ANGAJAREA ÎN CÎMPUL MUNCII ÎN NOUA ZEELANDĂ

 

 

 

Permis de muncă
Cum pot angajații obţine permisiunea de a lucra legal în Noua Zeelandă?
Angajaţii pot aplica pentru o viză sau permis de muncă în cazul în care deţin o ofertă de angajare de la o companie din Noua Zeelandă pentru care sînt calificaţi prin formare şi experienţă şi nu există nici un neo-zeelandez adecvat disponibil.
Angajaţii trebuie să aplice iniţial pentru o viză de muncă, cu scopul de a obţine o menţiune în paşaportul lor, care le va permite să intre sau să re-intre în Noua Zeelandă. Această aprobare ar demonstra, de asemenea, că au permisiunea de a călători în Noua Zeelandă şi le poate fi acordat un permis de muncă atunci cînd aceștia ajung în ţară.
Vizele sînt eliberate peste mări și sînt convertite în permise de muncă, atunci cînd ajungeți în Noua Zeelandă.
Angajaţii trebuie să aplice pentru un permis de muncă la sosirea în Noua Zeelandă, care le permite să lucreze legal în ţară. Această aprobare din paşaport precizează data expirării şi condiţiile permisului de muncă, care poate include tipul de muncă, angajatorul şi locaţia în Noua Zeelandă, în care li se permite să lucreze.


Cît timp poate lucra angajatul?
Odată ce unui solicitant îi este acordat un permis de muncă, acesta este valabil pentru muncă în Noua Zeelandă pentru o perioadă de pînă la trei ani. Permise de muncă ulterioare pot fi acordate pentru perioada pentru care locul de muncă este oferit în continuare, pînă la un maxim de trei ani de fiecare dată. Pentru fiecare perioadă de ocupare a locului de muncă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele relevante ale activității politice, care includ o nouă testare a pieţei forţei de muncă din partea angajatorului.


Munca temporară
Vize temporare de muncă - pentru persoanele care:
    -au o ofertă de muncă de la un angajator din Noua Zeelandă
    -sînt calificaţi în profesii care sînt cerute
    -vin aici pentru un scop anume sau un eveniment
    -doresc să dobîndească experienţă de muncă sau să lucreze după ce au studiat în Noua Zeelandă
    -sînt studenţi şi doresc să lucreze
    -doresc să se alăture unui partener de aici şi să lucreze.


Persoanele care nu au nevoie de viză
Nu aveţi nevoie de o viză de muncă pentru a lucra în Noua Zeelandă, dacă sînteți:
    un cetăţean din Noua Zeelandă sau deţineți o viză de reședință în Noua Zeelandă, sau
    un cetăţean australian, sau titularul unei vize australiene curente de reședință permanentă, inclusiv o viză australiană curentă de returnare a rezidentului. (În cazul în care există condiţii pe viza de reședință / de returnare a rezidentului, atunci veţi avea nevoie de o viză de lucru.)
Anumite tipuri de muncă nu necesită o viză de muncă. În cazul în care munca dumneavoastră în Noua Zeelandă implică vizite pentru negocieri de afaceri, călătorii de vînzări pe termen scurt,  lucru pentru misiuni comerciale oficiale recunoscute de guvernul din Noua Zeelandă, sau lucru pentru guvernele de peste mări, aţi putea să îl efectuați cu o viză în calitate  de vizitator.


Cerinţe pentru toţi solicitanţii de viză de muncă temporară
Există un număr de cerinţe pe care toţi solicitanţii trebuie să le îndeplinească pentru o viză de muncă temporară.
Pentru a intra în Noua Zeelandă, trebuie:
    -să fiți în stare bună de sănătate şi de un bun caracter, şi
    -să aveți un paşaport, care este valabil pentru cel puţin trei luni de la data cînd veți părăsi Noua Zeelandă, şi
    -să fiți cinstit, și să doriți cu adevărat să lucrați în Noua Zeelandă, şi
   - să aveți viza adecvată pentru vizita dumneavoastră.


