei sale prin alianţă – cetăţean străin neregulamentar – în scopul evitării expulzării, este redus de la gradul IV la gradul II;
- este introdusă infracţiunea de transmitere a imobilului în folosinţa străinului clandestin, fiind avuţi în vedere proprietarii de locuinţe care oferă în chirie străinilor clandestini. Pentru această infracţiune este prevăzută privaţiunea de libertate pînă la 3 ani;
- a fost prelungită de la 6 luni la 2 ani perioada care va trebui să treacă de la data încheierii căsătoriei între un cetăţean italian şi un cetăţean străin rezident legal în Italia, după care cetăţeanul străin va putea depune cererea de obţinere a cetăţeniei italiene. În cazul cetăţeanului străin domiciliat în străinătate, perioada de aşteptare va fi de 3 ani;
 - operatorii de transferuri băneşti internaţionale vor fi obligaţi să ceară permisul de şedere italian de la clienţii cetăţeni străini, copia permisului urmînd să fie păstrată timp de 10 ani. În cazul lipsei permisului, operatorul este obligat să denunţe străinul în termen de 12 ore, în caz contrar, riscă excluderea din registrul agenţilor autorizaţi pentru activităţi financiare;
- a fost introdusă o taxă de 400 de euro pentru depunerea cererilor de dobîndire sau redobîndire a cetăţeniei italiene şi de 200 de euro pentru fiecare cerere nouă de eliberare sau reînnoire a permisului de şedere, cu excepţia permiselor acordate în scop de azil sau pentru motive umanitare;
- străinii care vor dori să se căsătorească în Italia vor trebui să prezinte permisul de şedere;
- autorizarea înregistrării domiciliului străinului va fi precedată de verificarea situaţiei igienico-sanitare a imobilului în care locuieşte;
- pentru autorizarea cererii de reîntregire a propriei familii, locuinţa solicitatului va fi supusă expertizei în vederea verificării îndeplinirii criteriilor igienico-sanitare care vor fi stabilite de fiecare primărie în parte;
- eliberarea oricărui document de stare civilă (certificat de căsătorie, de naştere, deces, etc.) va avea loc doar la prezentarea permisului de şedere;
- străinul va fi radiat din registrul anagrafic al imigraţilor cu şedere legală la expirarea a 6 luni din data expirării permisului de şedere;
- sînt introduse sancţiuni sub forma de arest de pînă la 1 an şi amendă de pînă la 2 mii euro pentru neprezentarea la cererea agentului de securitate publică a permisului de şedere şi/sau a oricărui alt act de identificare.


 

Permis de şedere (dacă aplicaţi pentru prima oară)
-Dacă sînteți un cetățean UE și planificați să veniți în Italia pentru o perioadă mai mare de 3 luni, trebuie să aplicați pentru permis de ședere.
-Dacă planificați să veniți în Italia pentru vizite scurte, afaceri, turism sau studii pentru o perioadă mai mică de 3 luni, nu trebuie să aplicați pentru permis de ședere.
-Permisul de şedere este o autorizaţie eliberată de către Comisariatul de poliţie (Questore), care conferă străinului dreptul de şedere pe teritoriul italian. Permisele de şedere au durată diferită.
-Dacă sînteți pentru prima dată în Italia, aveți la dispoziție 8 zile să aplicați pentru un permis de şedere.

 

Pentru a obţine un permis de şedere aveţi nevoie de:
-formular de aplicare;
-paşaport valabil sau orice alt document de călătorie echivalent pentru a obține viza de intrare, dacă este necesar;
-o copie a paşaportului sau a altui document de călătorie valabil pentru obținerea vizei de intrare, dacă este necesar;
-4 poze recente și identice, tip ”pașaport”;
-un timbru fiscal electronic în valoare de 14.62 euro;
• Solicitarea trebuie făcută:
• la oficiile poştale selectate, folosind kit-ul pus la dispoziţie prin intermediul oficiilor poştale,
• "Patronati", şi primării selectate,
• în cazul în care solicitați un permis de şedere pentru unul din următoarele motive, atunci puteţi face acest lucru direct la Comisariatul de poliţie (Questore della Provincia) din provincia în care vă aflați:
• azil politic (cerere - eliberare)
• tratamente medicale
• competiţii sportive
• motive juridice
• integrarea unui minor
• minor neînsoţit
• motive umanitare
• cerere de statut de apatrid (eliberare)
• concediu
• pentru membrii de familie în cazul căsătoriei între un cetăţean străin şi un cetăţean italian (art. 19 D. Lgs. 286/98)
• carte de rezidenţă pentru membrii de familie ai unui cetăţean italian sau UE


Dacă aceasta este prima solicitare pentru un permis de şedere pentru reîntregirea familiei sau muncă în calitate de angajat, atunci cererea va fi furnizată de către Biroul Central de Imigrare (care a emis deja necesarul "nulla osta"). Biroul Central de Imigrare vă va acorda formularul de aplicare, împreună cu kit-ul care trebuie să fie trimis prin poștă, atunci cînd veți semna contractul de rezidenţă.
 

 

Ce documente trebuie să prezint pentru a obţine un permis de şedere?
Paşaportul şi viza de intrare. Veți primi un formular pe care trebuie să-l completaţi cu următoarele informaţii:
• datele dumneavoastră personale şi datele personale a fiecărui copil care este minor și vă însoţeşte;
• locul şi motivul pentru şederea în Italia;
• 4 fotografii tip ”paşaport” anexate la cerere.


Birourile Comisariatului de Poliţie vor păstra o copie a tuturor documentelor. În schimb, un alt exemplar va fi livrat ca o chitanţă şi ar trebui să conţină: ştampila biroului în care aţi depus cererea, semnătura funcţionarului încredinţat, data la care cererea a fost depusă, precum şi data la care ar trebui să colectați permisul de şedere eliberat.


Atenție!
Străinii care solicită un permis de ședere sînt supuși amprentării și trebuie să prezinte fotografii.

Permis de ședere pentru motive de muncă/angajare
Durata permisului de şedere este aceeaşi ca cea a "contractului de şedere" (sau contract de muncă), semnat între un angajator italian sau un angajator străin care are reşedinţa legală în Italia şi un lucrător străin.

 

Cu toate acestea, ea nu poate depăşi:
• un total de 9 luni, dacă aveţi unul sau mai multe contracte pentru muncă sezonieră în calitate de angajat;
• 1 an în cazul în care aveţi un contract pe durată determinată pentru muncă în calitate de angajat;
• 2 ani dacă aveţi un contract pe termen lung pentru muncă în calitate de angajat;
• 2 ani în cazul în care aveţi un contract pentru muncă pe cont propriu.


Permise de şedere pentru alte motive
Durata permisului de şedere coincide cu durata vizei de intrare şi cu toate acestea, nu poate depăşi:
• 1 an în funcţie de durata cursului academic pe care îl frecventați;
permisul este reînnoit în fiecare an în cazul cursurilor care durează mai mulți ani;
• durata necesară pentru a finaliza procedurile de acordare sau de recunoaştere a: dobîndirii cetăţeniei italiene, cu condiţia de a fi apatrid; de a avea statut de refugiat politic; de a emigra în altă ţară din Italia;
• O durată predefinită bazată pe cerințele documentate pentru toate celelalte cazuri.
Dacă dovediți (prin intermediul unui paşaport sau alt document care prezintă data plecării din Italia de la sfîrşitul şederii precedente pentru muncă sezonieră în calitate de angajat), că aţi venit în Italia pentru cel puţin 2 ani consecutivi pentru a desfăşura activităţi de muncă sezonieră în calitate de angajat, în cazul în care aţi desfăşurat acelaşi tip de muncă pentru acelaşi angajator, angajatorul poate solicita să vă fie eliberat un permis pentru mai mulți ani.

 

Eliberarea "nulla osta" pentru muncă în calitate de angajat pentru mai mulți ani (valabil pentru o perioadă de pînă la 3 ani) are loc în limitele normelor de intrare anuale pentru muncă sezonieră în calitate de angajat. "Nulla osta" pentru muncă în calitate de angajat pentru mulți ani vă oferă avantajul de a putea intra în Italia timp de trei ani consecutivi, în scopul de a efectua, întotdeauna pentru aceeaşi perioadă de timp (cel puţin nouă luni), același tip de muncă sezonieră stabilit cu același angajator, fără a fi nevoie să urmați procedura de reglementare a intrărilor în fiecare an. În baza "nulla osta" de mai mulți ani, veți primi un permis de şedere pentru mai mulţi ani pentru muncă sezonieră în calitate de angajat. Cu toate acestea, trebuie să solicitați o viză de intrare în ţară în fiecare an de la consulat sau reprezentantul diplomatic local și totodată să prezentați propunerea pentru un contract de şedere pentru muncă sezonieră pregătit de către angajator. În plus, în fiecare an, timp de 8 zile de la intrarea în Italia, trebuie să mergeţi la Biroul Central de Imigrare, cu scopul de a semna contractul de şedere pentru motive de muncă.


Reînnoirea permisului de ședere
Dacă sînteţi deja în Italia şi permisul dumneavoastră de şedere este aproape de data expirării, trebuie să aplicaţi pentru reînnoire cel puţin cu:
•  90 de zile înainte de data de expirare în cazul în care permisul dumneavoastră de şedere este valabil timp de 2 ani;
•  60 de zile înainte de data de expirare în cazul în care permisul dumneavoastră de şedere este valabil pentru 1 an;
•  30 de zile înainte de data de expirare în toate celelalte cazuri.


Valabilitatea permisului de şedere este aceeaşi cu cea indicată pe viza dumneavoastră şi anume:
-Pînă la 6 luni pentru muncă sezonieră sau pînă la 9 luni pentru muncă sezonieră în sectoare specifice, care necesită această extensie;
-Pînă la 1 an dacă participați la un curs justificat de studii sau de formare profesională;
-Pînă la 2 ani pentru muncă pe cont propriu, muncă pe durată nedeterminată şi reîntregirea familiei.

 

Permisul de şedere este reînnoit pentru o perioadă nu mai mare decît cea a permisului de şedere iniţial. Un permis de şedere nu poate fi reînnoit sau prelungit dacă ați întrerupt şederea în Italia, și ați trăit într-o altă ţară pentru o perioadă neîntreruptă mai mare de 6 luni, sau pentru o perioadă egală cu mai mult de jumătate din perioada de valabilitate a permisului de şedere, cu excepţia cazului în care puteţi dovedi că există motive serioase (cum ar fi serviciul militar şi alte motive similare) pentru absenţa dumneavoastră extinsă din ţară.


Pot converti permisul meu de şedere pentru motive de studii într-un permis de şedere pentru motive de muncă?
Da, înainte de expirarea permisului şi în confirmate cu restricţiile care reglementează numărul de cetăţeni ai Comunității non-Europene care pot intra în ţară în fiecare an pentru muncă în calitate de angajați sau pe cont propriu, rezervat pentru cetățenii străini:
• în caz de muncă subordonată, trebuie să prezentați documentele justificative pentru existența și tipul muncii;
• în caz de muncă pe cont propriu, trebuie să prezentați documentele cu privire la activitatea pe care o veți efectua, precum şi disponibilitatea de mijloace financiare necesare pentru a efectua această activitate.


Dacă aţi absolvit doctoratul sau masteratul în Italia, la expirarea permisului de şedere pentru motive de studiu, vă puteţi înscrie pe lista persoanelor care caută locuri de muncă la Registrul Primăriei pentru o perioadă care să nu depăşească douăsprezece luni. Puteţi solicita, de asemenea, o trecere la un permis de şedere pentru motive de muncă.


Atenție!
Minorii care devin majori sau primesc o diplomă universitară în Italia nu sînt limitați de sistemul de norme ca să aplice  pentru a converti permisele lor în permise de şedere.

 

Pot converti permisul meu de şedere pentru muncă sezonieră într-un permis de şedere pentru durată determinată sau muncă în calitate de angajat pe termen nedeterminat?
• Da, dacă aţi efectuat muncă sezonieră în temeiul unui contract cu un an înainte şi intrați în Italia pentru a doua oară;
• în cazul în care este prima şedere a dumneavoastră în Italia, puteţi schimba angajatorul timp de 9 luni a permisului de şedere, dar numai ca un angajat sezonier; la sfîrşitul raportului de muncă, trebuie să vă întoarceți în ţara dumneavoastră şi apoi puteţi solicita "dreptul de prioritate" pentru anul următor.

 

Pot utiliza permisul meu de şedere pentru muncă subordonată, muncă pe cont propriu şi/sau pentru alte activităţi din motive familiale?
Da, chiar şi fără convertire sau modificare, atîta timp cît permisul de şedere este încă valabil. De exemplu:
• Permisul de sedere pentru munca subordonata (nu sezonieră) vă permite să efectuați activități de muncă pe cont propriu sau să lucrați ca un partener în cadrul unei cooperative;
• Permisul de sedere pentru munca pe cont propriu vă permite să desfăşurați activitatea de muncă subordonată, cu condiţia că veți efectua comunicațiile prevăzute de lege, folosind formularul unificat, în acest caz, angajatorul trebuie de asemenea să comunice acest fapt la Biroul Central de Imigrare din Biroul Teritorial al Guvernului - Prefectura (la Prefettura), prin trimiterea "contractului de a sta" (sau contractului de muncă) pentru motive de muncă în calitate de angajat;
• Permisul de sedere pentru reunificarea familiei sau de intrare pentru a se alatura unui lucrator vă permite să desfăşurați activitatea de muncă subordonată sau muncă pe cont propriu;
• permisul de sedere pentru motive de studii sau de formare profesionala vă permite să desfăşurați o activitate de muncă subordonată pentru nu mai mult de 20 de ore pe săptămînă, de asemenea, cumulativ pentru 52 de săptămîni, cu toate acestea, această activitate nu trebuie să depăşească 1040 ore pe an. Acest permis de şedere poate fi transformat într-un permis de şedere pentru motive de muncă, atîta timp cît cererea se încadrează în limitele stabilite de norme anuale ale permiselor de şedere pentru motive de muncă.
Dacă aţi absolvit doctoratul sau masteratul în Italia, apoi, la expirarea permisului de şedere pentru motive de studiu, vă puteţi înscrie pe lista persoanelor care caută locuri de muncă la Registru Primăriei pentru o perioadă care să nu depăşească douăsprezece luni. Puteţi solicita, de asemenea, o trecere la un permis de şedere pentru motive de muncă.


Atenție!
Normele nu se aplică în cazul minorilor care devin majori în Italia sau elevii străini care primesc o diplomă universitară în Italia şi apoi doresc să convertească permisul lor de şedere.


Pot autorităţile să revoce permisul meu de şedere sau să refuze un permis?
Permisul de şedere poate fi revocat dacă nu mai îndepliniți condițiile necesare cerute de lege pentru a rămîne în Italia, cu excepţia cazurilor cînd există motive serioase: de exemplu, motive umanitare sau alte motive determinate de obligaţii constituţionale sau internaţionale.


Ce pot face în cazul în care permisul meu de şedere este revocat sau refuzat?
În termen de 60 de zile de cînd primiţi ordinul, puteţi trimite un apel la nivel local "TAR" (Tribunalul Administrativ Regional), responsabil pentru Oficiile Comisariatului de Poliţie, care a emis acest ordin, în cazul în care revocarea sau refuzul permisului se face din motive de muncă. În schimb, în cazul în care o cerere pentru un permis pentru motive familiale este refuzată sau revocată, se sugerează să mergeți la Curtea Ordinară.


Am un permis de şedere pentru motiv de studii. Pot sa îl schimb într-un permis de şedere pentru muncă pe cont propriu?
Da. Cu condiţia că există locuri disponibile în normele stabilite de Ordinul Influx (decreto flussi), că efectuarea acestei activități de muncă pe cont propriu nu este interzisă de lege, că îndepliniți cerințele necesare, aveți mijloacele economice necesare şi locuință.


Atenție!
Normele nu se aplica în cazul minorilor care devin majori în Italia sau elevii straini care primesc o diploma universitara în Italia si apoi doresc sa converteasca permisul lor de sedere.


Am un permis de şedere pentru muncă subordonată şi doresc să încep o activitate independentă: trebuie să schimb permisul meu într-un permis de ședere pentru muncă pe cont propriu?
Nu, puteţi efectua în mod direct activitatea pe cont propriu. În timpul reînnoirii permisului de şedere, străinul poate solicita un permis de şedere muncă pe cont propriu.


Ce drepturi am eu ca o persoană care deține un permis de şedere?
• Vă puteți înscrie în Centrele de Muncă şi să stabiliți curriculum-ul dumneavoastră profesional propriu acolo;
• vă puteţi înscrie în Sistemul Naţional de Sănătate sau SSN;
• vă puteţi înregistra în mod legal la INPS (Institutul Naţional pentru Asistenţă Socială);
• vă puteţi înregistra în mod legal la INAIL (Institutul Naţional pentru Vătămările la Locul de Muncă);
• puteţi solicita să fiţi înscris/ă în Registrul de la Primărie (acolo unde aveţi reşedinţa);
• aveţi posibilitatea să aplicaţi pentru copiii dumneavoastră (cei care sînt minori) să frecventeze şcoala publică);
• vă puteţi alătura şi/sau crea o asociaţie;
• aveţi posibilitatea să vă alăturați la un sindicat.


Care sînt responsabilitățile mele ca o persoană care deține un permis de şedere?
Sînteți obligat sa prezentați permisul de şedere, împreună cu paşaportul sau alt document de identitate în următoarele cazuri:
• pentru angajaţii din administraţia publică, atunci cînd aveţi nevoie de licenţe, autorizaţii, înregistrări, etc
• atunci cînd se solicită de către agenţii de poliţie şi ofiţeri, și nu vă supuneți, veți fi pedepsit cu arestul de pînă la un an şi o amendă de pînă la 2000 euro. În cazul în care există un motiv, autorităţile poliţiei pot solicita, de asemenea, informaţii şi dovezi că venitul dumneavoastră (de la locul de muncă sau din alte surse legitime), este suficient pentru întreținerea dumneavoastră şi a membrilor de familie cu care locuiți împreună în Italia.
Sînteţi, de asemenea, obligat să comunicați orice modificare cu privire la domiciliul dumneavoastră obișnuit la Oficiul local al Comisariatului de Poliţie responsabil pentru zona locală în termen de cincisprezece zile de la schimbare.


Trebuie să plătesc o taxă pentru a avea permisul meu de şedere emis sau reînnoit?
Cererea pentru eliberarea sau reînnoirea unui permis de şedere trebuie să fie însoţită de plata unei taxe, care variază între un minim de 80 € şi un maxim de 200 €. Nu există nici o taxă pentru eliberarea sau reînnoirea unui permis de şedere pentru azil, o cerere de azil, protecţie subsidiară, sau alte motive umanitare.


Dacă îmi pierd locul de muncă, pierd, de asemenea, și permisul meu de şedere?
Nu, atunci cînd lucrătorul străin își pierde locul de muncă, angajatorul lui/ei trebuie să comunice acest fapt la Centrul de Muncă local timp de cinci zile de la data la care lucrătorul a fost concediat. Centrul de muncă include lucrătorul în lista sa, sau îi actualizează statutul de lucrător în cazul în care el/ea este deja înregistrat în listă. Lucrătorul rămîne înregistrat în listă pentru restul perioadei pentru care permisul de şedere este valabil şi, indiferent, cu excepţia lucrătorilor sezonieri, pentru o perioadă totală de nu mai puţin de şase luni.


Ce se întîmplă dacă intru sau rămîn în Italia fără permis de şedere sau cu un permis de şedere expirat?
Comiteți o infracţiune, care este pasibilă de o amendă de la 5000 € pînă la 10.000 €.


Cît costă să aplic pentru un permis de şedere?
Trebuie să ataşaţi un timbru fiscal electronic în valoare de 14.62 € la formularul de aplicare şi să plătiţi un alt 30 € la postarea scrisorii dumneavoastră înregistrată.
Daca aplicați pentru un permis de şedere valabil pentru mai mult de 90 de zile, vi se cere de asemenea să suportați costul permisului de şedere electronic plătind suma de 27.50 €.


