DESPRE REÎNTREGIREA FAMILIEI MOLDOVENEȘTI ÎN SPANIA

13.12.2013
Foto: drive.md

În Spania procesul legal de reîntregire a familiei poate fi realizat în cazul în care Dvs. corespundeţi tuturor cerinţelor şi dispuneţi de rechizitele necesare pentru punerea în aplicare a reîntregirii familiei. Rezidentul Spaniei poate realiza reunificarea familiei în Spania, transferîndu-şi rudele în Spania.

 

Pentru realizarea procesului de reîntregire a familiei în Spania trebuie să locuiţi legal pe teritoriul spaniol cel puțin un an pentru a putea aplica pentru reîntregire și a obține un permis de ședere în țară pentru încă un termen. Cu alte cuvinte, să-şi mărească termenul iniţial de şedere în Spania. În plus, va trebui să demonstraţi că aveți unde locui, dar şi mijloacele necesare pentru a vă acoperi cheltuielile, precum şi cheltuielile rudelor cu care realizaţi reîntregirea familiei în Spania.

 

Cu cine puteţi realiza reunificarea familieiîn Spania?

Reuniunea familiei în Spania poate fi făcută cu soţul/soţia, în cazul în care nu sunteţi divorțați. Puteți realiza reunificarea familiei în Spania cu copiii dvs. și cu copiii soțului dvs. (inclusiv copii adoptați), înainte ca ei să atingă vîrsta de 18 ani sau care necesită îngrijire specială. În ambele cazuri, pentru reîntregirea familiei copiii nu trebuie să fie căsătoriți. De asemenea, în Spania, reunificarea familiei poate fi realizată cu părinții solicitantului sau părinții soţului/soţiei, atunci cînd ei se află în îngrijirea dumneavoastră. De asemenea, puteți aplica pentru reîntregirea familiei în Spania cu persoane sub 18 ani și invalizilor, al căror tutore legal sînteţi.

 

La ce instanţă trebuie depusă cererea pentru reîntregirea familieiîn Spania?

Cererea cu privire la reîntregirea familieise înaintează Biroului pentru Străini (Oficina de Extranjeros), la reprezentanţele Guvernului (Delegaciones o las Subdelegaciones del Gobierno), cele mai apropiate de locul unde locuiți în Spania.

 

Ce documente trebuie prezentate pentru reîntregirea familiei în Spania?

Procedurape care trebuie să o urmaţi pentru realizarea unificării familiei este înaintarea cererii pentru primirea permisului de şedere în legătură cu reîntregirea familiei pe teritoriul Spaniei, pentru fiecare persoană, pe care doriţi să o aduceţi în Spania. Iar cînd va fi primită permisiunea pentru reîntregirea familiei, rudele dvs. vor trebui să obțină vize la consulatul spaniol din țara în care își au reședința.

Pentru înaintarea cererii de reîntregire a familieiîn Spania, trebuie să vă prezentaţi personal la Biroul pentru Străini (Oficina de Extranjeros).

 

Mai mult decît atît, împreună cu cererea de reîntregire a familiei trebuie să prezentaţi documente care dovedesc gradul dvs. de rudenie, vîrsta, relația juridică și economică dintre dvs. și rudele cu care realizaţi reunificarea familiei: cartea familială, certificatul de căsătorie, certificatul de naştere pentru fiecare copil. Originalul și copia pașaportului dumneavoastră. Pașaportul trebuie să fie valabil (cu un termen de valabilitate potrivit). O copie a permisului dvs. de şedere şi a celui de muncă în Spania (minim cel de-al doilea permis de şedere și de muncă).

În cazul în care permisul reactualizat de şedere și de lucru în Spania nu a fost încă primit, ci se află în proces, trebuie să prezentaţi o notă privind acordarea cererii despre prelungirea permisului de ședere și de muncă în Spania (el resguardo de la Presentación de la Solicitud de renovación).

Va trebui să demonstraţi că aveţi mijloacele economice pentru întreţinerea membrilor familiei cu care realizaţi reîntregirea. De exemplu, veniturile dumneavoastră în Spania sînt suficiente pentru a acoperi cheltuielile familiei dvs.

 

În cazul în care realizaţi reîntregirea familiei cu soțul sau soția, va trebui să prezentaţi o declarație sub semnătură, care să confirme că nu locuiţi cu o altă persoană.

 

Dacă corespundeţi tuturor cerințele necesare pentru obținerea unui permis pentru reîntregirea familiei în Spania, atunci după ce primiţi răspunsul pozitiv, rudele dvs. vor trebui să obțină o viză pentru Spania (de tip D) pentru reîntregirea familiei. Pentru a solicita o viză de reîntregire a familiei în Spania ruda dvs. va trebui să prezinte un raport acreditat despre faptul că dvs. corespundeţi tuturor cerinţelor şi condiţiilor necesare pentru a pretinde la reîntregirea familiei și că aveți cel puțin al doilea permis de şedere şi de muncă în Spania (prelungit).

 

Pentru ce termen se face reîntregirea familieiîn Spania?

Perioada devalabilitate a permisului de ședere în Spania a rudelor dvs., odată ce aţi solicitat reîntregirea familiei, va depinde de situația legală din Spania și va fi egală cu termenul permisului dvs. de şedere în Spania.

 

Cine și unde trebuie să solicite vizele pentru reîntregirea familiei în Spania?

