MODUL CEL MAI EFICIENT DE A DEPUNE O PETIȚIE CONSULARĂ

09.12.2016
Modul cel mai eficent de a depune o plîngere consulară
 

Cetățenii pot depune personal sau prin poștă electronica (e-mail) o petiție cu privire la activitatea consulatului moldovenesc din străinătate sau a Direcției Generale Afaceri Consulare a Ministerului de Externe. Petițiile trebuie să fie semnate de autor, indicîndu-se numele, prenumele şi domiciliul.

 

Plîngerile transmise prin e-mail (în formă electronica) urmează să conţină informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului. Petiţiile ce nu întrunesc condiţiile prevăzute mai sus se consideră anonime şi nu se examinează.

 

Este recomandabil ca în copia mesajului electronic adresat consulatului să fie incluse următoarele adrese e-mail:

callcenter@mfa.md (Centrul de Apel al MAEIE)

consdep@mfa.md (Direcția Generală Afaceri Consulare)

sesizari@mfa.md (Sesizări cu privire la actele de corupție)

 

Adresele ambasadelor și consulatelor moldovenești pot fi găsite AICI.

 

Petiţiile sînt examinate în termen de o lună, iar cele care nu necesită o studiere şi examinare suplimentară - fără întîrziere sau în termen de 15 zile de la data înregistrării. În cazuri deosebite, termenul de examinare poate fi prelungit cu cel mult o lună, fapt despre care este informat petiţionarul.

 

Petiţionarii, care consideră că drepturile lor sînt lezate şi nu sînt de acord cu deciziile organului sau persoanei oficiale care au examinat petiţia, au dreptul de a se adresa în instanţa de contencios administrativ în termen de 6 luni din ziua comunicării deciziei sau, în caz dacă în intervalul menţionat nu au primit răspuns - din ziua cînd trebuiau să-l primească.

 

Reamintim că prin petiţie, se înţelege orice cerere, reclamaţie, propunere, sesizare, inclusiv cererea prealabilă prin care se contestă un act administrativ sau nesoluţionarea în termenul stabilit de lege a unei cereri.

 

Calitatea serviciilor consulare prestate de misiunile diplomatice și oficiile consulare moldovenești precum și a Direcției Generale Afaceri Consulare din cadrul Ministerului de Externe al RM poate fi apreciată AICI.

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.