REGIM CU VIZE SUA

Cetăţenii Republicii Moldova au nevoie de viză pentru a călători în Statele Unite ale Americii.             

 

În cazul în care intenţionaţi să solicitaţi o viză pentru Statele Unite ale Americii este necesar să completaţi Formularul Electronic de Solicitare a vizei şi să vă programaţi onlineFormularul Electronic de Solicitare a Vizei trebuie completat electronic in limba engleză. Solicitanţii de viză trebuie sa tipăreasca pagina de confirmare a aplicaţiei. Formularele incomplete nu vor fi acceptate.

 

Ambasada poate asigura programări urgentate pentru interviuri de vize. Unele exemple ale solicitărilor care s-ar califica pentru servicii urgentate cuprind:

  • -Cazuri medicale
  • -Călătorii în scop de afaceri sau alte călătorii urgente     
  • -Studenţi/Participanţi la programele de schimb Work&Travel viza tip "J"

 

Pentru a solicita o programare urgentată sau o programare pentru un grup de 10 sau mai multe persoane, vă rugăm să expediaţi un e-mail la adresa Chisinau-CA@state.gov cu subiectul “Programare Urgentă”. Majoritatea solicitanţilor pot ridica vizele in ziua următoare după interviu. Există, însă, cazuri care necesită procesări suplimentare, care pot dura pînă la şase săptămîni sau chiar mai mult.  Vă rugăm să reţineţi următorul fapt: odata ce a fost depusă cererea de viză, procesarea nu poate fi urgentată.

Documente necesare: 

-Paşaport: Paşapoartele actuale şi cele emise in ultimii 10 ani.Paşaportul trebuie sa fie valabil minimum 6 luni de la data cînd solicitantul doreşte să intre in Statele Unite.                                 

-Pagina de confirmare a Formularul Electronic de Solicitare a Vizei.

-Fotografie: O fotografie color 5cm x 5cm, fundalul trebuie sa fie de culoare deschisă efectuată in ultimele 6 luni. Capul solicitantului de viză (cu o imagine a feţei de la creştet pînă la marginea bărbiei) trebuie sa măsoare între 25 mm şi 35 mm. Solicitantul trebuie să privească direct aparatul de fotografiat. 

-Caziere Judiciare: Aplicanţii cu antecedente penale trebuie să prezinte o copie a cazierului judiciar şi o traducere in limba engleză a acestor acte. În cazul în care nu a avut loc şedinţa de judecată trebuie să prezentaţi o scrisoare în limba engleză care explică circumstanţele în care aţi fost arestat. Persoanele care nu au antecedente penale nu trebuie sa prezinte caziere judiciare.

-Confirmarea Tipărită a Programării: Vă rugăm să prezentaţi confirmarea pentru a vi se permite să intraţi în secţia consulară.

- secţia consulară îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare

- se solicită şi alte acte în funcţie de tipul de viză

 

Taxele de viză

 

Taxele vizelor temporare

Solicitanţii de vize americane, inclusiv copiii, trebuie să achite o taxă nerambursabilă şi netransferabilă de solicitare a vizei, cunoscută şi sub denumirea de taxa MRV, înainte de a solicita efectiv viza temporară. Taxa de solicitare a vizei se va achita indiferent dacă viza este sau nu eliberată. Valoarea taxei va depinde de tipul de viză solicitat.

 

Plata

Deşi taxele sînt exprimate în dolari americani, plata se va efectua în moneda naţională. Puteţi achita taxa la orice sucursală Moldova Agroindbank.

 

Restricţii

Taxa aferentă solicitării dumneavoastră de viză nu este rambursabilă şi nici nu poate fi transferată către o altă persoană. După achitarea taxei de solicitare de viză, vi se va elibera o chitanţă. Această chitanţă este valabilă timp de un an de la data achităriişi văpermite să vă programaţi interviul la Ambasada S.U.A. Interviul trebuie programat în cursul perioadei de valabilitate a chitanţei, ceea ce înseamnă că interviul trebuie programat în termen de un an de la data achitării taxei. Dacă interviul nu este programat în perioada de un an de la data achitării, chitanţa dumneavoastră îşi va pierde valabilitatea, nu veţi mai putea să programaţi interviul, astfel va trebui să achitaţi taxa din nou şi să reluaţi procesul de la capăt.

