(VIDEO) CHINA OFERĂ BURSE DE STUDII SUPERIOARE ȘI STAGII DE PERFECȚIONARE PENTRU MOLDOVENI

23.04.2014
Foto: Eugen Godoroja

Ministerul Învățămîntului al Republicii Populare Chineze oferă pentru anul academic 2014-2015, burse de studii superioare (ciclul I și II), precum și stagii de perfecționare pentru cetățenii Republicii Moldova.

 

Studiile sînt precedate de un an pregătitor, pe parcursul căruia se va studia limba chineză şi terminologia profilului de specialitate selectat.

 

Candidaţii la studii superioare ciclul I vor prezenta următoarele acte traduse în limba engleză sau chineză:

1. Formular de aplicare (printat după transmiterea on-line a acestuia). Formularul poate fi găsit pe site-ul: http://laihua.csc.edu.cn

2. Copia Diplomei de bacalaureat sau Certificatul ce atestă statutul de elev al clasei absolvente şi Situaţia şcolară pentru anii de liceu (pentru absolvenţii de liceu, promoţia 2014)

3. Copia buletinului de identitate

4. 1 scrisoare de recomandare

5. Certificat medical (poate fi găsit pe site-ul http://laihua.csc.edu.cn). Certificatul medical se va depune în copie, originalul păstrându-se la candidat.

 

Actele indicate în p.2 se vor traduce în limba engleză sau chineză şi se vor autentifica notarial.

 

Candidaţii la studii superioare de masterat, ciclul II (cu durata de 2-3 ani în funcţie de profil) vor prezenta următoarele acte traduse în limba engleză sau chineză:

1. Formular de aplicare (printat după transmiterea on-line a acestuia). Formularul poate fi găsit pe site-ul: http://laihua.csc.edu.cn

2. Copia Diplomei de Licenţă, Copia Suplimentului la diplomă sau situaţia academică pe anii de studii, după caz

3. 2 scrisori de recomandare

4. Certificatul medical (poate fi găsit pe site-ul http://www.csc.edu.cn) Certificatul medical se va depune în copie, originalul se va păstra la aplicant

5. Copia buletinului de identitate.

 

Actele indicate în p.2 se vor traduce în limba engleză sau chineză şi se vor autentifica notarial.

Solicitanţii profilului Artă vor prezenta fotografiile lucrărilor sau casete audio-video, în dependenţă de specialitate.

 

Procedura de aplicare:

1. Înregistrarea on-line pe site-ul http://laihua.csc.edu.cn, cu utilizarea numărului de înregistrare unic pentru candidaţii din Republica Moldova: Agency No. 4981.

2. Depunerea dosarelor se va face la Ministerul Educaţiei al Republlicii Moldova, Direcţia Relaţii internaţionale şi integrare europeană, pînă la data de 29 aprilie 2014. Tel: 0 22 23 80 61 / 0 22 54 23 19.

 

Important: Cheltuielile pentru transportul internaţional vor fi suportate de către candidaţi.

Informaţii suplimentare pot fi găsite la adresa http://www.csc.edu.cn sau la tel: 022 23 80 61.

 

Totodată, Vă propunem să urmăriți mai jos comentariul video la subiectul noilor reguli de obținere a vizelor de studiu pentru China, oferit de șeful Secției Consulare și Administrative a Ambasadei Republicii Populare Chineze în Republica Moldova. Interviu integral despre noile reguli de obținere a vizelor chineze poate fi vizualizat AICI.

 

 

Sursa: Viza.md

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.