CETĂȚENII R. MOLDOVA VOR PUTEA TRECE FRONTIERA CRIMEII NUMAI CU PERMIS SPECIAL

09.06.2015
 

Guvernul ucrainean a publicat decretul special, care reglementează normele de trecere a frontierei din Crimeea.

 

Intrarea pe teritoriul Crimeii, dar și ieșirea este posibilă numai prin punctele de control, care lucrează non-stop. Pentru automobile Cabinetul de Miniştri a identificat noi puncte de control: "Kalanciak", "Ciaplin" şi "Ciongar". Pentru căile de comunicare feroviare: "Herson", "Melitopol", "Vadim" și "Novoalekseevka". Ucrainenilor, pentru a trecere frontiera le este suficient să aibă asupra lor un document, care să dovedească cetăţenia lor, străinii însă vor trebui să transpire un pic ca să obțină un permis special.

 

Acest permis se elibereazădacă: în Crimeea locuiesc rude apropiate sau membri ai familiei; sau dacă pe peninsulă se află morminte ale rudelor sau membrilor familiei; în caz dedeces al rudelor apropiate sau membrilor familiei, fapt confirmat de documentele eliberate de organele de stat abilitate ale Ucrainei; în cazul titlului de proprietate asupra imobilelor; dacă scopul vizitei este protejarea intereselor naționale ale Ucrainei.

 

Cum poate fi perfectat un permis?

Permisul special va fi eliberat la Serviciul de Stat pentru Migrație (SSM) al Ucrainei, acesta considerîndu-se valabil numai dacă are semnătura conducătorului organului teritorial al SSM sau al adjunctului acestuia. În document se lipeşte fotografia, care este sigilată de către autoritatea menționată.

 

Nu se menționează dacă acest permis special poate fi obținut la consulatele ucrainene, ceea ce i-ar scuti pe moldoveni de deplasările în Ucraina.

 

 

 

Pentru a primi permisul special trebuie să prezentaţi următoarele documente:

1) cererea conform modelului;

2) paşaportul (după prezentare vă este întors);

3) un document care confirmă șederea pe teritoriul Ucrainei în baza temeiurilor legale;

4) o copie a paginii pașaportului cu datele personale ale persoanei, cu traducere în limba ucraineană, certificată în mod corespunzător;

5) documente care dovedesc scopul intrării pe teritoriul ocupat temporar de Ucraina:

- copii ale documentelor, care confirmă legăturile de rudenie a cetățenilor străini și a apatrizilor, precum şi locul de reşedinţă al rudelor apropiate și membrilor familiei în Crimeea;

- o copie a documentului care confirmă decesul rudelor apropiate care locuiau în Crimeea;

- un document care confirmă înmormîntarea rudelor apropiate sau membrilor familiei în Crimeea;

- documente care confirmă dreptul de proprietate asupra imobilelor;

- solicitare sau confirmare de la MAE pentru diplomaţi;

- alte documentecare pot dovediscopulvizitei;

6) un document care confirmă deţinerea mijloacelor financiare suficiente pentru perioada șederii planificate pe teritoriul Ucrainei sau a garanțiilor corespunzătoare din partea părţii gazdă;

7) trei fotografii cu dimensiunile 3,5 х 4,5 cm.

Permise li se vor eliberanumai adulților, datele privind copiii sunt introduse în formularul părinților.

Permisul specialse eliberează pentru o intrare sau intrări multiple și este valabil pentru perioada documentată şi specificată, indicată în cerere.

 

Cauzele refuzului

Serviciu lde Migrare poate refuza să vă elibereze un permis. Acest lucru este posibil în cazul în care:
1) străinul prezintă o amenințare pentru securitatea statului sau protecția ordinii publice, asigurarea sănătăţii publice, protecția drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor Ucrainei și altor persoane care au reședința pe teritoriul Ucrainei;

2) pașaportul unui asemenea străin sau a unei persoane apatride este fals, deteriorat nu corespunde modelului stabilit sau aparține unei alte persoane;

3) au fostprezentate informații false sau documente falsificate;

4) există motive întemeiate să se creadă că persoana străină sau apatridă care are alte motive şi scopuri, decît cele declarate în cerere, de a intra pe teritoriul ocupat temporar sau dacă nu a prezentat confirmarea motivelor și scopul intrării;

5) un străin sau un o persoană apatridă nu are un document, care să confirme deţinerea mijloacelor financiare suficiente pentru perioada de ședere pe teritoriul Ucrainei sau garanții din partea persoanei gazdă.

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.