Buletin de identitate

 

 

Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în străinătate pot perfecta prin intermediul Misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republici Moldova buletin de identitate în următoarele cazuri:


-eliberarea primară a actului de identitate;
-schimbarea datelor personale;
-expirarea termenului de valabilitate;
-pierderea, furtul sau deteriorarea actului de identitate;
-dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova.

 

Cetăţenii care au împlinit vîrsta de 18 ani


Pentru eliberarea buletinului de identitate cetăţenilor care au împlinit vîrsta de 18 ani se prezintă, următoarele documente:
-certificat de naştere moldovenesc în original;
-buletin de identitate moldovenesc în original. În cazul în care buletinul de identitate a fost pierdut sau furat, solicitantul va completa o declaraţie de pierdere/furt, în cadrul oficiului consular.
-certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original;
-certificat de naştere moldovenesc al copilului minor (doar a copiilor cu vîrsta de pînă la 16 ani) 2 fotografii color de mărimea 35x45 mm şi două fotografii color, mate, de mărimea 100x150 mm.


TAXE:

Documentarea primară este gratuită

 

Taxa pentru eliberarea buletinului de identitate în locul celui expirat

1 lună = 8 euro
15 zile calendaristice = 13 euro
5 zile lucrătoare = 18 euro

Taxa totală percepută constă din: taxa consulară 30 euro+ taxa aferentă + costul buletinului de identitate – care poate varia în funcţie de termenul solicitat pentru perfectare

 

Taxa pentru eliberarea buletinului de identitate în locul celui pierdut sau furat

1 luna = 8 euro

15 zile calendaristice = 19euro

5 zile = 26 euro

Taxa totală percepută constă din: taxa consulară 30 euro+ taxa aferentă + costul buletinului de identitate – care poate varia în funcţie de termenul solicitat pentru perfectare


Cererile recepţionate se expediază de către misiuni în adresa Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova, care examinează dosarul şi perfectează buletinul de identitate nou.


Cetățenii a căror date de stare civilă nu au avut de suferit careva schimbari sînt scutiți de a prezenta actele de stare civilă menționate mai sus, fiind supuși astfel unei proceduri simplificate de documentare cu buletin de identitate.

 

 

Cetăţenii care nu au împlinit vîrsta de 18 ani

Pentru eliberarea bulteinului de identitae cetăţenilor care nu au împlinit vîrsta de 18 ani se prezintă, următoarele documente:

- buletin de identitate valabil în original al reprezentantului legal;

- paşaport pentru călătorii în străinătate valabil în original al reprezentantului legal;

- certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original al reprezentantului legal;

- certificat de naştere moldovenesc în original al minorului;

- certificat medical cu grupa sangvină al minorului – doar la prima documentare (tradus);

-  paşaportul pentru călătorii în străinătate în original (după caz);

-  acordul unuia din părinţi privind eliberarea paşaportului pe numele minorului, autentificat în ordinea stabilită de lege. În cazul în care părinţii se află în divorţ, se prezintă hotărîrea instanţei de judecată cu privire la desfacerea căsătoriei. Dacă instanţa de judecată a stabilit locul de trai al minorului cu unul din părinţi, pentru perfectarea paşaportului pe numele minorului trebuie prezentată declaraţia acestui părinte, semnătura căruia este autentificată;

-  2 fotografii color de mărimea 35x45 mm şi două fotografii color, mate, de mărimea 100x150 mm.


      Documentarea primară a minorilor se face gratis.

 

 

Attached files: