Transcrierea actelor de stare civilă (naştere, căsătorie, divorţ, deces)

 

Cetăţenii Republicii Moldova ale căror acte de stare civilă (naştere, căsătorie, divorţ, deces) au fost înregistrate după data de 17 august 2001 de către organele competente ale ţărilor străine, urmează să efectueze transcrierea (recunoaşterea) acestor acte de stare civilă.


Pentru a transcrie un act de stare civilă la Ambasasă sau oficiul consular cetățeanul interesat urmează să se adreseze personal și să depună cererea de transcriere a actului de stare civilă prezentînd următoarele acte:


- Actul de stare civilă (de naştere, căsătorie, divorţ, deces) întocmit de organele competente străine (după caz tradus sau apostilat);
- Actele de identitate necesare:


La transcrierea actului de naştere – Buletinele de identitate a părinţilor copilului, inclusiv cu prezentarea certificatului de căsătorie al părinţilor (în cazul în care părinţii sînt căsătoriţi);
La transcrierea actului de căsătorie – Buletinele de identitate ale persoanelor căsătorite;
La transcrierea actului de divorţ – Buletinele de identitate ale persoanelor divorţate, certificatele de naştere şi certificatul de căsătorie;
La transcrierea actului de deces – actele de identitate ale persoanei decedate.


 

Attached files: