VIZĂ DE LUNGĂ ȘEDERE (VIZA ESTE NECESARĂ)

IMPORTANT: Începînd cu data de 1 iunie 2014, cetăţenii Republicii Moldova, care deţin un paşaport simplu sau biometric valabil, sînt scutiţi de obligativitatea deţinerii unei vize pentru a intra, ieşi, tranzita şi rămîne temporar pe teritoriul Republicii Turcia, pentru o perioadă de pînă la 90 de zile în decurs de 6 luni de la data primei intrări.

 

Cetăţenii Republicii Moldova care vor dori să călătorească în Turcia trebuie să deţină un paşaport cu termen de valabilitate de cel puţin 60 de zile suplimentar datei preconizate pentru ieşirea din ţară.

Regimul fără vize este valabil, de asemenea, pentru cetăţenii Republicii Moldova care efectuează transport internaţional de bunuri şi pasageri, precum conducătorii de tren, camioane şi autobuze şi asistenţii conducătorilor şi membrii echipajului avioanelor civile, trenurilor şi locomotivelor.

 

Cetăţenii moldoveni care vor dori să călătorească în Republica Turcia pentru o perioadă ce depăşeşte termenul menţionat (90 de zile în decurs de 6 luni) vor solicita o viză de lungă şedere de la Ambasada Republicii Turcia la Chișinău. Pentru a obține o viză pe termen lung (care permite șederea în țară pentru o perioadă de la 90 la 365 zile), la Secția Consulară trebuie depuse următoarele documente:

Documente necesare: 

 Pentru cetățenii care doresc să plece în scop de muncă la domiciliu:
1. Originalul contractului, trimis de partea turcă. Modelul contractului poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Muncii din Turcia.
2. Scrisoarea de cerere de la angajator, completată, cu antetul companiei, adresată Secției Consulare a Ambasadei Republicii Turcia (original).
3. Pașaportul și o copie a paginii care conține informațiile de identificare. Termenul de valabilitate al pașaportului trebuie să fie de cel puțin un an.
4. O copie a actului de identitate (kimlik) al angajatorului (dacă veți lucra la domiciliu) + copia vizei de reședință a angajatorului (işverenin ikametgah ilmuhaberi).
5. Certificat privind pașapoartele eliberate anterior (eliberat de Biroul de evidenţă şi documentare a populaţiei din raza de domiciliu sau la adresa: Chișinău, str. Alexandru cel Bun 56).
6. În cazul obținerii autorizației de eliberare a vizei, taxa consulară este de 105 de euro.

 

 Pentru cetățenii care doresc să plece în scop de muncă în cadrul unei întreprinderi/companii:

1. Originalul contractului, trimis de partea turcă. Modelul contractului poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Muncii din Turcia.

2. Scrisoarea de cerere de la angajator, completată, cu antetul companiei, adresată Secției Consulare a Ambasadei Republicii Turcia (original).

3. Pașaportul și o copie a paginii care conține informațiile de identificare. Termenul de valabilitate al pașaportului trebuie să fie de cel puțin un an.

4. O copie a vizei de reședință a angajatorului.

5. Certificat privind pașapoartele eliberate anterior (eliberat de Biroul de evidenţă şi documentare a populaţiei din raza de domiciliu sau la adresa: Chișinău, str. Alexandru cel Bun 56).

6. În cazul obținerii autorizației de eliberare a vizei, taxa consulară este de 105 de euro.

7. Specimenele semnăturilor companiei (Şirkete ayıt imza örneği sirküleri)

8. Certificatul cu privire la impozitele companiei (Şirket vergi levhası fotokopisi)

9. Copia certificatului de înregistrare al companiei (Şirket faaliyet belgesi fotokopisi)

 

Atenție!
Documentele enumerate de mai sus se examinează de către Ambasada Republicii Turcia în cel mai scurt timp. În cazul aprobării lor, veți fi contactat de un reprezentant al secției consulare, care vă va comunica numărul dosarului dvs., pe care va trebui să-l transmiteți angajatorului dvs. După ce veți primi numărul dosarului, angajatorul trebuie să prezinte la Ministerul Muncii din Turcia setul de documente necesare pentru angajarea unui cetățean străin în Turcia, pregătit din timp. Expedierea documentelor se efectuează online în termen de 10 zile.


În cazul în care angajatorul nu va reuși să trimită documentele în termen de 10 zile din momentul în care vi s-a comunicat numărul dosarului, vi se va refuza acordarea vizei de lucru de către autoritățile competente din Turcia.


Decizia de a acorda sau de a refuza eliberarea vizei o emite Ministerul Muncii în comun cu ministerele de externe și de interne ale Turciei. Răspunsul la cererea de acordare a vizelor de lucru poate fi obținut în 1-6 luni.

 

Pentru cei care pleacă să studieze la universitate:
Lista documentelor necesare pentru studenții înscriși pe locurile cu finanțare de la buget:
1. Pașaportul și o copie a paginii care conține datele de identificare. Termenul de valabilitate al pașaportului trebuie să fie de cel puțin un an.
2. O fotografie tip pașaport (3x4 cm).
3. Formularul de cerere pentru viză, completat.
4. Documente care confirmă înscrierea la universitatea turcă.
5. Viza se eliberează gratuit.

 

Documente suplimentare solicitate de universitățile turce:
• Certificatul de absolvire a școlii/liceului, tradus în turcă și legalizat la notar.
• Certificat medical, tradusă în turcă și legalizat la notar.
• Certificatul medical privind prezența sau absența infecției cu HIV.
• Transcrierea notelor din ultimii 3 ani, cu indicarea numărului de ore pe săptămînă, tradusă în limba turcă și legalizată la notar.

 

Lista documentelor necesare pentru studenții înmatriculați pe bază de contract:
1. Pașaportul și o copie a paginii care conține datele de identificare. Termenul de valabilitate al pașaportului trebuie să fie de cel puțin un an.
2. O fotografie tip pașaport (3x4 cm).
3. Formularul de cerere pentru viză, completat.
4. Documente care confirmă înscrierea la o universitate turcă.

Atenție!
Pentru a obține o viză de student, cei înmatriculați pe bază de contract urmează să se adreseze în prealabil la Secția Consulară, de preferință în termen de 2-3 luni. În cazul obținerii autorizației de eliberare a vizei, taxa consulară este de 45 de euro.

 

În cazul căsătoriei cu un cetățean al Turciei pe teritoriul Republicii Moldova:
Prima etapă: notificarea autorităților turce despre căsătoria în Republica Moldova
1. Certificatul de căsătorie, formular multilingv. Se eliberează de Serviciul Stare Civilă, situat la adresa: Chișinău, str. Mihai Viteazul 11.
2. Certificatul de naștere, formular multilingv. Se eliberează de Serviciul Stare Civilă, situat la adresa: Chișinău, str. Mihai Viteazul 11.
3. Certificatul de divorț (dacă ați fost căsătorit/ă). Documentul original trebuie legalizat cu Apostilă la Ministerul Justiției (31 august, 82/Chișinău) și tradus în limba turcă.
4. O copie a actului de identitate (nüfus cüzdani) a soțului.
5. Pașaportul și o copie a paginii care conține datele de identificare.
6. Cîte 2 copii xerox ale tuturor documentelor prezentate.

 

Procesul durează aproximativ o lună.


În cazul unei interdicții de intrare în Turcia, primite anterior, puteți solicita eliminarea interdicției în baza căsătoriei cu un cetățean al Turciei.


Etapa a doua: Anularea interdicției de intrare în Turcia, în baza căsătoriei cu un cetățean al Turciei.
1. O fotografie tip pașaport (3x4cm).
2. Certificat privind pașapoartele eliberate anterior (se eliberează de Biroul de evidenţă şi documentare a populaţiei din raza de domiciliu sau la adresa: Chișinău, str. Alexandru cel Bun 56).
3. O copie a certificatului de căsătorie.
4. Pașaportul și o copie a paginii care conține datele de identificare.
5. O copie a actului de identitate (kimlik) a soțului.

 

Atenție!

Documentele prezentate de dvs. se trimit la Secția consulară a Direcției Generale de Securitate a Turciei, care urmează să emită decizia cu privire la acordarea vizei sau refuzul acesteia. Procesul durează cîteva luni. În cazul obținerii autorizației de eliberare a vizei, taxa consulară este de 45 de euro.

 

În cazul căsătoriei cu un cetățean turc în Turcia:

1. Certificatul de naștere (format multilingv) Mihail Viteazul, 11/1;
2. Certificatul de capacitate matrimonilă multilingv (de la ARHIVA din raza de domiciliu);
3. Certificat de cazier judiciar (Chișinău,str. Hâncu 3);
4. Certificatul de divorț (dacă ați fost căsătorit).

 

Actele menționate la punctele 3, 4 trebuie legalizate cu apostilă la Ministerul Justiției al Republicii Moldova (str. 31 august 1989, № 82 Tel.: 20-14-56), traduse în limba turcă și autentificate la notar.


Pentru reîntregirea familiei:
1. O fotografie tip pașaport (3x4 cm).
2. Pașaportul și o copie a paginii care conține datele de identificare.
3. O copie a certificatului de naștere.
4. Certificat privind pașapoartele eliberate anterior (se eliberează de Biroul de evidenţă şi documentare a populaţiei din raza de domiciliu sau la adresa: Chișinău, str. Alexandru cel Bun 56).
5. O copie a certificatului de căsătorie al mamei sau al sorei cu un cetățean turc și o copie a vizei de reședință a ei în Turcia.
6. O copie a actului de identitate (kimlik) a mamei sau sorei (dacă dispune de cetățenie turcă), în caz contrar se prezintă o copie a permisului de ședere în Turcia.
7. Declarația autentificată notarial a mamei sau sorei precum că este de acord să-şi asume obligaţia de a acoperi toate cheltuielile în timpul sejurului dvs. în Turcia.

 

Atenție!

Documentele prezentate de dvs. se trimit la Secția consulară a Direcției Generale de Securitate a Turciei, care urmează să emită decizia cu privire la acordarea vizei sau refuzul acesteia. Procesul durează cîteva luni. În cazul obținerii autorizației de eliberare a vizei, taxa consulară este de 45 de euro.

 

Pentru achiziționarea de bunuri imobiliare:
1. O fotografie tip pașaport (3x4 cm).
2. Pașaportul și o copie a paginii care conține datele de identificare.
3. Certificat privind pașapoartele eliberate anterior (se eliberează de Biroul de evidenţă şi documentare a populaţiei din raza de domiciliu sau la adresa: Chișinău, str. Alexandru cel Bun 56).
4. O copie TAPU.
5. O copie a vizei de reședință și a actului de identitate a persoanei de contact din Turcia (cetățean turc), care ar putea să vă caracterizeze și să răspundă la întrebări referitoare la persoana dvs.

6. Extras bancar sau certificat privind veniturile.


Atenție!

Documentele prezentate de dvs. se trimit la Secția consulară a Direcției Generale de Securitate a Turciei, care urmează să emită decizia cu privire la acordarea vizei sau refuzul acesteia. Procesul durează cîteva luni. În cazul obținerii autorizației de eliberare a vizei, taxa consulară este de 45 de euro.

 

 

IMPORTANT:

Intrarea în Turcia va fi refuzată moldovenilor ai căror paşapoarte expiră la mai puţin de 60 de zile de la:

- data expirării vizelor (călătorie cu viză);

- data expirării permisului de şedere (călătorie fără viză în baza permisului de ședere turcesc);

- data preconizatei ieşiri din ţară (calătorie fără viză)

 

Noile reguli sînt prevăzute în art.7, al.1 din Legea Republicii Turcia cu privire la străini şi protecţia internaţională, intrată în vigoare la data de 11 aprilie 2014.