Kit-ul Oficiului Poștal
Kit-ul permisului de şedere este disponibil la orice oficiu poştal italian. Acesta constă într-un plic (cu o dungă de culoare galbenă pentru cetăţenii non-UE şi o dungă albastră pentru cetăţenii UE), care conţine două formulare şi o listă de instrucţiuni. Completarea primului formular este obligatorie. În ceea ce priveşte al doilea formular, trebuie să completaţi doar dacă aveţi un venit regulat sau dacă solicitați un permis de şedere pentru muncă.
Dacă aveţi nevoie să aplicați pentru un permis de şedere pentru membrii familiei dumneavoastră, trebuie să postați un plic şi un formular de aplicare completat pentru fiecare dintre ei (cu excepţia copiilor dumneavoastră, dacă ei au mai puțin de 14 ani). După ce aţi completat formularul de aplicare, îl puteţi depune la oricare dintre oficiile poştale care furnizează serviciul "Sportello Amico".
Permisul de şedere electronic este un card magnetic similar unui card de credit, care conţine un microcip şi o bandă magnetică în care detaliile personale, fotografia şi amprentele digitale ale titularului sînt stocate în format digital.


Dacă nu aveţi un kit
Dacă nu aveţi un kit, puteţi completa formularul pentru prima eliberare sau reînnoire a unui permis de şedere gratuit la "Patronati" sau la comunele care furnizează acest serviciu. Personalul care lucrează în aceste birouri vă va asista în completarea formularului dumneavoastră şi apoi va trebui pur şi simplu să-l trimiteți prin poșta înregistrată.


Ce pot face după postarea formularului de aplicare?
Chitanța ,,Ricevuta,,  pe care o veţi primi de la oficiul poştal înlocuieşte "cecul obișnuit", care a fost anterior dat solicitanţilor de către "Questura". Chitanța primită, împreună cu originalul permisului de şedere sau al vizei de intrare expirat, în cazul în care este prima eliberare, vă va permite să călătoriți în ţara dumneavoastră de origine, în anumite perioade ale anului determinate şi reglementate de către autorităţile de imigrare.
La depunerea formularului de aplicare la oficiul poştal, veţi primi un bilet care vă solicită să prezentați un raport la Questura la o anumită dată, aducînd fotografiile dumneavoastră. Dacă sînteți pentru prima dată în Italia, veți fi de asemenea amprentat.
Permisul de şedere electronic este un card magnetic similar unui card de credit care conţine un microcip şi o bandă magnetică în care datele personale ale titularului, fotografia şi amprentele digitale sînt stocate în format digital.


IMPORTANT: Intrarea cetăţenilor străini în Republica Italiană în baza confirmărilor ("ricevuta") eliberate de oficiile poştale italiene

"Ricevuta" obţinută în urma depunerii/transmiterii, de către cetăţenii străini, a documentelor pentru obţinerea primului permis de şedere (prima documentare cu permis de şedere) în Italia, nu permite cetăţenilor străini-necomunitari, intrarea/revenirea pe teritoriul Republicii Italiene în cazul cînd aceştia nu deţin viză. Acest drept i se va oferi migrantului în urma definitivării procedurii de legalizare soldat cu eliberarea primului permis de şedere. Respectiv, pînă la eliberarea primului permis, statutul migrantului în Italia rămîne a fi nedeterminat.

 

"Ricevutele" eliberate persoanelor care au depus documentele corespunzătoare pentru reînnoirea permisului de şedere în Italia, permit revenirea în Italia a cetăţeanului străin fără a deţine viza corespunzătoare. Această categorie de document oferă dreptul deţinătorului acestuia/migrantului de a intra/ieşi în/din Italia doar pe calea aerului şi prin acelaşi punct de frontieră aerian. În prezent, autorităţile italiene nu mai condiţionează posibilitatea intrării facilitare în Italia, în baza "ricevutei", doar în anumite perioade de timp ale anului calendaristic.
„La revenire în Italia, în baza ricevutei corespunzătoare, cetăţeanul urmează să prezinte permisul de şedere expirat în original (Originalul permisului de şedere nu se retrage în procesul de depunere a actelor pentru eliberarea permisului de şedere nou. Actul expirat se retrage doar la eliberarea permisului nou). Prin urmare, în cazul cînd permisul de şedere expirat se declara pierdut, cetăţeanul străin urmează să obţină viza la misiunea diplomatică italiană”


Permis de rezidență CE
(Permisul de ședere de lungă durată)

Ce este un permis de rezidență CE?
Este un document ce autorizează reședința dumneavoastră în Italia pentru o perioadă determinată/nedeterminată.

 

Ce cerinţe trebuie îndeplinite pentru a obţine permisul de rezidență CE?
Puteţi obţine cartea de rezidență dacă:
• sînteți un cetăţean străin care are reşedinţa legală în Italia de cel puţin 5 ani şi aveţi un permis de şedere valabil (exclude permise pentru a studia, dezvoltarea profesională, azil, protecţia temporară, din motive umanitare);
• sînteți un străin care este soţ, copil (dacă încă minor) sau părinte (locuind împreună cu copilul său) al unui cetăţean italian sau al unui cetăţean dintr-un stat membru al Uniunii Europene care au reşedinţa în Italia;
• sînteți un străin care este soţ, copil necăsătorit (dacă încă minor), chiar dacă sînteți copilul soţului/soției sau ați fost născut/ă în afara căsătoriei, cu condiţia că celălalt parinte este de acord; copil dependent, care este un deja adult, dar care nu este capabil de a se întreține din motive de sănătate sau un părinte dependent care nu are sprijin familial adecvat în ţara de origine/sau ţara din care vine, al unui cetăţean străin care are deja un permis de rezidență și poate demonstra că el/ea are o sursă de venit suficientă pentru a vă întreține;
• treceți un test de limba italiană.
Cererea pentru eliberare trebuie să se facă cu ajutorul kit-ului disponibil la serviciile poştale. Acesta poate fi solicitat la biroul Town sau la sindicatele care oferă un astfel de serviciu.


Unde pot solicita permisul de rezidență CE?
La Biroul Comisariatului de Poliţie (Questura), în zona în care locuiţi. Puteţi, de asemenea, prezenta o cerere pentru eliberarea unui permis de rezidență CE, în numele soţului/soției dumneavoastră şi/sau a copiilor în cazul în care sînt minori şi locuiți împreună.
Pentru ce perioadă de timp este permisul de rezidență de lungă durată valabil?
Permisul de rezidență de lungă durată este valabil pentru o perioadă nedeterminată de timp, dar trebuie să fie administrativ reînnoit la fiecare cinci ani pentru a fi valabil ca un document personal de identificare.


Poate fi permisul de rezidență de lungă durată reînnoit?
Da, la cererea părţii interesate; fotografii noi trebuie să fie furnizate.


Ce documente trebuie să prezint pentru a obţine un permis de rezidență de lungă durată?
Trebuie să faceți o cerere, utilizînd formularul prevăzut de către Ministerul Afacerilor Interne. În cerere va trebui să specificaţi:
• datele personale;
• o declaraţie enumerînd locurile în care ați locuit în ultimii cinci ani;
• sursele de venit, iar dacă este cazul, includeți și venitul obţinut dintr-o pensie de invaliditate (precizînd cantitatea exactă al venitului dumneavoastră);
• locul actual de reşedinţă;
• 4 fotografii identice tip paşaport;
• permis de şedere + fotocopie;
• paşaport + fotocopie;
• o fotocopie al codului fiscal italian (Codice Fiscale);
• un cazier judiciar al dumneavoastră şi al persoanelor aflate legal în îngrijirea dumneavoastră;
• o copie a celui mai recent extras de cont al venitului sau formularul CUD (certificarea unica  "nivelata si asimilata" a veniturilor din activitatea de munca subordonata);
• un certificat al stării civile;
• un timbru fiscal italian.

 

Suplimentar:

Dacă sînteţi un lucrător subordonat:
• Declaraţia angajatorului (angajatorul poate fi o persoană sau o firmă) + o fotocopie a documentului de identitate al angajatorului sau al persoanei care semnează în numele firmei;
• o fotocopie a cîtorva din ultimele chitanțe plătite;
• o fotocopie a documentelor care să demonstreze că aţi fost angajat de către angajatorul dumneavoastră;
• o fotocopie a plăţilor de asigurări sociale efectuate la INPS - Institutul Naţional de Asistenţă Socială - (numai pentru lucrătorii casnici);
• declaraţia impozitului de venit.

 

Dacă sînteți un lucrător pe cont propriu:
• O fotocopie a certificatului de înregistrare la Camera de Comerţ, Industrie şi Artizanat, sau de înregistrare în alte registre sau aviziere (de exemplu, registrul national de avocati, etc), precum şi originalul pentru a fi examinat;
• originalul şi o fotocopie a numărului de înregistrare TVA (Partita IVA) pentru a fi examinat;
• o fotocopie a declaraţiei impozitului de venit din anul precedent şi a declaraţi fiscale generale şi a plăţilor de asigurări sociale.
Ce documente trebuie să prezint pentru a obţine permisul de rezidență pentru rudele mele?
În afară de documentele enumerate mai sus, pentru fiecare membru al familiei trebuie să prezentați următoarele documente şi certificate:
• certificatul de căsătorie sau certificatul care atestă faptul că persoana în cauză este soţul/soţia dumneavoastră şi că copilul este minor (certificatele străine trebuie să fie traduse şi legalizate de către Consulatul Italian);
•disponibilitatea unei cazări adecvate, dovedite prin certificatul eliberat de ASL (Corporația locală de sănătate publică), responsabilă de zona şi de municipalitate, să verifice dacă depunerea este adecvată din punct de vedere igienico-sanitar;
• venitul anual, care nu ar trebui să fie inferior parametrilor stabiliţi de lege.


Ce drepturi am eu ca deținătorul permisului de rezidență de lungă durată?
• Puteți intra şi părăsi Italia, fără a avea nevoie de o viză;
• puteți efectua orice tip de activitate juridică ce nu este interzisă în mod expresiv pentru străini sau rezervate pentru cetăţenii italieni;
• puteţi accesa servicii şi asistenţă din partea administraţiei publice;
• puteți accesa asistenţa economică prevăzută pentru persoanele cu handicap (inclusiv orice minori înregistrați pe permisul de rezidență ai părinţilor lor);
• puteţi beneficia de prestații de maternitate;
• puteți primi prestaţii sociale; începînd cu 1 ianuarie 2009, puteţi primi prestaţii de asistenţă socială cu condiţia să rămîneți în mod legal în Italia fără întrerupere timp de cel puţin zece ani;
• puteți lucra şi studia fără viză în ţările Uniunii Europene, care au acceptat directiva cu privire la permisele de rezidență de lungă durată.


