LIBERALIZAREA REGIMULUI DE VIZE SI TRECEREA LA FAZA 2, DISCUTATATE LA CHISINAU

21.05.2012
Foto: tv7.md

Grupul de lucru pe vize, frontiere şi Transnistria al «Convenţiei Naţionale pentru Integrarea Europeană» va prezenta luni, 21 mai 2012, ora 10:00, o serie de recomandări. Discuţiile vor viza evoluţiile din ultimele luni şi perspectiva trecerii la cea de-a II fază de implementare a dialogului RM-UE privind liberalizarea regimului de vize. Prezentările experţilor se vor concentra asupra progresului înregistrat în ultimele 6 luni.

 

Scopul iniţiativei este de a stimula dezbateri ample şi de a formula recomandări pentru structurile guvernamentale, cu participarea societăţii civile, în vederea adoptării şi implementării acquis-ului comunitar în Republica Moldova.

 

Recomandările reprezintă produsul unei mese rotunde la care au participat funcţionari ai administraţiei publice centrale şi locale, experţi independenţi, lideri de ONG, reprezentanţi ai mediului de afaceri, oficiali şi parteneri din Republica Slovacă. Formatul a fost unul închis, anume pentru a favoriza o comunicare sinceră şi o discuţie pe aspecte tehnice. Recomandările finale au fost adoptate prin votul participanţilor. Anume acest mecanism permite surprinderea celor mai vulnerabile chestiuni de pe agenda formulării unei poziţii de ţară în problema dezvoltării regionale.

 

Proiectul „Convenţia Naţională pentru Integrarea Europeană” este implementat de Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”, Asociaţia pentru Politică Externă şi Centrul Analitic Independent Expert-Grup, cu susţinerea financiară a Ministerului Afacerilor Externe al Slovaciei.

 

 

Sursa: tv7.md