 


Taxă consulară
70EUR
Unde ne adresăm: 

Ambasada Republicii Turcia în Republica Moldova

Secţia Consulară

Adresă: str. Valeriu Cupcea 60;

Tel:  022 509 - 100

Fax:  022 509 - 119 / 022 225 528

E-mail: embassy.kishinev@mfa.gov.tr

Facebook: T.C. Kişinev Büyükelçiliği

 

Zile și ore de primire: Ln-Vn с 09:00 до 12:00

Consultație la telefon: с 14:00 до 18:00

Nu sunt voturi încă
0
Nu sunt voturi încă

Anonymous
viza

Buna ziua .Anul curent am fost ın Turcia pentru o perioada de o luna (inaınte sa fıe abolit regimul de vize )apoi tot anul acesta in iunie am revenit in Turcia pentru o perioada de 3 luni .İmi puti spune va rog daca o s am probleme intorcinduma ın Moldova ?se ia in consideratie perioada de dinaintea aplicarii regimului fara vize ?
Va multumesc anticipat .

8 Sep 2014- 07:46 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
sedere in Turcia

Buna ziua,

De regula sederea pina la abolirea regimului de vize se ia in consideratie.

Cu respect,

Echipa Viza

 

22 Sep 2014- 05:02 după amiază
Anonymous
as dori sa intreb daca viza

as dori sa intreb daca viza de lunga sedere tip d se poate face din turcia sau din moldova cum ar fi mai usor

19 Iul 2014- 09:28 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
Viza de lunga sedere

Va multumim ca ne-ați contactat,

 

Viza de lunga sedere se elibereaza doar la Ambasada!

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la urmatoarea adresa:

 

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

24 Iul 2014- 05:14 după amiază
Anonymous
Cetatenie rusa

Buna.Sunt de nationalitate moldoveanca dar am de aproximativ 10 ani cetatenie rusa.Ar fi posibil sa obtin viza pentru a calatori in Turcia de la Ambasada Republicii Turcia in Moldova sau poate fi eliberata doar din Rusia? ms anticipat

1 Iun 2014- 03:28 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
fara vize

Cetatenii Rusiei cal;atoresc fara vize in Turcia

9 Iun 2014- 05:23 după amiază
Anonymous
buna ziua o inteebare la

buna ziua o inteebare la d-stra in anul 2009-2010 am primit deport in Turcia cum pot afla durata deportului care l-am primit in urma cu 4-5 ani si daca sa sfirsit cu acest deport ...va multumesc!

24 Mai 2014- 05:18 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
deport

Solicitati informatia de la Ambasada Republicii Turcia la Chisinau.

De asemenea, puteti depune o solicitare la Ambasada RM din or. Ankara, Consulatul RM din or. Istanbul si Directia Generala Afaceri Consulare a MAEIE.

9 Iun 2014- 05:25 după amiază
Anonymous
Salut,am si eu o

Salut,am si eu o intrebare.
Am studii universitare aici in Moldova,vreau sa i-au a doua facultate in Turcia dar mai intii voi merge la o școala pentru a învață limba (12) luni.
In cint timp pot lua Viza de la consulat dacă o sa am actul de înregistrare la aceasta școala si dacă pot avea si refuz de viza?
Multumesc anticipat !

20 Ian 2014- 02:59 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza de lunga sedere

ar putea dura 30, 45 de zile

9 Iun 2014- 05:27 după amiază
imaginea utilizatorului Alionusca
Stare: Offline
Înregistrat: 11/11/2013
Puncte: 0
buna ziua viza pentru turcia

buna ziua

viza pentru turcia pentru sase luni pot so eau din turcia?

mersi mult

...........

11 Noi 2013- 05:15 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Turcia

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

 Recomandam sa aplicati pentru viza la Ambasada!

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

 http://www.viza.md/get-viza

 Cu respect,

 Echipa Viza.md

13 Noi 2013- 02:20 după amiază
Anonymous
viza

buna ziua
ma numesc Aliona
as vrea sa va intreb viza pe sase luni se poate de luat de la turcia? sau doar de la noi?
mersi mult

11 Noi 2013- 03:57 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Turcia

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Depinde de scopul vizitei!

Recomandam sa aplicati pentru viza la Ambasada!

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

 http://www.viza.md/get-viza

 Cu respect,

 Echipa Viza.md

13 Noi 2013- 02:36 după amiază
Anonymous
viza

buna! Cat timp dureaza viza de tip D ? trebuie sa plek urgent in ro.....pot sa ma contactez cu cineva?

7 Noi 2013- 02:25 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza tip D

Viza tip D (de lunga sedere) permite șederea în țară pentru o perioadă de la 90 la 365 zile)

Cu respect,
Echipa Viza

13 Noi 2013- 02:42 după amiază
Anonymous
viza

buna! Cat timp dureaza viza de tip D ?? trebuie sa plek urgent in ro....cu cine mas putea contacta?

7 Noi 2013- 02:17 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza de lunga sedere

Viza tip D (de lunga sedere) permite șederea în țară pentru o perioadă de la 90 la 365 zile)

Cu respect,
Echipa Viza

13 Noi 2013- 02:42 după amiază
Anonymous
Viza

Buna ziua ma numesc Ana, in Aprilie am primit viza de munca acum vreau sa plec la Moldova. Spunetimi va rog cite zile am voie sa ies din Turcia?

30 Aug 2013- 05:22 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
munca Turcia viza

Va recomandam sa va documentati cu permis de sedere si ulterior sa calatoriti!!!

Cu respect,
Echipa Viza

13 Noi 2013- 02:43 după amiază
Anonymous
Buna ziua. Spuneti va rog,

Buna ziua. Spuneti va rog, daca a fost inregistrata casatorie cu cetatian turc pe teritoriul Turciei, pentru a ne stabili cu traiul in Moldova e nevoie de a inregistra casatoria si pe teritoriul Republicii Moldova si care sunt cerintele?

22 Aug 2013- 05:27 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
casatorie in Turcia

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Nu este necesar.

Urmeaza sa transcrieti certificatul de casatorie. Aceasta procedura poate fi efectuata la Ambasada RM din Ankara sau Consulatul General al Republicii Moldova la Istanbul.

 

De asemenea, actul poate fi transcris in Republica Moldova!

Conditiile  pot fi vizualizate la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/content/exist%C4%83-o-linie-fierbinte-sau-centru-de-a...

 

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

16 Sep 2013- 05:38 după amiază
Anonymous
casatorie cu cetatean turc in Turcia

Buna ziua
Spune-ti va rog, mi-a imi trebuie viza de lunga durata daca ma casatoresc pe teritoriul Turciei, nu aici.

4 Apr 2013- 07:37 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Turcia

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

 

Condițiile de aplicare sînt disponibile la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/get-viza?country=426

 

De asemenea, Vă recomnadăm să urmăriți următorea știre video realiztă de portalul Viza.md

 

http://www.viza.md/content/ambasadorul-turciei-r%C4%83spuns-la-%C3%AEntr...

 

Cu respect,

Echipa viza.md

5 Apr 2013- 05:29 după amiază
Anonymous
buna ziua

as vrea sa imi spuneti va rog am fot deportat in 2009 fara sa ahit amenda dar am trait cu un cetatian turk si acum vrem sa facem--

ppnnn mm vccxx

spunetemi va rog cum sa procedezi am avut deport in 2009 fara sa achit amenda am trait cu un cetatian turk de 2 ani acum la moment tot suntem impreun 4 si ceva deja numai ca la distanta cind are posibilitate vine in r.moldovaa dar am hotarit sa ne casatorim cu deportul cum facem se anuliaza sau trebuie platit si apoi sa face casatorie cum sa procedam mai bine va multumim

