VIZĂ DE SCURTĂ ȘEDERE TIP C

Atragem atenția că din 28.04.2014 cetăţenii Republicii Moldova, care deţin paşapoarte biometrice, pot călători în Norvegia fără vize, pe termen scurt (90 de zile de aflare timp de 6 luni). Regimul fără vize NU OFERĂ DREPTUL la: ANGAJAREA ÎN CÎMPUL MUNCII, MIGRAŢIE, ÎNTREGIREA FAMILIEI, STUDII (peste 90 de zile). Răspunsurile la cele mai frecvente întrebări despre regimul fără vize pentru cetăţenii moldoveni pot fi aflate la următoarea adresă: ÎN EUROPA FĂRĂ VIZE.

 

Deţinătorii paşapoartelor simple au nevoie în continuare de vize de scurt sejur care pot fi solicitate la Centrul Comun de Vize din Chișinău. Vizele de scurtă ședere (Tip C) care permit șederea pe teritoriul țării pe un termen ce nu depășește 90 de zile pot fi obținute la Centrul Comun de Eliberare a Vizelor din Chișinău (CCEV).


Programarea la CCEV (Chișinău)

Există trei posibilități de depunere a documentelor pentru viză de scurt sejur (tip C):

 

Cetățenii Republicii Moldova se pot programa on-line la următoarea adresă: http://ifr.mfa.gov.hu/


Grupele de solicitanţi, de la 6 persoane (organizații culturale, cluburi sportive etc.) sînt rugate sa se prezinte la secţia consulară din timp pentru clarificarea și verificarea preliminară a documentelor, respectiv, și pentru programare.


Solicitanții de viză care pleacă prin intermediul agențiilor turistice se vor programa pentru depunere personal.


De menționat că Centrul Comun de Vize este în continuare la dispoziția dvs. pentru programarea prin telefon: (+373 22) 223-404


Este posibilă depunerea actelor fără programarea prealabilă. Însă este necesar să țineți cont că timpul de așteptare s-ar putea să fie mai îndelungat.

 

 

 

Vizele de lung sejur se solicită la Ambasada Norvegiei din București sau la Ambasada Norvegiei din Kiev. La aceste misiuni se solicită vizele de lung sejur (tip D)!!!.
 

Documente necesare: 

1. Pașaport valabil cel puțin încă trei luni de la data expirării vizei, în original și două copii. În cazul pașapoartelor emise cu mai puţin de şase luni faţă de momentul aplicaţiei pentru viză, se poate solicita şi vechiul paşaport.
2. Formularul de cerere completat cu caractere latine majuscule, lizibil și integral. Formularul de aplicaţie se printează după completarea pe Application Portal. Descărcați Formularul cererii de viză.
3. Două fotografii color, tip pașaport.
4. Rezervare de bilet tur-retur. Biletul propriu-zis urmează să fie prezentat mai tîrziu, înainte de emiterea vizei, dacă procesarea a avut rezultat pozitiv.
5. Avizul privind schimbarea numelui şi/sau a prenumelui în original, legalizat de Ministerul Afacerilor Externe, precum şi traducerea certificatului în limba engleză, legalizată la un notar şi apoi la Ministerul Justiţiei şi la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova.
6. În cazul în care procesarea dosarului a avut rezultat pozitiv, înaintea eliberării vizei se vor prezinta suplimentar următoarele două documente:
Asigurare de sănătate şi accident pentru Spaţiul Schengen (în sumă de 30 00 €) pentru întreaga perioadă de şedere;
• Biletul de avion dus-întors sau cartea verde de asigurare (dacă se călătoreşte cu autoturismul propriu).

 

În dependență de scopul călătoriei, urmează să depuneți suplimentar documente justificative privind scopul călătoriei şi certificatul privind acoperirea cheltuielilor financiare.

 

Lista actelor suplimentare necesare în funcţie de scopul călătoriei (se depun în original, însoțite de două fotocopii)


În cazul călătoriei cu scop turistic:
1. Invitaţie detaliată şi legalizată, din partea gazdei (pe lîngă datele personale, invitaţia trebuie să facă referire la relaţia dintre gazdă şi persoana invitată, perioada şi scopul vizitei) şi trebuie să fie însoţită de formularul de garanţie pentru vizită de la poliţia norvegiană; descarcă formularul de garanției.
2. Certificatul de domiciliu (Bostedsattest fra Folkeregisteret) al persoanei care invită, în cazul în care această persoană nu este cetăţean al Norvegiei, Islandei sau Uniunii Europene).
3. Carnet de muncă în original sau contract de muncă în original, legalizat de Oficiul Muncii şi adeverinţă de concediu (pentru salariaţi).
4. Certificat constatator eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie locală şi, dacă firma respectivă nu este membru al Camerei, de la Departamentul de Tehnologii Informaţionale al Republicii Moldova (pentru patroni/administratori de firmă).
5. Talonul de pensie (pentru pensionari).
6. Adeverinţă de elev/legitimaţie de student/foaie matricolă cu înregistrarea examenelor (pentru elevi sau studenţi).
 

• Persoanele care doresc să călătorească în Norvegia fără invitaţie şi fără garanţie privind cheltuielile, pot primi o viză, dacă dovedesc că se pot întreţine singure. În acest caz se va prezenta:

1. Voucher de rezervare la hotel.
2. Extras de cont (care să acopere ultimele trei luni), cecuri de călătorie sau extras de carte de credit.


În cazul călătoriei cu scop de serviciu
1. Invitaţie detaliată de la partenerul de afaceri (precum și un exemplar în limba norvegiană expediat pe faxul Ambasadei).
2. Declaraţia privind preluarea tuturor cheltuielilor de către firma care invită; alternativ, acte doveditoare privind capacitatea financiară a firmei care efectuează deplasarea (extras de cont, bilanţ contabil, extras de carte de credit, adeverinţe bancare etc.).
3. Certificat constatator eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie locală/Departamentul de Tehnologii Informaţionale al Republicii Moldova.
4. Carnet de muncă sau contract de muncă legalizat de Oficiul Muncii, original și copie, şi adeverinţă eliberată de patron privind scopul deplasării în interes de serviciu (pentru salariaţi).
5. Permis de conducere categoria C sau D, carnetul TIR şi licenţa de transport (pentru şoferi profesionişti).
6. Legitimaţia de presă (pentru ziarişti).
7. Legitimaţia de sportiv şi Nota Verbală din partea Departamentului Tineretului şi Sportului de la Chişinău (pentru sportivi).


În cazul călătoriei cu scop de tranzit
1. Viză valabilă pentru ţara de destinaţie, precum şi pentru toate ţările care nu fac parte din spaţiul Schengen, dacă acestea vor fi tranzitate în drumul spre ţara de destinaţie.
2. Biletul de călătorie dus-întors sau cartea verde a autoturismului, precum și o copie a paşaportului proprietarului autovehiculului.
3. Marinarii vor prezenta în plus livretul de marinar și o copie, precum şi o confirmare din partea armatorului.


Atenție!
Pentru prelungirea termenului de valabilitate al vizei este necesar să completați Formularul de extensie al vizei (viză valabilă pentru o nouă intrare în țară) și să îl depuneți la poliție. Descărcați formularul aici.


Eliberarea permiselor


Pentru obținerea permisului de muncă se vor depune:
1. Paşaport (valabil încă cel puţin trei luni de la data expirării perioadei de angajare pentru care s-a primit contractul), original şi două copii.
2. Contractul de muncă/oferta de muncă (semnată de ambele părţi - angajator şi angajat), original şi copie (de asemenea, aplicantul păstrează o copie);
3. Două fotografii color, tip pașaport.
4. Formular de aplicaţie, care se printează după completarea pe Application Portal sau se ridică de la Ambasadă, se completează integral şi corect şi se semnează de către aplicant.
5. Traducere legalizată în limba engleză/norvegiană a diplomei acordată de ultima instituţie de învăţămînt absolvită, în cazul în care este vorba de un post de specialist, care necesită studii superioare sau o specializare într-un anumit domeniu.


Pentru obținerea permisului de rezidenţă pentru reunificare familială se vor depune:
1. Pașaport valabil cel puțin încă trei luni de la data expirării vizei, în original și o copie.
2. Invitaţie în original şi o copie.
3. Două fotografii color, tip pașaport.
4. Copia contractului de locuinţă a persoanei care invită.
5. Dovadă că persoana care invită dispune de venit periodic de cel puțin 232.400 NOK anual.
6. Dovada legăturii de rudenie dintre aplicant şi persoana care invită și traducerea legalizată a acesteia.
7. Formular de aplicaţie, care se printează după completarea pe Application Portal sau se ridică de la Ambasadă, se completează integral şi corect şi se semnează de către aplicant.
8. Alte documente, după caz – pentru detalii contactaţi Secţia Consulară a Ambasadei Regale a Norvegiei la Bucureşti.


Pentru obținerea permisului de rezidenţă în vederea căsătoriei se vor depune:
1. Pașaport valabil cel puțin încă trei luni de la data expirării vizei, în original și o copie (toate paginile).
2. Invitaţie – original şi o copie.
3. Două fotografii color, tip pașaport.
4. Formular de aplicaţie, care se printează după completarea pe Application Portal sau se ridică de la Ambasadă.
5. În cazul persoanelor care nu au mai fost căsătorite - atestat de celibat, tradus în limba engleză/norvegiană şi legalizat cu apostilă în original şi copie.
6. Decizia de divorţ sau atestatul de celibat, traduse în limba engleză.


Pentru obținerea permisului de rezidenţă pentru studii se vor depune:
1. Pașaport valabil cel puțin încă trei luni de la data expirării vizei, în original și o copie.
2. Scrisoarea de acceptare a studentului de către respectiva instituţie de învăţămînt, original şi copie.
3. Planul de studii (nu și în cazul liceelor sau şcolilor populare), două exemplare.
4. Planul de finanţare (nu și în cazul studenților KVOTE/NORAD/NUFU), două exemplare (dacă studentul îşi acoperă singur şederea şi studiile în Norvegia, atunci trebuie să prezinte dovada depunerii pe numele său a respectivei sume de bani într-un cont bancar din Norvegia, pînă la data de 15 august a anului respectiv).
5. Documentarea faptului că aplicantul dispune de locuinţă în perioada studiilor în Norvegia.
6. Două fotografii color, tip pașaport.
7. Formular de aplicaţie, care se printează după completarea pe Application Portal sau se ridică de la Ambasadă.

 

Atenție!
Toate tipurile de aplicaţii sus-menţionate se depun pe hîrtie la Ambasada Regală a Norvegiei în Bucureşti, care le trimite electronic spre procesare Directoratului Norvegian pentru Imigrări din Oslo.


Informații suplimentare
Începînd cu luna octombrie 2003, s-a introdus taxa de procesare a cererilor pentru toate tipurile de permis de muncă/rezidenţă, taxa se plăteşte după completarea aplicației pe Application Portal sau la Secția Consulară a Ambasadei, în momentul depunerii aplicaţiei de permis pe hîrtie.


Durata de procesare a dosarelor diferă în funcţie de tipul de permis pentru care se aplică, astfel:
• permis de muncă – 2-4 luni;
• permis de rezidenţă pentru reunificare familială – 8-12 luni;
• permis de rezidenţă pentru studii – 2-3 luni.


Ambasada Regală a Norvegiei nu intermediază contacte/contracte de muncă şi nu oferă sprijin în găsirea locurilor de muncă!

 

Începînd cu data de 19 aprilie 2007, cetăţenii Republicii Moldova au posibilitatea de a alege dacă doresc să aplice pentru viză şi alte permise la Ambasada Norvegiei din Bucureşti sau la Ambasada Norvegiei din Kiev.
• Pentru aplicanții care vor depune dosarele la Bucureşti: Ambasada recomandă aplicanților să studieze cu atenţie informaţiile disponibile pe site-ul oficial al Ambasadei www.norvegia.ro. Informații suplimentare pot fi solicitate la Ambasada Norvegiei la Bucureşti.
• Pentru aplicanții care vor depune dosarele la Kiev: Ambasada recomandă aplicanților să studieze cu atenţie informaţiile disponibile pe site-ul oficial al Ambasadei www.norway.com.ua. Informații suplimentare pot fi obţinute la Ambasada Norvegiei la Kiev.

 

Punînd la dispoziţie posibilitatea alegerii între Ambasada Norvegiei la Kiev şi cea de la Bucureşti, autorităţile norvegiene doresc ca procesul de solicitare a vizei/permisului să fie cît mai simplu pentru cetăţenii din Republica Moldova.


Important
1. Obținerea vizei nu reprezintă o garanţie absolută a permisiunii de intrare pe teritoriul acestui stat, schimbarea ulterioară a scopului şederii este ilegală şi poate atrage după sine refuzul de intrare la graniţă.
2. De regulă, reprezentanţa ţării de destinaţie principală este competentă pentru acordarea vizei şi, alternativ, dacă nu se poate stabili destinaţia principală, reprezentanţa ţării pe teritoriul căreia se face prima intrare în spaţiul Schengen.
3. Autorităţile de frontieră pot solicita documente care să confirme motivul şi destinaţia călătoriei.
4. Pentru a solicita o viză este necesară prezenţa personală a solicitantului la secţia consulară a Ambasadei Regale a Norvegiei la Bucureşti.
5. Cererea de viză pentru minori trebuie însoţită de certificatul de naştere al minorului, original şi copie, şi de declaraţia de consimţămînt al ambilor părinți (chiar şi în cazul părinţilor divorţaţi), dată în prezenţa unui funcţionar al reprezentanţei diplomatice sau a unui notar.
6. Aplicaţiile de viză se vor depune cu cel puţin patru săptămîni înainte de începerea călătoriei, pentru sportivi – cu cel puţin 2 luni înainte. Dacă misiunea diplomatică decide trimiterea aplicaţiei la Directoratul Norvegian pentru Imigrări din Oslo, durata de procesare va fi mai îndelungată (aprox. 4 luni).


Urmează prezentarea condiţiilor ce trebuie îndeplinite pentru a solicita o viză; pe baza acestor condiţii, consulul sau Directoratul Norvegian pentru Imigrări decide asupra acordării vizei; dacă există îndoieli, se pot solicita documente suplimentare. Solicitantului de viză îi revine sarcina de a demonstra, prin documente adecvate, credibilitatea scopului şederii şi intenţia de a se întoarce în ţara sa la sfîrşitul călătoriei. Date sau acte false vor duce la refuzul cererii şi, dacă faptul constituie o infracţiune penală în Republica Moldova, la semnalarea cazului către organele de poliţie competente. Durata de procesare a unei aplicaţii este de regulă de 20-60 de zile lucrătoare. Vă rugăm să vă informaţi din timp.


Taxa de procesare a dosarului este în funcţie de cursul valutar şi se poate schimba periodic, şi se achită cînd se aplică pe Application Portal sau la depunerea documentelor pe hîrtie la Ambasadă.

Unde ne adresăm: 

Centrul Comun de Vize

Date de contact şi Program de lucru:

Adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 131

Telefon: (+373 22) 223-404, 228-668, 228-667, 200-078, 200-079

Fax: (+373 22) 22 45 13;

E-mail: cac.chisinau@gmail.com

Website: www.cac.md

Depunerea actelor: luni-joi: 08.00-15.00, vineri: 08.00-13.00

Eliberarea actelor: luni-joi: 15.00-16.00, vineri: 13.00-14.00

Raitngul Dvs.: None Medie: 4.4 (5 voturi)
4.5
Medie: 4.5 (8 voturi)

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.