INSTRUCŢIUNI PENTRU CALCULATORUL VIZEI SCHENGEN

13.11.2013
Foto: lib.znate.ru

Pentru a le uşura semnificativ viaţa acelora care călătoresc frecvent, Comisia Europeană a postat un calculator pe site-ul său web, care vă permite să calculaţi zilele deja petrecute în țările Schengen la data reintrării, în conformitate cu prevederea, intrată în vigoare din 18 octombrie, dar şi să calculaţi durata posibilei şederi pentru următoarele călătorii.

 

Vă reamintim cădin 18 octombrie funcţionează o nouă regulă de calculare a șederii străinilor în țările Schengen. Regula anterioară permitea deţinătorilor vizelor Schengen, precum și cetățenilor unor țări cu regim fără de vize, să se afle în zona Schengen "pînă la trei luni, timp de jumătate de an (șase luni) din data primei intrări". Noua prevedere permite șederea proprietarilor de vize pe termen lung (de la unu pînă la cinci ani), nu mai mult de 90 zile în fiecare interval de 180 de zile.

 

Ca să nu greşiţi și să nu încălcaţi regimul de vize, Comisia Europeană a publicat pe site-ul său calculatorul. Acum, fiecare titular al unei vize Schengen poate şti din timp, la ce să se aștepte cînd traversează frontiera Uniunii Europene.

 

Vă propunem mai jos să luaţi cunoştinţă de acest instrument util pentru călători:

 

INSTRUCȚIUNI: cum să numeri zilele vizei Schengen cu intrări multiple


Pentru a calcula corect zilele vizei Schengen cu intrări multiple puteţi folosi calculatorul sejurului în zona Schengen (ori de scurtă ședere ‒ calculator), pe site-ul MAI UE.

 

De ce este nevoie de calculatorul zilelor
Calculatorul este inventat, în scopul de a face calculul corect al aflării dvs. în țările Schengen pe perioada vizitelor scurte. Iar în ceea ce privește țările care au nevoie de o viză pentru spațiul Schengen, calculul se face pentru deținătorii de vize pe termen scurt de categoria C.

 

Cînd sejurul nu se calculează

Nu sînt calculate călătoriile, efectuate în cadrul vizei pe termen lung de categoria D și cînd e vorba de rezidenţi.

Nu sînt calculate călătoriileîn Bulgaria, Cipru, Marea Britanie, Irlanda, România și Croația. Aceste țări sînt membre ale UE, dar nu fac parte din zona Schengen.

 

Ce calculează calculatorul

Calculatorul este proiectat să facă calcule conform sistemului: o ședere de pînă la 90 de zile la fiecare 180 de zile. În cazul în care pe autocolantul de viză este specificat un alt număr al zilelor de ședere, spre exemplu 45 sau 60, atunci calculului se face de sine stătător. Calculatorul vă va servi doar drept exemplu de calcul.

Ideeaautorilor calculatorului este următoarea: în baza datei excursiilor anterioare se poate vedea:

 

- cîte zile pe parcursul unei perioade de 180 de zile v-aţi aflat pe teritoriul țărilor Schengen;

- de cînd începe numărarea precedentelor 180 și 90 de zile pentru data următoarei intrări (sau datei curente);

- cîtezile și pînă pe ce dată vă puteţi afla în zona Schengen;

- în cazul în care limita şederii este depășită, atunci cu cîte zile și în ce perioadă de timp se poate intra din nou.

 

Calculatorul nu numără intrările și ieșirile, care au avut loc înainte de 22 aprilie 2013 (adică, perioada de 180 de zile înainte de 18 octombrie 2013 ‒ data începînd cu care a intrat în vigoare noua regulă).

 

Cum funcţionează calculatorul

Calculatorul – este un program online, care nu are nevoie să fie downloadat pe computerul dvs., însă dacă nu aveţi acces la Internet, atunci nici calculatorul nu va funcționa. De asemenea, calculatorul nu va efectua calcule, în cazul în care nu e indicată data plecării. Adică dacă dvs. vă aflați în zona Schengen și doriţi să numărați cîte zile mai aveți, atunci este necesar să introduceți măcar data aproximativă a plecării.

 

Introducerea datelor

Fereastra de sus ‒ Date of entry/Control:"‒ "Data intrării / control": În mod implicit, se seteazăautomat data curentă (ziua în care cineva încearcă să facă calcule). În acest caz, toate informațiile se emit pentru data curentă.

 

Dacă în fereastra dată se introduce data presupusei intrări, atunci informația va fi legată anume de această dată.
Data trebuie să fie introdusă în următorul format: zz / ll / aa.

 

Butonul "CALCULATE""CALCULEAZĂ", atunci cînd faceți clic pe el, începe procesul de calcul (apăsaţi după introducerea datelor și selectarea regimului).

"Enter previous stay(s) in the Schengen area"‒ "Introduceți sejurul anterior în zona Schengen" ‒ trei coloane. În prima coloană se introduce data intrării, în a doua – data ieşirii, iar în cea de-a treia se numără în mod automat zilele pentru fiecare perioadă. Datele sînt introduse în formatul zz / ll / aa (25 octombrie 2013arată astfel: 25/10/13), în ordine cronologică.

"PASSPORT" ‒"Pașaport" ‒butonul pentru angajații punctului de control al pașapoartelor și pentru acei care au multe vize și ştampile. După apăsarea acestui buton pe pagină va rămîne un tabel, care are o coloană.

 

Aici, în orice ordine aleatorie sînt introduse datele intrării și ieșirii în funcție de ştampile, iar sistemul le va pune de sine stătător în ordinea corectă. Formatul introducerii datelor: + sau -, mai departe zz / ll / aa. În acest caz "+" înseamnă data intrării, "-" data ieşirii. Exemplu: intrarea pe 02 iunie 2013, ieşirea 1 august 2013. În tabel introducem corespunzător: +02/06/13 și - 01/08/13.

 

Numărarea zilelor

După introducerea datelor, puteți începe calculele. Pentru a face acest lucru, există două regimuri:

 

№ 1 "CONTROL"‒ Indică dacăexistă depăşirea limitei de ședere 90/180 sau nu (calculul se bazează pe datele specificate în tabel). Dacă nu există nici o încălcare, sistemul indică pînă pe ce dată puteţi rămâne în spaţiul Schengen:

- No overstay in the registration period.

- Possible stay until 21/11/13.

În cazul în care există încălcări, sistemul indică cu cîte zile aţi depăşit regimul de ședere (sau va fi depășit, în cazul în care este vorba de planificarea călătoriilor viitoare) și în ce perioadă:

- Days of stay in the 180-days period 01/01/15 to 29/06/15: 100 day(s)

- Overstay in the period from 20/06/15 to 29/06/15 (10 days)

 

№ 2 "PLANNING"‒ după controlul limitei trebuie inclusă această funcție (pune bifa în cerculeţul corespunzător), nu este necesar să reintroduceți informațiile. În acest regim, se oferă următoarele informații: numărul concret de zile, pe parcursul cărora vă puteţi afla în zona Schengen, data începerii celor 180 de zilele precedente și 90 de zile din data curentă sau data intrării presupuse:

- Start of 90 days period: 11/06/15

- Start of 180 days period: 13/03/15

-The stay may be authorized for up to: 40 day(s)

 

Еxemple de calcule

Datele iniţiale:

viza cu intrări multiple, șederea ‒ 90 de zile, termenul de valabilitate 1 an din data de 01/01/2015 pînă la 31/12/2015

Ieşirea din ţară № 1 ‒ 01/01/15 - 10/01/15 (10 zile)

Ieşirea din ţară № 2 ‒ 01/03/15 - 30/03/15 (30 zile)

Ieşirea din ţară № 3 ‒ 01/05/15 - 09/06/15 (40 zile)

 

№1.Cîtezile se poate afla în zona Schengen deţinătorul unei astfel de vize, în cazul în care acesta intenționează ca următoarea ieşire din ţară să aibă loc de pe 20.06.2015?

Răspunsul calculatorului‒ maxim20 de zile

Calculul: perioada precedentă din data de 20/06/15 de 180 zile începe la 23/12/14, perioada de 90 de zile ‒ 23/03/15

perioada de 180de zile de la prima intrare se încheie pe 30/06/15

Numărulzilelor de şedere în perioada indicată ‒ 80 (10 +30 +40). Prin urmare, au rămas încă 10 (90-80 = 10) zile (20/06/15-29/06/15) + cele 10 zile rămase din perioada din 30/06, care a început la 01/01/15 vor deveni irelevante la 01/07/15 (vor constitui mai mult decît perioada de 180 de zile).

 

№2. Avîndaceleași date de intrare trebuie de aflat cîte zile se poate afla turistul în zona Schengen, în cazul în care data intrării este 07.08.15?

Răspunsul calculatorului‒ maxim 20 de zile.

Calculul: perioada precedentă din data de 07/08/15 de 180 de zile începe din 09/02/15, o perioadă de 90 de zile ‒ 10/05/15

Înacest caz, perioadă necesară în care trebuie efectuată prima intrare trebuie să nu fie o dată ulterioară datei de 09/02 ‒ în acest caz – intrarea № 2, din 01/03/15. În conformitate cu normele de următoarea dată de după această zi – 02/03/15 se iau în calcul 180 zile şi obţinem data de 28/08/15. Numărăm cantitatea zilelor în perioada de aflare de pe 02/03/15 pînă pe 08/28/15 (ieşirea 2 + intrarea 3) = 70. Sînt permise 90 ‒ atunci încă 20 de zile vă mai puteţi afla în zona Schengen. La data de intrare ‒ 07/08 vom adăuga 20 zile – şi vom obține 26/08 – pînă pe această dată trebuie să părăsiţi țara.

 

№3. Aceleași date iniţiale, dar intrarea pe 08/08. Cîte zile în acest caz?


Răspunsul calculatorului ‒ 50 de zile.

Aicicredem calculatorul pe cuvîntul: la intrare din 08/08 ‒ vor fi 50 (nu trebuie să căutaţi logică în faptul că, la intrarea cu o zi înainte la 07/08, la fel ca în exemplul precedent au fost calculate 20 zile).

 

№4.Aceleași date iniţiale, însă intrarea pe 08/09.

Răspunsul calculatorului - 90 de zile.

 

Calculul ‒ 180 de zile din data intrării 08/09. Perioada de 90 de zile începe din data de 10/06/15. În condițiile problemei date, ultima ieșire ‒ 09/06. Prin urmare, în ultimele 90 de zile din momentul presupusei intrări, adică din 10/06 pînă pe 08/09 nu figurează nici o zi, petrecută în zona Schengen, așa că pe 08/09 se poate intra pentru o perioadă de 90 de zile.

 

Calculatorul vizelor poate fi găsit AICI.

Sursa: ec.europa.eu

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.