VIZA DE LUNGĂ ŞEDERE TIP D

Cetăţenii Republicii Moldova au nevoie de viză pentru a călători în Confederaţia Elveţiană.

În cazul solicitării vizei de tip D, se va depune setul de acte necesare în funcţie de scopul călătoriei la Ambasada Confederaţiei Elveţiene din Ucraina cu o programare prealabilă la numărul de telefon +380 44 594 96 22 sau accesînd www.swissvac-ua.com

Solicitantul se va prezenta cu Formularul de cerere şi restul actelor necesare în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi între orele 15.00-16.30.

Ambasada Elveţiei la Kiev este responsabilă pentru procesarea cererilor de viză pentru cetăţenii moldoveni.

Documente necesare: 

-Paşaport, valabil cel puţin încă 3 luni de la data expirării vizei, cu minim 3 pagini libere. Data emiterii paşaportului nu trebuie să depăşească 10 ani.

-Paşapoartele vechi şi copii după alte vize Schengen (precum şi după cele de Marea Britanie/SUA etc)

-Copie după pagina cu datele de identificare din paşaport

- 2 fotografii color tip paşaport

- Asigurare de sănătate şi accident, valabilă pentru statele Schengen, care să includă numele asiguratului şi suma asigurată (minim 30 000 €) (exclusiv de la ASITO, DONARIS GROUP sau DELTA)

-Adeverinţă de la locul de muncă din partea angajatorului în limba germană, engleză sau română (sau insoţită de traducere), în care se menţionează salariul, durata contractului (deteminată/nedeterminată) şi perioada concediului

-De asemenea trebuie prezentatăşi dovada mijlocului de transport in original şi o copie xerox în afara actelor anexate.

-Rezervare de bilet tur-retur. Dacă solicitantul călătoreşte cu autoturismul – certificatul de înmatriculare, permisul de conducere, cartea verde în original şi copiile.

Ambasada işi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente în cazul în care acestea sunt necesare pentru luarea unei decizii finale.

Costul vizei naţionale de tip D 81.00 USD / Schengen 48.00 dolari în numerar

Pentru copii 6-12 ani: USD 48.00 dolari în numerar

Copii sub 6 ani: gratuit

Important: În cazul în care solicitantul de viză poate să demonstreze că există un caz de compasiune/urgenţă (de ex. tratament medical de urgenţă, decesul unei rude apropiate etc.) acestuia i se va face o programare/interviu la prima oră disponibilă fără o programare prealabilă.

Unde ne adresăm: 

Ambasada Confederaţiei Elveţiene la Kiev

Ambasada Confederaţiei Elveţiene în Ucraina

Consulatul Elveţiei la Kiev

Adresă: str. Kozeatinska 12; 01015 Kiev, Ucraina

Tel: +380 44 281 61 28; +380 44 281 61 28

Fax: +380 44 280 14 48

E-mail:kie.vertretung@eda.admin.ch

Website:www.eda.admin.ch

Secţia Consulară

Adresă: str. Kozeatinska 12; 01015 Kiev, Ucraina

Tel:+380 44 590 44 85; +380 44 590 44 85 (de luni până joi 15.00 - 16.30 ora locală)

Fax:+380 44 280 14 48

E-mail:kie.visa@eda.admin.ch

Nu sunt voturi încă
0
Nu sunt voturi încă
Anonymous
Viza studenteasca

Buna ziua, va rog sa-mi dati si mie un sfat, recent am fost acceptata pentru studii in Elvetia, spuneti-mi va rog daca am nevoie de visa, si daca da cum so obtin si unde? care sunt actele necesare?

Va multumesc anticipat.

7 Apr 2014- 12:52 după amiază
Anonymous
Viza pentru rude

Buna ziua. Daca eu ma casatoresc cu un barbat italian, care traeste de 38 ani deja, in Elvetia, si este cu viza de resedinta acolo, si am hotarit sa ne casatorim in Elvetia, cum poate veni feciorul meu in Elvetia, daca el are 18 ani si este in clasa a 11 aici, in Moldova? Adica, pentru a veni sa-si prelungeasca invatatura la liceu si studiile mai departe? Va multumesc anticipat. G.B.

