PARTICULARITĂȚILE DOCUMENTĂRII CU ACTE DE IDENTITATЕ MOLDOVENEȘTI A CETĂȚENILOR DIN REGIUNEA STÎNGĂ A NISTRULUI.