 

Tipuri de vize şi valoarea taxelor de solicitare a vizei

Taxele de solicitare prezentate mai jos sînt exprimate şi se aplică unei singure solicitări de eliberare a vizei. Taxa de solicitare pentru majoritatea tipurilor obişnuite de vize temporare este de 160 dolari SUA. Aici sunt incluse vizele turistice, de afaceri, de student şi pentru schimburi culturale. Majoritatea vizelor pe bază de petiţie, cum ar fi vizele de lucru şi cele pentru lucrători religioşi, sînt supuse unei taxe de 190 dolari SUA. Vizele din categoria K costă 265 dolari SUA, iar valoarea taxei percepute pentru vizele din categoria E este de 205 dolari SUA.

 

Rețineți! Taxa de procesare a vizei K se plătește numai cash la Moldova Agroindbank. Informația de mai jos prezintă lista detaliată a tipurilor de vize şi valoarea taxelor.

 

Tipuri de vize şi valoarea taxelor de solicitare a vizei

$160 viza B (Afaceri/turism)

$160  viz C-1 (Tranzit)

$160 viza D (Echipajele de pe vasele maritime/aeronave)

$160 viza F (Student (academic))

$160 viza I (Jurnalişti şi mass-media)

$160  viza J (Vizitatori pentru schimburi culturale)

$160 viza M (Student (vocaţional))

$160 viza T (Victimă a traficului de persoane)

$160 viza TN/TD (Profesionişti NAFTA)

$160 viza U (Victimă a unei activităţi criminale)

$190 viza H (Lucrători temporari/sezonieri şi angajare, specializare profesională)

$190 viza L (Transfer intra-companie)

$190 viza O (Persoane cu capacităţi extraordinare)

$190 viza P (Sportivi. Artişti şi interpreţi)

$190 viza Q (Schimburi culturale internațional)

$190 viza R (Lucrător religios)

$265 viza K (Logodnic(ă) sau soţ(ie) al/a unui cetăţean American)

$205 viza E (Comerciant/investitor în baza unei convenţii, profesionist de specialitate Australian)

 

Tipuri şi cazuri speciale de vize scutite de la plata taxei consulare

- Solicitanţii vizelor de categoriile A, G, C-2, C-3, NATO şi vizele diplomatice (conform definiţiei din 22 CFR 41.26)

- Solicitanţii cărora le-au fost eliberate vize din categoria J şi care participă la anumite schimburi educative şi culturale oficiale cu finanţare din partea Guvernului American

- Înlocuirea vizelor ce permit citirea electronică în termen de un an de la eliberarea vizei, atunci cînd viza originală nu a fost ataşată în mod corespunzător sau viza trebuie înlocuită din motive care nu sunt din vina solicitantului

-Solicitanţii scutiţi printr-un acord internaţional, inclusiv membrii şi personalul unei misiuni de observare la sediul central al ONU, recunoscută de Adunarea Generală a ONU şi rudele apropiate ale acestora

-Solicitanţii care călătoresc în scopul prestării unor servicii caritabile.

-Angajaţii Guvernului S.U.A. care călătoresc în interes profesional

-Un părinte, frate/soră, soţ/soţie sau copil al unui angajat al Guvernului Statelor Unite ucis în misiune care călătoresc pentru a participa la funeraliile şi/sau înmormântarea angajatului sau un părinte, frate sau soră, soţ sau soţie, fiu sau fiică a unui angajat al Guvernului Statelor Unite rănit grav în misiuni, în scopul vizitei în perioada tratamentului de urgenţă şi perioada de convalescenţă

 

Alte taxe

În anumite cazuri, se plătesc taxe suplimentare de viză direct către Centrul Naţional de Vize, Ambasada Statelor Unite sau Departamentul de Securitate Internă

 

Taxele de eliberare a vizei temporare („Reciprocitate“)

Solicitanţilor din anumite ţări pot li se poate cere să plătească o taxă de eliberare a vizei după aprobarea cererii lor. Aceste taxe au la bază principiul „reciprocităţii“ (ceea ce o altă ţară percepe cetăţenilor americani pentru un tip similar de viză). Statele Unite urmăresc eliminarea taxelor de eliberare a vizelor ori de câte ori este posibil, totuşi, atunci când un guvern străin impune aceste taxe cetăţenilor americani pentru anumite tipuri de vize, Statele Unite vor impune, la rândul lor, o taxă „reciprocă“ cetăţenilor ţării respective pentru tipuri similare de vize. Pagina de internet a Departamentului de Stat conţine mai multe informaţii despre taxele de eliberare a vizei care vă pot ajuta să determinaţi dacă vi se aplică o taxă de eliberare a vizei, în funcţie de cetăţenia dumneavoastră.

 

Taxele SEVIS

Sistemul de informaţii privind studiile şi schimburile inter-culturale (SEVIS) este un sistem disponibil pe Internet care urmăreşte participanţii ce deţin vize din categoriile F, M şi J (şi pe membrii familiilor acestora) din momentul obţinerii documentaţiei iniţiale (un formular I-20 sau un formular DS-2019) şi până la absolvire/părăsirea şcolii sau încheierea/părăsirea programului.

 

Solicitanţii principali de vize din categoriile F, M şi J: Verificaţi cu şcoala dumneavoastră din Statele Unite pentru a vă asigura că informaţiile dumneavoastră au fost introduse în SEVIS. Va trebui să achitaţi o taxă suplimentară separată SEVIS în afara taxei de solicitare a vizei. În cazul studenţilor cu vize temporare, pe baza Formularului I-20, taxa SEVIS este de 200 dolari SUA. Majoritatea vizitatorilor în programe de schimburi culturale, pe baza Formularului DS-2019, achită o taxă SEVIS în valoare de 180 dolari SUA. Anterior eliberării vizei de student sau pentru schimburi culturale, se va solicita prezentarea dovezii plăţii. Vă rugăm să prezentaţi chitanţa pentru achitarea taxei SEVIS I-901 în timpul interviului dumneavoastră la Ambasadă. Această plată nu se poate efectua la Ambasadă. Instrucţiuni cu privire la plata taxei SEVIS sînt disponibile aici.

 

Excepţii de la plata taxei SEVIS

Solicitanţii care participă la un program finanţat de guvernul american (programe ale căror coduri încep cu G-1, G-2, G-3, G-7) nu trebuie să plătească taxa SEVIS.

 

Taxele Blanket L (Taxa pentru prevenirea şi detectarea fraudelor şi taxa aferentă Legii privind securitatea frontierelor)

Solicitantul principal care depune o petiţie nenominală pe termen nelimitat pentru vize din categoria L trebuie să achite taxa pentru prevenirea şi detectarea fraudelor, în valoare de 500 dolari SUA, precum şi o taxă aferentă Legii pentru securitatea frontierelor, în valoare de 2.250 dolari SUA, în anumite circumstanţe. Petiţionarul din S.U.A. va achita taxa pentru prevenirea şi detectarea fraudelor pentru fiecare petiţie din categoria L, H-1B şi H-2B, la momentul depunerii acesteia la USCIS.

 

Refuzul de viză americană

Refuzul de viză americană nu este definitiv. Ofiţerul consular va reexamina cazul, în situaţia în care solicitantul prezintă dovezi suplimentare şi convingătoare care demonstrează legăturile sale în afara Statelor Unite. Pentru aceasta, solicitantul va trebui să ia legătura cu Ambasada pentru a obţine informaţii privind procedura de solicitare repetată a vizei.

 

Din păcate, unii solicitanţi nu se vor califica pentru o viză indiferent de numărul solicitărilor depuse, dacă situaţia lor personală, profesională sau financiară nu se schimbă în mod considerabil de la o solicitare la alta.

 

Recomandăm să vă revizuiți atent situaţia personală. Înainte de a repeta solicitarea vizei este util să răspundeţi la următoarele întrebări:

-Am expus situaţia mea cu exactitate?

-A omis ceva ofiţerul consular?

-Există vreo informaţie suplimentară pe care o pot prezenta pentru a-mi dovedi legăturile strînse şi reşedinţa permanentă în afara Statelor Unite?

 

!!!Țineți contde faptul că o să fiți nevoit să achitați taxa consulară nerambursabilă de viză la fiecare solicitare, indiferent dacă viza este sau nu este emisă.

 

Nu procuraţi bilete sau să faceţi aranjamente de călătorie înainte de a primi viza

Există mulţi factori care pot influenţa procesarea cazurilor individuale de viză americană, cum ar fi procesarea administrativă suplimentară sau solicitările de viză incomplete. Solicitanţii de viză americană trebuie să-şi planifice cu mult înainte călătoria propusă şi să solicite anticipat o viză.

 

Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova vă recomandă să nu procuraţi bilete sau să faceţi aranjamente de călătorie înainte de a primi viza. Deţinerea biletelor de avion preplătite către SUA nu va fi un factor de decizie pentru ofiţerul consular.

 

Solicitanţii de vize temporareaprobate pot ridica, de obicei, paşapoartele cu viză în douăcinci zile lucrătoare.

Solicitanţii vizelor de imigrarepot ridica, de obicei, paşapoartele cu viză în aproximativ o săptămână.

 

Reamintim că pentru a obține informații sau a face o programare pentru viză americană este necesar să vizitaţi următoarea pagină http://www.ustraveldocs.com/md sau să telefonaţi la +373 22 893060 (9:00 - 21:00) din Moldova sau 1-703-988-7104 din SUA.

 

De asemenea, puteţi scrie la adresa:support-moldova@ustraveldocs.com

 

Puteţi solicita un interviu în regim de urgenţă expediind un e-mail cu descrierea solicitării dumneavoastră la adresa Chisinau-CA@state.gov.

Unde ne adresăm: 

Ambasada Statelor Unite ale Americii in Republica Moldova

Ambasada Statelor Unite ale Americii în Moldova   

Date de contact:                                                   

Adresa: str. Mateevici 103 Chisinau MD-2009

Tel: (+373 22) 408 300 (Recepţia)
Fax: (+373 22) 233 044

Secţia Consulara a Ambasadei

Tel: (373 22) 408 300
Fax: (373 22) 226 361
E-mail: Chisinau-CA@state.gov                                                                                                           

Website: http://moldova.usembassy.gov/

Nu sunt voturi încă
0
Nu sunt voturi încă


Просмотреть увеличенную карту

Anonymous
obtinerea vizei

Buna ziua,
Am fost in SUA in vizita in 2006. Viza a fost legala 1 an, dar am incalcat regimul de viza si ne-am intors in Moldova in 2010. - - -Exista posibilitati de a obtine din nou viza?
-Cum asi obtine viza de voluntariat in SUA?

12 Aug 2014- 06:22 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza SUA

Va multumim ca ne-ați contactat.

Șanse sint doar cind prezentati informatii corecte si documente justificative scopului plecarii!

Conditiile de eliberare a vizelor si tipurile de vize pot fi vizualizate la urmatoarea adresa:

 http://www.ustraveldocs.com/md_ro/md-niv-typeall.asp

Cu respect,

Echipa Viza.md

19 Aug 2014- 01:54 după amiază
Anonymous
Prelungire viza

Buna ziua, am o intrebare, am avut viza de turist pe un an! Inca nu mi-a expirat, termenul de expirare este in data de 25 mai 2014. Vreau sa stiu daca pot sa imi prelungesc viza inainte sa imi expire? Daca as merge la inceputul lunii mai credeti ca voi putea sa obtin prelungirea acesteia?? Daca puteti sa imi raspundeti! Multumesc

25 Apr 2014- 12:25 am
Anonymous
Viza Sua

Buna ziua, prietenul meu este american, vrea sa-mi faca invitatie sau invitatie de logodna, dar probabilitatea ca mi se va acorda viza este foarte mica. Este posibil sa mi se dea viza daca el vine in Moldova ca sa ma ia?(nu vrem sa ne casatorim in Moldova) doar sa mearga cu mine la ambasada sau ceva, daca asta o sa ajute.
Ce ar fi mai bine?

22 Apr 2014- 11:12 după amiază
Anonymous
visa

Buna ziua, anul trecut am obtinut visa J-1, am plecat impreuna cu verisoara mea, ea a decis sa ramina dupa 3 luni, dar eu am revenit acasa, este probabilitate sa nu-mi acorde visa anul asta daca ea a ramas acolo si faptul ca acei de la ambasada mi-au scris ca suntem verisoare..ce pot sa fac eu?pot sa aduc documentatia cum ca nu suntem verisoare de gr1, dar tatii nostri sunt verisor...ms anticipat

23 Mar 2014- 01:45 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza

Vă mulțumim că ne-ați contactat.