24 Mar 2014- 11:26 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
studii in Elvetia minor

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

În cazul descris de Dumneavostră Vă recomandăm ca după căsătorie să demarați procedura de reintregire a familiei.

Procedura este descrisa la următoarea adresă:

http://www.migraweb.ch/ro/themen/auslaenderrecht/

Cu respect,

Echipa Viza.md

24 Mar 2014- 01:13 după amiază
Anonymous
informatii

Salut, dar cu pasaport roman pot sa calatoresc in Elvetia si daca da cat timp e valabila sederea mea acolo, stiind ca Romania nu se afla in spatiul Shenghen?

Merci, anticipat

13 Noi 2013- 03:52 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
Elvetia

Nu este necesară viza pentru o perioadă de 90 zile.
Mai multe informații la subiectul călătoriilor cu pașaport ROU le puteți află dinurmătorul link:

http://www.viza.md/content/ai-pa%C8%99aport-rom%C3%A2nesc-afl%C4%83-regi...

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

24 Mar 2014- 01:20 după amiază
Anonymous
locuri de munca

caut vreo careva firma care face contracte de munca in elvetia as vra sa plec dar nam pe nimeni cunoscut ion.candu@mail.ru 060679438

11 Aug 2013- 09:21 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
contract de munca

Va recomandam sa identificati angajatorul fara a apela la intermediari.

 

Înainte de a apela pentru astfel de servicii, țineți cont de următoarele:

Angajarea provizorie la muncă în străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova se efectuează de sine stătător, în baza contractului individual de muncă încheiat înainte de ieşire din Republica Moldova, prin intermediul agenţiilor private de ocupare a forţei de muncă, care dispun de licenţă sau conform prevederilor acordurilor bilaterale.

Agenţiile private pentru ocuparea forţei de muncă sînt obligate:
- să obţină licenţă pentru activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor Republicii Moldova în străinătate, să respecte condiţiile de licenţiere şi legislaţia în vigoare din Republica Moldova;
- să încheie contract de colaborare cu angajatorul/intermediarul străin în baza licenţei sau altui document ce confirmă dreptul de angajare sau mediere, eliberate partenerului respectiv de către organele competente ale ţării angajatoare;
-să acorde gratuit solicitanţilor unui loc de muncă în străinătate, informaţie completă şi veridică privind posibilitatea de angajare în străinătate, condiţiile contractului individual de muncă, condiţiile climaterice şi de viaţă, cultura ţării angajatoare;
-să acorde servicii de mediere a muncii persoanelor în mod gratuit;
-să încheie cu solicitantul locului de muncă contract de prestare a serviciilor de mediere a angajării în cîmpul muncii în străinătate;
-să înmîneze lucrătorului emigrant contractul individual de muncă, pînă la ieşirea acestuia de pe teritoriul ţării;
-să înregistreze contractele individuale de muncă la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
- să creeze şi să gestioneze baza de date proprie prin înregistrarea tuturor solicitanţilor unui loc de muncă în străinătate, locurilor de muncă vacante, a lucrătorilor emigranţi angajaţi prin intermediul agenţiei şi termenul de valabilitate a contractului individual de muncă.

Agenţiile private de ocupare a forţei de muncă nu au dreptul:
-să activeze în baza contractului de colaborare cu partenerul străin sau a licenţei acestuia cu termenul de valabilitate expirat;
- să activeze cu alţi parteneri, la o altă adresă, în baza altor contracte de colaborare, decît cele indicate în licenţă;
- să încaseze de la cetăţeni plată pentru angajarea peste hotare şi serviciile oferite;
- să încaseze de la solicitant plată pentru introducerea datelor personale în baza de date a agenţiei;
- să-i pună lucrătorului emigrant condiţia de a transfera pe oricare din conturile sale sau ale intermediarului străin o parte din salariul cîştigat în străinătate;

În cazul în care cetăţeanul Republicii Moldova se angajează provizoriu la muncă în străinătate în mod de sine stătător, este obligat să îndeplinească următoarele condiţii:
-să obţină un contract individual de muncă;
-să înregistreze contractul individual de muncă la Casa Naţională Asigurări Sociale şi să achite contribuţiile de asigurări sociale;
-să înregistreze contractul individual de muncă la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;

