7 PROBLEME ALE DIASPOREI MOLDOVENEȘTI ÎN ITALIA

15.06.2017
7 probleme ale diasporei moldovenești în Italia
 

Portalul viza.md a sistematizat apelurile și întrebările adresate redacției din partea moldovenilor aflați pe teritoriul Republicii Italiene. Astfel, vă prezentăm 7 probleme de bază ale diasporei din Italia, care în opinia redacției, ar trebui puse în prim-plan, revăzute și după caz soluționate de către instituțiile de resort.


1. Recunoașterea actelor de studii
Importanța simplificării procedurii de recunoaştere a actelor de studii. În prezent, actele de studii moldoveneşti sînt recunoscute doar dacă sînt însoţite de Declaraţia de Valoare care este eliberată în exclusivitate de Ambasada Republicii Italiene în Republica Moldova sau de Consulatele de la Padova și Milano. Moldovenii suportă cheltuieli atît în procesul legalizării acestor documente, cît și adresîndu-se ulterior la consulatele moldovenești.


Este necesar să fie extins cadrul juridic bilateral la subiectul dat, să continue consultările între Ministerele corespunzătoare la nivel de experţi pentru a identifica soluţiile optime. Există un proiect al Acordului moldo-italian la acest subiect care pînă în prezent nu a fost definitivat.


2. Cazuri de nerecunoaştere a paşapoartelor eliberate de autorităţile Republicii Moldova.
Ambasada Republicii Moldova de la Roma şi Consulatele moldovenești de la Padova și Milano sînt nevoite să elibereze certificate care confirmă cetăţenia persoanei chiar dacă acesta deține pașaport moldovenesc valabil. Cetăţeanul Republicii Moldova pierde timp, dar şi suportă cheltuieli suplimentare.

 

3. Apostila moldovenească nu este recunoscută întotdeauna

Problema necesității confirmării repetate a unor situaţii juridice din certificatele eliberate de autorităţile competente ale Republicii Moldova.


Un important volum de servicii prestate de către consulatele moldovenești presupune eliberarea unor declaraţii consulare de confirmare repetată a unor situaţii juridice din certificatele eliberate de autorităţile competente ale Republicii Moldova şi apostilate în modul corespunzător la Ministerul Justiţiei al RM. Consulatele moldovenești au eliberat un număr impunător de asemenea documente prin care au fost confirmate o multitudine de împrejurări care ţin de competenţa nemijlocită a diferitor autorităţi din Republica Moldova precum: componenţa familiei; venitul complex al nucleului familial; activitatea economică a cetăţeanului; atestarea gradului de rudenie între două sau mai multe persoane; atestarea datelor de identitate exacte ale cetăţeanului; confirmarea şi explicarea motivelor schimbării datelor personale ale cetăţeanului; confirmarea schimbării denumirii localităţii din RM etc. Situaţia respectivă este determinată de nerecunoaşterea de către unele autorităţi italiene a actelor oficiale moldoveneşti, chiar dacă acestea poartă apostila MJ al RM, aplicată în conformitate cu Convenţia de la Haga, din 5 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, printre care: primăriile şi oficiile de stare civilă ale acestora, în legătură cu prezentarea certificatelor de naştere, de stare civilă, de căsătorie, divorţ etc. eliberate în Republica Moldova; agenţiile fiscale locale în legătură cu prezentarea certificatelor, eliberate de inspectoratele fiscale din RM privind venitul cetăţenilor RM şi a certificatelor eliberate de primăriile din RM şi de Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor al RM cu privire la componenţa familiei etc.

 

4. Așa-numitele ,,certificatele de stare civilă de tip internațional-multilingve”, nu sînt recunoscute.

Italienii nu realizează pe deplin prevederile Convenţiei Comisiei Internaţionale de Stare Civilă nr. 16, Convenţiei de la Haga din 1961 şi Convenţiei C.I.E.C. nr. 20.


Astfel, este observată tendinţa unor Servicii de Stare Civilă italiene de a nu recunoaşte extrasele multilingve moldoveneşti (așa-numitele ,,certificatele de stare civilă de tip internațional”),


5. Problematica coletăriei
Transportatorii moldoveni îşi exprimă continuu nemulţumirea faţă de lipsa unei proceduri privind transportarea legală a mărfurilor şi pasagerilor, care generează în prezent estorcarea de bani din partea autorităţilor de frontieră moldoveneşti, române, maghiare, italiene;


Există necesitatea semnării Protocolului de modificare a Acordului între Guvernul RM şi Guvernul RI privind reglementarea reciprocă a transportului internaţional de pasageri şi mărfuri. Notă: Proiectul protocolului a fost definitivat.


6. Problematica pensiilor
Pînă în prezent nu există un acord între Republica Moldova și Republica Italiană în domeniul protecției sociale, care ar prevedea aspectele legate de pensii atît de importante pentru lucrătorii imigranți.
Italia nu este pregătită, deocamdată, să discute cu Moldova semnarea unui acord în domeniul protecției sociale, ce ar garanta plata pensiilor și îndemnizațiilor cetățenilor moldoveni care muncesc legal în această țară și efectuează plăți în bugetul italian.


Moldovenii ar trebui însă să țină cont de următoarele opțiuni în acest sens pe care le oferă legislația italiană.


Astfel, Legea italiană prevede că persoanele/străinii (inclusiv moldovenii) care au ajuns la vîrsta de pensionare de 66 de ani și 3 luni (vîrsta de pensionare stabilită pentru anul 2016), care au plătit contribuții statului italian și s-au repatriat (s-au întors în Republica Moldova) au dreptul la o pensie din Italia.


Pentru aceasta, imigranții moldoveni reîntorși urmează să-și deschidă un cont la oricare bancă din Republica Moldova și să se adreseze la oficiul ACLI din or. Chișinău.


Actele necesare:


1.Pașaportul moldovenesc
2. Codul fiscal italian (codice fiscale)


Indiferent de faptul cît timp a lucrat cetățeanul, pensia îi va fi plătită, iar calculul pensiei se va face în corespundere cu perioada lucrată în Italia.
Adresa: or. Chișinău, str. Sfatul Țării 17/32, intrarea din strada Șciusev 102. Moldovenii aflați în Italia pot adresa întrebări la subiect președintelui "AssoMoldave" din or. Roma, Tatiana Nogailîc - tel: 0039 3294754598, Skype: nogailic


7. Minorii moldoveni, aflaţi fără însoţitor în Republica Italiană
Majoritatea minorilor moldoveni identificaţi pe teritoriul RI au vîrsta între 15-17 ani, traseul de migrare iregulară pe cale terestră avînd acelaşi itinerar: Moldova-Ucraina; Ucraina-Slovacia; Slovacia-Austria; Austria-Italia.


În urma identificării acestora de către structurile de drept italiene minorii sînt plasaţi la centrele italiene specializate.


Minorilor identificaţi li se oferă posibilitatea de a face studii medii, de a studia limba italiană etc. Concomitent cu cursurile/instruirea oferite, centrele de plasament pentru minori înaintează pe fiecare caz în parte recursuri la Tribunalele locale italiene, prin care solicită examinarea dosarului minorului, în contextul eliberării permisului de şedere pe motiv de studii, îndată ce acesta împlineşte majoratul. Deciziile Tribunalelor vizate sînt în favoarea eliberării permiselor de şedere.
 

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.