AFLAȚI MAI MULTE DESPRE EMIGRARE ȘI IMIGRARE

26.07.2013
Foto: daianapirgaru.wordpress.com

Emigrarea‒ este plecarea cetățenilor statului din această țară pentru totdeauna (schimbarea locului de reşedinţă) sau temporar într-o altă țară cu sau fără schimbarea ulterioară a cetățeniei.

 

Imigrarea‒ este intrarea cetățenilor străini sau a persoanelor fără cetățenie (apatrizi), într-un anumit stat, în scopul de a se stabili definitiv sau temporar pe teritoriul acestuia.

 

Adică emigrarea‒ este ieșirea de pe teritoriul țării, iar imigrare ‒ intrarea în țară, care e legată de o serie de formalități juridice: primirea vizelor, rambursarea datoriilor, obținerea permisului de ședere, declararea veniturilor și justificarea nivelul de solvabilitate etc.

 

În fiecare an, un număr mare de moldoveni pleacă în străinătate pentru ședere temporară și permanentă. Pe emigranții din Republica Moldova și alte țări ale CSI sînt gatasă-i primească multe ţări ale lumii, precum: SUA, Canada, Noua Zeelandă, Germania, Franța și altele. În majoritatea ţărilor există restricții de imigrare special stabilite, dar și cote.

 

Programele de imigrare sînt de mai multe tipuri:

- Programu limigrării de afaceri. Permite persoanelor care investesc mijloace considerabile în economia ţării de ședere planificate, acelora care organizează propria lor afacere în această țară, să obțină cetățenia. Într-o serie de ţări volumul investiţiilor este determinat, ceea ce le permite investitorilor să pretindă obţinerea cetățeniei sau rezidenței. Unele țări acordă cetățenie cumpărătorilor terenurilor, caselor și apartamentelor de pe teritoriul lor, stimulînd astfel dezvoltarea pieței imobiliare.

 

- Programul de atragere a resurselor intelectuale. Acest tip de imigrare este orientat spre profesioniștii care demonstrează realizări remarcabile în domeniul științei, tehnologiilor înalte, culturii și sportului. Guvernele diferitor țări dezvoltate nu ascund interesul lor în atragerea oamenilor de ştiinţă tineri și promițători – specialişti în domeniul fizicii teoretice și aplicate, chimiei, medicinii, geneticii, microbiologiei, biotehnologiilor și altor sfere dintre cele mai întrebate în lume ale activităţii științifice.Astfel imigranții potențiali pot conta atît pe condiţii confortabile de lucru la locul nou, cît şi pe loialitatea autorităților în timpul trecerii de formalitățile de imigrare.Însă criterii clare despre "necesitatea"unui sau altui profesionist, de regulă nu există și să convingeţi oficialii noii țări de capacităţile dvs. de a aduce beneficii acestui stat nu este întotdeauna simplu.Unul dintre modurile sigure este participarea la concursuri pentru obţinerea granturilor guvernamentale. Deţinătorul unui astfel de grant primeşte nu numai un sprijin material substanţial pentru proiectului lui, dar, evident, şi statutul unui migrant dorit.

 

Unul dintre cele mai vorbitoare exemple ale unui program de stat îndreptat spre captarea „minţilor” este „Programul imigraţiei independente”, care funcţionează în Canada.

 

Pot conta pe loialitatea țărilor dezvoltate, de asemenea, pictorii, artiști, muzicienii, sportivii de succes. Reprezentanților de vază ai profesiilor creative li se oferă posibilitatea de a preda, dar și să deschidă propriile școli, transmiţînd studenților cunoştinţele şi experienţa acumulate, astfel contribuind semnificativ la dezvoltarea culturală a țării.

 

Veteranii emeriţi ai sportului sînt invitați, de regulă, să fie antrenori. Sînt cunoscute cazuri cînd sportivilor activi li s-a dat cetățenie în scopul de a-i include în echipa națională a ţării în care are noua reședință.

 

- Programul de repatriere. În unele țări din Europa și în Israel funcţionează programele de repatriere, adică revenirea în patria istorică a conaționalilor săi și membrilor grupului etnic titular. Repatriaţilor statul le oferă sprijin, le sînt plătite subvenţii sociale ("indemnizaţii de transfer"), sînt scutiţi de o parte din impozite și taxele pentru viză.

 

- Programul de reunificare a familiilor (imigrația familială). În cadrul acestui program, soțul (sau altă rudă apropiată) are dreptul să obțină cetățenia sau statutul de rezident permanent în țara a cărei cetățenie o deţine ruda lui.

 

Înainte de a face primul pas pentru a migra în străinătate Vă recomandăm să vă adresaţi Ambasadei statului în care urmează să vă mutaţi cu traiul pentru a obţine informaţii complete şi detaliate privind condiţiile particulare de intrare și de şedere permanentă prevăzute de legislaţia locală, care pot suferi modificări frecvente.

 

Totodată, Vă sugerăm să întreprindeți următoarele acțiuni care sînt menite să contribuie la integrarea socială dorită de dvs. în țara de destinație, inclusiv prin prevenirea și anticiparea unor circumstanțe nedorite în procesul de adaptare în străinătate: întocmiți o listă cu priorităţi, dar şi cu aşteptările pe care le aveți de la statul în care plecați; nu rupeți legătura cu țara de origine; convingeţi-vă şi verificaţi dacă cunoaşteţi limba țării gazdă la un nivel suficient; stabiliți legătura cu diaspora moldovenească înregistrată în țara gazdă; aveţi grijă să faceţi rost de o locuinţă; nu confundaţi migraţia cu călătoria.

 

Documentați-vă temeinic despre țară de destinație. Acest lucru presupune și cunoașterea istoriei, geografiei, legislaţiei. Studiați străzile pe care o să vă deplasaţi zilnic, intrați pe forumurile ţării respective, comunicaţi cu alţi migranţi, dar şi cu localnicii, citiți mass-media locală. Nu vă limitați doar la exemplele altor cetățeni moldoveni care au migrat. Informațiile suplimentare sînt disponibile pe portalul Viza.md.

Sursa: Viza.md

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.