Contractul individual de muncă trebuie să conţină următoarele clauze:
-data și locul încheierii contractului individual de muncă;
-date cu privire la angajator:
-denumirea deplină şi abreviată;
-numele, prenumele şi funcţia conducătorului întreprinderii, instituţiei, organizaţiei;
-adresa juridică;
-denumirea organului înregistrării de stat în ţara angajatoare;
-numărul şi data înregistrării.
-date cu privire la lucratorul migrant: numele si prenumele; data şi locul naşterii; domiciliul; starea familială; numărul şi seria paşaportului; cetăţenia; studiile; profesia în care se angajează lucratorul migrant;
- retribuţia lucratorului migrant şi echivalentul în valuta străină; termenele şi modul de plată a salariului: pentru munca prestată în orele de program (8 ore pe zi); pentru munca prestata peste orele de program; pentru munca prestată în timp de noapte şi în condiţii nefavorabile; compensaţia pentru munca prestată în zilele de odihna şi de sărbătoare; prima, suplimentele la salariu, precum şi toate îndemnizaţiile prevăzute de legislaţie;

-durata repausului săptămînal neîntrerupt;
-concediul anual plătit;
-condiţiile de alimentare;
-modul de achitarea cheltuielilor de drum din ţara trimiţătoare în tara angajatoare şi retur;
-asigurarea cu locuinţe confortabile, corespunzătoare normelor sanitare;
-asigurarea condiţiilor de muncă favorabile şi nepericuloase;
-asigurarea lucratorilor migranţi cu îmbrăcăminte specială şi alte mijloace de protecţie individuală;
-asigurarea medicală (cine o achită);
-organizarea instruirii în domeniul protecţiei muncii; compensarea daunelor şi prejudiciilor cauzate ca urmare a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale; transportarea accidentatului sau defunctului în ţara trimiţătoare; cercetarea accidentelor de munca şi cazurilor de îmbolnăvire profesională, precum şi perfectarea şi expedierea actelor către misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate ale ţării trimiţătoare;
-respectarea legislaţiei ţării angajatoare;
-respectarea disciplinei de muncă şi disciplinei tehnologice;
-îndeplinirea normelor de producţie;
-îndeplinirea dispoziţiilor angajatorului privind activitatea de muncă;
-respectarea modului stabilit de păstrare a valorilor materiale şi documentelor;
-păstrarea, în măsura prescrisă de legislaţia în vigoare a ţării angajatoare, a secretelor tehnologice şi comerciale;
-respectarea regulilor de protecţie a muncii;
-răspunderea materială pentru pagubele pricinuite angajatorului;
-condiţiile de prelungire sau de desfacerea contractului individual de muncă înainte de expirarea termenului lui de valabilitate;
-modalitatea de transferare a mijloacelor băneşti;
-responsabilitatea parţilor pentru ne-respectarea condiţiilor contractului individual de muncă, modul de soluţionare a litigiilor;
-impozitele şi mărimea reţinerilor din salariu;
-termenul de valabilitate a contractului individual de muncă, începutul şi sfîrsitul relaţiilor de muncă.

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

24 Mar 2014- 01:24 după amiază
Anonymous
au pair

Daca doresc sa plec in Elvetia ca au pair,care sunt documentele necesare ce trebuie prezentate la ambasada Elvetiei in Ukraina pentru a primi viza?

25 Mar 2013- 11:24 am
Anonymous
cu aceastca viza se poate de lucrat sau e doar viza turistica

cu aceastca viza se poate de lucrat sau e doar viza turistica

30 Ian 2013- 06:59 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza tip D

Va mulțumim că ne-ați contactat,

Viza  de tip D (de lungă şedere) se eliberează pentru o perioadă ce nu depăşeşte 12 luni, pentru una sau mai multe şederi a căror durată nu va depăşi 90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară, care permite străinului să solicite acordarea dreptului de şedere. Viza de lungă şedere poate fi cu o singură sau cu multiple intrări şi ieşiri. Viza de lungă şedere se acordă în următoarele scopuri: desfăşurarea activităţii de întreprinzător; angajare în muncă; studii; reîntregirea familiei; activităţi umanitare sau religioase;activităţi diplomatice şi de serviciu; tratament medical.

