Paşaport biometric

 

IMPORTANT (știri despre pasaport):
- Pașaportului biometric moldovenesc obținut în străinătate este cu mult mai scump

- Moldovenii pot obține concomitent două pașapoarte biometrice

- De la 09.08.2014 pașapoartele biometrice de culoare bordo le-au înlocuit pe cele albastre

- Categoriile de cetăţeni care beneficiază de pașapoarte gratuite
 

 

Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în străinătate pot perfecta prin intermediul Misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republici Moldova pașaport biometric în următoarele cazuri:

- eliberarea primară a actului de identitate;
- schimbarea datelor personale;
- expirarea termenului de valabilitate;
- pierderea, furtul sau deteriorarea actului de identitate;
- dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova;
- solicitarea celui de-al doilea paşaport.


Cetăţenii care au împlinit vîrsta de 18 ani

Pentru perfectarea paşaportului biometric cetăţenilor Republicii Moldova care au împlinit vîrsta de 18 ani, se prezintă, următoarele documente:
- certificat de naştere moldovenesc în original;
- buletin de identitate moldovenescvalabil în original;
- paşaportul pentru călătorii în străinătate în original, expirat sau valabil, în cazul în care se solicită eliberarea celui de-al doilea paşaport;
- certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original;
- certificat de naştere moldovenesc al copilului minor (doar a copiilor cu vîrsta de pînă la 16 ani).


Taxa totală percepută constă din taxa consulară 40 euro + taxa aferentă + costul paşaportului – care poate varia în funcţie de termenul solicitat pentru perfectareși categoria de cetățeni:

- Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru cetăţenii aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM (PA):
1 lună = 40 euro
15 zile calendaristice = 49 euro
5 zile lucrătoare = 70 euro


- Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru cetăţenii aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă provizoriu (PA): 
1 lună =  24 euro
15 zile calendaristice = 31 euro
5 zile lucrătoare = 43 euro


- Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru cetăţenii aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă permanent (PA):
1 lună = 34 euro
15 zile calendaristice = 43 euro
5 zile lucrătoare = 60 euro


Cetăţenii Republicii Moldova, posesori ai paşapoartelor moldovenești cu termenul de valabilitate expirat, deteriorate sau cu statut pierdut, care sînt în proces de regularizare a şederii sale în străinătate şi întîmpină dificultăţi în perfectarea rapidă a unui paşaport biometric moldovenesc, în unele state pot prezenta Titlu de călătorie (aşa numitul paşaport alb), eliberat de Ambasada sau oficiul consular al Republicii Moldova. Respectiv, în lipsa unui paşaport moldovenesc valabil, deţinerea titlului de călătorie (aşa numitul paşaport alb), în unele țări permite depunerea cererii pentru eliberarea permisului de şedere în străinătate, etc.


Cetăţenii care nu au împlinit vîrsta de 18 ani

Pentru eliberarea paşaportului cetăţenilor Republicii Moldova care nu au împlinit vîrsta de 18 ani, se prezintă, următoarele documente:
-buletin de identitate valabil în original al reprezentantului legal;
-paşaport pentru călătorii în străinătate valabil în original al reprezentantului legal;
-certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original al reprezentantului legal;
-certificat de naştere moldovenesc în original al minorului;
-certificat medical cu grupa sangvină a minorului – doar la prima documentare (tradus și legalizat);
- buletin de identitate moldovenesc valabil în original al minorului – obligatoriu pentru minorii care au împlinit vîrsta de 16 ani;
-paşaportul pentru călătorii în străinătate în original, expirat sau valabil, în cazul în care se solicită eliberarea celui de-al doilea paşaport;
-acordul unuia din părinţi privind eliberarea paşaportului pe numele minorului, autentificat notarial. În cazul în care părinţii se află în divorţ, se prezintă hotărîrea instanţei de judecată cu privire la desfacerea căsătoriei. Dacă instanţa de judecată a stabilit locul de trai al minorului cu unul din părinţi, pentru perfectarea paşaportului pe numele minorului trebuie prezentată declaraţia acestui părinte, semnătura căruia este autentificată notarial.


Taxa totatală percepută constă din: taxa consulară 40 euro+taxa aferentă + costul paşaportului care poate varia în funcţie de termenul de perfectare solicitat și categoria solicitantului:


- Perfectarea paşaportului pentru copiii de vîrsta de la 12 ani
1 lună = 40 euro
15 zile calendaristice =  49 euro
5 zile lucrătoare =  70 euro


- Perfectarea paşaportului pentru copiii de vîrsta sub 7 ani
1 lună = 24 euro
15 zile calendaristice = 31 euro
5 zile lucrătoare = 43 euro


- Perfectarea paşaportului pentru copiii de vîrsta de la 7 pînă la 12 ani
1 lună = 34 euro
15 zile calendaristice = 43 euro
5 zile lucrătoare = 60 euro


Prelevarea datelor biometrice nu este obligatorie pentru minorii de pînă la 14 ani.


Categoriile de cetăţeni, care beneficiază de înlesniri la documentarea cu acte de identitate din Sistemul naţional de paşapoarte pot fi vizualizate AICI.

Foto: viza.md
Attached files: