REGULI NOI DE INTRAT ÎN ȚARĂ VALABILE DIN 1 OCTOMBRIE

23.09.2021

 

 

Din 1 octomvrie intră în vigoare reguli noi de traversare a frontierei naționale.


Astfel, persoanele care revin în Republica Moldova și vor să fie scutite de carantină trebuie să prezinte unul dintre următoarele documente:


prezentarea certificatului de vaccinare împotriva virusului SARS- CoV-2 cu schema completă de vaccinare. Dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Certificatul trebuie să fie prezentat în una dintre limbile de stat, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă;
prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport proprii. Confirmarea trebuie să fie prezentată în una dintre limbile de stat, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă;
prezentarea concluziei medicale confirmative în cazul persoanelor care au suportat COVID-19, în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19, prezentat în una dintre limbile de stat, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă. Actul confirmativ este valabil pe durata perioadei de 90 de zile de la data efectuării investigației;


Persoanele care nu prezintă unul dintre actele menționate mai sus vor fi obligate să respecte regimul de autoizolare cu o durată de 14 zile.

Persoanele respective vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică (descarcă fișa), precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile în locurile declarate.

 

În cazul minorilor pînă la 14 ani, fişa epidemiologică (descarcă fișa) şi declaraţia pe propria răspundere sînt completate şi semnate de reprezentantul legal sau însoţitor. Acest regim poate fi întrerupt după a 7-a zi dacă efectuează un test PCR Covid-19 sau un test rapid de diagnostic Ag SARS-CoV-2, iar rezultatul acestuia este negativ prin act confirmat.

 

Excepţii de la prevederile menționate mai sus sînt pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă:

 

copiii cu vîrsta pînă la 12 ani;
elevii/studenţii cu vîrsta de pînă la 18 ani, care urmează să susţină examene, care merg la studii în instituţii de învăţămînt pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea/desfăşurarea studiilor/participarea la concursuri sau olimpiade internaţionale, cu prezentarea documentelor confirmative, precum și însoțitorii acestora;
echipajele şi personalul de deservire a aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire a garniturilor de tren, conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului. Această excepţie va fi valabilă pînă la data de 30 septembrie 2021;
persoanele care călătoresc din motive de sănătate, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din Romînia său Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi (această excepţie va fi valabilă pînă la data de 30 septembrie 2021);


posesorii pașapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip Laissez- Passer eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, şi/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;
persoanele în tranzit (care nu depăşeşte 24 ore de la data înregistrării intrării în Republica Moldova), itinerarul tranzitării fiind stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;
persoanele care sînt citate de instanţele de judecată/organele de drept din Republica Moldova, precum şi reprezentanţii lor legali, fapt dovedit prin documente confirmative în acest sens.


Textul integral al hotărîrii poate fi citit aici.

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.