Dacă vi se acordă o viză de muncă temporară va trebui să îndepliniți anumite condiţii în timpul sejurului dumneavoastră:
    -munca pe care o veți efectua, trebuie să fie în conformitate cu condiţiile specificate în viza dumneavoastră
    -trebuie să respectați legile din Noua Zeelandă
   - trebuie să stați în Noua Zeelandă doar pentru perioada de timp permisă de viza dumneavoastră.


Dacă încălcaţi oricare dintre aceste condiţii, vă se poate cere să părăsiți ţara imediat.
Vi se poate refuza o viză dacă:
    sînteţi o persoană care nu este eligibilă pentru o viză în conformitate cu secțiunile 15 sau 16 ale Legii de Imigrare din 2009 , sau
    vă aflaţi în Noua Zeelandă în mod ilegal, atunci cînd aplicați, sau
    nsecrede că sînteți susceptibil de a rămîne în Noua Zeelandă în mod ilegal, sau
    nse crede că dumneavoastră veți  încălca condiţiile care vor fi aplicate pe viza acordată pentru dumneavoastră.


Cerinţe pentru diferite categorii
Pe lîngă faptul că îndepliniți cerinţele pentru toţi solicitanţii, trebuie să îndepliniți și cerinţele din categoria în care aplicați pentru o viză de muncă temporară.
Vizele de muncă temporare sînt de mai multe categorii, care au cerinţe diferite. În care categorie puteți aplica, depinde de circumstanţele dumneavoastră personale.


Am o ofertă de muncă de la un angajator din Noua Zeelandă
Dacă aveţi o ofertă de muncă de la un angajator din Noua Zeelandă şi nu vă încadrați în una din categoriile de mai jos pentru lucrătorii de specialitate, puteţi aplica în categoria Abilități Esențiale de lucru. Angajatorul va trebui să demonstreze că nici un cetăţean sau rezident din Noua Zeelandă nu este disponibil pentru a ocupa acest loc de muncă, fie prin:
    -demonstrarea că locul de muncă este inclus într-una dintre competenţele esenţiale în Listele de Cerințe;
sau
    -oferirea dovezilor că a încercat cu adevărat să găsească un lucrător din Noua Zeelandă pentru a ocupa această poziţie.
În plus, trebuie să fiți calificat corespunzător prin formare sau experienţă pentru a prelua postul.


Vedeți lista completă a cerinţelor la
http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/worktemporarily/requi...


Sînt o persoana tînără, cu calificare înaltă în căutarea unui loc de muncă calificat
Categoriile noastre Ferigi de Argint sînt pentru tineri, cu calificare înaltă care dețin calificări recunoscute şi doresc să vină în Noua Zeelandă pentru a căuta un loc de muncă calificat pe termen lung. Vedeţi cerinţele la http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/silverfern/default.htm.


Vreau să vin în Noua Zeelandă pentru un anumit scop sau un eveniment
Categoriile noastre pentru Scopuri sau Evenimente Specifice sînt pentru cei care doresc să lucreze aici temporar, pentru un scop anume sau un eveniment, cum ar fi un turneu, un spectacol sau din anumite motive profesionale.


Sînt un ghid turistic
Dacă sînteţi un ghid turistic, lider sau escortă şi veți lucra în timp ce vă aflaţi în Noua Zeelandă, va trebui să aplicați pentru o viză de lucru cu Scop Specific înainte de a sosi. Lucru este orice activitate care rezultă în cîştig sau recompensă, inclusiv orice formă de plată sau beneficiu care poate fi evaluat în termeni de bani, cum ar fi cazarea şi masa, bunuri (de exemplu, alimente sau haine) şi servicii (de exemplu, transport).


Sînt un student sau un stagiar
Există două categorii în care studenţii pot obţine o viză de muncă în Noua Zeelandă:
    Categoria Studenților şi Stagiarilor - pentru studenţii sau stagiarii care doresc să cîştige experienţă de muncă în Noua Zeelandă pentru a îndeplini o cerinţă a unui curs.
    Categoria Studiu spre Muncă - pentru studenţii care doresc să lucreze în Noua Zeelandă, după finalizarea cu succes a studiilor lor .
http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/worktemporarily/requi...


Vreau să mă alătur partenerului meu în Noua Zeelandă
Categoria Reîntregirea Familiei este pentru persoanele care doresc să lucreze temporar în timp ce se alătură partenerului lor de aici. Vedeţi cerinţele la
http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/worktemporarily/requi...


Vreau să iau parte la un program de schimb de lucru
Categoria Sistemul de Schimb de Muncă este pentru persoanele care doresc să ia parte la un sistem de schimb de lucru care a fost pre-aprobat sau este un sistem de schimb de la guvern la guvern.  Vedeţi cerinţele la http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/worktemporarily/requi...


Aplicarea pentru o viză de muncă temporară
Dacă nu aţi verificat deja dacă aveţi nevoie de o viză de lucru, sau nu ştiţi în conformitate cu care dintre categoriile de muncă temporară să aplicați, vedeți verificarea rapidă,
http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/worktemporarily/requi...
sau cerinţele de mai jos, în totalitate.
Înainte de a începe procesul de aplicare, există anumite informaţii importante pentru solicitanţii de muncă temporară.


Cînd puteți aplica
Trebuie să deţineți o viză de muncă valabilă înainte de a începe lucrul în Noua Zeelandă, deci asigurați-vă că aplicați cît mai curînd posibil, dacă aveţi o dată pînă la care trebuie să începeți munca. Puteţi aplica pentru o viză de muncă în interiorul Noii Zeelande.


Partenerul şi / sau copiii dumneavoastră
Partenerul dumneavoastră sau copii aflaţi în întreţinere nu pot fi incluși în cererea dumneavoastră. Ei vor trebui să aplice pentru viza lor proprie în calitate de vizitator, de student sau viză de muncă pentru a veni în Noua Zeelandă.
După ce deţineți o viză de lucru, partenerul dumneavoastră ar putea să aplice pentru o viză de lucru în cadrul Reîntregirea Familiei.


Dacă aveţi nevoie să stați mai mult
Dacă aveţi nevoie să stați mai mult în Noua Zeelandă, puteți aplica pentru o viză de lucru ulterioară.
Va trebui să depuneți cererea pentru o decizie, cu suficient timp înainte ca viza dumneavoastră curentă de muncă să expire.  Dacă viza dumneavoastră actuală expiră, cererea dumneavoastră pentru o viză ulterioară nu face şederea dumneavoastră în Noua Zeelandă legală și nu vă oferă dreptul de a rămîne în Noua Zeelandă în timp ce cererea dumneavoastră este procesată.
Nu există nici o limită privind numărul de vize suplimentare pe care le puteți obţine, cu toate acestea, trebuie să aplicați în aceeași categorie de pînă acum. Pentru unele categorii, cum ar fi abilitățile esenţiale, va fi inclusă o verificare pe piaţa forţei de muncă pentru a afla dacă orice cetăţean sau rezident din Noua Zeelandă a devenit disponibil pentru a prelua postul pentru care dumneavoastră aplicați pentru o viză de muncă.


Procesul de aplicare
Urmaţi aceşti paşi dacă doriţi să aplicați pentru o viză de muncă în conformitate cu Categoria Sistemului de Schimb de Muncă.
http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/worktemporarily/howdo...
Completaţi formularul
Imprimați şi completați formularul de Aplicare pentru viza de lucru.
Prezentați taxa şi dovezile necesare
Trebuie să prezentați toate documentele enumerate pe partea din faţă a formularului de cerere:
    -formularul dumneavoastră de cerere completat (şi semnat)
    -taxa corectă
    -paşaportul sau documentul de călătorie (acesta trebuie să fie valabil pentru cel puţin trei luni de la data cînd aveţi de gînd să părăsiți Noua Zeelandă)
   - o fotografie recentă de tip paşaport ataşată la formular în secțiunea indicată.
Dacă nu prezentați informaţiile solicitate cu cererea dumneavoastră nu va fi acceptat pentru procesare. Aceasta este singura dovadă de care aveţi nevoie pentru a furniza documente originale. Pentru toate celelalte dovezi, este necesarsă furnizați doar fotocopii, deoarece documentele nu vor fi returnate la dumneavoastră.


