Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

 

 

Cetăţenii Republicii Moldova, domiciliaţi permanent în Republica P sau în Regatul Maroc, luaţi la evidenţă consulară la Ambasadă, care doresc să renunţe la cetăţenia Republicii Moldova, pot depune cererile de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova.


Pentru examinarea cererii de renunţare la cetăţenie, solicitanţii urmează să depună la Ambasadă următoarele acte:


- cerere-chestionar (se completează la Ambasadă);
- autobiografia;
- adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
- adeverinţa deţinerii sau dobîndirii cetăţeniei Republicii Ungare sau altei cetăţenii ori garanţia dobîndirii acestei cetăţenii (valabilă nu mai puţin de un an din data depunerii cererii);
- paşaportul (valabil nu mai puţin de un an din data depunerii cererii);
- certificatul de naştere;
- certificatele de naştere ale copiilor minori (care nu au atins vîrsta de 18 ani), indiferent de faptul unde s-au născut sau dacă renunţă sau nu la cetăţenie;
- certificatul de căsătorie sau divorţ;
- patru fotografii de mărimea 4,5cm X 3,5cm;
- copiii in vîrstă de la 14 pînă la 18 ani declară in scris consimţămîntul său de a renunţa la cetăţenia Republicii Moldova. Această declaraţie urmează a fi autentificata notarial. Cererea privind renunţarea la cetăţenie se depune împreună cu copia certificatului de naştere al copilului (autentificată notarial);
- declaraţia părintelui, cetăţean al Republicii Moldova, privind consimţămîntul la renunţarea cetăţeniei Republicii Moldova de către copilul său minor împreuna cu celălalt părinte (autentificată notarial) sau certificatul privind neapartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova a celuilalt părinte care nu renunţă la cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul său minor.


Toate actele se depun in original.


Toate actele eliberate de organele autorităţile străine urmează a fi traduse în limba de stat a Republicii Moldova.
 

Attached files: