HORA MOLDOVENEASCĂ ŞI „FESTA DEI POPOLI” UNEȘTE COMUNITĂȚILE LA ROMA