Important!
Ar putea exista cerinţe suplimentare pe care trebuie să le îndepliniți, în funcţie de ţara din care aplicați. Orice cerinţe speciale sînt disponibile de la filiala locală. Demonstrați că îndepliniți toate cerinţele de sănătate. Dovezile pe care trebuie să le prezentați depind de cît timp intenţionați să lucrați în Noua Zeelandă.
   - Lucru pentru mai mult de şase luni, dar mai puţin de un an

Trebuie să furnizaţi un Certificat Completat de radiografie pentru intrarea temporară (INZ 1096) PDF
    -Lucru pentru mai mult de un an
Trebuie să furnizaţi un Certificat completat medical şi radiografie a pieptului (INZ 1007) PDF
Femeile însărcinate şi copiii sub vîrsta de 11 ani nu sînt obligaţi să prezinte certificate de radiografie, cu excepţia cazului în care un raport special este necesar.
Pentru detalii complete privind cerinţele de sănătate, consultaţi ghidul nostru referitor la cerinţele de Sănătate (INZ 1121) PDF.


Demonstrați că îndepliniți cerinţele de caracter
Dacă aplicați pentru o viză de muncă de doi ani sau mai mult, trebuie să prezentați un cazier judiciar emis de poliţie , nu mai vechi de şase luni, din ţara dumneavoastră de cetăţenie şi din orice ţară în care ați trăit timp de cinci ani sau mai mult de la împlinirea vîrstei de 17 ani.


Depunerea cererii dumneavoastră
Cererea dumneavoastră pentru o viză de lucru din cadrul Sistemului de schimb de muncă trebuie să fie depusă şi aprobată înainte de a călători în Noua Zeelandă. Aflaţi unde puteți trimite cererea dumneavoastră.


Lucrați și locuiți permanent în Noua Zelandă
Aici sînt opţiunile de viză dacă doriţi să trăiți în Noua Zeelandă permanent, şi cererea dumneavoastră de viză va fi bazată pe ocupaţia sau aptitudinile dumneavoastră.
Categoria Migranți Calificați - pentru persoanele care deţin competenţele, calificările şi experienţa de care Noua Zeelandă are nevoie.
•Munca pentru Reședință - pentru persoanele care:
    sînt calificate în meserii care sînt cerute în Noua Zeelandă, sau
    au o ofertă de muncă de la un angajator acreditat, sau
    au un talent excepţional în sport sau artă.
Această opţiune vă permite să aplicați pentru o viză de muncă temporară ca un pas spre a obţine reședință permanentă.
•Reședință din muncă - pentru cei care sînt deja în Noua Zeelandă cu o viză de muncă pentru reşedinţă, şi doresc să aplice pentru reședinţă.


Categoria Migranți Calificați
Categoria Migranți Calificați (SMC), vă oferă posibilitatea de a vă muta cu traiul în Noua Zeelandă pentru a lucra şi a trăi permanent.

Cine poate aplica?
Pentru a fi eligibil pentru reședință în cadrul SMC, trebuie:
•Să aveți vîrsta de 55 de ani sau mai puțin
•Să fiți sănătos
•Să fiți de un caracter bun
•Să vorbiți limba engleză.
Pentru a decide dacă puteți aplica, se va folosi un sistem de puncte. Dumneavoastră veți acumula puncte pentru vîrstă, experienţă, inserţie profesională şi calificări.


Cum să aplic?
Există două etape:
1. Completați o Exprimare a Interesului, spunîndu-ne despre dumneavoastră, familia dumneavoastră, abilităţile şi experienţa dumneavoastră.
2. Dacă aveţi suficiente puncte, va fi accepta Exprimarea dumneavoastră de Interes, şi să vă fie trimisă o Invitaţie pentru a Aplica. Dumneavoastră o completați, şi o returnaţi destinatarului cu documentele justificative.


Începeți EOI dumneavoastră
Aceasta costă mai puţin şi accelerează procesul dacă depuneți EOI online. Nu trebuie să o completaţi în întregime dintr-o dată, aveţi posibilitatea să o salvaţi şi să reveniți înapoi la ea. Va dura aproximativ două ore pentru a finaliza totul. Începeţi prin înregistrarea în sistemul on-line.
https://www.immigration.govt.nz/secure/default.htm
Puteţi aplica, de asemenea, folosind Formulare de hîrtie Exprimare a Interesului.
Atunci cînd Exprimarea dumneavoastră a Interesului (EOI) este selectată, vor fi verificate informaţiile din ea. Vi se poate cere să furnizați dovezi suplimentare referitor la unele afirmări din EOI.
Dacă EOI dumneavoastră trece aceste verificări, o să recepționați o invitaţie pentru a aplica pentru rezidenţă. Apoi aveți la dispoziție patru luni în care să colectați şi să obţineți documentele necesare și să depuneți cererea dumneavoastră pentru reședință.


Demonstrați că îndepliniți cerinţele de bază
Acestea sînt documentele pe care va trebui să le oferiți pentru toată lumea - dumneavoastră, partenerul dumneavoastră, şi copiii dumneavoastră dependenți. Acestea vor arăta că îndepliniți toate cerinţele de bază de sănătate, caracter, şi competență de limba engleză.


Paşapoarte şi fotografii

Va fi nevoie să prezentați :
-paşaportul dumneavoastră actual, precum şi paşapoartele partenerului dumneavoastră şi copiilor aflaţi în întreţinere, ca dovadă a identităţii.
-două fotografii recente de tip pașaport pentru fiecare persoană inclusă în cererea de aplicare.


Caziere judiciare
Fiecare persoană inclusă în cererea de aplicare, care este în vîrstă de 17 ani sau mai mare, va trebui să prezinte:
    un cazier judiciar din ţara lor de cetăţenie (cu excepţia cazului în care pot furniza dovezi satisfăcătoare că ei nu au locuit acolo); şi
    un cazier judiciar din orice ţară în care au locuit timp de 12 luni sau mai mult (într-o singură vizită sau intermitent), în ultimii 10 ani.


Certificatele medicale
Veţi avea nevoie să prezentați un certificat medical completat şi o radiografie (INZ 1007) pentru fiecare persoană inclusă în cererea dumneavoastră. Aceasta înseamnă că toţi solicitanţii (cu excepţia femeilor însărcinate şi copiilor cu vîrsta mai mică de 11 ani) trebuie să treacă o examinare cu raze X, precum şi alte controale medicale.


Limba engleză
Va trebui să demonstrați că toţi cei incluşi în cererea dumneavoastră îndeplinesc standardul minim de limba engleză.
În Exprimarea Interesului, deja trebuie să fi notificat care sînt standardele dumneavoastră minime de limba engleză, şi atunci cînd aplicați, va trebui să furnizați dovezi. De exemplu, dacă aţi declarat că aveți un raport al Sistemului Internațional de Testare a Limbii Engleze (IELTS), va trebui să demonstrați acest lucru. Dacă partenerul dumneavoastră şi copiii vor merge la cursuri de limba engleză, va trebui să includeți taxa necesară.


Demonstrați că puteți acumula punctele necesare
Veţi avea nevoie, de asemenea, să demonstrați toate afirmațiile pe care le-aţi făcut în EOI dumneavoastră referitor la oferta locurilor de muncă, calificările,  experienţa de muncă, etc. ale dumneavoastră și partenerului dumneavoastră.


Lucrători Calificați
Prezentarea documente lor ca dovadă a ocupării forţei de muncă calificate.
    -Ofertă scrisă a ocupării forţei de muncă.
    -O descriere detaliată a postului de muncă.
    -Un acord de ocuparea forţei de muncă.
    -Dovada de înregistrare profesională completă sau provizorie, dacă este obligatoriu prin lege.

Calificări


Trebuie să furnizați calificările originale sau copii certificate, şi vi se poate cere, de asemenea, să prezentați foile matricole ale cursurilor. Dacă calificările nu apar pe una din listele de calificări recunoscute sau exceptate, va trebui, de asemenea, să prezentați rapoarte de la Agenţia de Calificări din Noua Zeelandă.


Experiența de lucru
Dovezile pe care le furnizaţi pentru a dovedi afirmațiile dumneavoastră referitor la experienţa de muncă vor fi lucruri de genul recomandări de la companii, fişe de plată, caiete de sarcini, fișe fiscale, scrisori de numire, precum şi contracte.


