PROCEDURĂ PENTRU RECUNOAȘTEREA CĂSĂTORIEI MOLDOVENEȘTI ÎN GERMANIA

17.05.2016
 

Situaţia aprilie 2016

Informaţie referitoare la înregistrarea căsătoriei

 

Valabilitatea căsătoriei

Căsătoria încheiată în străinătate va fi considerată în Germania valabilă în mod principial numai în cazul respectării în ţara străină a normelor legale în vigoare referitoare la căsătorie. În consecinţă nu există o procedură pentru recunoaşterea căsătoriei încheiate în străinătate. Întrebarea despre valabilitatea căsătoriei parvine întotdeauna atunci cînd apare necesitatea întocmirii altor proceduri oficiale, de exemplu la certificarea căsătoriei, încheiate în străinătate, în registrul stării civile pentru căsătoriţi sau la depunerea cererii privind numele sau la introducerea datelor în fişa fiscală. Această problemă se va verifica de către instituţia competentă pe propria răspundere.

 

I. Înregistrarea căsătoriei în R. Moldova
Pentru încheierea căsătoriei este necesar de a prezenta paşaportul valabil de călătorie cu traducere. În cele ce urmează sînt enumerate actele, în afară de paşaport, necesare pentru prezentarea de către viitorul soţ/ viitoarea soţie de origine germană, solicitate de către toate oficiile stării civile din R. Moldova:

 

a) Certificatul de capacitate matrimonială, care dovedeşte faptul, precum că la baza încheerii acestei căsătorii nu există careva impedimente pentru ambii logodnici (de exemplu o casnicie a unuia din soţi cu o altă persoană).

 

Certificatul de capacitate matrimonială - cum şi unde poate fi obţinut?

Pentru eliberarea certificatelor de capacitate matrimonială cetăţenilor germani, ce preconizează încheierea căsătoriei peste hotare este responsabil oficiul stării civile conform domiciliului permanent sau reşedinţei obişnuite al persoanei care încheie căsătoria. În caz când persoana care încheie căsătoria nu are în Germania nici domiciliu permanent, nici reşedinţă obişnuită, atunci este decisiv ultimul loc de reşedinţă obişnuită; în caz dacă persoana respectivă niciodată nu a locuit sau s-a aflat în Germania doar temporar, atunci competenţa îi revine Oficiului Stării Civile numărul 1 din Berlin. Ambasada Germaniei la Chișinău poate să autentifice semnătura pe cerere privind eliberarea certificatului de capacitatea matrimonială. Pentru autentificarea semnăturii de pe această cerere se va percepe o taxă de 20 Euro.

 

Se recomandă de a consulta oficiul de stare civilă responsabil din Germania în privinţa actelor necesare pentru primirea documentului sus-menţionat.

 

Pentru a primi Certificatul ce confirmă posibilitatea încheerii căsătoriei, ambiii soţi vor prezenta următoarele acte:

 

- extras legalizat din registrul de familie al părinţilor şi/ sau adeverinţa de origine genealogică;

- certificatul despre permisiunea de şedere/ adeverinţa biroului de evidenţă a populaţiei;

- copia legalizată a paşaportului sau a buletinului de identitate;

- în caz de divorţ: hotărîrea instanţei de judecată, respectiv certificatul de divorţ ( cu datele despre dreptul de întreţinere a copiilor minori);

- în caz de văduvie : certificatul de deces soţului/soţiei decedat/decedate;

- în caz de încetare a căsătoriei între persoane de acelaşi sex: hotărîrea de anulare.

Indicaţii:

• Actele eliberate în Republica Moldova vor fi recunoscute în Germania în mod principial numai după legalizarea acestora.

 

Informaţie cu privire la legalizare

• Oficiile stării civile din Germania solicită de regulă, o traducere în limba germană a actelor eliberate în Republica Moldova conform aşa numitei norme ISO.

Rugăm să atrageţi atenţie la alegerea traducătorului. Traducătorul trebuie să activeze conform acestei norme.

 

În R. Moldova de asemenea sînt acceptate actele germane doar dacă ele sunt legalizate. Ambasada Republicii Moldova în Germania vă poate oferi informaţie referitoare la procedura de legalizare din Germania.

 

Certificatele de capacitate matrimonială, eliberate conform Convenţiei CIEC numărul 20 nu necesită să fie legalizate.

 

b) Certificatul de naştere: se eliberează de către organul competent de stare civilă din Germania.

c) În cazul unei căsătorii anterioare: sentinţa instanţei referitoare la divorţ şi certificatul de divorţ sau certificatul de deces al fostei soţii/ al fostului soţ.

Indicaţie: Din noiembrie 2007 nu este necesară prezentarea certificatului de cazier judiciar.

 

Se va ţine cont în mod principial de următoarea informaţie:

Toate certificatele germane (în afară de Certificatul de capacitate matrimonială) urmează a fi legalizate suplimentar ( după legalizarea de către organele competente germane) şi de către ambasada Republicii Moldova respectiv Consulatul General în cărui rază locuieşte soţul sau soţia de origine germană. Este necesar de a prezenta o traducere în limba moldovenească a tuturor actelor prezentate pentru legalizare.

 

Verificaţi înainte de plecare în R. Moldova, dacă toate actele ce necesită să fie legalizate au fost cu adevărat legalizate!

Ambasada Germană nu legalizează acte eliberate în Germania.

 

II. După înregistrarea căsătoriei în R. Moldova
După înregistrarea căsătoriei Dumneavoastră primiţi certificatul de căsătorie moldovenesc. Se recomandă de a legaliza certificatul eliberat la ambasada Germaniei.

Informaţiile referitoare la eliberarea vizei cu scopul reunificării familiei pot fi preluate de pe formularul informativ corespunzător al secţiei vize.

 

III. Înregistrarea căsătoriei în Germania
Este necesar să vă adresaţi oficiului stării civile unde urmează să înregistraţi căsătoria. Acolo veţi primi lista actelor ce urmează a fi prezentate de către ambii soţ. De la caz la caz pot exista cerinţe diferite. În mod principial se vor prezenta următoarele acte:

 

- extrasul legalizat din Regsitrul de familie a părinţilor şi/ sau certificatul despre originea genealogică;

- certificatul privind starea civilă sau Certificatul de capacitate matrimonială international (vezi mai jos);

- certificatul despre permisiunea de şedere/ adeverinţa biroului de evidenţă a populaţiei;

- în caz de divorţ: hotărîrea instanţei de judecată, respectiv certificatul de divorţ;

- în caz de văduvie: certificatul de deces soţului/soţiei decedat/decedate;

- în caz de încetare a căsătoriei persoane de acelaşi sex: hotărîrea de anulare.

 

După aderarea la Convenţia CIEC numărul 20 (Convenţia cu privire la eliberarea certificatului de capacitate matrimonială din 05.09.1980) şi Convenţia CIEC numărul 16 (Convenţia privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă din 08.09.1976) în Republica Moldova se eliberează aşa numitele "Certificatele de capacitate matrimonială internaţionale" Şi extrasele de pe actele de naştere, căsătorie sau de deces, imprimate pe formulare multilingve. Acestea pot fi recunoscute de regulă de către oficiile stării civile germane fără legalizare.

 

Rugăm să vă informaţi în cadrul Direcţiei audienţă şi eliberarea documentelor, str. M. Viteazul 11/1, Chişinău, de actele necesare pentru eliberarea certificatelor menţionate anterior.

Despre necesitatea legalizării tuturor documentelor şi dacă autenticitatea certificatelor străine va fi recunoscută fără alte acte doveditoare, decide numai autoritatea germană. În majoritatea cazurilor se cere legalizarea actelor (în afară de Certificatul de capacitate matrimonială şi extraselor de pe actele de naştere, căsătorie sau de deces, imprimate pe formulare multilingve).

 

IV. Înaintea înregistrării căsătoriei în Germania
Pentru a pleca în Germania pentru înregistrarea căsătoriei, partenera/ partenerul din R. Moldova va solicita eliberarea vizei pentru înregistrarea căsătoriei. Pentru eliberarea acestei vize, este necesară anunţarea căsătoriei Dumneavoastră organelor competente din Germania. Rugăm să ţineţi cont de formularul informativ al secţiei vize referitor la această temă.

 

V. Informaţii de ordin general
Programul pentru legalizare din cadrul Ambasadei Germaniei este următorul: luni şi joi de la 08.30 pînă la 10.30.

Programări în prealabil nu sînt necesare. Toate procedurile juridice menţionate anterior pot fi efectuate în mod principial în prima jumătate a zilei.

 

Sursa: www.chisinau.diplo.de

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.