CETĂŢENIA ITALIEI

Cetăţenia italiană se bazează pe principiul de origine, conform căruia copiii care au un tată italian şi/sau o mamă italiancă sînt italieni.
Cu toate acestea, cetăţenii străini sînt eligibili pentru a primi cetăţenia italiană în caz de:
A. căsătorie cu un cetăţean italian
B. reședință  în Italia


Acordarea cetățeniei prin căsătorie
Puteți trimite cererea de acordare a cetățeniei
    -De la data căsătoriei dumneavoastră dacă sînteţi căsătorit/ă cu un cetăţean italian şi aveți reşedinţa în mod legal în Italia de cel puţin şase luni;
    -La trei ani după căsătoria dumneavoastră dacă locuiţi în străinătate.
În timpul acestor perioade, nici o destrămare, anulare sau încetare a tuturor efectelor civile ale căsătoriei dumneavoastră nu ar trebui să apară şi nici o separare legală nu ar trebui să fie procesată.
1.  Ce trebuie de făcut
Cererea de acordare a cetăţeniei italiene trebuie să fie depusă la Prefectură, în locul resortisant de reședință al străinului, prin completarea în mod corespunzător a formularului de aplicare pe care trebuie să fie alipit un timbru fiscal în valoarea de 14,62 euro.
Dacă locuiţi în străinătate, puteţi depune cererea dumneavoastră la Autoritatea Consulară competentă după trei ani de la căsătorie.
2.  Documente necesare
Cererea trebuie să includă următoarele documente:
    -Certificatul de naștere tradus ;i legalizat, în conformitate cu toate instrucţiunile relevante prezentate în formularul de aplicare;
    -Cazier judiciar eliberat în ţara de origine, tradus și autentificat în conformitate cu toate instrucţiunile relevante prezentate în formularul de aplicare.
Completînd secțiunile speciale variate ale formularului de aplicare, dumneavoastră puteți certifica:
    -Locul de reședință;
    -Situația familială;
    -Situația juridică în Italia.
De asemenea, completînd o altă secţiune specială a formularului de aplicare, puteţi depune o declaraţie atestată pe propria răspundere în loc de următoarele documente:
    -Certificatul de cetăţenie italiană al soțului/soției dumneavoastră;
    -Documentele care dovedesc validitatea căsătoriei.
Resortisanţii UE, pot certifica situaţia lor juridică în ţara lor de origine prin simpla completare a secţiunii speciale din formularului de aplicare.
Dacă documentele necesare menţionate anterior sînt incorecte sau insuficiente, la depunerea cererii de acordare a cetățeniei, Prefectura va cere să reglementați în mod corespunzător sau să completați toate documentele în termenul fixat: dacă nu se respectă acest termen, cererea dumneavoastră va fi respinsă.
Procedura de acordare a cetăţeniei italiene trebuie să fie perfectată în termen de 730 zile de la depunerea cererii de acordare a cetățeniei, cu condiţia că toate documentele necesare sînt prezentate.
La sfîrşitul etapei de investigare preliminară, după un aviz favorabil exprimat de către Prefectură şi, odată constatat că nu există obstacole din motive de securitate naţională, decretul de acordare a cetăţeniei italiene este pregătit şi semnat de Ministrul de Afaceri Interne şi apoi dumneavoastră veți primi o notificare de la Prefectura de reședință.


Atenție!
În termen de 6 luni de la notificarea prin prezentul decret, dumneavoastră trebuie să prestați jurămîntul în Comune (Consiliul Local) de la locul dumneavoastră de reşedinţă: din ziua următoare dumneavoastră veți dobîndi cetăţenia italiană.


Odată ce ați dobîndit cetăţenia italiană, nu sînteți obligat/ă să renunţați la cetăţenia dumneavoastră originală.


Respingerea cererii de acordare a cetățeniei
Cererea de acordare a cetățeniei italiene este respinsă:
    Din motive de securitate naţională;
    Atunci cînd o hotărîre definitivă a fost adresată împotriva solicitantului/ei pentru infracţiuni deosebit de grave, fie în Italia sau în străinătate.


Acordarea cetățeniei italiene prin reședință în Italia
1.  Puteți depune cererea dumneavoastră dacă
    -Sînteţi un cetăţean non-UE şi ați locuit în Italia în mod legal de cel puţin zece ani;
    -Sînteţi un cetăţean UE şi ați locuit în Italia în mod legal de cel puţin patru ani;
    -Sînteți un apatrid sau refugiat politic şi ați locuit în Italia în mod legal de cel puţin cinci ani;
    -Sînteți un copil sau un nepot de gradul doi al cetăţenilor italieni prin naştere şi ați locuit în Italia în mod legal timp de trei ani;
    -Ați fost născut/ă în Italia şi ați locuit în Italia în mod legal timp de trei ani;
    -Sînteți o persoană de o anumită vîrstă, adoptată de către un cetăţean italian şi ați locuit în Italia în mod legal timp de cinci ani după adoptarea dumneavoastră;
- Ați lucrat pentru statul Italian, chiar şi în străinătate, pentru cel puţin cinci ani (în caz de serviciu în străinătate nu este necesar să aveți reşedinţa în Italia şi puteţi depune cererea la autoritatea consulară competentă).
2.  Ce trebuie de făcut
Cererea de acordare a cetăţeniei italiene trebuie să fie depusă la Prefectură, în locul resortisant de reședință al străinului, prin completarea în mod corespunzător a formularului de aplicare pe care trebuie să fie alipit un timbru fiscal în valoarea de 14,62 euro.
3.  Documente necesare
    -Certificatul de naștere cu toate detaliile personale (cu excepția cetățenilor străini născuți în Italia) tradus și legalizat, în conformitate cu toate instrucţiunile relevante prezentate în formularul de aplicare (a fi depus la Prefectură);
    -Cazier judiciar eliberat în ţara de origine, tradus și autentificat în conformitate cu toate instrucţiunile relevante prezentate în formularul de aplicare.
Completînd secțiunile speciale variate a formularului de aplicare, dumneavoastră puteți certifica:
    -Locul de reședință;
    -Situația familială;
    -Situația juridică în Italia;
    -Venitul din ultimii trei ani.
Resortisanţii UE, inclusiv cetăţenii romîni, pot certifica situaţia lor juridică în ţara lor de origine prin simpla completare a secţiunii speciale din formularului de aplicare.
Dacă documentele necesare menţionate anterior sînt incorecte sau insuficiente, la depunerea cererii de acordare a cetățeniei, Prefectura va cere să reglementați în mod corespunzător sau să completați toate documentele în termenul fixat: dacă nu se respectă acest termen, cererea dumneavoastră va fi respinsă.


Atenție!
La sfîrşitul etapei de investigare preliminară, după un aviz favorabil exprimat de către Prefectură şi, odată constatat că nu există obstacole din motive de securitate naţională, decretul de acordare a cetăţeniei italiene este pregătit.Procedura de acordare a cetăţeniei italiene trebuie să fie perfectată în termen de 730 zile de la depunerea cererii de acordare a cetățeniei, cu condiţia că toate documentele necesare sînt prezentate.


Odată ce ați dobîndit cetăţenia italiană, nu sînteți obligat/ă să renunţați la cetăţenia dumneavoastră originală. La propunerea Ministrului de Afaceri Interne, Preşedintele Republicii Italiene semnează decretul de acordare a cetăţeniei italiene, care este apoi notificat de către Prefectura competentă. În termen de 6 luni de la notificarea prezentului decret, trebuie să prestați un jurămînt în Comune de la locul dumneavoastră de reşedinţă: din ziua urmatoare achiziţionaţi cetăţenia italiană.


În caz de refuz a cererii
Puterea discreţionară în subiectele administrative este prevăzută de lege cu privire la evaluarea documentelor. Cererea pentru cetăţenia italiană poate fi respinsă din motive de siguranţă naţională, precum şi din alte motive, cum ar fi: reședință legală pentru o perioadă scurtă, lipsa resurselor financiare, condamnări anterioare sau nivel scăzut de integrare.
Toate cererile pentru acordarea, redobîndirea, renunțarea, sau concesiunea cetățeniei sînt supuse la plata unei taxe de 200 €.

 


 

Anonymous
catre functionarii consolatului

Am nevoie sa imi lamuriti un dubiu.
Am fost la moldova si miam facut caselul juridic
Lam teadus legalizat si apostilat dar aici in italia spun ca ei vor
ca in casel sa fie nominativul persoanei si nu un codice indentificativ.
In asa caz ce trebuie sa fac?
Cu ce ma puteti ajuta.????

7 Feb 2014- 03:22 după amiază

Opţiuni de afişare a comentariilor

Alege modalitatea preferată de afişare a comentariilor şi apasă "Salvare opţiuni" pentru a activa modificările propuse.

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.