Familia
Dacă pretindeți puncte pentru familie în Noua Zeelandă, va trebui să furnizați dovezi, cum ar fi certificatele de naştere, care arată relația dumneavoastră, şi dovada că ei trăiesc în Noua Zeelandă.


Certificatele de naştere
Va trebui să oferiți un certificat de naștere original, sau o copie certificată. Acest lucru oferă o dovadă a identităţii şi îl vom folosi, de asemenea, pentru a stabili cîte puncte pot fi acordate pentru vîrsta dumneavoastră.


Demonstrați că parteneriatul dumneavoastră este autentic
Dacă includeți partenerul dumneavoastră în cererea dumneavoastră, va trebui să demonstrați că aţi fost într-un parteneriat veritabil şi stabil pentru mai mult de 12 luni. Ca o dovadă s-ar putea oferi un certificat de căsătorie / uniune civilă, dovada că împărtăşiți o reședință comună şi finanţele, precum şi certificatele de naștere ale copiilor.


Reședință din viza de muncă
Dacă aţi lucrat în Noua Zeelandă pentru cel puţin doi ani după ce vi s-a acordat o viză de muncă în Categoria Muncă spre Reședință, puteți aplica pentru rezidenţă în temeiul Categoriei noastre Reședință din Muncă.


Cerinţe
Faceți o verificare rapidă ale criteriilor minime pentru a vedea dacă vă calificaţi pentru Reședință din muncă.Secțiunea cerințelor vă va spune în detalii cerinţele pe care dumneavoastră, partenerul dumneavoastră, precum şi orice copii aflaţi în întreţinere pe care doriţi să îi includeţi pe cererea de reședință, trebuie să le îndepliniți.


Procesul de aplicare
Urmaţi paşii pentru a aplica pentru Reședință din muncă în cadrul categoriilor relevante
    Talent (Angajatori acreditați)
    Talent (Arte, Cultură şi Sport)
    Lista lipsei de abilități, pe termen lung

Completaţi formularul
Imprimați şi completaţi Formularul de aplicare pentru Reședință De asemenea, este disponibil Ghidul de aplicare pentru Reședință,  care vă va asista în procesul de aplicare.
Dacă nu puteți imprima formularul şi ghidul, acestea sînt disponibile la cea mai apropiată sucursală de Imigrare în Noua Zeelandă.
Prezentați documentele necesare
    -Talent (Angajatori Acreditați)
    -Talent (Arte, Cultură și Sport)
   - Lista lipsei de abilități, pe termen lung


Depuneți cererea dumneavoastră
Solicitanţii din cadrul acestei categorii trebuie să fie în Noua Zeelandă la momentul în care depun cererea de viză pentru reședință.
Aplicațiile pentru Reședință din muncă sînt procesate la Sucursala Migraţiei de Afaceri.
http://www.immigration.govt.nz/branch/bmb/contactdetails/default.htm


Taxa pentru migranţi
Dacă cererea dumneavoastră este finalizată cu succes, va trebui să plătiți o taxă pentru migranţi, înainte de a vi se putea acorda viza de reședință.


Găsirea unui loc de muncă
În Noua Zeelandă locurile de muncă sînt, în general, publicate în ziare zilnice şi locale, prin intermediul agenţiilor de recrutare şi pe Internet. Există un număr de site-uri naţionale care publică locuri de muncă. Unele dintre site-uri includ:
    Careerjet - un site de căutare a locurilor de muncă care acoperă majoritatea domeniilor de activitate. Acesta vă permite să căutaţi atît site-urile companiei cît şi locurile de muncă vacante.
    Seek  - publică locurile de muncă din întreaga Noua Zeelandă, oferă instruire şi sprijin pentru dezvoltarea carierei şi actualizări de e-mail.
    Green Sky - permite utilizatorilor să creeze un profil online pentru a se promova către angajatori.
    Jobs.co.nz - publică locurile de muncă în întreaga ţară şi permite utilizatorilor să creeze atît video, cît și curriculum-uri vitae scrise. Acesta are o serie de resurse de dezvoltare a carierei disponibile.
    Herald din Noua Zeelandă  - are un site cu anunţuri ale locurilor de muncă în majoritatea sectoarelor.
Există, de asemenea, o serie de site-uri cu locuri de muncă, care sînt dedicate sprijinirii noilor imigranţi în căutarea locurilor de muncă. Acestea includ:
    New Kiwis  - conectează imigranţii calificaţi care locuiesc fie în, sau intenţionează să se mute în Noua Zeelandă, cu potenţiali angajatori.
    Noua Zeelandă Acum - condus de guvernul din Noua Zeelandă, oferă consultanţă pentru persoanele noi-sosite în ţară cu privire la toate aspectele de a găsi un loc de muncă.


