Poşta
Înregistrare Aţi uitat parola?

CUM SĂ VĂ MUTAȚI CU TRAIUL ÎN AUSTRALIA

13.03.2017
Cum să vă mutați cu traiul în Australia
 

În ultimii ani, cele mai mari orașe ale Australiei cunosc boom-ul imigrării: străinii vin pe Continentul Verde în căutarea nivelului de viață ridicat, educației și serviciilor medicale de calitate, salariilor destul de bune. Portalul nostru vă povestește despre toate opțiunile de mutare în Australia: cu vize pentru oaspeți, studenți, investitori.


Australia este vizitată, din diferite motive: pentru a vedea țara și a se întîlni cu rudele, pentru a se odihni și trata, pentru a studia și a lucra. Ca să reușească toate acestea desigur, oricine care vrea să treacă frontiera, are nevoie de o viză, categoria căreia depinde de scopul călătoriei.


Vești bune: puteți depunere solicitarea pentru obținerea celor mai multe tipuri de viză, dar și trece procedurile legate de acestea online, ceea ce înseamnă fără cozi și interviuri.


Există însă restricții pentru cetățenii anumitor țări. Vă va ajuta să clarificați ambiguitățile serviciul Visa Finder de pe site-ul web al Departamentului de Imigrare și Protecția Frontierelor (Department of Immigration and Border Protection). De la vizitator se cere să completeze cîteva coloane ("vîrstă", "scopul călătoriei", "pașaport" și altele), după care acesta va putea lua cunoștință de vizele disponibile pentru el.

 

Viză de scurtă ședere


Electronic Travel Authority Visa (subclasa 601). ETA – este un sistem foarte "avansat": pentru obținerea unei vize trebuie să completați doar formularul de înscriere online, să atașați numărul de pașaport și să achitați taxa pentru viză. Din păcate, acest lucru îl pot face cetățenii din foarte puținele țări: iată lista, Rusia nu se află printre acestea. Acei cărora nu le este accesibilă viza din subclasa ETA, pot aplica pentru o viză de vizitator Visitor Visa a (subclasa 600).


Visitor Visa le sînt eliberate acelora, care doresc să vadă țara, să se întîlnească cu rudele și prietenii, să rezolve chestiuni de afaceri. Cu acest tip de viză în Australia este interzis să lucrezi, precum și să studiezi mai mult de trei luni. În schimb, puteți fi voluntar: participarea la astfel de proiecte este practic nelimitată.


Vizele sînt eliberate pe termen de pînă la 12 luni: totul depinde de scopul călătoriei. Pe parcursul valabilității vizei puteți intra în țară mai mult decît o singură dată.

 

Formularul de aplicare. Informații pe site-ul Departamentului.

 

Viza de tip - Medical Treatment Visa (subclasa 602) le este oferită acelora care planifică să urmeze un tratament sau să primească sfaturi medicale în Australia, donatorilor și acelora care-i însoțesc, precum și destinatarul donatorului de organe, în cazul în care acesta îl însoțește pe donator și operația de transplant a organelor va avea loc în Australia.


De obicei, viza este valabilă timp de trei luni, dar totul depinde de situație. Uneori, oamenii au nevoie de mai mult timp pentru reabilitare după procedurile medicale, în aceste cazuri viza poate fi prelungită.

 

Formularul de aplicare. Informații pe site-ul Departamentului.

 

Viza de tip - Special Program Visa (subclasa 416) le este eliberată participanților programelor de schimb cultural Cultural Enrichment Program, programelor de schimb pentru tineret Youth Exchange Program, programelor pentru asistenți în cadrul școlilor de limbi Language School Assistant, altor programe de schimb pentru studenți.


Timpul de aflare în Australia este determinat de către organizația la programul căruia participă solicitantul de viză. Durata valabilității obișnuită - de la 3 pînă la 12 luni.

 

Formularul de aplicare. Informații pe site-ul Departamentului.

 

Vize de studiu

 

Training and Research Visa (subclasa 402) le este eliberată acelora care intenționează să ia parte la un program de perfecționare a abilităților profesionale (Occupational Trainee Stream), să ia parte la program de dezvoltare profesională (Professional Development Training Stream), să efectueze un studiu de cercetare în colaborare cu colegii australieni (Research Stream). Valabilitatea vizei depinde de programul la care a fost invitat solicitantul de viză:

 

• Occupational Trainee Stream: 2 ani;
• Professional Development Stream: 18 luni;
• Research Stream: 12 luni.

 

Formularul de aplicare. Informații pe site-ul Departamentului.

 

Vize pentru elevii școlilor primare și medii

 

School Sector Visa (subclassa 571) — pentru acei care sînt înscriși la școala primară sau medie în Australia sau participă la programul privind schimbul de elevi de la școlile medii.
De obicei, elevii școlilor primare și medii sînt minori, ceea ce înseamnă că trebuie să fie însoțiți de un adult (peste 21 ani). Pentru aceasta membrul familiei sau tutorele legal trebuie să depună o cerere, împreună cu viitorul elev pentru a primi Guardian Visa (subclasa 580). Există și alte opțiuni, cum ar fi să locuiască la o rudă. Organizatorii programului de schimb le pot propune să locuiască într-o familie adoptivă. În ultimele două cazuri va fi necesar acordul scris al unui părinte sau tutore. Formularul acordului aici.

 

Viza este valabilă pe toată perioada cursului de studiu. În cazul în care durata acestuia e de 10 luni, după finisarea acestuia mai puteți rămîne în țară încă 2, iar în cazul în care e mai puțin de 10 luni, atunci puteți rămîne încă 1 lună.

 

Formularul de aplicare. Informații pe site-ul Departamentului.

 

Guardian Visa (subclasa 580) - le este eliberată părinților sau tutorelui legal al unui elev minor, pe care-l însoțesc în Australia sau rudei care va însoți elevul în țară cu consimțămîntul unui părinte sau al tutorelui legal.


Valabilitatea acestei categorii de vize coincide cu durata School Sector Visa eliberată elevului minor, care necesită să fie însoțit. Informații pe site-ul Departamentului.

 

Vize pentru studenții instituțiilor din învățămîntul superior

 

Higher Education Sector Visa (subclasa 573) va fi potrivită pentru acei care doresc să obțină o diplomă de studii de specialist licențiat sau master, sau diplomă de absolvent a unei instituții superioare de învățămînt, sau un certificat de absolvent al instituției de învățămînt.


Împreună cu titularul vizei poate călători în Australia un membru al familiei sale sau partenerul său. Cu această viză se poate lucra, dar nu mai mult de 40 de ore în 2 săptămîni. Această regulă este aplicată atît în cazul participantului la programul de studiu, precum și a rudei sale. Acesta poate studia, de asemenea, în Australia, dar nu mai mult de 3 luni.

 

Viza este valabilă pe toată perioada cursului de studiu. În cazul în care durata sa e de la 10 luni, după finisarea acestuia mai puteți rămîne în țară încă 2, iar în cazul în care mai puțin de 10 luni, atunci puteți rămîne încă 1 lună.

 

Formularul de aplicare. Informații pe site-ul Departamentului.

 

Postgraduate Research Sector Visa (subclasa 574) — pentru acei care au de gînd să-și facă studiile în Australia și să lucreze asupra cercetărilor sale o pot face nelimitat, pentru a obține gradul de master sau doctor. Posesorul acestui tip de viză poate lua cu el un membru al familiei sau pe partenerul său, oferindu-i-se posibilitatea să lucreze în paralel cu munca de cercetare.
În cazul în care cursul se încheie în noiembrie-decembrie și durează mai mult de 10 luni, posesorul vizei poate rămîne în țară pentru încă 6 luni. În cazul în care cursul se încheie în perioada cuprinsă între ianuarie și octombrie și durează mai mult de 10 luni, atunci poate rămîne pentru încă 8 luni, iar în cazul în care e preconizat ca cursul să dureze 10 luni, atunci poate rămîne pentru încă 7 luni.

 

Formularul de aplicare. Informații pe site-ul Departamentului

 

Vize de lucru

 

În Australia, de multe ori lipsesc specialiști într-un anumit domeniu. Această problemă poate fi rezolvată prin recrutarea imigranților cu aptitudinile potrivite. SkillSelect este serviciul online care-i permite Guvernului Australiei să reglementeze programele de imigrare ale țării atrăgînd specialiștii de care este nevoie. În solicitarea de obținere a vizei de lucru participanții la programele de imigrare oferă informații cu privire la studiile sale, experiența de muncă și nivelul de cunoaștere a limbii. Această procedură este numită "exprimare a interesului" — Expression of Interest, EOI. "Exprimarea de interes" nu este o solicitare de viză, ci posibilitatea de oferire a serviciilor proprii țării, de care aceasta ar avea nevoie. Dacă trece cu succes procedura EOI, solicitantului îi va fi propusă una dintre următoarele vize.

Business Talent Visa (subclasa 132) — pentru acei care doresc să-și întemeieze o afacere sau să investească în una deja existentă. În acest scop, este posibilă participarea acestuia la două programe:

 

• Significant Business History Stream —pentru proprietarii și coproprietarii afacerilor mari, care doresc să își desfășoare activitatea pe teritoriul Australiei.


• Venture Capital Entrepreneur Stream – pentru antreprenorii, ai căror business nou este sponsorizat de către Asociația Australiană a Capitalului Antreprenorilor (Australian Venture Capital Association Limited - AVCAL). Informații pe site-ul Departamentului.

 

Business Innovation and Investment Visa (subclasa 188) — pentru acei care doresc să cumpere o afacere în Australia, să prea managementul unui proiect de afaceri sau să investească bani în el. Potențialul titular al vizei trebuie să primească o propunere din partea ministrului Imigrației. Informații pe site-ul Departamentului.

 

Skilled Regional Visa (subclasa 489) - este eliberată de către Guvernul Australiei acelor specialiști, care au trecut testarea Skilled Points Test, primind numărul de puncte necesare. Acest tip de viză le permite să trăiască și să lucreze într-o anumită regiune a Australiei (dar nu și în regiunea Gold Coast, orașele: Newcastle, Brisbane, Sydney și Wollongong), acolo unde nu sînt lucrători suficienți anume pentru această specialitate, timp de pînă la 4 ani. Informații pe site-ul Departamentului.

 

Skilled Nominated Visa (subclasa 190) este eliberată de Guvernul Australiei acelor specialiști care au trecut Skilled Points Test, obținînd cantitatea necesară de puncte. Skilled Nominated Visa vă permite să locuiți în Australia cu drept de rezident. Informații pe site-ul Departamentului.

 

Skilled Independent Visa (subclass 189) —pentru acei care pot locui și lucra în Australia fără să fie sponsorizați de către stat sau de compania-angajator și fără sprijinul din partea rudelor sau a partenerului. Informații pe site-ul Departamentului.

 

Următoarele vize specialistul le poate obține, dacă l-a invitat la lucru compania, care participă la programul SkillSelect.

 

Сu Temporary Work (Skilled) Visa (subclasa 457) poți locui și lucra pentru compania-sponsor pînă la 4 ani. Specialitatea angajatului trebuie să facă parte din lista Skilled Occupation List. Informații pe site-ul Departamentului.

 

Deținătorul Employer Nomination Scheme Visa (subclasa 186) poate locui și lucra în Australia cu drepturi de rezident. Informații pe site-ul Departamentului.

 

Regional Sponsored Migration Scheme Visa (subclasa 186) vă permite să lucrați într-o anumită regiune a Australiei (dar nu și în regiunea Gold Coast și în orașele Newcastle, Brisbane, Sydney și Wollongong), precum și să obțină permis de ședere. Informații pe site-ul Departamentului.

 

Informații detaliate despre toate posibilitățile de a lucra în Australia, permanent sau temporar, găsiți pe site-ul Departamentului.

 

Informații detaliate despre toate tipurile de vize australiene.

 

Sursa: zagranitsa.com

Publică un comentariu nou