Legalizarea documentelor

 

 

Ambasadele și oficiile consulare ale Republicii Moldova efectuează legalizarea actelor întocmite de către autorităţile străine, destinate spre utilizare în Republica Moldova. Actele originale eliberate de autorităţile străine trebuie să fie legalizate în prealabil de către autorităţile competente străine, unde a fost eliberat documentul și ulterior prezentate pentru legalizare.


Taxa consulară:
- Pentru persoane fizice = 30 Euro
- Pentru persoane juridice = 60 Euro


Excepție sînt actele eliberate de statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 05 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine (Apostile), și nu au înaintat obiecții referitor la aderarea Republica Moldova la convenția menționată,

- sau care au încheiat acorduri bilaterale cu Republica Moldova ce prevăd facilități în recunoașterea actelor eliberate de autoritatile ambelor state,

- precum și extrasele multilingve (Internaţionale) de pe actele de stare civilă care sînt eliberate de către OSC ale statelor care sînt parte la Convenţia Comisiei Internaţionale de Stare Civilă nr. 16 „Privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă”, semnată la Viena, la 08 septembrie 1976 .

 

Lista statelor şi modul de recunoaştere a actelor oficiale pot fi consultată la următorul link.

 

Attached files: