Acțiuni notariale (procuri, declarații, autentificarea fotocopiilor, traduceri)

 

 

Cetăţenii Republicii Moldova aflați în străinătate, indifirent de statul lor (regular sau iregular) pot obţine la ambasadă sau oficiul consular servicii notariale. Cele mai frecvente acțiuni notariale țin de: autentificarea procurilor şi traducerilor, legalizarea semnăturilor pe declaraţii şi alte înscrisuri, certificarea autenticităţii fotocopiilor, certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie, efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor, etc.


Serviciul consular notarial (autentificarea procurilor şi traducerilor, legalizarea semnăturilor pe declaraţii şi alte înscrisuri, certificarea autenticităţii fotocopiilor, etc.) se prestează chiar dacă documentul de identitate al solicitantului nu este prezentat fiind declarat pierdut sau expirat.


Procuri


Misiunile diplomatice și oficiile consulare autentifică procuri, prin care o persoană sau mai multe persoane pot împuternici o altă persoană sau mai multe persoane să reprezinte interesele acestora pentru efectuarea unor acţiuni juridice. Pentru autentificarea procurii cetăţenii urmează să se prezinte personal la Ambasadă sau oficiul consular prezentînd următoarele documente:
- un act de identitate valabil sau expirat în original sau fotocopia acestuia (paşaport pentru calatorii în străinătate, buletinul de identitate);
- copia actului de identitate a persoanei pe care o împuterniciţi, sau informaţia exactă privind numele, prenumele, data şi locul naşterii, adresa domiciliului permanent, numărul, data şi locul eliberării, autoritatea emitentă a actului de identitate a persoanei pe care o împuterniciţi;

 

Procurile urmează a fi semnate personal de către solicitant în prezenţa consulului.
Taxa: - în numele persoanei fizice – 30Euro +servicii aferente
          - în numele persoanei juridice - 60 Euro +servicii aferente


Declarații și Cereri


Pentru legalizarea semnăturii pe cereri şi declaraţii se prezintă următoarele documente:
- un act de identitate valabil sau expirat(paşaport / buletin de identitate);
- informaţia exactă privind numele, prenumele, data şi locul naşterii, adresa domiciliului permanent (după caz: numărul, data şi locul eliberării, autoritatea emitentă a actului de identitate) a persoanei sau persoanele în interesul cărora se autentifică semnătura pe declaraţie.


Declaraţiile sînt semnate de către solicitant în prezenţa funcţionarului consular. 
Taxa: 10 Euro + servicii aferente


Traduceri


Ambasadele și oficiile consulare ale Republicii Moldova la solicitarea cetățenilor traduc actele moldovenești prezentate. În unele cazuri, funcționarii consulari pot refuza acordarea serviciilor de traducere a actelor moldovenești precum sînt: programe analitice, hotărîrile judecătoreşti, ş.a. – acestea urmînd să fie traduse la agenţiile specializate în traduceri.


Actele necesare:
- originalul actului care urmează a fi tradus.


Taxa: 10 Euro +servicii aferente


Legalizarea copiilor de pe documente


Pentru legalizarea copiilor de pe actele originale eliberate de organele competente ale Republicii Moldova, cetăţenii urmează să se prezinte la Ambasadă sau oficiul consular moldovenesc, prezentînd următoarele documente:


- originalul actului al cărei copie urmează a fi autentificată.


Taxa: 2 euro + servicii aferente
 

Attached files: