DESPRE CENSUL DE DOMICILIU PENTRU OBŢINEREA CETĂȚENIEI ÎN EUROPA

04.07.2014
Foto: ttgdigital.com

În acest material dorim să vă oferim o analiză comparată a perioadei de timp necesare unui străin de a fi locui într-o țară anume pentru a deveni cetățean al acesteia. Ne vom referi mai jos doar la censul de domiciliu în unele state europene, care este doar una dintre cerințele pentru obținerea unui pașaport.

 

Censul de domiciliu în Elveția

Condiţia e ca persoana să locuiască înElveția cel puțin 10 ani. Aflarea pe teritoriul Elveției, în calitate de "acceptat temporar", va intra în cadrul censului de 10 ani, numărîndu-se numai 50% din aceştia. De exemplu, unei persoane care a locuit în Republica Alpină 10 ani în calitate de "acceptat temporar", din punct de vedere formal legal i se vor socoti doar 5 ani.


Aflarea pe teritoriul Elveției, la vîrsta de 8-18 ani va fi socotită de două ori. De exemplu, în cazul în care minorul a locuit în Republica Alpină 5 ani, începînd de la vîrsta de 13 ani, atunci către 18 ani, el – în cazul în care corespunde altor condiții ‒ poate aplica pentru cetățenia elvețiană.

 

Censul de domiciliu în Italia

În ţara vecină, de la sudul Elveției există diferențe semnificative în ceea ce privește censul de domiciliu: toţi străinii sînt împărțiţi în cetățeni ai Uniunii Europene (de exemplu, cele 27 de state membre rămase) și cetățenii "țărilor terțe" (de exemplu, toate țările CSI). Pentru ca prima categorie să devină compatrioţi ai lui Silvio Berlusconi este suficient să fi locuit în Italia doar patru ani. Iar, în ceea ce privește cea de a doua categorie, legislaţia italiană nu este atît de generoasă: străinii din "țările terțe" (inclsuiv cetățenii Republicii Moldova) trebuie să se afle sub soarele italian tocmai zece ani.

 

Censul de domiciliu în Franţa

În Franța, este mai trivială procedura: pentru a avea posibilitatea de a aplica pentru cetățenia franceză, trebuie să locuiţi în patria lui Voltaire și Napoleon cinci ani.

 

Censul de domiciliu în Germania

Spre deosebirede vecina din vest, Franța, vecina de nord a Elveției, Germania, impune cerințe mai stricte pentru ca străinii să devină cetăţeni germani. Legislaţia Germaniei prevede acordarea dreptului de a obține cetățenia după opt ani de trai pe teritoriul ţării.

 

Censul de domiciliu în Austria

Rivaliidin totdeauna a elvețienilor la schi, austriecii, consideră că sînt demni de a obţine dreptul de a fi deţinători ai pașaportului roșu-alb doar pe persoanele care au locuit în Austria timp de zece ani.

 

Censul de domiciliu în Marea Britanie

CetățeniiAlbionului, deși nu se află printre cei mai primitori pentru străinii care doresc să primească cetățenia britanică, sînt gata să ofere cetăţenia oricărei persoane care a locuit în Regat, cel puțin cinci ani.

 

Censul de domiciliu înSuedia

Străinului care a trăit sub suveranitatea regelui suedez cinci ani îi poate fi acordată cetățenia țării. În plus, statul nordic cunoaşte o regulă prietenoasă fără precedent, față de alte popoare scandinave, pentru cetățenii Danemarcei, Norvegiei și Finlandei, drumul către pașaportul suedez este deschis deja după doi ani de reședință în ţară.

 

 

 

Criza financiară cauzează probleme în economiile unor țări din zona euro pînă în prezent, forţînd guvernele acestora să privească dintr-un alt punct de vedere problema naturalizării, și anume, în calitate de sursă în plus de venituri pentru trezorerie.

 

Astfel, Malta a declarat oficial despre dorința de a-şi vinde cetățenia.

 

Cei de La Bruxelles, au primit cu răceală, cu toate acestea, planurile de a vinde cetățenia Maltei. Despre cît de mult costă pașaportul Maltei, citiţi în detalii, în materialul următor: link.

 

 

 

Realitățile Republicii Moldova

Cetățenia Republicii Moldova poate fi acordată în baza cererii persoanei care a împlinit 18 ani și care:a)     nu s-a născut pe teritoriul dat, dar locuieşte legal și permanent aici cel puțin în ultimii 10 ani, sau este căsătorit (ă) cu un cetățean al Republicii Moldova, nu mai puțin de 3 ani și locuieşte aici în mod legal și permanent ultimii 3 ani, sau locuieşte legal permanent, nu mai puțin de 3 ani, la părinți sau copii (inclusiv copii adoptați și părinții adoptivi), care sînt cetățeni ai Republicii Moldova; sau

           b) locuieşte în mod legal și permanent în Republica Moldova timp de 5 ani, pînă la atingerea vîrstei de 18 ani; sau

          c) este o persoană apatridă, sau a fost recunoscută refugiată, în conformitate cu legile Republicii Moldova, locuieşte în mod legal și permanent pe teritoriul Republicii Moldova de cel puțin 8 ani;  

 

precum și

 

 d) cunoaște și respectă prevederile Constituției; și

 e) posedă în mod corespunzător limba de stat, pentru a se integra în societate; și

 f) are mijloace legale de existență; și

 g) pierde sau renunță la cetățenia unui alt stat, în cazul în care a avut-o, cu excepția cazurilor cînd pierderea acesteia sau renunţarea la ea, în mod rezonabil, nu e posibilă sau cînd nu poate fi cerută, prezentîndu-se argumente plauzibile.

 

Cererea poate fi depusă la ambasadele Republicii Moldova de peste hotare, precum și în Republica Moldova la oficiile teritoriale ale ÎS "Registru". Nu apelați la serviciile oferite de către intermediari.

 

Vă reamintim că după ce UE a anulat vizele pentru moldoveni, numărul solicitărilor pentru cetăţenia Republicii Moldova a crescut de două ori. Potrivit datelor Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor majoritatea solicitărilor vin din partea locuitorilor din stînga Nistrului, din Ucraina şi Rusia.

 

Mai multe informații cu privire la cetățenia Republicii Moldova pot fi găsite AICI.

 

 

Sursa: Viza.md

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.