VIZA DE LUNGĂ ŞEDERE TIP D

Cetăţenii Republicii Moldova au nevoie de viză pentru a călători în Republica Estonia.

În cazul solicitării vizei de tip D, se va depune setul de acte necesare în funcţie de scopul călătoriei la Ambasada Republicii Estonia din Ucraina fără o programare prealabilă.

Solicitantul se va prezenta cu Formularul de cerere şi restul actelor necesare în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi, între orele 10.00-11.30.

Documente necesare: 

-Paşaport, valabil cel puţin încă 3 luni de la data expirării vizei, cu minim 3 pagini libere. Data emiterii paşaportului nu trebuie să depăşească 10 ani.

-Paşapoartele vechi şi copii după alte vize Schengen (precum şi după cele de Marea Britanie/SUA etc)

-Copie după pagina cu datele de identificare din paşaport

-1 fotografie color tip paşaport

-Asigurare de sănătate şi accident, valabilă pentru statele Schengen, care să includă numele asiguratului şi suma asigurată (minim 30 000 €) (exclusiv de la ASITO, DONARIS GROUP sau DELTA)

-Dovada existenţei a cel putin 55 EURO/870 EEK pentru fiecare zi in Estonia

-Adeverinţă de la locul de muncă din partea angajatorului în limba germană, engleză sau română (sau insoţită de traducere), în care se menţionează salariul, durata contractului (deteminată/nedeterminată) şi perioada concediului

-Certificat de profesii libere

-Carnet/Legitimaţie de student şi adeverinţă din partea facultăţii referitoare la stadiul studiilor

-Dovada mijloacelor financiare proprii (extras de cont în original, cu ştampila şi semnătura băncii), care să acopere toate cheltuielile

-Pentru persoanele insoţitoare: dovada necesităţii de a insoţi. In cazul unei relaţii de rudenie se vor prezenta acte doveditoare (certificate de naştere, căsătorie etc.)

-De asemenea trebuie prezentatăşi dovada mijlocului de transport in original şi o copie xerox în afara actelor anexate.

-Rezervare de bilet tur-retur.

-Dacă solicitantul călătoreşte cu autoturismul – certificatul de înmatriculare, permisul de conducere, cartea verde în original şi copiile.

Ambasada işi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente în cazul în care acestea sunt necesare pentru luarea unei decizii finale.

Taxă consulară
80EUR
Unde ne adresăm: 

Ambasada Republicii Estonia în Ucraina

Ambasada Republicii Estonia în Ucraina

Consulatul Estoniei la Kiev

Adresa: str. Volodymyrska 61/11 Kiev, 01901 Ucraina

Tel.:(380 44) 590 07 80
Fax (380 44) 590 07 81
E-mail: Embassy.Kiev@mfa.ee                                                                                                             

Website: www.kiev.mfa.ee

Secţia Consulară:

Adresă: str. Reitarska st. 20/24
Tel.: (380 44) 590 24 40
Fax: (380 44) 590 24 41
E-mail: Consulate.Kiev@mfa.ee

Nu sunt voturi încă
0
Nu sunt voturi încă

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.