Poate permisul meu de rezidență de lungă durată fi revocat sau refuzat accesul la el?
Permisul de rezidență de lungă durată este refuzat în cazul în care persoana care face cererea a fost condamnată pentru una dintre infracţiunile prevăzute în art 380 CPP (Codul de procedură penală) sau pentru infracţiuni non-malicioase, din articolul 381 şi în cazul în care o sentinţă de condamnare a fost eliberată (chiar dacă sentinţa nu este definitivă) pentru care nici o cerere de "reabilitare" nu a fost făcută.
Permisul de rezidență de lungă durată poate fi refuzat, de asemenea, dacă aţi fost în afara Italiei, pentru o perioadă de maximum şase luni consecutive sau pentru un total de 10 luni în perioada de cinci ani necesară, în plus, acesta poate fi refuzat din motive de siguranţă publică sau securitatea statului.
Comisariatul de poliţie revocă permisul de rezidență de lungă durată dacă o sentinţă de condamnare a fost eliberată, chiar dacă nu definitiv: în schimb, dacă ați fost reabilitat, puteţi obţine un card de rezidență nou.
Permisul poate fi revocat în cazul în care părăsiți Uniunea Europeană pentru o perioadă ce depăşeşte 12 luni sau pentru motive de siguranţă publică sau de securitate a statului.
Întreprinzînd procedura de revocare a permisului trebuie să se ţină cont de vîrsta individului, cantitatea de timp în care el/ea a trăit în ţară, existenţa unor legături familiale şi sociale în ţară şi lipsa de legături cu ţara de origine.
 

Ce pot face în cazul în care permisul de rezidență de lungă durată a fost revocat sau refuzat?
Puteţi recurge la TAR-ul local competent (Tribunalul Administrativ Regional).


INPS și INAIL
Tuturor cetăţenilor, precum și străinilor care lucrează în Italia, le sînt garantate mijloacele adecvate pentru necesităţile vieţii în caz de rănire, boală, invaliditate, limită de vîrstă şi de "şomaj neintenţionat". Organele desemnate să efectueze aceste condiții sînt INPS și INAIL. Cele două institute prestează servicii, cum ar fi pensiile, indemnizaţiile şi beneficiile pentru persoanele care au suferit accidente, boli, şi pierderea locurilor de muncă din cauza limitelor de vîrstă sau invaliditate. Servicii de bunăstare sînt și pentru membrii familiei după moartea unui lucrător asigurat. Străinii pot primi, de asemenea, beneficii sociale pentru boală şi pentru accidente la locul de muncă.


Ce este INPS?
Institutul Naţional de Securitate Socială (INPS) oferă asigurare pentru aproape toţi lucrătorii dependenţi din sectorul privat, majoritatea lucrătorilor independenţi, și unii muncitori din sectorul public.
Domeniul principal de activitate constă în decontarea şi plata pensiilor, care sînt legate de securitatea socială şi de protecție.

 

Plăţile referitor la securitate socială sînt:
• pensia pentru bătrînețe (pensione di vecchiaia);
• pensia pentru vechime în muncă (pensione di anzianitа);
• pensia pentru membrii familiei persoanei decedate (pensione ai superstiti);
• pensia pentru persoanele cu handicap (pensione di inabilitа);
• beneficii pentru persoanele fără handicap (l’assegno di invaliditа);
• pensia acordată în conformitate cu acordul internațional pentru activitatea desfăşurată în străinătate.

 

Plățile referitor la protecție sînt:
• prestații sociale (assegno sociale);
• prestații familiale/copil (assegno per il nucleo familiare);
• invalizi civili (invaliditа civile).

 

În plus, INPS oferă servicii de suplimentare a venitului (şomaj, boală, maternitate, ajutor social, ajutorul de mobilitate şi plăţile la încheierea muncii) şi oferă examene medicale pentru certificarea handicapului şi incapacitatea de a lucra.

 

În timp ce așteptați ca permisul de şedere să fie reînnoit sau eliberat pentru prima dată, aveţi dreptul de a exercita activităţi juridice şi de lucru regulate şi să profitați de toate drepturile asociate (foaie de boală, concediu de maternitate, pensii de venit), cu condiţia ca aveţi posibilitatea să prezentați documentele care dovedesc că aţi cerut reînnoirea sau eliberarea permisului conform legii (copie a permisului de şedere expirat şi copia cererii pentru aplicare, în caz de reînnoire, sau o copie a formularul de aplicare emise de către Biroul Central de Imigrare şi o copie a chitanței că cererea a fost depusă, în cazul eliberării permisului pentru prima dată).


Ce este INAIL?
INAIL este Institutul Naţional de Asigurări împotriva Accidentelor Profesionale și Bolilor. Acesta gestionează asigurarea obligatorie, în apărarea lucrătorului, împotriva accidentelor la locul de muncă şi boli profesionale. În special, INAIL se ocupă de:
• garantarea serviciilor de sănătate, economice, şi suplimentare (de integrare);
• furnizarea informaţiilor şi formare, pentru întreprinderile mici şi mijlocii, referitor la prevenirea accidentului/bolii la locul de muncă;
• asigurarea reabilitării şi re-introducerea lucrătorilor.


Pensii
Cine are dreptul la o pensie?
Toţi lucrătorii care lucrează în calitate de angajaţi, indiferent de sex şi naţionalitate.
Angajatorii trebuie să plătească taxe de muncă pentru pensiile lucrătorilor lor .

 

Cînd se eliberează o pensie?
• Pensia de bătrînețe (pensiune di vecchiaia) se eliberează atunci cînd se ajunge la vîrsta necesară, care este în prezent de 65 de ani pentru bărbaţi şi 60 de ani pentru femei, cu condiția că au fost plătite impozitele pentru muncă timp de 20 de ani. În sistemul fiscal al muncii pensia se obţine atunci cînd sînt atinse vîrstele necesare, care sînt în prezent, 57 de ani, atît pentru bărbaţi şi femei, și impozitele au fost plătit pentru 5 ani, atîta timp cît cuantumul pensiei nu este mai mică decît suma de prestație socială plus 20 la sută. Acest minim nu se aplică pentru lucrătorii care sînt de cel puţin 65 de ani;
• pensia pentru vechime în muncă poate fi obţinută înainte de a atinge vîrsta necesară pentru pensionare. În prezent, trebuie să aveţi 35 de ani de impozite de muncă plătite şi să aveți cel puţin 57 ani pentru ca să primiți pensia pentru vechime în muncă. Dacă aveți încă 57 ani, puteţi obţine pensia pentru vechime în muncă în cazul în care aţi plătit timp de 38 ani impozitele de muncă.

 

Cum se calculează pensia?
• În cadrul sistemului de compensare (Sistema retributivo), cuantumul pensiei se calculează în corelaţie cu două elemente: compensarea se calculează în baza mediei de săptămîni de compensare înainte de data intrării în vigoare a pensiei şi numărul de ani în care ați plătit impozite de muncă;
• În sistemul fiscal al muncii cuantumul pensiei este calculat în conformitate cu valoarea taxelor de muncă plătite, evaluate în mod corespunzător.

 

Pot solicita pensionarea în avans?
Da, dacă munca a fost încheiată din motive de sănătate. În acest caz, este posibil de a solicita pensia de invaliditate şi prestaţii de invaliditate.


Atenție!
Pensionarea devreme poate fi solicitata doar de persoanele care au un permis de rezidența de lunga durata.


Ce includ pensiile?
Pensiile distribuite de către INPS includ pensia de bază, prestații pentru familie ("prestaţii pentru copii"), în cazul în care e necesar, şi "salariul al treisprezecelea" (un bonus de aceeaşi valoare ca şi salariul pe o lună pe care angajaţii subordonați trebuie să primească o dată pe an).
Pensiile distribuite de către organismele publice corporatiste, altele decît INPS includ pensia de bază, indemnizaţii speciale integratoare, plăţi suplimentare pentru soţ şi pentru fiecare copil şi părinte, care este dependent din punct de vedere legal (și dacă este cazul), şi "al treisprezecelea salariu".

 

Ce reprezintă pensia pentru membrii familiei persoanei decedate (pensiune ai superstiti)?
Este pensia la care, după moartea unui lucrător asigurat sau pensionar, este eliberată celor care au dreptul la ea. Membrii familiei în viață (a unei anumite categorii) vor primi:
• pensia de reversibilitate dacă persoana decedată era pensionar;
• o pensie indirectă în cazul în care persoana desfăşura activităţi de muncă în momentul decesului. În acest caz, decedatul trebuie să fi plătit, în orice perioadă a vieţii sale, cel puţin 15 ani de impozite de muncă, sau altfel a fost asigurat timp de cel puţin 5 ani, 3 din care au fost plătiți în ultimii 5 ani înainte de moarte.

 

Alte tipuri de prestații
Care sînt prestațiile familiale sau "prestaţiile pentru copii" (assegno per il Nucleo familiare)?
Aceste prestații reprezentă o sumă de bani destinată să ajute lucrătorii sau pensionarii pentru a face față cheltuielilor create de către o familie. Prestaţiile familiale variază în funcţie de numărul  membrilor de familie şi venitul brut. Numai cei care au membri de familie dependenţi din punct de vedere legal au dreptul la aceste prestaţii. INPS furnizează bani pentru prestaţii.

 

Care sînt prestațiile sociale (l'assegno sociale)?
Prestațiile sociale reprezintă o sumă acordată persoanelor care îndeplinesc anumite cerințe:
• trebuie să fie mai în vîrstă de 65 de ani;
• veniturile lor din ultimul an trebuie să fie inexistent sau mai mic decît salariul minim stabilit prin lege;
• în cazul în care sînt cetăţeni străini, trebuie să aibă un permis de rezidență de lungă durată sau statut de refugiat politic;
• trebuie să aibă reşedinţa în Italia.
Pentru a beneficia de aceste prestaţii, este necesar să aveți reședința în Italia. Prestațiile vor fi suspendate dacă vă aflaţi în afara ţării pentru mai mult de o lună cu excepția cazului în care s-a demonstrat că există probleme de sănătate grave sau alte motive serioase. Prestațiile vor fi revocate dacă, după un an de suspendare a prestațiilor, rezidenţa în țară nu a fost verificată.