Cu respect,

Echipa Viza

31 Ian 2013- 02:33 după amiază
Anonymous
daca in Moldova suntem

daca in Moldova suntem angajati in cimpul muncii(sot si sotie) dar dorim pentru o perioada sa plecam la munca peste hotare,e nevoie de acte de la locul de munca?

6 Ian 2013- 10:28 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
documente munca

Va multumim ca ne-ati contactat.

In procesul de eliberarea a vizei, consulul poate solicita acte prezentarea actelor aditionale neprevazute in lista. Respectiv, în dependenta de caz pot fi solicitate diverse confirmari de la locul de munca, etc. De asemenea, Va reamintim, ca Carnetul de muncă contine datele despre serviciul Dvs precedent si actual. Nu uitati ca copia carnetului sau certificatele de la locul de munca urmeaza a fi traduse si apostilate (dupa caz supralegalizate) pentru a fi recunoscute de autoritatile straine.

 

Cu respect,

Echipa Viza

31 Ian 2013- 02:52 după amiază
Anonymous
Asigurare sanatate - (suma - minim 30 000 euro)

Buna, vreau sa depun actele pentru o viza tip D in elvetia.
1 ce inseamna 30000 euro ??? trebuie sa-i am ?? sau cum ?
2 Ce fel de adeverinta ? in cazul meu, angajatorul este dispus sa semneze un contract de munca, pe un termen nedeterminat. Adeverinta este substituita de contract ?
3 Ce inseamna "dovada mijlocului de transport" ? La depunerea actelor pentru viza deja trebuie sa am bilet cumparat spre elvetia ?? absurd ... si daca primesc refuz de la ambasada ? (nu plec cu automobil personal).

4 Daca viza este pentru elvetia de tip D, mai sant necesare vize tranzit ? sau sa cumpar bilet la avion, cu zbor direct ?
de ce este specificat si costul pentru viza schengen ?, trebuie sa le am pe ambele ?

4 Ian 2013- 01:33 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
Viza tip D pentru Elvetia

Buna ziua!

 

1. Suma de 30 000 euro este suma asigurarii, aceasta nu presupune ca trebuie sa-i aveti cash sau cont. Pentru aceasta va sugeram sa va adresati la o companie de asigurari care este profilata pentru acordarea asigurarilor in tarile Schenghen.

2. Daca intentionati sa deshideti viza tip D pentru Elvetia cu scopul de angajare in cimpul muncii pe teritoriul Elvetiei, atunci trebuie sa prezentanti documentul/adeverinta care confirma ca sunteti angajat la compania/organizatia respectiva, aceasta adeverinta o luati de la sectia cadre. De asemenea, in cazul in care dvs sunteti delegat cu afaceri de la compania la care activati in RM, atunci este nevoie s aprezentati ordin de deplasare, unde sa fie indicat numele persoanei carui este eliberat ordinul, scopul calatoriei, salariul si functia solicitantului.

3. In ceea ce priveste transportul, daca calatoriti cu masina este nevoie de prezentat documetele ce confirma proprietatea automobilului, cartea verde, asigurarea. Daca calatoriti cu avionul, atunci indicati doar mijlocul de transport (avia).

4. Elvetia fiind stat membru al Acordului Schenghen are dreptul sa deschida solicitantilor viza Schenghen. Daca dvs plecati cu scop exact doar in Elvetia atunci aplicati doar pentru viza Elvetia, si aceasta e perceputa ca viza nationala. Aceasta din urma va permite sa calatoriti fara nici o problema prin tote tarile pina la destinatie, adica pina in Elvetia, insa nu aveti voie sa calatoriti in alta tara pe durata sederii in Elvetia. De altfel, daca intentionati sa aveti iesiri si intrari multiple atunci va este recomandat sa plicaati pentru viza Scheghen.

 

Cu respect,

Echipa Viza

4 Ian 2013- 03:58 după amiază

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.