EXISTĂ OARE OPORTUNITĂȚI DE A ANULA RESTRICȚIILE PRIVIND INTRAREA ÎN RUSIA, ÎNAINTE DE EXPIRAREA TERMENULUI INTERDICȚIEI APLICATE?