18 Mar 2013- 02:18 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
deport Turcia

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Răspunsul la întrebarea Dvs îl puteți găsi la compartimetul întrebări frecvente FAQ:

 

http://www.viza.md/faq/general-question

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

20 Mar 2013- 05:26 după amiază
Anonymous
viza

buna ziua, ma numesc Ilie, am stat in Turcia 2 ani cu viza de sedere de 30 de zile, dupa 2 ani am revenit in MD si nu am achitat amenda de 2000$. si as dori sa aflu daca dupa 4 ani cit am stat in MD pot sa plec din nou in Turcia fara probleme? va rog sa ma contactati pe adresa de mail. ilae2lion@mail.ru

22 Feb 2013- 07:28 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
sanctiuni de intrare

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Dacă ați reușit să achitați amenda înainte de a părăsi teritoriul Turciei, procesul de anulare a sancțiunilor de intrare pe teritoriul Turciei va fi unul mai ușor pentru Dvs. Țineți cont că, amenda poate fi achitată doar în Turcia. Pe teritoriul Republicii Moldova această acțiune este imposibilă. Singura soluție ar fi să întocmiți o procură în cazul dacă aveți persoana corespunzătoare în Turcia pentru a fi împuternicită în scopul achitării amenzii.

 

Chiar dacă a expirat termenul interdicției de intrare, aceasta nu vă scuteșete de obligativitatea achitării amenzii.

Prin urmare, pentru anularea interdicției urmează să achitați amenda, precum și sa aveți motive bine intemeiate și justificativ corespunzătoare de intoarcere, in baza cărora Consiliul de Securitate al Turciei va primi decizia de anulare a deportului si de eliberare a vizei.

Mai multe detalii în acest sens le puteți obține contactînd reprezentanții Ambasadei Republicii Turcia în Republica Moldova.

 

Cu respect,

 

Echipa Viza.md

25 Feb 2013- 01:28 după amiază
Anonymous
viza

buna ziua, ma numesc Ilie, am stat in Turcia 2 ani cu viza de sedere de 30 de zile, dupa 2 ani am revenit in MD si nu am achitat amenda de 2000$. si as dori sa aflu daca dupa 4 ani cit am stat in MD pot sa plec din nou in Turcia fara probleme? va rog sa ma contactati pe adresa de mail. ilae2lion@mail.ru

22 Feb 2013- 07:26 după amiază
Anonymous
viza turistica

Buna ziua. in anul 2012 in iiunie am primit viza turistica pe 6 luni. Viza s-a terminat in ianuarie 2013. Acum am revinit in Moldova. Daca ma intorc peste o luna, as putea sa-mi ieu inca o data visa de 6 luni?
Mersi
Cu respect, Natalia

11 Feb 2013- 10:33 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza

Vă  mulțumim că ne-ați contactat,

Dacă nu ați încălcat regimul de ședere, precum și ordinea publică, Vă recomandăm să depuneți actele pentru viza.

Cu respect,

 

Echipa Viza

11 Feb 2013- 11:59 am
Anonymous
dupa ırecistrarea casatoriei cu cetatean turk ın rep.MOLDOVA

buna ziua.ma numesk Lora.mi sa ınmınat certificatul de casatorie şi mai depatre ce sa fak nu ştiu.vreu sa plek ın turcia dar mai mul de 30 zile nu am voe.kum şi unde trebue sa ma adresez???vreu sa ma mut cu traiul la sot ın Turcia-mai avem şi copil ımpreuna de 4ani..
.mersi mult

17 Dec 2012- 01:02 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
casatorie

Buna ziua,

Informatia in cauza poate fi consultata urmind link-ul http://www.viza.md/content/viz%C4%83-de-lung%C4%83-%C8%99edere-tip-d-24?...

Cu respect,

Echipa Viza

20 Dec 2012- 04:08 după amiază

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.