 

Care sînt prestațiile de maternitate acordate de municipalitate?
Este o plată destinată să ajute femeile care nu beneficiază de alte indemnizaţii pentru concediul de maternitate sau au primit o sumă inferioară celei stabilite prin lege. În acest ultim caz, lucrătorilor din concediul de maternitate vor primi diferenţa dintre suma plătită şi suma stabilită prin lege.

 

Poate un cetăţean străin solicita prestaţii de maternitate?
Da, dacă ea are un permis de şedere de lungă durată sau a aplicat pentru un permis de şedere de lungă durată. În acest ultim caz, verificarea va fi suspendată pînă cînd ea va obţine permisul de şedere.

 

Cînd trebuie să fie prezentată cererea?
În termen de şase luni de la naşterea copilului. De asemenea, dacă copilul este dat spre adopție către o altă familie (affido preadottivo), sau în cazul în care copilul este deja adoptat, cererea trebuie să fie prezentată în termen de şase luni înainte/de la adoptare, cu condiţia că minorul  încă nu a împlinit 6 ani. În cazul în care este o adopţie internaţională, vîrsta maximă a minorului este vîrsta de 18 ani.


Atenție!
Prestațiile pot fi solicitate de un străin, chiar dacă minorul nu a fost născut în Italia sau nu este un cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, dar atîta timp cît este înscris în cererea de aplicare pentru permis de rezidență de lungă durată a unuia dintre părinți.


Registrul de evidență al populației

Ce este Registrul de evidență al populației (“Anagrafe”)?
Registrul de evidență al populației este un registru în care sînt înscrise datele personale ale persoanelor care locuiesc într-o Municipalitate (“Comune”).
Oficiul registrului de evidență al populației este responsabil de actualizarea permanentă a datelor.


Ce semnifică așa termeni ca “locuință”, “domiciliu”, sau “sediu?”
Locuința (locuința simplă sau ocazională) este un loc în care o persoană locuiește temporar, pentru o perioadă limitată de timp, în decursul căreia caută un loc pentru a se stabili.
Domiciliul este locul în care o persoană trăiește de obicei și unde persoana a aplicat să fie înregistrată în Anagrafe. Dacă o persoană crede că va locui aici pentru o perioadă îndelungată, ea trebuie să solicite reședința.
Sediul este locul în care o persoană decide să-și stabilească centru principal al afacerilor sale.


Pot să mă înregistrez în Registrul de evidență al populației?
Da, dacă aveţi un permis de rezidență de lungă ședere care este, un permis de muncă sau din motive familiale, sau de rezidenţă electivă, chiar dacă acesta este reînnoit, puteți merge la oficiul registrului din localitatea în care locuiţi.


Cînd trebuie să mă înscriu în Registrul de evidență al populației?
• Cînd are loc o naștere, trebuie să înregistrați nou-născutul în Registrul de evidență al populației în municipiului în care locuiesc părinții sau unde mama este înregistrată, dacă părinții sînt înregistrați în diferite registre;
• Cînd cineva își schimbă reședința din municipiu sau din altă țară străină, la un loc nou, trebuie să vă înregistrați în registrul municipiului în care locuiți.
Înscrierea şi cererea pentru modificare poate duce la verificarea, de către oficialii orașului competenți, a condiţiilor igienico-sanitare din reşedinţa în care solicitantul intenţionează să locuiască, în conformitate cu reglementările de sănătate în vigoare.


Ce este un registru al familiei?
Un registru al familiei este un grup de oameni care locuiesc în aceeaşi casă. Aceste persoane au relații, cum ar fi căsătoria, rude, rude ale soţului/soției, adopţie, tutelă sau pur şi simplu emoţionale.
Cînd şi de ce persoanele sînt șterse din Registrul de evidență al populației din municipiul de reşedinţă?
• În cazul în care locul de reşedinţă a fost schimbat într-un alt municipiu sau într-o ţară străină;
• dacă o persoană fără domiciliu stabil se mută într-un altă municipiu;
• în cazul în care autorităţile nu pot găsi persoana la reşedinţa declarată.


Atenție!
Cînd declarația locuinței obișnuite nu este reînnoita: strainii sînt informați și invitați sa o reînnoiasca timp de 30 zile.


De ce ar trebui să înregistrez rezidența mea în Municipalitate?
Este necesar să fie înregistrată în vederea finalizării unor proceduri foarte importante:
• reînnoirea permisului de şedere;
• aplicarea pentru un permis de rezidență pe termen lung;
• aplicarea pentru cetăţenie;
• aplicarea pentru reîntregirea familiei;
• aplicarea pentru poliță de asigurare a sănătăţii;
• cerere pentru a intra într-o casă publică rezidenţială (locuinte publice sau "caz popolari").


Poate un centru de primire (Centro di accoglienza) deveni "locuința mea obişnuită"?
Cînd un străin locuieşte într-un centru de primire pentru cel puţin 3 luni, centrul de primire devine ”locuința sa obișnuită”.
Este obligatoriu să fie reînnoită înscrierea unei persoane în registru? Dacă da, cînd?
Da, de fiecare dată cînd permisul de şedere este reînnoit, în termen de 60 de zile de la data cînd noul permis de şedere (sau permisul de rezidență CE pe termen lung) este eliberat. În timpul perioadei cînd permisul de şedere (permisul de rezidență CE pe termen lung) este reînnoit, înscrierea în registru nu expiră. Registrul oficial va actualiza datele dumneavoastră personale, specificînd datele noi şefului poliţiei.


Cînd trebuie să declar modificările în locuința mea la Oficiul Comisariatului de Poliţie (la "Questura")?
Pentru rezidenţii străini, orice schimbare în locuinţa lor este declarată de către Oficiul Registrului la Oficiul Comisariatului de Poliţie local ("Questura"). Străinii care locuiesc legal în Italia, dar nu îşi au reşedinţa în Italia sînt obligați prin lege să declare orice schimbare de domiciliu la Oficiul Comisariatului de Poliţie în termen de 15 zile de la schimbare.


Ce este "cererea de înscriere în registrul pentru evidența populației" pentru străini?
Este cererea cu care un cetăţean străin solicită să fie înregistrat în registru. Dacă această solicitare este acceptată, cetăţeanul obţine rezidență în oraşul selectat şi poate cere certificate care vor fi utile pentru şederea sa în Italia.


Ce înseamnă "schimbare de reşedinţă sau de domiciliu"?
O schimbare de reşedinţă înseamnă un transfer permanent al reşedinţei principale proprii dintr-un municipiu în altul. O schimbare de domiciliu este transferul de la o casă la alta, dar întotdeauna în aceeaşi localitate.


Pot solicita o schimbare de reşedinţă / domiciliu?
Numai dacă aveți peste 18 ani şi aveţi un permis de şedere valabil.


Cum pot solicita schimbarea de reşedinţă sau de domiciliu?
Dacă vă mutaţi dintr-o ţară străină, trebuie să mergeți la Oficiul pentru Schimbări de Reşedinţă în localitatea în care intenţionaţi să locuiţi şi să semnați o declaraţie de înregistrare.
Dacă vă transferați de la o municipalitate la alta trebuie vă prezentați personal la oficiile registrului în municipalitatea în care doriţi să vă stabiliți noua reşedinţă.


Cum pot solicita să fie înregistrată în registru sau să schimb reședința pentru întreaga mea familie?
Orice membru al familiei care are peste 18 ani poate depune o cerere pentru întreaga familie: este necesar să fie prezentate permisele de şedere ale întregii familii şi să fie declarată relocarea  membrilor familiei.


Ce trebuie să fac dacă vreau să trăiesc cu o altă familie?
Prima persoană care apare în certificatul de statut al familiei care vă gazduieste trebuie să vă însoţească la Biroul de Schimbări de Reşedinţă pentru a prezenta cererea dumneavoastră de înregistrare a rezidenței.


Cît timp durează înregistrarea unor schimbări de reşedinţă?
Cetăţenii străini trebuie să solicite să fie înscrişi în Registru în termen de 90 de zile de la data intrării lor în Italia. Cetăţenii străini trebuie să solicite de a schimba domiciliul în Registru timp de 20 de zile de la transferul lor.


Ce documente trebuie să prezint?
• Un paşaport valabil;
• o identificare fiscală;
• un permis de şedere valabil pentru mai mult de un an (în cazul în care este primul permis de şedere acordat, permisul trebuie să fie valabil pentru mai mult de 3 luni).
În cazul în care permisul de şedere este în fază de reînnoire, atunci puteți prezenta permisul de şedere expirat împreună cu chitanţa cererii de reînnoire (furnizate fie de către Oficiul Comisariatului de Poliţie, Questura, sau de oficiul poştal).
În conformitate cu municipalitatea în care locuiţi, următoarele documente pot fi cerute:
• un certificat de naştere scris în italiană sau certificate autentice şi valabile, eliberate de către autorităţile din ţara de origine, care atestă starea civilă şi componenţa familiei;
• o copie a contractului de închiriere sau actul de proprietate al casei în care planificați să locuiți, sau, ca alternativă, o declaraţie cu dorinţa de a vă găzdui făcută de către proprietarul casei;
• înregistrarea de colectare a gunoiului pentru a demonstra că rezidența în care veți locui este înregistrată.
În urma înregistrării şi/sau schimbării de reşedinţă Municipalitatea va trimite un grup de ofiţeri de poliţie (Vigili Urbani) pentru a verifica prezenţa dumneavoastră în noua reşedinţă, un control care este esenţial pentru finalizarea procedurii. În cazul în care vă schimbați reşedinţa, înainte de a merge la Municipalitate, solicitați la Biroul Comisariatului de Poliţie situat în zona locală să fie înregistrată noua reședință pe permisul de şedere. Dacă aveți un permis de conducere italian, trebuie să actualizaţi reședința și pe acest document. Cetățenii care trăiesc în aceeaşi casă sînt automat înregistrate într-un certificat de acelaşi statut de familie. Dacă aceste persoane nu sînt rude, este posibil de a solicita ca fiecare persoană să fie înregistrată în propriul lor certificat individual de statut familial.


Cît costă înregistrarea şi schimbarea de reşedinţă sau de domiciliu?
Acestea sînt gratuite.


Care din serviciile de registru şi de stare civilă sînt accesibile pentru rezidenţii străini?
Certificate de (în cazul în care aceste evenimente au fost înregistrate de către Municipalitate):
• Naştere;
• Reședință;
• Registru istoric (arată cît timp ați fost un rezident înregistrat în această localitate);
• Statut de necăsătorit;
• Familia/starea civilă;
• Durată de viaţă (care să ateste că eşti în viaţă);
• Vaccinări;
• contextuale (acesta este cazul în care diferite certificate sînt furnizate şi incluse în acelaşi document).