Contracte de muncă
În Noua Zeelandă toate persoanele care ocupă un loc de muncă plătit trebuie să aibă un contract de muncă scris. Acordul poate fi individual sau colectiv. Acordurile colective sînt negociate între un angajator şi o uniune înregistrată, care fac acest lucru în numele tuturor membrilor lor. Angajatorii nu au voie să influenţeze alegerea unui individ de a adera la un sindicat. Începînd cu 1 iulie 2011, angajatorii sînt obligaţi să păstreze o copie semnată a contractului de muncă. Angajaţii pot solicita o copie.
Un acord de muncă trebuie să includă următoarele informaţii:
    Numele angajatului și angajatorului
    Poziţia pe care o va ocupa o persoană
    O descriere a locului de muncă sau a definirii responsabilităților
    Locul şi orele de lucru
    Tipul salariilor şi condiţiile de vacanţă
    Informaţii despre concediere şi soluţionarea litigiilor
Ocuparea forţei de muncă în Noua Zeelandă poate fi pe o bază fixă pe termen lung, ocazional, part-time sau cu normă întreagă. Condițiile ocupării forţei de muncă pe durată determinată trebuie să fie clar scrise în contractul de muncă. Munca poate fi încheiată la o anumită dată sau la sfîrşitul unui proiect definit. Persoanele angajate în acest mod au aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi angajaţi, cu excepţia faptului că munca are o dată de terminare definită.
Angajaţii ocazionali şi part-time, de asemenea, au aceleaşi drepturi de muncă ca și angajaţii cu normă întreagă. Cu toate acestea, modurile în care drepturile la prestații de boală şi doliu şi concediu anual sînt oferite, pot varia.
Orice persoană peste vîrsta de 16 ani trebuie să fie plătit cel puţin salariul minim pentru adulţi cu excepţia cazului în care sînt noi intraţi sau stagiari. Salariul minim se aplică tuturor lucrătorilor, dacă aceștia sînt cu normă întreagă, part-time, angajaţi pe durată determinată sau ocazionali.
Orele de lucru standard nu sînt definite în Noua Zeelandă, deşi o săptămînă de lucru de cinci zile cu aproximativ 37 de ore este normală. Legea privind salariul minim stabileşte o durată maximă a săptămînii de lucru de 40 ore timp de cinci zile. Angajatorii şi angajaţii sînt liberi să stabilească durata săptămînii de lucru. Un echilibru sănătos între muncă şi odihnă este considerat foarte important în Noua Zeelandă. Lucru flexibil le permite oamenilor să lucreze la domiciliu, part-time sau să își ia concediu plătit pentru creşterea copilului.

 

Anonymous
Pot pleca Pasaport beometric

Pot pleca Pasaport beometric în (noua zelandie)cinemi spune pliZ

19 Feb 2017- 12:33 am
Anonymous
iulic

cum sa dau de voi poate dati un numar de telefon

8 Iun 2013- 04:25 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
contacte

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Răspunsul îl găsiți la următoarea adresă:

http://www.viza.md/content/contacte

Curespect,

Echipa Viza.md

26 Iun 2013- 04:38 după amiază
Anonymous
IULIC

BUNA ZIUA DORESCDE LUCRU SA FIE PRECIS DE LUCRU VIZA CIT COASTACA SA ODESCHIZI

8 Iun 2013- 04:21 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

http://www.viza.md/get-viza

Cu respect,

EchipaViza.md

26 Iun 2013- 04:36 după amiază

Opţiuni de afişare a comentariilor

Alege modalitatea preferată de afişare a comentariilor şi apasă "Salvare opţiuni" pentru a activa modificările propuse.

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.