CONTINUĂ SELECTAREA CANDIDAȚILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA PENTRU MUNCĂ ÎN ISRAEL

29.04.2013
Foto: trojka.rs

Cetățenii Republici Moldova, doritori de a munci temporar în domeniul construcțiilor în Statul Israel sînt invitați să depună cererile la Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă după locul de reşedinţă, prezentînd pașaportul și buletinul, precum și copiile acestora.


Prima examinare a cererilor depuse pînă în prezent va începe odată cu sosirea experților corespunzători din Israel, preconizată pentru 06 mai 2013. Cei care vor corespunde condiţiilor vor fi invitaţi la interviuri profesionale, prin intermediul cărora se va determina calificarea acestora. Testarea profesională va fi efectuată de către reprezentanţi ai agenţiilor de angajare din Israel.


Data limită de depunere a cererilor încă nu a fost stabilită.


Totodată, Portalul Viza.md reamintește că conform comunicatului mpsfc.gov.md, în conformitate cu tratatele bilaterale moldo-israeliene existente Guvernul Statului Israel a solicitat cooperare în ceea ce priveşte recrutarea a 1000 de lucrători temporari calificaţi în domeniul construcţiilor pentru a munci în Israel.


Astfel, sînt solicitaţi specialişti în următoarele domenii:
• cofraj de construcţie industrializată, cofraj din lemn,
• armatuier, îndoirea fierului, sudarea oțelului,
• plăcător cu plăci, acoperirea podelilor și pereților cu faianță,
• lucrări de tencuit.


Pentru primele trei profiluri cunoaşterea citirii planurilor de construcţii este obligatorie.


Candidaţii trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
• să fie cetăţeni ai Republicii Moldova;
• să nu fi lucrat anterior în Israel;
• să nu aibă rude de gradul întîi, care lucrează în Israel (cu excepţia fraţilor și surorilor);
• să nu aibă antecedente penale;
• să corespundă medical şi fizic pentru muncă intensivă în aer liber, în condiţiile climaterice din Israel, pentru executarea diferitor lucrări în domeniul construcţiilor, inclusiv lucru la înălţime.


Vor fi excluşi din lista doritorilor persoanele, care suferă de: tuberculoză, hepatită, sifilis, gonoree sau cei afectați de virusul HIV/SIDA.


Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va fi responsabilă de coordоnarea activităților de informare a cetățenilor, selectarea candidaților prin intermediul structurilor sale teritoriale, transmiterea datelor structurilor responsabile din Israel și implicarea în activități comune de organizare a plecării în țara de destinație.


Procedura de aplicare va fi administrată de Părţi în mod transparent, gratuit și va consta în selectarea potențialilor candidați de către agențiile teritoriale pentru ocupare a forței de muncă, la nivel de fiecare municipiu, raion și UTAG, care vor corespunde anumitor criterii înaintate în baza Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel cu privire la angajarea temporară a lucrătorilor din Republica Moldova în anumite sectoare din Statul Israel și Protocolului de implementare A (Domeniul construcțiilor) a Acordului nominalizat, semnat la 16 octombrie 2012 și intrat în vigoare la 06 ianuarie 2013, urmat de înscrierea datelor potențialilor beneficiari, transmiterea datelor către compania PIBA, care va decide în final competitivitatea candidaților selectați cu cerințele locurilor de muncă disponibile.


După trecerea etapei de preselecție va urma pregătirea și întocmirea documentelor pentru obținerea vizei și călătoriei spre Statul Israel.


Fiecare candidat potențial va fi informat despre prevederile Acordului privind drepturile lucrătorilor moldoveni în Israel, condițiile de muncă și drepturile sociale, modalitatea de salarizare, asigurarea medicală, condițiile de cazare, implicit și despre prevederile contractului de muncă.


Persoanele selectate vor semna, înainte de plecare, contractul individual de muncă, în care vor fi indicate toate drepturile și obligațiile angajatorului și angajatului.


Lucrătorii moldoveni angajaţi în conformitate cu prezentul Acord, vor avea aceleaşi drepturi şi obligaţii de muncă ca şi lucrătorii băştinaşi şi se vor bucura de aceeaşi protecţie în conformitate cu legislaţia privind siguranţa la locul de muncă (concediu de odihnă plătit, concediu medical etc.).


De asemenea, lucrătorii vor fi protejaţi în conformitate cu legislaţia în domeniul securităţii sociale, în caz de accidente de muncă şi falimentul întreprinderii. Lucrătorii temporari din Republica Moldova au dreptul de a crea și de a fi membri ai uniunilor sindicale.


În baza prevederilor Acordului menționat, salariul minim brut lunar estimat pentru un muncitor în construcţii în Israel (înainte de deduceri şi taxe permise) este aproximativ 1.500 dolari SUA (1 dolar = 3.8 NIS) pentru 211 ore de lucru pe lună. Pentru fiecare oră suplimentară de lucru muncitorul va primi remunerare suplimentară, conform numărului de ore lucrate efectiv de către acesta.


Angajatorul va presta fiecărui lucrător o asigurare medicală pentru perioada de angajare în Israel.


Cetățenii Republicii Moldova, care doresc să muncească pe teritoriul Israelului urmează să țină cont de existența unor riscuri, și anume:
- Condițiile climaterice diferite de cele cu care s-au obișnuit;
- Lucrul la înălțime și la temperaturi ale aerului foarte înalte (pe timp de vară);


Recrutarea şi angajarea temporară a lucrătorilor străini în Statul Israel este realizată în conformitate cu legislaţia în vigoare a Statului Israel, piaţa naţională a forţei de muncă, politica Guvernului Statului Israel cu privire la sectoarele în care locurile de muncă sînt disponibile pentru angajarea lucrătorilor străini, cît şi cotele anuale pentru lucrătorii străini temporari şi precondiţiile pentru eliberarea permiselor de muncă pentru fiecare sector.


Pentru detalii urmează a fi contactate Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.


Sursa: Viza.md
 

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.