CÎND VA FI IMPLEMENTAT REGISTRUL ELECTRONIC AL ALEGĂTORULUI