Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat

 

 

Adeseori, autoritățile străine solicită cetățenilor Republicii Moldova prezentarea unor acte, confirmări, certificate, care nu sînt indicate în compartimentele de mai sus, precum și nu sînt expres prevăzute în legislația de ordin consular a Republicii Moldova.


În aceste condiții, funcționarul consular, după verificarea datelor corespunzătoare fiecărui caz în parte, este în drept să perfecteze şi elibereze documentele sau certificatele solicitate, conform prevederilor legislaţiei statului străin care, la răndul său nu contravin legislaţiei Republicii Moldova.

 

Taxa consulară: 30 euro + serviciile aferente.
 

Attached files: