SÎNTEȚI DE ACORD CA BIROUL PENTRU RELAȚII CU DIASPORA SĂ DEVINĂ O SIMPLĂ SUBDIVIZIUNE A MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE?

Sînteți de acord ca Biroul pentru Relații cu Diaspora să devină o simplă subdiviziune a Ministerului Afacerilor Externe?