TITLU DE CĂLĂTORIE

 

Titlul de călătorie este documentul de călătorie provizoriu eliberat pentru o singură călătorie spre Republica Moldova.

 

Titlul de călătorie se eliberează și cetăţenilor străini cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova care, din motive obiective, nu pot obţine un titlu de călătorie la misiunile diplomatice sau la consulatele statului ai cărui cetăţeni sînt, în cazul în care aceste categorii de persoane se află în străinătate şi nu sînt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova.

 

Taxa consulară - 20 euro + taxa pentru serviciile aferente. Mărimea plăţii pentru cheltuielile aferente este aprobă de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la propunerea fiecărei Ambasade sau Oficiului Consular, şi stabilită ulterior aprobării prin Ordinul Misiunii.

 

Actele necesare:
La depunerea cererii de eliberare a titlului de călătorie, solicitantul:
1) înaintează un formular de cerere
2) prezintă două fotografii 35mm x 45mm;
3) prezintă dovada dreptului de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova;
4) face dovada lipsei unui document de călătorie valabil;
5) motivează imposibilitatea obţinerii, din motive obiective, a unui titlu de călătorie la misiunile diplomatice sau la consulatele statului ai cărui cetăţeni sînt;

 

Valabilitate
Titlul de călătorie este valabil doar pentru o singură călătorie cu destinaţia finală obligatorie - Republica Moldova și se eliberează pentru un termen de 30 de zile.

În cazuri motivate, titlul de călătorie poate fi eliberat pe un termen de pînă la 90 zile. Cazuri motivate sînt considerate:
1) revenirea persoanei dintr-un stat sau localitate unde au loc acţiuni militare sau există acest pericol;
2) revenirea persoanei dintr-un stat sau localitate afectată de calamităţi naturale;
3) revenirea persoanei în următoarele cazuri: revenirea în Republica Moldova dintr-o instituţie medicală, revenirea în Republica Moldova dintr-o instituţie penitenciară, revenirea în Republica Moldova în legătură cu o cerere de extrădare; revenirea în Republica Moldova în legătură cu o decizie de expulzare; revenirea în Republica Moldova a copiilor minori aflaţi fără supraveghere părintească pe teritoriul altui stat; revenirea în Republica Moldova a victimelor traficului de fiinţe umane sau a migranţilor aflaţi în dificultate; revenirea în Republica Moldova în legătură cu situaţia dificilă în care se află solicitantul titlului de călătorie; revenirea în Republica Moldova în baza unei cereri de readmisie.

 

Cetăţenii care intenţionează să călătorească pe calea terestră, urmează să solicite din timp la Ambasada sau consulatul respectiv străin, aplicarea pe titlul de călătorie a vizei de tranzit, în cazul în care aceasta este necesară pentru tranzitarea ţării respective.