Vizade reîntregire a familiei în Spania poate fi solicitată doar în afara Spaniei, laSecția Consulară sau misiunea diplomatică în țara în care locuiesc rudele cu care intenționaţi să realizaţi reîntregirea familiei. După ce ați primit un răspuns pozitiv la cererea dvs. referitor la permisiunea de reîntregire a familiei, ruda dvs. cu care doriţi să reîntregiţi familia are un termen de două luni pentru a cere o viză în Spania de reîntregire a familiei. Cetățenii Republicii Moldovapot obține o viză în Spania de reîntregire a familiei la Ambasada Spaniei de la București sau Kiev.

 

Ruda dvs. nu va avea posibilitatea reîntregirii familiei cu dvs., în cazul în care vă aflaţi ilegal în Spania. Faptul șederii ilegale în Spania, ar putea deveni un motiv suficient pentru a vă fi refuzată cererea de permisiune a reîntregirii. Pentru a depune cererea de viză pentru reîntregirea familiei va trebui să vă deplasaţi în țara unde aveţi reședința legală.

 

Cum se obține o viză pentru reîntregirea familiei în Spania?

1. Pentru a obține viza de reîntregire a familiei, trebuie să contactați Ambasada Spaniei de la București sau Kiev. Trebuie să prezentaţi:

- cererea de eliberare a vizei pentru Spania completată;

- avizul pozitiv semnat și întărit cu sigiliu aautorităților spaniole cu permisiunea de reîntregire a familiei în Spania;

-copia şi originalul pașaportului străin al rudei dvs. Valabilitatea pașaportului trebuie să constituie cel puțin 4 luni.

2. Cazierul judiciar eliberat de țara, cetățean al căreia este ruda dvs. Poate fi solicitat cazierul judiciar şi din alte țări, în care a locuit în ultimii cinci ani ruda dvs. În cazierul judiciar trebui să fie indicat faptul că solicitantul de viză în Spania nu a avut antecedente penale și nu este dat în căutare. Cazierul judiciar pentru Ambasada Spaniei trebuie să fie întocmit în mod corespunzător şi să aibă apostilă.

3. O copie a permisiunii de ședere în Spania a persoanei care solicită reîntregirea familiei.

4. Document care confirmă gradul de rudenie, vîrsta, dependența juridică sau economică.

5. Certificatul medical pentru Ambasada Spaniei, care confirmă lipsa bolilor de carantină, indicate în Regulamentul Sanitar Internaţional.

AmbasadaSpaniei din țara de reședință a solicitantului vizei pentru reîntregirea familiei poate solicita să-i fie prezentate alte documente necesare.

 

Cît timpva ocupa procesul de obținere a unei vize de reîntregire a familiei în Spania?

Consulatul spaniol va avea la dispoziție maxim două luni pentru a informa despre eliberarea vizei de reîntregire a familiei. Ruda dvs. va trebui să primească personal viza la Consulatul Spaniei, cu excepția vizelor pentru minori. În aceste cazuri viza o poate obține reprezentantul sau tutorele minorului. Ruda care primește viza de reîntregire a familiei va trebui să ajungă în Spania, în perioada valabilităţii vizei, care nu poate fi mai mare de trei luni și care va avea o perioadă de cel mult o lună pentru ca să prezentaţi cererea pentru obţinerea cardului de identificare a străinului.

 

Pentru prelungirea permisului de ședere a unui membru al familiei reîntregite va trebui să prezinte o cerere pentru prelungire cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al acesteia. Ca și în timpul primei cereri va trebui să demonstreze că dvs. în calitate de rezident dispuneţi de fonduri suficiente şi pentru întreținerea acestui membru al familiei, cu care v-aţi reunit.

 

Dacă soțul dvs. va primi permis de muncă și va dovedi prezentînd un certificat de coabitare (Certificado de Convivencia),  din care să rezulte că aţi locuit împreună timp de 2 ani, el însuşi (ori ea însăşi) poate pretinde un permis de ședere în Spania pe lîngă cel al dvs.

Copiii dvs.vor putea obține un permis de ședere în Spania, independent, pe lîngă cel al dvs., atunci cînd vor deveni adulți și vor obține un permis de muncă.

 

Poate oare o persoană care a ajuns în Spania prin intermediul programului de reîntregire a familiei să aducă cu sine şi alţi membri ai familiei lui?

Dacă v-aţi reîntregit familia (aţi ajuns în Spania la cineva prin intermediul programului de reîntregire a familiei), Dvs. aveți, de asemenea, dreptul de vă reîntregi familia cu rudele, în cazul în care ați primit permisiunea de şedere în Spania independent de persoana care a reîntregit cu dvs. familia, astfel încît dvs. corespundeţi acum tuturor cerințelor necesare pentru reunificarea familiei.

În practică, reîntregirea familiei este o procedură destul de complicată. Complexitatea ei constă în colectarea tuturor documentelor necesare. În multe cazuri, procesul este împiedicat de problemele economice. În plus, multe dificultăți apar la colectarea, executarea corespunzătoare și traducerea documentelor pentru depunerea la Ambasada Spaniei.

 

Adresa Oficiului consular al Ambasadei Spanie la Kiev: str. Іллінська 22/13 Д

tel: +380 044 5010600; fax: +380 044 5010607

e-mail: emb.kiev.cons@maec.es

 

Adresa Ambasadei Regatului Spaniei cu sediul la București poate vi vizualizată AICI.

Sursa: Viza.md

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.