Atenție!
Pentru a folosi aceste servicii, trebuie sa posedați un pașaport (sau document echivalent) și un permis de ședere sau un permis de rezidența CE de lunga durata; datele incluse în aceste documente trebuie sa fie aceleași.


Ce este Cardul de Identitate?
Este un document de identificare, care poate fi utilizat în Italia. Acesta este eliberat de Primărie rezidenţilor care sînt străini și au împlinit 15 ani. Este valabil pentru 5 ani; nu este valabil ca un document pentru a părăsi ţara.


Atenție!
Cardul de identitate emis de primar nu constituie un permis de ședere pentru strain, dar trebuie sa fie mereu prezentat împreuna cu Permisul de Ședere sau Permisul de Rezidența CE pe termen lung și pașaportul.
Pentru prima dată: în orice moment. Pentru reînnoire: 180 de zile înainte de expirarea acestuia.


Unde pot solicita eliberarea, reînnoirea şi ce documente trebuie să prezint?
Trebuie să mergeți în persoană la Primărie, sau la Biroul Cardurilor de identitate. Cînd depuneți cererea pentru Cardul de Identitate, este necesar să  prezentați:
• Trei fotografii identice și recente tip paşaport, fără acoperirea capului;
• Cetăţenii din partea Uniunii Europene, inclusiv cetăţenii din Romînia, trebuie să prezinte un document valabil de identificare şi permisul de şedere;
• Cetăţenii Uniunii Non-Europene trebuie să prezinte paşaportul şi permisul de şedere, în cazul în care permisul de şedere este reînnoit, se poate prezenta permisul expirat împreună cu chitanţa de reînnoire (emisa de Biroul Comisariatului de Politie sau oficiul postal).
Formularul de aplicare trebuie să fie cumpărat de la casieria regiunii dumneavoastră, și apoi completat. O taxă administrativă trebuie să fie plătită.


Pot avea un duplicat al Cardului de Identitate?
Este posibil de a solicita un duplicat al  Cardului de Identitate, atunci cînd nu a expirat, în următoarele cazuri:
• furt;
• pierdere;
• uzură.


Cînd pot folosi ”certificarea proprie”?
Cîteva documente care trebuie să fie prezentate administraţiei publice şi agenţilor de servicii publice (Enel - Acea - Atac – Oficiu Poștal -, etc) pot fi înlocuite cu certificarea proprie, care este o simplă declaraţie semnată de către persoana în cauză, fără să fie autentificată şi fără timbre fiscale.
Un cetăţean străin, care locuiește legal în Italia, poate folosi certificarea proprie pentru a atesta următoarele:
• stări şi calităţi personale; convenite sau atestate de către administraţia publică;
• fapte care pot fi verificate sau atestate de către agenții publici italieni, cu excepţiile stabilite prin legi specifice.


Ce este legalizarea?
Legalizarea este procesul prin care Autoritatea Consulară Italiană conferă valabilitate unui document creat şi eliberat de o autoritate străină.


Ce este autentificarea?
Este o traducere a oricăror documente care nu sînt scrise în limba italiană, dar trebuie să fie validate de către instanţa civilă - cu o ştampilă oficială - şi care trebuie să fie anexată la documentul original sau la o copie a documentului original.


Care este procedura pentru căsătorie?
Cetăţenii străini se pot căsători în Italia, atît în conformitate cu ritul civil italian, precum şi orice alte rituri religioase, care sînt de asemenea considerate valide din punct de vedere al dreptului civil, în cazul religiilor recunoscute de către stat (de exemplu, în cazul în care religia dumneavoastră nu este recunoscută, va trebui să vă căsătoriți o dată în conformitate cu tradiţia dumneavoastră şi a doua oară la primărie).
Dacă cetăţeanul străin este rezident în Italia, cum este cazul pentru cetăţenii italieni, celebrarea căsătoriei trebuie să fie precedată de o strigare ("pubblicazioni" sau anunțul oficial al nunții), care trebuie să fie solicitat de la Oficiul Civil al Statuturilor în municipiul în care locuiţi, aşa cum este înregistrat în Registrul de evidență a Populației. Acesta face public acordul şi voinţa celor două persoane implicate să se căsătorească. Înainte de asta partenerii trebuie să facă un legămînt.


Ce documente trebuie prezentate?
• permisul de şedere, sau declaraţia de prezenţă (atunci cînd nu este obligatoriu să faceți o declaraţie de prezenţă, este suficient să prezentați pagina de paşaport pe care ştampila Poliţiei de Frontieră este vizibilă);
• "nulla osta", emis de Autoritatea Consulară în Italia - în cazul în care semnătura Consulului trebuie să fie legalizată de către Prefectura Italiană responsabilă - sau de către autoritatea responsabilă în propria ţară de origine – în cazul care documentul trebuie să fie legalizat de către Ambasadă sau Consulat Italian în ţara de origine;
• pentru cetăţenii străini cu reşedinţa în Italia, certificat care să ateste starea lor necăsătorită şi certificatul de rezidenţă, (ambele emise de primărie), cu o ştampilă oficială (bollo);
• paşaportul sau documentul de identitate personală;
• certificatul de naştere, eliberat în ţara de origine, tradus şi legalizat, doar în cazul în care nulla osta nu conține datele personale referitoare la naştere, paternitate sau maternitate.
La legamînt prezenta a doi martori, cu documente valabile este necesara (în cazul în care acestia sînt striini trebuie sa prezinte un permis valabil de sedere). Daca strainul este rezident în Italia, documentele legate de sedere sînt emise de biroul în localitatea în care el/ea este rezident.


IMPORTANT: Procedura de încheiere în Italia a căsătoriei de către cetăţenii moldoveni

Capacitatea cetăţeanului străin de a încheia căsătoria pe teritoriul italian este reglementată de art. 116 din Codul civil italian. Clauza respectivă prevede că străinul care dorește să încheie căsătorie în Republica Italiană, trebuie să prezinte funcţionarului de stare civilă o declaraţie a autorităţii competente din ţara de origine, din care să rezulte că, în conformitate cu legile sale naţionale, nu există impedimente pentru a se căsători cu un cetăţean străin.


În urma intrării în vigoare pentru Republica Moldova a Convenţiei Comisie Internaţionale de Stare Civilă nr. 20, precum şi în conformitate cu procedura stabilită de către oficiile stare civilă italiene, cetăţenii moldoveni, care vor dori să depună actele pentru a încheia căsătoria pe teritoriul Republicii Italiene, urmează să obţină, Certificatul de capacitate matrimonială multilingv eliberat de Serviciul Stare Civilă al Ministerului Justiţiei al Republlicii Moldova.

 

Respectiv, cetăţenii moldoveni care doresc să depună actele pentru a înregistra căsătoria pe teritoriul Italiei urmează să prezinte autorităţilor italiene Certificatul de capacitate matrimonială multilingv eliberat de Serviciul Stare Civilă al Ministerului Justiţiei al Republlicii Moldova. Certificatul de capacitate matrimonială multilingv produce efecte juridice pe teritoriul Republicii Italiene fără a fi tradus şi legalizat.


După înregistrarea căsătoriei cetăţenii Republicii Moldova urmează să efectueze transcrierea actului de căsătorie la Ambasadă sau oficiul consular al Republicii Moldova.


Servicii sociale ale Primăriei


Care sînt serviciile sociale şi pentru ce sînt ele?
În fiecare municipiu există un Birou pentru Servicii Sociale. Toţi locuitorii din municipiu pot merge la acest birou, fie că sînt italieni sau străini. Asistenţii sociali ajută persoanele care se confruntă cu dificultăţi în timpul intrării şi integrării în Italia şi oferă informaţii utile cu privire la:
• asistenţa la domiciliu a persoanelor în vîrstă, pentru minori, şi pentru persoanele cu handicap;
• sprijin economic pentru familii şi persoane fizice;
• ajutor pentru locuinţă;
• introducerea minorilor în structurile rezidenţiale;
• adopție la nivel naţional și internațional;
• spaţii rezervate de parcare pentru persoanele cu handicap;
• reduceri pentru transportul public;
• autorizaţie de acces la centre de primire a orașului şi/sau adăposturi de noapte, etc


Ce reprezintă serviciile educaţionale?
În fiecare municipiu există un Oficiu pentru Servicii Educaționale, care oferă informaţii cu privire la:
• Servicii de cantină la şcoală;
• centre de vară, de iarnă şi de şcoală de agrement;
• certificate de participare la day-care şi grădiniţe din oraș;
• înscrierea la day-care;
• înscrierea la grădiniţă, etc


Ce reprezintă serviciile culturale, sportive și de agrement?
În fiecare municipiu, există un Birou de Servicii culturale, sportive și de agrement care se ocupă cu promovarea, organizarea şi desfăşurarea iniţiativelor culturale şi sportive în cadrul municipiului. Acesta oferă informaţii despre următoarele servicii:
• centre de sport din localități;
• centre de agrement de vară;
• înscrierea ca membru în registrele  culturale, sportive şi de voluntariat (Asociaţii Onlus), etc.


Sistemul național de sănătate (SSN)
Sistemul Naţional de Sănătate (SSN) este o colecţie de structuri şi servicii care asigură protecţia sănătăţii şi asistenţă de sănătate pentru toţi cetăţenii italieni şi străini. Cetăţenii străini cu reşedinţa în Italia, cu un permis legal de şedere, au dreptul la asistenţă de sănătate asigurată de către sistemul naţional de sănătate (SSN), cu aceleași drepturi pentru tratament ca și cetăţenii italieni. Asistenţa medicală acoperă, în afară de cei care sînt înscrişi, membrii de familie care sînt dependenţi şi locuiesc legal în Italia.


Unde trebuie să mă adresez pentru a mă înscrie?
Înscrierea are loc la Corporația Locală de Sănătate Publică (ASL) de pe teritoriul în care aveți reşedinţa sau, dacă nu aţi declarat domiciliul dumneavoastră, în zona în care se găsește adresa de pe permisul de şedere.


