ME

Фото: viza.md Сегодня начала свою работу открытая конференция «Республика Молдова 2020. Вклад диаспорыв развитие страны происхождения». Организационная инициатива исходит как от группы молдаван находящихся за рубежом, так и от тех молдаван, которые недавно вернулись...
Foto: viza.md Astăzi au demarat lucrările Conferinței Deschise „Republica Moldova 2020. Contribuția Diasporei la dezvoltarea țăriide origine”. Inițiativa de organizare vine atît din partea unui grup de moldoveni din străinătate, cît și din partea acelor...