Fiecarea caz este tratatat individual. Prezentați consulului informații corecte și documente justificative scopului plecării.

Cu respect,

Echipa Viza.md

24 Mar 2014- 01:49 după amiază
Anonymous
Viza SUA

Buna ziua,ma numesc Victoria, am o intrebare, mai mult ar fi o rugaminte, sa ma ajutati cu un raspuns sau cu un sfat. In luna mai 2011 am primit viza J1 pentru a pleca in SUA prin programul Student Travel ca studenta, viza era valabila doar pentru 3 luni. Cu parere de rau, am incalcat regimul de viza si am revenit abia in martie 2013. Viitorul meu sot lucreaza legal in SUA, insa nu are posibilitatea sa vina in Moldova in urmatoarele luni. Eu am fost diagnosticata cu o problema ginecologica, care a fost confirmata de medici din Moldova si din Rusia. Problema e ca daca in urmatoarele luni, maxim jumatate de an nu ramin insarcinata, cel mai probabil ca nu voi putea avea niciodata copii. Eu as dori sa solicit o viza care sa imi permita sederea pe teritoriul SUA pentru citeva luni alaturi de sotul meu, dupa care sa revin in Moldova din nou. Care e probabilitatea ca pot primi din nou o viza? Si care sunt conditiile? Am nevoie de ajutorul dumneavoastra,din tot sufletul imi doresc sa devin mama, iar unica posibilitate e sa ajung in curind in SUA. Nu e o ambitie sau un moft,e pur si simplu o dorinta sufleteasca de a putea avea un copil. Acolo ma asteapta deja si medicul care e gata sa ma ajute cu un tratament si sa ma supravegheze. Eu va multumesc pentru intelegere. Astept mesajul dumneavoastra. O zi buna.

1 Feb 2014- 08:55 după amiază
Anonymous
Viza sua

Sora mea are Green card si ca mie poate sa imi fac?sau ce documentre imi trebue? si ca eu am incercat de 4 ori sa obtin viza turistica si ca am fost refuzata..

24 Ian 2014- 08:43 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza refuz

 

Refuzul nu este definitiv. Ofiţerul consular va reexamina cazul, în situaţia în care solicitantul prezintă dovezi suplimentare si convingătoare care demonstrează legăturile sale în afara Statelor Unite. Pentru aceasta, solicitantul va trebui să ia legătura cu Ambasada sau Consulatul pentru a obţine informaţii privind procedura de solicitare repetată a vizei. Din păcate, unii solicitanţi nu se vor califica pentru o viză indiferent de numărul solicitărilor depuse dacă situaţia lor personală, profesională sau financiară nu se schimbă în mod considerabil de la o solicitare la alta. 

 

Vă recomandăm să vă revizuiți  atent situaţia personală. Înainte de a repeta solicitarea vizei este util să răspundeţi la următoarele întrebări:

  1. Am expus situaţia mea cu exactitate? 
  2. A omis ceva ofiţerul consular? 
  3. Există vreo informaţie suplimentară pe care o pot prezenta pentru a-mi dovedi legăturile strânse şi reşedinţa permanentă în afara Statelor Unite?

Țiineți cont de faptul că o să fiți nevoit să achitați taxa consulară nerambursabilă de viză la fiecare solicitare, indiferent dacă viza este sau nu este emisă.

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

24 Mar 2014- 02:15 după amiază
Anonymous
mijloace financiare

buna seara.
ce suma este recomandata pt o viza multimpla de SUA si in cazul in care esti proprietarul unei afaceri, e suficienta prezentarea extrasului de la CIS ori mai e nevoie de carnetul de munca si certificat de salariu?

multumesc

21 Oct 2013- 08:23 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza

Este bine să le aveți cu Dumneavoastră

24 Mar 2014- 02:16 după amiază
Anonymous
viza

Buna ziua, am si eu o intrebare, sunt cetateanca a RM, locuiesc in SUA cu GREEN CARD, vreau sa fac o vizita rudelor din Italia, am nevoie de viza?

12 Sep 2013- 11:22 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza

Din informatia de care dispunem viza nu este necesara

24 Mar 2014- 02:18 după amiază
Anonymous
viza sua Buna ziua, vreau sa

viza sua

Buna ziua, vreau sa plec cu copii de 2 si 3 ani in ospetie la fratele meu care e cetatean american, fara sot. Spuneti-mi va rog de ce acte am nevoie pentru ei, si daca se achita si pentru copii taxele integal. Multumesc mult.

12 Sep 2013- 12:58 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza SUA

Va multumim ca ne-ați contactat,

 

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la urmatoarea adresa:

 

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

 

Echipa Viza.md

24 Mar 2014- 02:19 după amiază
Anonymous
Visa in SUA

Buna ziu,
anul trecut am vrut sa plec in SUA in vacanta pentru 20 de zile,prietenul meu e de acolo,locuiesc in Italia si am permis de sedere,dar la ambasada americana din Milano mi-au respins visa.Cred ca aveam destui bani si un serviciu aici in Italia,dar ei mi-au spus ca nu ma leaga nimic cu Italia ca sa ma intorc inapoi .
eu pot sa vin in Moldova ca sa incerc din nou de aici?sau va fi la fel?
Eu am prietenul meu in America,el poate sa imi faca o invitatie,
este mai usor?am ceva garantzie?
Va multumesc!

28 Mar 2013- 12:09 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza SUA

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Posibilitatea de a depune repetat este.

Garanții nu vă poate oferi nimeni.

Vă recomandăm să prezentați  informații corecte și justificative scopului plecării.

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

29 Mar 2013- 06:10 după amiază
Anonymous
Viza pentru SUA

Buna ziua, dorim impreuna cu sotul sa plecam la lucru in SUA pe un an, ma intereseaza care este diferenta dintre tipul de viza G1 si G2, din cele studiate am inteles ca viza de tip G1 presupune ca avem dreptul sa lucram doar la angajatorul care ni-a deschis viza. Ma intereseaza daca decidem sa ne schimbam locul de munca viza de tip G2 ne permite aceast lucru? sau daca decidem sa mai raminem pe un an in SUA, e posibil de prelungit viza si de care tip anume G1 sau G2?
Mai pe scurt ma intereseaza care tip de viza o sa ne ofere mai multe avantaje la momentul in care vom fi deja in SUA???

Cu respect,
Alina

19 Mar 2013- 11:16 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza SUA

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Important este să prezentăți informația expusă în mesaj în timpul interviului cu consulul, precum și documente  justificative scopului plecării, care ulterior va decide referitor la categoria de viza necesară. Totodată, rugăm să consultați pagina noastră web la subiectul vizelor pentru SUA la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/get-viza?country=434

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

20 Mar 2013- 04:46 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza

Vă mulțumim că ne-ați contactat.

Șanse întotdeauna sînt, însă țineți cont că fiecare caz este unul individual și decizia cu privire la aplicarea repetată pentru viză Vă aparține doar Dvs.

 

În același timp, Vă informăm că refuzul de eliberare a vizei nu are un caracter definitiv. Chiar dacă ați fost refuzat în eliberarea vizei, acest fapt nu presupune imposibilitatea solicitării vizei din nou. Însă, țineți cont că motivul care a servit pentru refuzul la eliberarea vizei, poate fi luat în consideraţie la examinarea viitoare a cererii pentru viză.

Motivele de refuz la eliberarea vizei pot fi diverse - lipsa mijloacelor financiare necesare, declararea informaţiilor eronate în procesul de interviu, prezentarea documentelor justificative false, încălcarea anterioară a regimului de viză etc.

 

În cazul Dvs, este preferabil ca actele sa fie depuse în Republica Moldova. De asemenea, Vă recomandăm să prezentați un pașaport biometric moldovenesc. Totodată, menționăm repetat că aceste acțiuni nu vă asigură aplicarea vizei dorite în pașaport.

 

Cu respect,

 

Echipa Viza.md

12 Feb 2013- 05:40 după amiază
Anonymous
viza sua

Buna ziua locuesc in italy cu permis de sonngiorno indeterminat, anul trecut am vrut sa ma duc in sua de sarbatori la fratele meu
Am fos de 2ori la consol sua de la milano cu toate actele cerute (cont in banca cu taxele platite cazier giudiziar italian si multe alte documente ca is foarte legat cu tara de rezidenta) si miau refuzat, spunetim daca am mai multe sanse sa cer viza di moldova

11 Feb 2013- 11:48 după amiază

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.