Ce este Corporația Locală de Sănătate Publică (ASL)
Corporația Locală de Sănătate Publică (ASL) este o colecţie de spitale, oficii ale doctorilor, clinici de planificare familială si birouri care, în contextul administraţiei locale (de exemplu, într-o provincie), se ocupă de starea de sănătate a populaţiei. La ASL-uri, este posibil să solicitați înscrierea în Sistemul Naţional de Sănătate şi să alegeţi un medic general personal (sau medicul de familie).


Pot să fiu înscris în Sistemul Naţional de Sănătate (SSN)?
Înscrierea în sistemul naţional de sănătate este obligatorie pentru cetăţenii străini care deţin:
• un permis de rezidență CE pe termen lung;
• un permis de şedere pentru muncă subordonată;
• un permis de şedere pentru muncă pe cont propriu;
• un permis de şedere pentru înscrierea în listele de locuri de muncă;
• un permis de şedere pentru motive familiale;
• un permis de şedere pentru azil politic;
• un permis de şedere pentru azil umanitar;
• un permis de şedere pentru adopție;
• un permis de şedere pentru centre de plasament;
• un permis de şedere pentru obţinerea cetăţeniei.
Acei străinii care așteaptă reînnoirea sau eliberarea permisului de şedere nu pierd dreptul de a fi înscrişi, sau în cazul în care nu sînt înscrişi, se pot înscrie în continuare singuri. Membrii familiei au, de asemenea, dreptul la înscriere dacă sînt dependenți legali.


Cînd nu este permisă înscrierea în Sistemul Naţional de Sănătate?
O persoană nu poate fi înscrisă în cazul în care permisul de şedere nu poate fi reînnoit sau în caz de expulzare, cu excepţia cazului în care persoana este în măsură să furnizeze dovezi că un recurs a fost formulat împotriva expulzării.


Ce documente trebuie să prezint, pentru a fi înscris în Sistemul Naţional de Sănătate?
• un permis valabil de şedere, în cazul în care permisul este reînnoit, puteți prezenta permisul expirat împreună cu chitanţa de reînnoire (emisă de Oficiul Comisariatului de Poliţie sau de oficiul poştal);
• un certificat de rezidenţă (sau declaraţie de domiciliu obișnuită scrisă în conformitate cu permisul de şedere);
• codul fiscal;
• o declaraţie în care vă luați responsabilitatea de a declara orice modificare a statutului dumneavoastră.
În plus:
• şomerii care sînt înscrişi la Oficiile de Muncă trebuie să certifice că sînt înscrişi în aceste oficii;
• cei străini care sînt căsătoriţi cu cetăţeni italieni trebuie să prezinte un certificat al statutului lor de familie sau o certificare personală;
• minorii în centre de plasament sau care sînt în proces de adoptare trebuie să prezinte o declaraţie din partea Tribunalului de Minori care verifică stării lor de pre-adopţie sau asistenţă maternală.

Cît timp durează înscrierea în Sistemul Naţional de Sănătate?
Înscrierea este valabilă pe termen nelimitat pentru întreaga lungime a perioadei de valabilitate sau de reînnoire a permisului de şedere sau permisul de rezidență CE pe termen lung.


Cînd se termină înscrierea în Sistemul Naţional de Sănătate?
Înscrierea în Sistemul Naţional de Sănătate este terminată:
• în cazul în care permisul de şedere expiră, cu excepţia cazului în care cererea de reînnoire sau permisul de şedere reînnoit sînt prezentate;
• în cazul în care permisul de şedere este revocat sau anulat, cu excepţia cazului în care se poate demonstra că un recurs este în proces;
• în caz de expulzare;
• în cazul în care condiţiile care permit unui străin să aparţină categoriei de persoane înscrise obligatoriu în SSN încetează să existe (de exemplu: sfîrşitul coabitării pentru membrii de familie dependenţi; conversia permisului de şedere într-un alt tip de permis pentru care înscrierea obligatorie în SSN nu este prevăzută; încheierea activităţii de muncă sau sfîrşitul înscrierii unui străin în Oficiile de Muncă în cazul în care străinul nu posedă tipul de permis de şedere care face înscrierea în SSN obligatorie).


Ce documente şi servicii sociale de sănătate sînt accesibile pentru persoanele înscrise în Sistemul Naţional de Sănătate?
• card de sănătate;
• alegerea unui medic de familie şi un medic pediatru pentru copii;
• vizite medicale generale în clinici şi examinări medicale cu specialişti;
• examinări medicale la domiciliu;
• internare în spital;
• vaccinări;
• examinări de sînge, radiografii, ecografii, etc;
• reţete pentru medicamente;
• certificate şi servicii medicale juridice;
• asistenţă de reabilitare, proteze, etc.


Cardul de sănătate


Ce reprezintă cardul de sănătate?
Este documentul eliberat de A.S.L. care demonstrează că sînteți înscris în SSN. Este esenţial pentru a avea acces la serviciile de sănătate disponibile. Numele şi prenumele persoanei care este înscrisă, precum şi numele medicului de familie sînt scrise pe card.

Ce trebuie să fac dacă pierd cardul meu de sănătate?
Trebuie să mergeţi la autorităţile locale competente, să raportați pierderea și să solicitați un duplicat la ASL–ul respectiv.


Cine este medicul meu de familie?
Medicul de familie este profesionistul care asigură faptul că veţi beneficia de îngrijire medicală generală:
• ea / el examinează pacienţii în biroul său, sau în casele celor care sînt bolnavi atunci cînd condiţiile de sănătate nu permit pacientului să meargă la biroul medicului;
• ea / el prescrie medicamente, analize şi examinări cu specialişti;
• ea / el recomandă spitalizarea, dacă este necesară;
• ea / el furnizează certificate.


Cine este pediatrul  familiei?
Ea/el este medicul care are grijă de copii, periodic le oferă examinări fizice, verifică creşterea lor, prescrie medicamente, analize şi examinări cu specialiști, ea/el recomandă, de asemenea, spitalizarea, dacă este necesară, şi eliberează certificate.


Cum pot alege un medic de familie şi un pediatru de familie?
Persoana înscrisă în SSN poate alege medicul de familie şi pediatrul familiei pentru copiii săi, care sînt între 0 şi 14 ani şi au dreptul de a avea un medic specialist în pediatrie.
La biroul care emite cardul de sănătate, este posibil să consultați o listă de medici disponibili. Numele medicului de familie este apoi imprimat pe cardul de sănătate personal.


Certificatele eliberate de către medicul de familie şi pediatrul familiei sînt gratuite?
Următoarele certificate sînt gratuite:
• certificatul care permite unui părinte să  absenteze de la locul de muncă atunci cînd copilul lor este bolnav;
• certificatul pentru efectuarea activităţilor sportive non-competitive legate de şcoală;
• certificatul de boală sau rănire sau alte motive pentru incapacitate temporară de muncă.
Următoarele certificate nu sînt gratuite:
• un certificat pentru activităţi sportive competitive;
• un certificat care urmează să fie utilizat pentru practicile de asigurare;
• un certificat care urmează să fie utilizat pentru cererea de recunoaştere a statutului unei persoane ca o persoană cu handicap.


Pot să revoc sau să înlocuiesc medicul meu de familie în orice moment?
Da, prin completarea unui formular special, în acelaşi timp trebuie să alegeţi un medic nou.


Cum are loc o examinare cu un specialist?
Pentru a avea o examinare cu un specialist, în primul rînd este necesar de a vizita şi de a obţine o cerere specială pentru specialist de la medicul de familie. Cu cererea medicului de familie şi cardului de sănătate în mînă, trebuie să mergeţi la biroul de programări la ASL, cu scopul de a rezerva o programare pentru acest serviciu special de sănătate. Aceste servicii pot fi efectuate în cabinetele doctorilor sau în laboratoare private în cazul în care sînt acoperite de asigurare.


Sînt examinările medicale cu specialiști gratuite?
Pentru examinările medicale cu specialiști, examinările de laborator şi pentru achiziţionarea medicamentelor, este necesar să se plătească o taxă, care este stabilită de Guvern - biletul.
Biletul pentru medicamente nu trebuie să fie plătit de către:
• persoanele cu handicap care sînt 100% cu handicap (dizabilităţile sînt măsurate în 3 nivele), invalizii civili, cu un handicap peste nivelul 2/3, invalizii sau persoanele care primesc asistenţă guvernamentală pentru a plăti pentru asistenţă medicală sau alt ajutor din cauza unui handicap, persoanele oarbe şi persoanele surdo-mute;
• victimele terorismului şi a criminalităţii organizate;
• pacienţii supuşi la tratamente dureroase;
• persoanele care beneficiază de prestații;
• pensionarii care au pensia minimă, și au mai mult de 60 de ani.


Următoarele servicii medicale de la specialişti sînt scutite de la plata biletului:
• beneficiatarii de prestații şi oricare dintre membrii dependenți ai familiilor lor;
• şomerii, pensionarii care primesc pensia minimă şi au mai mult de 60 de ani;
• persoanele cu handicap peste nivelul 2/3, invalizii sau care primesc asistenţă guvernamentală pentru a plăti pentru asistenţă medicală sau alt ajutor din cauza unui handicap;
• persoanele rănite la locul de muncă şi toate categoriile de cetăţeni care sînt exceptate de la lucru din cauza unei patologii sau condiţii identificate prin legi speciale.
Pentru unele servicii medicale nu este necesar să se plătească biletul, chiar dacă cetăţeanul nu face parte din nici una dintre categoriile enumerate mai sus. Aceste servicii sînt:
• proceduri pentru diagnosticarea precoce a tumorilor (mamografie, teste Papanicolau, etc);
• servicii care vizează protejarea maternităţii, de exemplu: analiză, ultrasunete, etc;
• servicii de donare de sînge, organe şi ţesuturi, şi vaccinări care nu sînt obligatorii pentru copii sub 14 ani.


Cum pot obţine o scutire de la plata biletului?
Prin prezentarea cererii la ASL, însoţită de un certificat al unui expert medical sau medic, de cardul de sănătate, precum şi de codul fiscal. ASL va elibera un card care permite prescripții multiple de pînă la un maxim de 6 porţiuni de medicamente necesare pentru patologie.


Atenție!
Regulamentele cu privire la scutiri sînt uneori emendate. Pentru informatii despre actualul set de norme cu privire la scutire si despre documentele care trebuie prezentate, va puteti adresa la medicul dumneavoastra de familie și la pediatrul de familie.


Care sînt serviciile de urgenţă?
În cazurile de urgenţă grave (accidente, vătămări, precum şi orice situaţie în care o viață este în pericol), puteți ajunge la camera de urgență (Pronto Soccorso) a unui spital sau să solicitați serviciile medicale apelînd serviciul telefonic gratuit  "118", care funcţionează 24 ore pe zi.


Sînt serviciile de asistență în spital gratuite?
Serviciile în spital sînt gratuite pentru toţi cei care sînt înscrişi în Sistemul Naţional de Sănătate. Legea financiară din 2006 prevede că de la 1 ianuarie 2007, este necesar să se plătească  un bilet pentru serviciile oferite de camera de urgenţă, care nu sînt clasificate ca fiind de urgenţă (cod alb sau "Codice Bianco").


Ce reprezintă "medicul de gardă" (La Guardia Medica)?
Este un serviciu complet gratuit, care poate fi chemat la orice moment în caz de necesitate urgentă. Acesta oferă imediat asistenţă medicală la domiciliu.


Este asistenţa medicală la domiciliu inclusă în Sistemul Naţional de Sănătate?
În prezent, acest tip de asistenţă nu este inclus în Sistemul Naţional de Sănătate. Cu toate acestea, dacă este necesar serviciile de asistență pot fi oferite la domiciliu, doar în cazul în care serviciile sociale ale primăriei raportă aceasta autorităţilor de sănătate.


Poate cineva să se opună unui tratament de sănătate obligatoriu?
Persoana care trebuie să fie tratată, poate prezenta Curţii un apel de refuz împotriva dispoziţiei (confirmată de judecătorul tutelar) pentru spitalizare.


Ce se întîmplă dacă cetăţeanul internat este străin sau apatrid?
Dispoziţia trebuie să fie comunicată la Ministerul de Interne şi la Consulatul țării de origine a pacientului. Prefectul se ocupă de comunicare.


Cînd şi  care vaccinări sînt obligatorii?
Pentru copiii în Italia vaccinările împotriva tetanosului, difteriei, poliomielitei şi a hepatitei B sînt obligatorii. Vaccinările împotriva varicelei, tusei convulsive şi, numai pentru copii, împotriva pojarului german sînt recomandate, dar nu obligatorii. Pentru adulţi vaccinările împotriva tetanosului şi a hepatitei B virale sînt recomandate.


Sînt vaccinările  obligatorii gratuite?
Da.
În ce situaţii poate fi cerut de a prezenta un certificat de vaccinare?
• Atunci cînd are loc înscrierea la şcoala elementară;
• la înscrierea la grădiniţă;
• la înscrierea într-un day-care,
•la înscrierea în centrele de agrement de vară, pentru a lua parte la activităţi sportive competitive, etc.


Cine se poate înscrie voluntar în Sistemul Naţional de Sănătate?
Cetăţenii străini ai Uniunii Non-Europene, pentru care înscrierea în SSN nu este obligatorie, trebuie să se asigure, totuşi,  împotriva riscului de boli, accidente şi de maternitate.
Ei pot îndeplini aceaste cerinţă prin:
• stipularea unei poliţe de asigurare cu un institut de asigurare italian sau străin, atîta timp cît legislația este valabilă pe teritoriul italian;
• înscrierea voluntară în Sistemul Naţional de Sănătate după achitarea taxei anuale minime, proporţională cu veniturile declarate.
Următoarele persoane au dreptul la înscrierea voluntară în Sistemul de Sănătate (plata unei taxe anuale):
• studenţii;
• participanții la au-pair;
• persoanele religioase;
•persoanele cu permise de şedere pentru rezidenţă electivă, care nu desfăşoară nici o activitate de muncă;
• străinii acreditaţi care lucrează la Ambasade din Italia;
• toţi ceilalţi care nu sînt obligați să se înscrie şi nu sînt enumerați mai sus.


Ce documente trebuie să prezint, pentru a mă înscrie voluntar în Sistemul Naţional de Sănătate?
• un permis de şedere valabil, în cazul în care permisul este reînnoit, puteți să prezentați permisul expirat împreună cu chitanţa de reînnoire (emisă de Oficiul Comisariatului de Poliţie sau de oficiul poştal);
• un certificat de rezidenţă (sau declaraţie de domiciliu curentă în baza permisului de şedere);
• codul fiscal;
• o chitanţă care să demonstreze că aţi plătit.
Cei care au nevoie de o certificare suplimentară includ:
• elevii (certificare de admitere la un curs de studiu);
• străinii care lucreaza ca au-pair (o declaraţie a statutului de străin de lucru ca au pair).


Ce drepturi am dacă nu posed un permis de şedere valabil?
Cetăţenii străini care nu sînt în conformitate cu normele referitoare la intrare şi/sau la şedere în Italia, deoarece ei nu au un permis de şedere sau care au un permis de şedere expirat de mai mult de 60 de zile, sînt asigurați în cazul unei urgenţe esenţiale şi a asistenţei medicale în spital pentru boli şi leziuni şi intervenţii de prevenire medicală pentru protejarea sănătăţii individuale şi colective, la structurile publice şi acreditate. Printre intervenţiile medicale preventive sînt următoarele:
• intervenţii pentru protecţia socială în timpul sarcinii şi maternităţii;
• vaccinări;
• intervenţii de profilaxie internaţională;
• profilaxia, diagnosticarea şi îngrijirea bolilor infecţioase;
• activităţi care vizează protejarea sănătăţii mintale.


Străinii Prezenți Temporar (STP)
Cetăţenilor străini care se află ilegal în Italia li se atribuie un cod de identificare, numit "STP" (Străin Prezent Temporar), care este valabil timp de 6 luni şi poate fi reînnoit.
Atunci cînd un cetăţean străin prezent ilegal (STP) în Italia merge la structurile de sănătate, ea/el nu este raportat/ă la autorităţile de poliţie, cu excepţia cazurilor în care legea obligă structurile de sănătate să le raporteze.


Pot avea acces la serviciile de sănătate dacă nu am bani să plătesc biletul?
În cazul în care cetăţeanul străin nu are suficienţi bani, ea/el va plăti doar o parte a biletului (o parte din taxă).
Un cetățean stăin care este complet fără bani (o situaţie de sărăcie) poate fi scutit de la plata biletului, dacă ea/el semnează o "declaraţie de sărăcie", care este valabilă timp de 6 luni.


La ce servicii am dreptul chiar dacă nu am bani să plătesc biletul?
Cum este valabil şi pentru cetăţenii italieni, străinii prezenţi ilegal (STP) într-o stare de sărăcie (sărăcie completă) sînt scutiți de la plata biletului în următoarele cazuri:
• Servicii de primul nivel de sănătate;
• situaţii de urgenţă;
• starea de sarcină;
• patologii care sînt scutite de la plată;
• persoanele care sînt scutite din cauza vîrstei lor, sau deoarece sînt afectate de un handicap grav.


Protejarea drepturilor omului

Poate un cetăţean străin aduce un caz la curtea de justiţie, în cazul în care i s-au încălcat drepturile individuale?
Da, în condiţii egale cu cetăţenii italieni. Dacă sînteți ilegal în Italia, şi veți aduce cazul dumneavoastră la curtea de justiţie, atunci statul, poate să vă expatrieze/expulzeze.


Care este instanţa corespunzătoare în acest caz?
Puteţi aduce cazul dumneavoastră în faţa unei instanţe în sistemul de justiţie italian dacă beneficiați de apărare de către un avocat.


Cum este organizat sistemul de justiţie italian?
Există mai mulţi judecători competenți, în caz de încălcare a drepturilor omului: judecători civili, penali şi administrativi, ai căror domenii de competenţă sînt reglementate de legile italiene.


Cine este Justiţia Păcii (giudice di pace)?
Justiţia Păcii este un judecător de onoare la care vă puteţi adresa în caz de litigii minore administrative care să nu depăşească o anumită valoare economică (de exemplu, litigii în vecinătate).
Justiția Păcii: prezidează litigii cu privire la codul de autostradă; are competenţe penale limitate; şi validează măsurile Prefectului în cazul în care un cetăţean străin este expatriat de pe teritoriul naţional, precum şi măsurile de însoţire a cetăţeanului străin la frontieră sau ținerea străinului într-un centru de primire.


Care judecător prezidează cazurile legate de permisul meu de şedere?
Instanţa competentă este Judecătorul Administrativ Regional şi, dacă este necesar, puteţi depune un recurs în faţa Consiliului de Stat situat în Roma. La Tribunalul Civil pentru probleme legate de familie (de exemplu, reîntregirea familiei).


Care este costul de aducere a unui caz?
Sînt costuri fixe legate de tipul disputei care sînt aduse în faţa judecătorului pentru care costurile de apărare al avocatului trebuie să fie adăugat. Statul italian garantează tuturor dreptul la o apărare juridică şi măsurile de protecţie a acestor drepturi. Prin urmare, dacă nu pot plăti pentru reprezentarea juridică, atunci li se acordă asistenţă juridică gratuită în condiţiile prevăzute de legislaţia naţională italiană.


Dacă  nu pot plăti un avocat îmi va fi atribuit un avocat din oficiu?
Nu, statul vă oferă posibilitatea de a fi reprezentat de un avocat de încredere ales de dumneavoastră. Vi se va acorda asistenţă juridică gratuită (gratuito patrocinio), chiar dacă nu aveţi un permis legal de şedere şi un venit anual de impozite declarate în ultima declarație a impozitului pe venit care să nu depăşească 10.628,16 euro.


Am fost denunţat de o crimă, dar eu nu cunosc pe nimeni care este un avocat: ce pot să fac?
În acest caz, vi se va atribui un avocat numit de instanţă, ales dintr-o listă specifică. Daca venitul dumneavoastră este mai presus de cerinţa de lege şi nu puteţi aplica pentru o asistenţă juridică gratuită (gratuito patrocinio), atunci trebuie să plătiți o taxă avocatului de onoare la tariful obişnuit.


Ce se întîmplă dacă nu pot să înțeleg actele juridice?
Aveţi dreptul de a numi un interpret pentru traducerea actelor juridice în limba dumneavoastră. Costul de interpret poate fi stabilit de stat, cu condiţia ca nivelul venitului dumneavoastră vă permite accesul la asistenţă juridică gratuită oferită de statul italian.

 


 

AtaşamentMărime
Ghidul migrantului în Italia1.62 MO

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.